Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vi sikrer dine verdier…

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vi sikrer dine verdier…"— Utskrift av presentasjonen:

1 Vi sikrer dine verdier…

2 Om Thermax AS Thermax AS ble etablert i 1989 og har opplevd en kraftig og jevn årlig vekst både når det gjelder omsetning og medarbeidere. Våre virksomhetsområder Fra starten av var hovedtyngen av selskapets arbeid knyttet til entreprenørvirksomhet innen passiv brannsikring. Branntetting og isolering av stålkonstruksjoner har hele tiden vært sentrale arbeidsområder, men nye forskrifter og behov i markedet har ført til et utvidet virksomhetsområde. I tillegg til den tradisjonelle entreprenørdelen (som er organisert i avdelingene nybygg og etablerte bygg) er det opprettet avdelinger for brannteknisk rådgivning, tegnetjenester, kontroll og service samt produktsalg. Thermax AS kan med sine samarbeidspartnere tilby et komplett produkt- og tjenestespekter av både praktisk og rådgivende art.

3 Om Thermax AS Thermax AS er landsdekkende gjennom datterselskap
og samarbeidspartnere i Thermax-Gruppen. Thermax-partnere: Oslo/Akershus (Thermax AS) Askim (Thermax AS) Fredrikstad (Thermax AS) Drammen (Bro-Con AS) Tønsberg (Bro-Con AS) Skien/Porsgrunn (JM Montasje AS) Kristiansand (Thermax Brannsikring AS) Stavanger (Lilleland AS) Bergen (Bratex AS) Ålesund (Icuma AS) Trondheim (Thermax Midt-Norge AS) Mo i Rana (Lettbyggteknikk AS) Bodø (Lettbyggteknikk AS) Harstad (Byggsikkerhet AS) Tromsø (Total Brannsikring AS) Alta (Total Brannsikring AS) Kirkenes (Total Brannsikring AS)

4 Organisasjonskart pr

5 Sentral godkjenning Godkjenningskoder
Godkjenningsnr:     Godkjent til:     Organisasjonsnr: Thermax AS Postboks SKÅRER Tlf:   Faks: Foretaket er godkjent innenfor følgende godkjenningsområder: Ansvarlig prosjekterende for bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 2 Ansvarlig kontrollerende for prosjektering av bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 2 Ansvarlig utførende for bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 2 Ansvarlig kontrollerende for utføring av bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 2

6 Vi setter kunden i sentrum!

7 Avdeling Kontroll & Rådgivning

8 Brannvernopplæring Kurs i praktisk bruk av slokkeutstyr
Grunnkurs i brannvern Brannvernlederkurs 1 dag/ 2 dager Sikkerhetskurs i varme arbeider Sertifiseringskurs rød godkjenning Sertifiseringskurs grønn godkjenning Kurs i branntetting Spesialkurs

9 Brannøvelser Eksempler på øvelsesmomenter
Kjentmannsrunde m/ risikovurdering Evakuering med og uten røyk Evakuering av personell som trenger bistand Praktisk bruk av slokkeutstyr Bruke markører Kombinere brann / førstehjelp Simulere brann/ eksplosjoner

10 Branntegninger Vi lager alle typer branntekniske tegninger og områdekart

11 Rømningsplaner Vi tilbyr rømningsplaner til alle typer objekter. Eks.
Sykehus Hoteller Kjøpesentre Kontorlokaler Industrilokaler

12 Produkter Brannvernutstyr Førstehjelpsprodukter
Sikkerhetsskilter og ledesystemer Absorbenter og beredskapsutstyr

13 Avdeling entreprenør

14 Branntetting: Hensikten med branntetting er å forhindre brann- og røykspredning fra en branncelle eller en brannseksjon. Krav til brannklassifiserte vegger finner man blant annet i Teknisk forskrift, REN veiledning til teknisk forskrift 1997 og Forskrift om brannforebyggende tiltak og brannsyn. Det stilles her krav om at kabler, rør, ventilasjonskanaler m.m. som føres gjennom en branncelle- eller seksjoneringsvegg/dekke ikke skal svekke brannmotstanden.

15 Produktene som Thermax benytter er alle testet i branntekniske laboratorier, slik at de skal tilfredstille de kravene som stilles til dokumentasjon.

16 Sporbarhet - Man skal ha et sett branntegninger før branntetting settes i gang. Tettingen utføres etter gjeldende montasjeanvisning.

