Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regjeringens forslag til ny arbeidsskadeforsikring - organisering og yrkessykdommer Statssekretær Jan-Erik Støstad NHOs forsikringskonferanse 12. november.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regjeringens forslag til ny arbeidsskadeforsikring - organisering og yrkessykdommer Statssekretær Jan-Erik Støstad NHOs forsikringskonferanse 12. november."— Utskrift av presentasjonen:

1 Regjeringens forslag til ny arbeidsskadeforsikring - organisering og yrkessykdommer Statssekretær Jan-Erik Støstad NHOs forsikringskonferanse 12. november 2008

2 2 Det kongelige arbeids- og inkluderingsdepartement Gjeldende yrkesskaderegelverk •To regelverk som til sammen skal sikre full erstatning -folketrygdens vanlige ytelser og særreglene -yrkesskadeforsikringen •Skadelidte må forholde seg til to ordninger -dobbeltbehandling -ulike avgjørelser i samme sak -separate klageprosesser -kritikk mot statisk yrkessykdomsliste

3 3 Det kongelige arbeids- og inkluderingsdepartement NOU 2004: 3 Arbeidsskadeforsikring •Utvalgets mandat: forenkling og organisering -dagens tosporede system er ikke hensiktsmessig -bred enighet om å endre yrkesskadesystemet -uenighet om organisatorisk modell •Verken utvalg eller høring ga en samlende løsning •AIDs utgangspunkt -ett regelverk -saksbehandling / kompetanse samles ett sted -bedre legitimitet og ressursutnyttelse

4 4 Det kongelige arbeids- og inkluderingsdepartement Arbeidet med å reformere yrkesskadeområdet •Departementets høring mai 2007 – forslag om ny arbeidsskadeenhet •NOU 2008: 11 Yrkessykdommer – forslag om å opprettholde listesystemet, men med et sikkerhetsnett •Høring av lovforslag om kort tid •Noen hovedpunkter her

5 5 Det kongelige arbeids- og inkluderingsdepartement Regjeringens forslag til organisatorisk løsning •Folketrygdens yrkesskaderegler og yrkesskadeforsikringen avløses av en arbeidsskadeforsikringslov •En arbeidsskadeenhet avgjør krav om erstatning •Forsikringsselskapene avgjør mindre saker •Klageorgan

6 6 Det kongelige arbeids- og inkluderingsdepartement Nærmere om arbeidsskadeenheten •Partene i arbeidslivet og forsikringsnæringen skal være representert i styret •Anslått bemanningsbehov til om lag 200 årsverk •Enheten behandler krav utover mindre saker -fornuftig fordeling av saker ut i fra ressurshensyn -ivaretar hensynet til likebehandling

7 7 Det kongelige arbeids- og inkluderingsdepartement Yrkessykdommer •Gjeldende yrkessykdomsliste har blitt kritisert -manglende revisjon -likestillingsperspektiv •Medisinsk ekspertutvalg nedsatt høsten 2007 – NOU 2008: 11 Yrkessykdommer

8 8 Det kongelige arbeids- og inkluderingsdepartement Regjeringens forslag - yrkessykdommer •Videreføre et system med en yrkessykdomsliste •Sikkerhetsventil for sykdommer som ikke omfattes av listen •Løpende revisjon av yrkessykdomslisten •Et organisatorisk opplegg for å ivareta disse elementene •Høre spørsmålet om konkret yrkessykdomsliste, jf. forslagene i NOU 2008: 11 Yrkessykdommer

9 9 Det kongelige arbeids- og inkluderingsdepartement Yrkesskadereformen •Balansert løsning mellom arbeidstakere, arbeidsgivere og forsikringsselskaper •Klar forenkling •Legger til rette for mer dynamisk regelutvikling •Møter kritikk om manglende likestilling •Sikter mot lovforslag våren 2009


Laste ned ppt "Regjeringens forslag til ny arbeidsskadeforsikring - organisering og yrkessykdommer Statssekretær Jan-Erik Støstad NHOs forsikringskonferanse 12. november."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google