Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Erstatninger – skade/manko

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Erstatninger – skade/manko"— Utskrift av presentasjonen:

1 Erstatninger – skade/manko
Kunde og transportør – felles interesse Kostnader Konsekvenser utover selve erstatningen Belastning på kundeforhold

2 Hva må gjøres? Holdninger Ledelse Opplæring Oppfølging

3 Tiltaksplan: Reduksjon av erstatninger
Bakgrunn: I de siste årene har det vært en sterk økning i erstatningsutbetalinger. Det er derfor utarbeidet en omfattende gjennomgang av hele prosessen. Erstatningskrav skade / manko i 2007 = 46 mill. kr Utbetalt erstatning = 24 mill. kr Mål: Redusere antall skade / manko saker Redusere erstatningsutbetalinger med 20 % Denne planen gjennomføres i samråd med kvalitetsavdelingen

4 Tiltaksplan forts. Egen fagsjef skade
Jobbe selvstendig med forebyggende i hele organisasjonen Rapportere til Dir. Kundeservice Bistå salg sentralt og lokalt Bistå og instruere lokale avdelinger Bistå kunder med emballering og lastpresentasjon Foreslå nødvendige omlegginger

5 Tiltak avdelinger Inntakskontroll avsenderavdeling på de mest skade / manko utsatte kunder Konsekvent regresshåndtering Bileiere og skader forårsaket av trucker Besiktigelse Forholdsordre Periodiske stikkprøver

6 Tiltak Salg Sentralt salg: Se på spesielle kunder
Vurdere fortsatt samarbeid Gjennomgang av kunder med utvidet erstatningsansvar Lokalt salg: Gjennomgang av og med de skadeutsatte kundene Emballasje, lastpresentasjon og varestrøm Uegnet gods for samlast Tett dialog med drift før avtalen inngåes Uegnet gods. Ref: Brødr. Midthaug, Molde

7 Hvem kan transportere gods med Tollpost Globe
Tollpost Globe mottar gods til transport: Fra næringslivet til andre næringsdrivende, eller fra næringsdrivende til privatpersoner Gods fra privatpersoner mottas kun til transport dersom godset er en retursending til en avsender som er næringsdrivende, og sendingen er levert av Tollpost Globe Gods fra private til private mottas ikke til transport.

8 Gods som ikke mottas til transport
God fra private til private Flyttegods / utleiecontainere Levende planter Levende dyr Uemballerte maskiner, snøskutere, motorsykler og lignende Glass som ikke har transportemballasje Brukte varer som motorsykler, snøscootere, bildeler etc Biler og båter Se også Lov om vegfraktavtaler §29,hvor det fremkommer forhold som fritar fraktfører for ansvar Kan også nevnes at det ikke mottas farlig gods som eksplosive stoffer og gjenstander. giftige gasser, desensiterte eksplosiver av klasse 3 og 4.1,giftige stoffer med emballasjegruppe1 og infeksjonsfremmede stoffer i kategori A, samt radioaktivt materiale. Se Transporthåndboka: farlig gods

9 Tiltak Organisasjonen
Endring av rutiner – regelverk Belastningskriterier Synliggjøre og plassere ansvar Presisere godstyper vi ikke tar til befordring Vurdere / utbedre informasjon på hjemmesidene våre Intern arbeidsfordeling Opplæring – avsenderkunder Kriterier for kulanse Eget prosjekt for manko på spesielle kunder

10 Hva med dere? Vi tar kontakt med de vi tror har et potensiale
Vi går igjennom felles utfordringer Vi blir enige om tiltak

11 Emballasje ! Skiftleder avgjør hva som skal gjøre:
Emballasje er for å beskytte varen mot normal transportpåkjenning. Mottas gods med dårlig emballasje eller er uemballert: Kontakt skiftleder Skiftleder avgjør hva som skal gjøre: Container fra andre avdelinger Container fra kunde Kunde som leverer på terminal Utdyp forskjellen mellom emballasje og salgsemballasje. Skal emballasjen brukes som huskeliste for våre meldinger ( NEI ) Selskapsfelles rutiner har prosedyrer for å melde avvik. De skal benyttes om vi vil at eks. salgsavd. Skal ta opp ”dårlig emballasje” med avsender osv. Vis gjerne avviksskjema og del det event. ut.

