Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjekt ”Glad og trygg på vei til Staupshaugen”.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjekt ”Glad og trygg på vei til Staupshaugen”."— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjekt ”Glad og trygg på vei til Staupshaugen”

2 Aktører: Terje Weie, Sigbjørn Augdal og Birgit Sund Henriksen Forventet resultat av prosjektarbeidet: Instruks for sikker og lovlig festing av manuelle og elektriske rullestoler med passasjerer i bussene på Staupshaugen.

3 Bakgrunn •Usikkerhet omkring hvilke krav loven stiller til sikring av rullestoler i bil. •Er sikkerhetsutstyret vårt godt nok? •Hvilke konsekvenser får det for sjåførene våre hvis uhellet er ute og noen blir skadet?

4 Mål •Så god sikkerhet som mulig for personer i rullestol. •Innskjerping av praksis tilpasset lov og forskrift.

5 Arbeidsoppgaver •Finne lovverk og forskrifter •Oversikt over ulike festeanordninger i buss; kontakt med leverandører. •Samtaler med biltilsynet •Samtaler med NAV hjelpemiddelsentralen •Diskusjoner i prosjektgruppen og med andre sjåfører på huset rundt problemstillingene •Lage instruks for å ha liggende i bussene

6 Instruks for sikring av personer i rullestol i Staupshaugens minibusser Gjør deg kjent med sikkerhetsutstyret i bussen. Skaff deg informasjon hvis det er noe du lurer på. Sikring av rullestolen Rullestolen skal festes med stropper i alle 4 hjørner av rullestolens ramme (eller ved merkede festepunkter). Stroppene festes uten slakke med 4 eller 3 festepunkter i gulvet. Sikring av person i rullestolen Personen skal i tillegg sikres med tre-punktsbelte eller magebelte festet i gulvet bak rullestolen. Sikring av ekstra hjelpeutstyr Ekstra hjelpeutstyr skal plasseres og festes på betryggende måte under transport. Forslag: •Permobiler festes fra alle 4 hjørner og ned i gulvet i 3 eller 4 festepunkter uten slakke. •Tyngre ting som permobiler etc. plasseres lengst mulig fram, mot seteryggen i seterekken foran. •Tomme rullestoler, rullatorer, gåstativ etc. festes også stramt til gulvet Kilde: Kjøretøysforskriften §§ 5.1 og 10.4

7 Instruks for sikring av person i rullestol i Staupshaugens minibusser

8 Gjør deg kjent med sikkerhetsutstyret i bussen. Skaff deg informasjon hvis det er noe du lurer på.

9 Sikring av rullestolen Rullestolen skal festes med stropper i alle 4 hjørner av rullestolens ramme (eller ved merkede festepunkter). Stroppene festes uten slakke med 4 eller 3 festepunkter i gulvet.

10 Sikring av person i rullestolen Personen skal i tillegg sikres med tre-punktsbelte eller magebelte festet i gulvet bak rullestolen.

11 Sikring av ekstra hjelpeutstyr Ekstra hjelpeutstyr skal plasseres og festes på betryggende måte under transport. Forslag: •Permobiler festes fra alle 4 hjørner og ned i gulvet i 3 eller 4 festepunkter uten slakke. •Tyngre ting som permobiler etc. plasseres lengst mulig fram, mot seteryggen i seterekken foran. •Tomme rullestoler, rullatorer, gåstativ etc. festes også stramt til gulvet

12 Utfordringer Plassmangel Det er en stor utfordring for våre sjåfører å få festet rullestolene forskriftsmessig i bussene fordi det er så trangt mellom setene og foran og bak rullestolene. Hvordan får du festet en rullestol i gulvet foran når det står en annen rullestol der fra før? Ulike festeanordninger Det er tre ulike festesystemer for rullestoler i bussene våre på Staupshaugen. Det kan være en utfordring å ha oversikten over disse. Prosjektgruppa mener det bør være et mål å satse på et felles system i bussene etter hvert. Dilemma Rullestolene som brukes til transport av funksjonshemmede er ofte ikke sterke nok til å tåle en kollisjon. Derfor anbefaler vi fortrinnsvis at rullestolbrukere som er i stand til å sitte i vanlig bilsete flyttes over ved transport. Erfaringer tilsier at sikringsutstyret sikrer personen i rullestol ved frontkollisjon, men rullestolene er oftest ikke solide nok til å tåle rekylkraften av personen. Sentrale instanser burde ta tak i dette dilemma og lage stoler som er solide nok til å tåle samme påkjenninger som et vanlig bilsete ved kollisjon Oppfordring Personer som forbereder kjøp av nye rullestoler til brukere (boligpersonale, sykehjemspersonale, fysioterapeuter og ergoterapeuter) oppfordres til å prioritere rullestoler som er ISO- godkjent for transportering i bil.

13 Oppfølging av prosjektet videre Finpuss av instruksen Kvalitetssikring Sjåfør har ansvar for at sikkerhetsutstyret blir brukt på forskriftsmessig måte. Busseier har ansvar for at sikringsutstyr er i forskriftsmessig stand. ”En fast person” har ansvar for at alt sikkerhetsutstyr er i bussen og for å rapportere til leder om mangler. Han skal gå over utstyret og sjekke at det er i orden en gang i måneden. Skinnene skal rengjøres og støvsuges en gang i måneden. Merking Vi merker festepunktene for to rullestoler i gulvet til alle bussene. Vi merker naturlige festepunkter på de rullestolene vi vanligvis frakter med tape hvis de ikke har merkede festepunkter fra fabrikken. Opplæring Med utgangspunkt i prosjektets målsetting og kjøretøyforskriftene vil vi framover jobbe videre med: Vi bruker tid til informasjon og opplæring av sjåfører og resten av personalet på et personalmøte. Personer som bruker å låne bussene til kjøring av rullestolbrukere inviteres også.


Laste ned ppt "Prosjekt ”Glad og trygg på vei til Staupshaugen”."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google