17 Sporbarhet - Tetting merkes med unik strekkode
Strekkode avleses med håndholdt PC (PDA) - Rom, etasje, type vegg, brannkrav og brukt materiell blir notert på PDA

18 Sporbarhet Hver dag blir alle gjennomføringer som er notert på PDAen overført til en minnebrikke Minnebrikken blir lastet inn på stasjonær PC hvor videre behandling av informasjonen blir gjort. Rapportlister til dokumentasjon og fakturaunderlag kan fås i papir eller fil format (PDF, Excel og lignende.) Rapporter kan fås fordelt på bygg, fag eller begge deler. Siden alle gjennomføringer er digitalt registrert har vi en unik mulighet til sortering, filtrering og analyse av bygget som ikke var mulig før.

19 Rapportlister

20 Produkter Conlit Brannstopp gipsmørtel består i hovedsak av gips, glassfiber og perlite. Når den blandes med vann dannes en herdbar termisk branntettemasse for bruk til tetting av tekniske gjennomføringer som bryter brannklassifiserte vegger og dekker. Mørtelen ekspanderer med cirka 1% under herding, og sikrer derfor at tekniske gjennomføringer og tilstøtende vegg og dekke blir tett. Våre fugemasser er produsert for å forhindre spredning av brann og røyk gjennom fuger og åpninger i brannklassifiserte vegger og dekker, samt rundt tekniske gjennomføringer. De er tilgjengelig som patroner med silikon- eller akrylbaserte produkter, som velges avhengig av tilstøtende materialer, fugebredde og grad av bevegelse. Etter at fugemassen er herdet dannes en robust og varig elastisk branntetting.

21 Vår Brannplate brukes til branntetting rundt tekniske gjennomføringer, som f.eks kabler, el-bruer, rør, kanaler etc, og er også like egnet i åpne gjennomføringer. Brannplaten er en mineralullsplate med densitet på 160kg/m3 påført en dekkmaling med tykkelse på 800 my. Denne dekkmalingen fungerer som ett motstandsdyktig brannskille som effektivt demper temperaturøkningen i mineralullsplaten og de tekniske gjennomføringer. Platen leveres brannmalt på èn eller to sider, avhengig av krav til brannmotstand til veggen eller dekket. Ettertrekksrør er et fleksibelt system for fremtidig ettertrekking av kabler i betong- og gipsplatekonstruksjoner. Våre ettertrekksrør leveres i sirkulær eller rektangulær utførelse i størrelse fra mm. De kan støpes eller fuges inn direkte i alle typer gjennomføringstettinger. Er godkjent i gjennomføringer med brannmotstand A60 - A 120 (EI 60 - EI 120)

22 Sikring av PVC-rør Vi kan også levere Thermax Branntape for brannsikring av plastrør, en svellende matte som monteres rundt røret og støpes inn i vår gipsmørtel. Kan også benyttes direkte mellom rør og betong dersom det er mulig å få på plass rørstruperen. Etterpå må det fuges/tettes mot røyk. Branntape kan benyttes til tetting av plastrørgjennomføringer i branncellebegrensende vegger med brannmotstand opp til 120 minutter og rundt plastrør med diameter fra 22 mm t.o.m 160 mm Branntape er godkjent for tynn- og tykkveggede plastrør av PVC, PP, PE og PVC/ABS.

23 Presentasjon av FirePro aerosol slokkesystem

24 Historie Aerosol generatorer opprinnelig utviklet av romfartsindustrien for å bekjempe branner i tekniske installasjoner på avfyringsramper for raketter

25 FirePro egenskaper Består av gass og finfordelt pulver (1-5 mikron i diameter) Pulverpartiklene (aerosol) svever i gass Snitt av generator

26 FirePro egenskaper Består av kalium og bindemiddel som omdannes til ca.40% faste partikler (aerosoler) og 60% gasser. FirePro griper inn i selve forbrenningsprosessen ved å hindre de kjemiske reaksjonene i brannen. FirePro (inerte aerosoler) har mange likheter med Halon, men bidrar ikke til å bryte ned ozonlaget.

27

28 Fakta om brann kilde: DSB
Elektrisk feil og feil bruk av elektrisk utstyr årsak til 50 % av alle branner. Elektrisitet årsak til hver 4.boligbrann Brann i TV apparater og sikringskap fører årlige til store skadeutbetalinger Over 60 mennesker omkommer i Norge hvert år som følge av brann.