12 LASTING / STUING ”10 BUD” Bør lamineres og sette opp ved portene
Store tunge kollo som rør, paller og kasser plasseres på gulvet, mens lette kolli stues som topplast. Lett gods skal ikke brukes til avstempling av tungt gods. Gods med skarpe kanter eller som ”stikker ut”, plasseres slik at det ikke skader annet gods eller seg selv. Ha respekt for godsmerking og symboler som ”Piler opp” - ”Glass” - ”Paraply” - ADR faresedler, osv. Spann – maks 3 i høyden. Batterier rett side opp, Maks 3 i høyden. Gassflasker/beholdere legges og ventilen sikres for støt. Lossingen forenkles om alle kolli i en sending er samlet. Tungt gods må sikres. Det er store krefter i sving som påvirket godset ved oppbremsing / skifting / unnamanøvrering. Vektfordeling i transportenheten. Unngå ”skjevlasting” ved ikke å plassere tungt gods samlet og lett gods samlet. Dersom det er unngåelig, last på venstre side av bilen. Godset plasseres slik at det ikke presser mot containerens / enhetens dører Hvis container ikke er fullastet må gods stues ned / sikres for å unngå ras når container er i bevegelse. Bør lamineres og sette opp ved portene

13 Tiltak Opplæring Det er utarbeidet 2 kurs a 1 time
Kurset: Hvordan forebygge skade ved godsbehandling. Målgruppe: Terminalarbeidere Kurset: Informasjonsbehandling skadet gods Målgruppe: Ledere drift Skadekurs\Forebygging av skadet gods.ppt Skadekurs\Behandling av skadet gods.ppt Kurs forebygging skal skiftledere kjøre mot sine gutter på team møte / kurs tid 1 time(vi skal gå igjennom dette) Kurs behandling skal vi kjøre mot avdelingssjef / skiftledere (dette er det dere skal kunne)

14 Opplæring i 4 trinn Trinn 1:
Utdanne forelesere for gjennomføring i de 13 største avdelinger Forelesere: Boye, Harold, Jan Frode, Arne Mostue, Yngvar Gulliksen Trinn 2: Gjennomføring 13 største avdelinger 1 dags kurs for avdelingssjef – Driftsledere – Skiftledere Påmeldingsfrist: Innen 04.april 08 Plan gjennomføring kurs skade Øst.xls Ansvarlig for koordinere, planlegge gjennomføre er HR avdelingen ved Boye / Jan Frode Trinn 3: Alle avdelinger utarbeider gjennomføringsplan ( start – slutt ) Drift ,- skiftledere gjennomfører opplæring i egen avdeling Registrerer kursdeltakere (original egen avdeling – kopi HR ) Registreringsskjema gjennomført kurs .doc Trinn 4: Oppfølging – måling – tilbakemelding resultat

15 Suksessfaktorer Ansvar og eierskap på alle avdelingens ledernivåer
Arbeide etter handlingsplan ( realistisk og tidsbegrenset) Hvilke ressursbruk må til ( tid – kostnader) Oppfølging i praksis ( tilbakemeldinger) En til en (støtte ,følge opp, trene) En til mange (avdelingsmøter, driftsmøter, teammøter etc) Kontroll og dokumentasjon gjennom målinger ( faktabaserte tall ) Hente tall avdelingens skadeutbetaling, reklamasjon etc Måle leveringssikkerhet i % Selskapsmål ( 99,7% Avdelingens mål (ved start) Avdelingens faktiske resultat (prosess ferdig)

16 Kurs under utvikling Grunnkurs for alle / nyansatte ( 1 time)
Kvalitet i Tollpost Globe Kriterier for seierspallen Hva betyr begrepene Konsekvenser Modulkurs terminal for alle / nyansatte (1 time pr. kurs) Godsbehandling lossing / inntakskontroll Godsbehandling lasting Terminalbehandling Grunnkurs i lasteteknikk for Solar.ppt

17 Kunnskap + trening = kompetanse Kompetanse = endring av atferd
CONFUCIUS VISDOMSORD Jeg hører og glemmer Jeg ser og erindrer Jeg handler og forstår Kunnskap + trening = kompetanse Kompetanse = endring av atferd En kinesisk filosof som levde mange hundre år siden. Passer godt som avslutning. Viktig moment er at dette kurset så vil 5 % av innholdet bli husket. Derfor må aktivitetene trenes på og følges opp. Da blir det varig endring av kompetanse


Laste ned ppt "Erstatninger – skade/manko"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google