Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Folkehelse og universell utforming

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Folkehelse og universell utforming"— Utskrift av presentasjonen:

1 Folkehelse og universell utforming
Hvorfor er universell utforming viktig for folkehelsen? Sosial ulikhet påvirker helsen Grupper som tidligere har vært ekskludert kan delta Deltagelse skaper tilhørighet Tilhørighet og mulighet for deltakelse kan skape aktivitetslyst og så videre

2 Miljøverndepartementets definisjon:
Universell utforming Miljøverndepartementets definisjon: ”Universell utforming er utforming av produkter og tjenester på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpasning og en spesiell utforming”

3 Universell utforming Universell utforming er en strategi for planlegging og utforming av omgivelsene for å oppnå et inkluderende samfunn med full likestilling og deltakelse for alle. Verdigrunnlaget er likestilling, ikke-diskriminering og like muligheter for alle. Et sentralt punkt ved universell utforming er å oppnå tilgjengelighet og brukbarhet for personer med nedsatt funksjonsevne gjennom hovedløsningene som kan brukes av alle. Universell utforming inneholder et sterkere likestillingskrav enn begrepet tilgjengelighet.

4 Universell utforming Noe mer enn tilgjengelighet og ”tilpasning for funksjonshemmede”. Hovedløsninger skal være tilgjengelige for alle i så stor utstrekning som mulig Unngå diskriminerende løsninger Universell utforming er nødvendig for noen og bra for alle I stor grad handler universell utforming om bevisstgjøring

5 Nedsatt funksjonsevne:
Universell utforming Nedsatt funksjonsevne: Bevegelseshemmede Orienteringshemmede Miljøhemmede Gap-modellen: Funksjonshemning oppstår når det foreligger et gap mellom individets forutsetninger og omgivelsenes utforming eller krav til funksjon.

6 Viktige lover i forbindelse med universell utforming
Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven). Gjelder fra Ny plan- og bygningslov Lov om offentlig innkjøp Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonevne

7 Universell utforming Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9: Plikt til generell tilrettelegging (universell utforming) : Offentlig virksomhet skal arbeide aktivt og målrettet for å fremme universell utforming innenfor virksomheten. Tilsvarende gjelder for privat virksomhet rettet mot allmennheten. Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig. Offentlig og privat virksomhet rettet mot allmennheten har plikt til å sikre universell utforming av virksomhetens alminnelige funksjon så langt det ikke medfører en uforholdsmessig byrde for virksomheten. Ved vurderingen av om utformingen eller tilretteleggingen medfører en uforholdsmessig byrde skal det særlig legges vekt tilretteleggingens effekt for å nedbygge funksjonshemmende barrierer, hvorvidt virksomhetens alminnelige funksjon er av offentlig art, de nødvendige kostnadene ved tilretteleggingen, virksomhetens ressurser, sikkerhetsmessige hensyn og vernehensyn.

8 Kongsvinger og Eidskog pilotkommuner 2006-2008
Universell utforming Hva skjer i Hedmark? Kongsvinger og Eidskog pilotkommuner Eidskog ressurskommune i 2009

9 Hva skjer på fylkesnivå?
Universell utforming Hva skjer på fylkesnivå? Intern arbeidsgruppe for universell utforming Formålet er å få en oversikt over arbeid i fylkeskommunen som er relevant i forhold til universell utforming, øke kompetansen om universell utforming, og bidra til å påse at universell utforming ivaretas (for eksempel ved høringsuttalelse) Samarbeid fylkeskommunene og fylkesmennene i Hedmark og Oppland: Konferanse på Scandic Hamar om universell utforming Felles søknad om pilotfylkestatus: Mulig satsningsområde – folkehelseperspektivet?

10 Viktige nettsteder Universell utforming
Miljøverndepartementet – Universell utforming: Deltasenteret: Nasjonalt dokumentasjonssenter for personer med nedsatt funksjonsevne: Rapport fra pilotkommunearbeidet : Universell utforming som kommunal strategi:

11 Universell utforming


Laste ned ppt "Folkehelse og universell utforming"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google