29 Transformatorrom, tavleskap og elskap kan representere relativt store brannbelastninger.
Med rom for tavler og elskap menes kontrollrom, datamaskinrom, sambandsrom, driftssentral, relerom, rom for styreutrustning, etc.

30 ’FirePro vs. andre system kilde: Sintef
Inertiserende gassblandinger – Inergen og Argonite Omfattende installering Krever større plass – mindre fleksibelt Krever mer vedlikehold av trykkbeholdere, rør og dyser Kostbart i forhold til aerosol Krever større slokkekonsentrasjon (10 ganger > Halon) Halonsubstitutter Forventet forbud på grunn av miljøhensyn ?

31 FirePro vs. andre system kilde: Sintef
Karbondioksyd (CO2) Kan være livsfarlig å oppholde seg i p.g.a lav oksygenkonsentrasjon Lav slokke-effekt pr. masse-enhet. Krever ganger mer mengde enn aerosol Kan være noe korrosiv Skum Dårlig gjennomtrengingsevne Elektrisk ledende Store rengjøringskostnader Pulver

32 FirePro vs. andre system kilde: Sintef
Vann Store rengjøringskostnader Skader utstyr Vanntåke Avhengig av at det har oppstått en større brann for at fordamping av de finfordelte vanndråpene skal bli effektiv Kostbart fordi det trengs høyt trykk og mange komponenter De fine dyseåpningene kan tettes i smussige miljøer

33 Brannklasser A – Brann i faste organiske materialer som tre, papir, tekstiler etc. B – Brann i væsker som bensin, olje, lakk, maling, etc. C – Brann i gasser som propan, butan, metan etc. D – Brann i metaller (lite brukt)

34 Begrensinger D-branner Store forsamlingslokaler
Brann i eksplosjonsfarlige områder (EX-områder) Skip (IMO-sertifisering) Imo test skal gjennomføres 2005

35 Fordeler Minimalt vedlikehold i forhold til andre slokkesystemer– ingen trykkbeholdere, rør og ventiler Enkel installasjon Lav installasjonskost Enkel å demontere ved flytting Lite plasskrevende

36 Fordeler Lang levetid – opptil 15 år
Ikke korrosiv (dokumentert pH-verdi mellom 7-8) Små rengjøringskostnader Skader ikke objektet som skal beskyttes Leder ikke strøm – egnet til bruk på el.anlegg opp til volt

37 Fordeler Egnet til å slokke de fleste branntyper Høy pålitelighet
Kort slokketid sekunder Lang holdetid i tett rom Tåler temperaturer mellom –55 og +150 grader C. samt relativ luftfuktighet opp til 98 %

38 Noen bruksområder Sikringsskap Elektriske styreskap Transformator
Datarom Telefonsentraler Lagerrom

39 Flere bruksområder Fyrrom Heisrom Generatorrom Offshoreinstallasjoner
Motorrom i bil og båt TV Tørketrommel

40 Sitat fra Sintef (Norges Branntekniske Laboratorium)
” Den lave vekten i forhold til slokke-effektiviteten er kanskje den største fordelen til disse slokkemidlene. Der hvor egenskaper som transport, mulighet for utvidelse, enkelhet og robusthet spiller en rolle, skal disse slokkemidlene være overlegne alle andre slokkemidler”.

41 FirePro Stor bredde i sortimentet = mange bruksområder
Innehar mange viktige sertifikater ISO 9001 (Det Norske Veritas) ECB (European Certification Burau, Netherland) LPC (Loss Prevention Council, London) Green Label (Israel) Certificate of Non Toxicity (Austria) Kema, Nederland ( Non Toxicity) Dansk Brannteknisk Institutt (Typegodjennelse Søfartsverket) HMS-datablad utarbeidet av Norsk Hydro

42 CEN-European Committee for Standardization
”Fixed firefighting systems – Aerosol extinguishing systems” Part 1: Components for aerosol extinguishing systems Part 2: Design installation and maintenance of Aerosol extinguishing systems Planlagt ratifisering av standarden 27.oktober 2004

43 Oppsummering Enkelt å installere Minimalt vedlikehold Tar liten plass
Lav vekt Ikke giftig for mennesker Lett å flytte Ødelegger ikke utstyr Skader ikke ozonlaget

44 FirePro egner seg spesielt til
Sikringsskap Elektriske styreskap Transformator Datarom Telefonsentraler Offshoreinstallasjoner Generatorrom Lagerrom

45 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Vi sikrer dine verdier…"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google