Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Læreplanen Historie Vg2.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Læreplanen Historie Vg2."— Utskrift av presentasjonen:

1 Læreplanen Historie Vg2

2 Struktur Færre timer VG 2: 2 timer per uke VG 3: 4 timer per uke
Skillet VG 2–VG 3: ca 1750–1800 Påbygging: 5-timersfag med egen læreplan Norsk historie og verdenshistorie er ikke lenger delt i separate mål Mål og hovedområder i gammel læreplan blir erstattet med hovedområder og kompetansemål Grunnleggende ferdigheter: Uttrykke seg muntlig og skriftlig Kunne lese Kunne regne Kunne bruke digitale verktøy

3 Bruk av digitale verktøy
Krav om kildekritisk bruk av Internett presentasjon og publisering av eget arbeid ved hjelp digitale verktøy bruk av digitale kommunikasjons- og samarbeidsredskaper

4 To hovedområder Samfunn og mennesker i tid
Historieforståelse og metoder Hvert hovedområde inneholder en serie kompetansemål for hvert årstrinn

5 Samfunn og mennesker i tid
Fra læreplanens beskrivelse av hovedområdet: Sentrale historiske fenomener og prosesser Trekker linjer mellom fortid, nåtid og framtid Perspektiver på fortida: Maktforhold og politikk Sosiale og økonomiske forhold Kultur og tankeliv Kontinuitet og endring Menneske som aktør – både som individ og i gruppe

6 Kompetansemål eldre historie

7 Kronologisk basert kunnskap med mer tidsspesifikke mål enn tidligere
Geografisk hovedfokus på Norge og Europa – i mindre grad globalhistorie Fremdeles stort rom for tolkning og valg

8 Historieforståelse og metoder
Fra læreplanens beskrivelse av hovedområdet: Hvordan mennesker tenker forskjellig om fortida Hvordan historisk kunnskap blir bygd opp, forstått og vurdert Kildekritikk, analyse av framstillinger og vurdering av forklaringer Hvordan valg av emner og problemstillinger endres over tid og ut fra ståsted Bruk av historien i dagens samfunn Hvordan media påvirker oppfatninger av nåtid og fortid

9 Kompetansemål i historieforståelse og metoder, eldre historie
Kunne finne og vurdere historiske kilder Kunne presentere en historisk person Kunne identifisere ulike historiske forklaringer Kunne forklare og diskutere periodisering Kunne bruke digitale verktøy til å hente informasjon og vurdere den kritisk

10 forholdet mellom historiefaget og samfunnsutviklingen
Større vekt på: - hvordan historisk kunnskap skapes forholdet mellom historiefaget og samfunnsutviklingen bruk av digitale verktøy

11 Vurdering Standpunktkarakter gis etter hvert år
Bare standpunkt etter Vg3 kommer på vitnemålet Eksamen bare etter Vg3 Eksamen omfatter både Vg2 og Vg3

12 Oppsummering Ett fag, fordelt på Vg2 og Vg3
1 uketime mindre totalt, ca 100 år kortere tidsspenn Mer tidsspesifikke mål Stort rom for individuelle valg Sterkere vekt på historieforståelse


Laste ned ppt "Læreplanen Historie Vg2."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google