Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Erstatninger – skade/manko •Kunde og transportør – felles interesse •Kostnader •Konsekvenser utover selve erstatningen •Belastning på kundeforhold.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Erstatninger – skade/manko •Kunde og transportør – felles interesse •Kostnader •Konsekvenser utover selve erstatningen •Belastning på kundeforhold."— Utskrift av presentasjonen:

1 Erstatninger – skade/manko •Kunde og transportør – felles interesse •Kostnader •Konsekvenser utover selve erstatningen •Belastning på kundeforhold

2 Hva må gjøres? •Holdninger •Ledelse •Opplæring •Oppfølging

3 Tiltaksplan: Reduksjon av erstatninger Bakgrunn: I de siste årene har det vært en sterk økning i erstatningsutbetalinger. Det er derfor utarbeidet en omfattende gjennomgang av hele prosessen. Erstatningskrav skade / manko i 2007= 46 mill. kr Utbetalt erstatning= 24 mill. kr Mål: •Redusere antall skade / manko saker •Redusere erstatningsutbetalinger med 20 % Denne planen gjennomføres i samråd med kvalitetsavdelingen

4 Tiltaksplan forts. •Egen fagsjef skade •Jobbe selvstendig med forebyggende i hele organisasjonen •Rapportere til Dir. Kundeservice •Bistå salg sentralt og lokalt •Bistå og instruere lokale avdelinger •Bistå kunder med emballering og lastpresentasjon •Foreslå nødvendige omlegginger

5 Tiltak avdelinger •Inntakskontroll avsenderavdeling på de mest skade / manko utsatte kunder •Konsekvent regresshåndtering –Bileiere og skader forårsaket av trucker •Besiktigelse –Forholdsordre –Periodiske stikkprøver

6 Tiltak Salg Sentralt salg: •Se på spesielle kunder •Vurdere fortsatt samarbeid •Gjennomgang av kunder med utvidet erstatningsansvar Lokalt salg: •Gjennomgang av og med de skadeutsatte kundene –Emballasje, lastpresentasjon og varestrøm –Uegnet gods for samlast –Tett dialog med drift før avtalen inngåes

7 Hvem kan transportere gods med Tollpost Globe Tollpost Globe mottar gods til transport: •Fra næringslivet til andre næringsdrivende, eller fra næringsdrivende til privatpersoner •Gods fra privatpersoner mottas kun til transport dersom godset er en retursending til en avsender som er næringsdrivende, og sendingen er levert av Tollpost Globe •Gods fra private til private mottas ikke til transport.

8 Gods som ikke mottas til transport •God fra private til private •Flyttegods / utleiecontainere •Levende planter •Levende dyr •Uemballerte maskiner, snøskutere, motorsykler og lignende •Glass som ikke har transportemballasje •Brukte varer som motorsykler, snøscootere, bildeler etc •Biler og båter

9 Tiltak Organisasjonen •Endring av rutiner – regelverk •Belastningskriterier –Synliggjøre og plassere ansvar •Presisere godstyper vi ikke tar til befordring •Vurdere / utbedre informasjon på hjemmesidene våre •Intern arbeidsfordeling •Opplæring – avsenderkunder •Kriterier for kulanse •Eget prosjekt for manko på spesielle kunder

10 Hva med dere? •Vi tar kontakt med de vi tror har et potensiale •Vi går igjennom felles utfordringer •Vi blir enige om tiltak

11 Emballasje ! Emballasje er for å beskytte varen mot normal transportpåkjenning. Mottas gods med dårlig emballasje eller er uemballert: –Kontakt skiftleder Skiftleder avgjør hva som skal gjøre: –Container fra andre avdelinger –Container fra kunde –Kunde som leverer på terminal

