Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norge universelt utformet 2025 Status i arbeidet med Handlingsplanen 2009-2013 Einar Lund seniorrådgiver Miljøverndepartementet Ålesund, 20. mars 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norge universelt utformet 2025 Status i arbeidet med Handlingsplanen 2009-2013 Einar Lund seniorrådgiver Miljøverndepartementet Ålesund, 20. mars 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norge universelt utformet 2025 Status i arbeidet med Handlingsplanen 2009-2013 Einar Lund seniorrådgiver Miljøverndepartementet Ålesund, 20. mars 2013 Nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming i fylker og kommuner 1 Miljøverndepartementet 20.03.13

2 Handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009 – 2013 • Barne- og likestillingsdepartementet • Fornyings- og administrasjons- departementet • Kommunal- og regionaldepartementet • Miljøverndepartementet • Samferdsels- departementet Einar Lund, Miljøverndepartementet - Ålesund 20. mars 2013 2

3 Forståelse • Kompetanseprogrammet K5 Direktoratet for byggkvalitet – Modulbasert opplæringsprogram – Lokale instruktører • Begrepsavklaring – politisk / strategisk (MD T-1468) • plandelen i pbl – rettslig • bygningsdelen i pbl • diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Einar Lund, Miljøverndepartementet - Ålesund 20. mars 2013 3

4 Nasjonal strategier Nasjonal koordinering og prioritering – Økt medvirkning og samarbeid mellom departementene, SRLF, KS, interesse- og faglige organisasjoner mv. Rettslige virkemidler gjennom – Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, plan og bygningsloven, lov om off. anskaffelser, EU direktiver (transport) – Forskrifter Ikke rettslige virkemidler – Markedsmakt, etatsstyring og bevilgningsmakt. – Standarder, forsking og utvikling, kompetanse – Økonomiske virkemidler, prosjekter

5 Status Nettstedet www.universell-utforming.miljo.no som kommunikasjonskanal • Hovedmeny • Forsiden Forsiden • Tema Tema • Pilotfylkene Pilotfylkene • Ressurskommunene Ressurskommunene • Konferanser og kurs Konferanser og kurs • Bibliotek Bibliotek • Lenker til andre Lenker til andre • Kontakt oss Kontakt oss Einar Lund, Miljøverndepartementet - Ålesund 20. mars 2013 5

6 Nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming i fylker og kommuner • 16 fylker – fylkesmenn – fylkeskommunene – (andre statlige reg.instanser) • 80 kommuner Mål 2009 – 15 • fylker: alle • kommuner: 25 % Einar Lund, Miljøverndepartementet - Ålesund 20. mars 2013 6

7 2013 Perspektiver - tematiske prosjekter Perspektiver • Kommune og fylkene som ressurs med innsikt i universell utforming • Nasjonale instanser som ressurs for fordyping • Miljøverndepartementet og fylkene som koordinator og pådrivere Tematiske prosjekter • Kommunene og fylkene skal få noe igjen • Utvikle og gi merverdi inn av prosjekter, tiltak, programmer • Nasjonalt perspektiv • Kommunalt / fylkesvis prosjekt”eierskap” • Ferdigstillelse til sluttkonferansen • Forsettelse utover 2013 Einar Lund, Miljøverndepartementet - Ålesund 20. mars 2013 7

8 Nasjonal samling Gardermoen 19. – 20. nov 2012 • Nye og gamle deltakere inn i vår felles ramme: som prosjektdrivende som ideutklekkere • Utdype humanistiske perspektiver • Vi måles – hva måles vi på? Indikatorer • Introdusere pilot- og ressurskommunenes bidrag i 2012 nye fylkers bidrag i 2011 og 2012 • Statlige instanser som aktive medspillere i prosjektutvikling Scandic Airport hotell – Gardermoen Vinner av Innovasjonsprisen 2012 Einar Lund, Miljøverndepartementet - Ålesund 20. mars 2013 8

9 Utfordringer Bestilling fra Stortinget om en framdriftsplan mot 2025 Budsjettmessig innveving Flere beviste kommuner Fylkene som kanal Departementene som sektorkoordinatorer Einar Lund, Miljøverndepartementet - Ålesund 20. mars 2013 9 Utsikter mot 2025

10 Fra evalueringen av handlingsplanen: • Videreføre satsingen i handlingsplanen • Sikre tydelig målbeskrivelse av hvert tiltak • Sikre bred prosess ved tiltaksutforming • Sikre tydelig beskrivelse av kompetansetiltak • Sikre bredde i sammensetningen av kompetansetiltak • Tilgjengeliggjøre samling av best praksis • Videreføre bruk av stimuleringsmidler Einar Lund, Miljøverndepartementet - Ålesund 20. mars 2013 10

11 Utsikter mot 2025 Lykke til videre – på gjensyn Einar Lund, Miljøverndepartementet - Ålesund 20. mars 2013 11

12 Lykke til videre – på gjensyn Einar Lund, Miljøverndepartementet - Ålesund 20. mars 2013 12


Laste ned ppt "Norge universelt utformet 2025 Status i arbeidet med Handlingsplanen 2009-2013 Einar Lund seniorrådgiver Miljøverndepartementet Ålesund, 20. mars 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google