12 LASTING / STUING ”10 BUD” 1.Store tunge kollo som rør, paller og kasser plasseres på gulvet, mens lette kolli stues som topplast. 2.Lett gods skal ikke brukes til avstempling av tungt gods. 3.Gods med skarpe kanter eller som ”stikker ut”, plasseres slik at det ikke skader annet gods eller seg selv. 4.Ha respekt for godsmerking og symboler som ”Piler opp” - ”Glass” - ”Paraply” - ADR faresedler, osv. 5.Spann – maks 3 i høyden. Batterier rett side opp, Maks 3 i høyden. Gassflasker/beholdere legges og ventilen sikres for støt. 6.Lossingen forenkles om alle kolli i en sending er samlet. 7.Tungt gods må sikres. Det er store krefter i sving som påvirket godset ved oppbremsing / skifting / unnamanøvrering. 8.Vektfordeling i transportenheten. Unngå ”skjevlasting” ved ikke å plassere tungt gods samlet og lett gods samlet. Dersom det er unngåelig, last på venstre side av bilen. 9.Godset plasseres slik at det ikke presser mot containerens / enhetens dører 10.Hvis container ikke er fullastet må gods stues ned / sikres for å unngå ras når container er i bevegelse.

13 Tiltak Opplæring Det er utarbeidet 2 kurs a 1 time 1.Kurset: Hvordan forebygge skade ved godsbehandling. –Målgruppe: Terminalarbeidere 2.Kurset: Informasjonsbehandling skadet gods –Målgruppe: Ledere drift Skadekurs\Forebygging av skadet gods.ppt Skadekurs\Behandling av skadet gods.ppt

14 Opplæring i 4 trinn Trinn 1: –Utdanne forelesere for gjennomføring i de 13 største avdelinger –Forelesere: Boye, Harold, Jan Frode, Arne Mostue, Yngvar Gulliksen Trinn 2: –Gjennomføring 13 største avdelinger –1 dags kurs for avdelingssjef – Driftsledere – Skiftledere »Påmeldingsfrist: Innen 04.april 08 »Plan gjennomføring kurs skade Øst.xlsPlan gjennomføring kurs skade Øst.xls –Ansvarlig for koordinere, planlegge gjennomføre er HR avdelingen ved Boye / Jan Frode Trinn 3: –Alle avdelinger utarbeider gjennomføringsplan ( start – slutt ) –Drift,- skiftledere gjennomfører opplæring i egen avdeling –Registrerer kursdeltakere (original egen avdeling – kopi HR ) »Registreringsskjema gjennomført kurs.docRegistreringsskjema gjennomført kurs.doc Trinn 4: –Oppfølging – måling – tilbakemelding resultat

15 Suksessfaktorer •Ansvar og eierskap på alle avdelingens ledernivåer •Arbeide etter handlingsplan ( realistisk og tidsbegrenset) •Hvilke ressursbruk må til ( tid – kostnader) •Oppfølging i praksis ( tilbakemeldinger) –En til en (støtte,følge opp, trene) –En til mange (avdelingsmøter, driftsmøter, teammøter etc) •Kontroll og dokumentasjon gjennom målinger ( faktabaserte tall ) –Hente tall avdelingens skadeutbetaling, reklamasjon etc –Måle leveringssikkerhet i % –Selskapsmål ( 99,7% –Avdelingens mål (ved start) –Avdelingens faktiske resultat (prosess ferdig)

16 Kurs under utvikling Grunnkurs for alle / nyansatte ( 1 time) •Kvalitet i Tollpost Globe –Kriterier for seierspallen –Hva betyr begrepene –Konsekvenser Modulkurs terminal for alle / nyansatte (1 time pr. kurs) •Godsbehandling lossing / inntakskontroll •Godsbehandling lasting •Terminalbehandling •Grunnkurs i lasteteknikk for Solar.pptGrunnkurs i lasteteknikk for Solar.ppt

17 CONFUCIUS VISDOMSORD •Jeg hører og glemmer •Jeg ser og erindrer •Jeg handler og forstår Kunnskap + trening = kompetanse Kompetanse = endring av atferd


Laste ned ppt "Erstatninger – skade/manko •Kunde og transportør – felles interesse •Kostnader •Konsekvenser utover selve erstatningen •Belastning på kundeforhold."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google