Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mars 2012 / Alf Kristian Enger

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mars 2012 / Alf Kristian Enger"— Utskrift av presentasjonen:

1 Mars 2012 / Alf Kristian Enger
Formannskap januar 2012 ENØK i kommunale bygg i Sør-Østerdal Status i prosjektet EPC som verktøy FEM- og EU-prosjektet Mars / Alf Kristian Enger Totalpresentasjon mars 2012

2 Totalpresentasjon mars 2012
Sør-Østerdal : Totalpresentasjon mars 2012

3 Totalpresentasjon mars 2012
Klima: Varmere, Våtere, Villere - Kommunens Energi- og Klimaplan Nasjonale mål. EU , Covenant of Mayors Totalpresentasjon mars 2012

4 ”Vår velstand er basert på energi som slipper ut for mye CO2”.
Formannskap januar 2012 ”Vår velstand er basert på energi som slipper ut for mye CO2”. Hva gjør vi med det? Mindre CO2 fra energien? Mindre bruk av energi? Mindre velstand? Totalpresentasjon mars 2012

5 Ludvika Kommune 11. januar 2010
Energi og Klima Alle kommunene i Sør-Østerdal har vedtatt sin Energi- og Klimaplan. Disse planene skal omsettes i konkrete tiltak. Det er et langsiktig arbeid som krever kontinuerlig fokus og oppfølging. Avsnittet om ENØK i den kommunale bygningsmassen blir fulgt opp gjennom ”ENØK-prosjektet” Totalpresentasjon mars 2012

6 Kreftene i Energi- og Klimaarbeidet:
Ludvika Kommune 11. januar 2010 Kreftene i Energi- og Klimaarbeidet: Ønsket om å spare penger !! Kommuneøkonomi, Økte Energipriser. Forvalte ca m2 bygningsmasse. Ønsket om å spare miljøet Stikkord: Klima, CO2. Politiske føringer Fra Globalt til Lokalt. Totalpresentasjon mars 2012

7 Vi har klare målsettinger:
Ludvika Kommune 11. januar 2010 Vi har klare målsettinger: 20-25% reduksjon i energibruk i de kommunale byggene innen (Samlet vil dette utgjøre en økonomisk besparelse i størrelsesorden mill kr. årlig) 20% reduksjon i klimagassutslipp i kommunene innen 2020. Totalpresentasjon mars 2012

8 Slik har vi organisert Prosjektet:
Styringsgruppe med 1 representant fra hver kommune. PL tilsatt på engasjement. 75% stilling. Prosjektplan for styring og oppfølging Styringsgruppen møtes ca 10x årlig. Skal gi service til kommunene: ”1 kommunal krone skal generere tjenester og aktiviteter for minst kroner.” Totalpresentasjon mars 2012

9 Om Oppdeling av Prosjektet:
Forstudie Høst 2009 Forprosjekt 2010 Hovedprosjekt Vår 2011 – Vår 2015 Totalpresentasjon mars 2012

10 Vi står foran betydelige investeringer:
Nybygg og større oppgradering etter TEK10 Oppgradering av resten av bygningsmassen med >20% energireduksjon . Kostnad er beregnet ut fra SINTEF-rapport (SINTEF Byggforsk 40/2009) Samlet investeringsbehov: 75 – 80 MNOK Totalpresentasjon mars 2012

11 Kommunene spleiser på kostnadene til posjektadministrasjonen.
Ludvika Kommune 11. januar 2010 Kommunene spleiser på kostnadene til posjektadministrasjonen. Kommune Andel Antatt total ENØK-investering – 2014 Kommunenes prosjektkostnad Elverum 45% 35’0 MNOK 1’13 MNOK Engerdal 6% 4’7 MNOK 0’155 MNOK Stor-Elvdal 13% 10’0 MNOK 0’32 MNOK Trysil 14% 11’0 MNOK 0’345 MNOK Åmot 22% 17’3 MNOK 0’55 MNOK Sum 100% 78’0 MNOK 2’5 MNOK Totalpresentasjon mars 2012

12 Prosjektet har hovedfokus på : - Riktige investeringer - Riktig drift:
Basert på SINTEF-analysen, må vi investere 75 – 80 mill kr. i kommunale bygg i Sør-Østerdal for å oppnå ENØK-målene. Eksempel hos blant annet oss selv tyder på at god kunnskap hos Driftsledere er nesten like viktig! Totalpresentasjon mars 2012

13 Ludvika Kommune 11. januar 2010
Bygge kompetanse!!! Dette tenker vi å gjøre på flere måter: Fagskolen på Gjøvik har et ”tyngre” tilbud med 1 og 2-årige studier. (Som kan gjennomføres på 2 hhv. 4 år som deltid) Lokalt / Regionalt (1-dags samlinger) Nordisk gjennom et EU prosjekt. Totalpresentasjon mars 2012

14 Kompetanse og Nettverk for Driftsledere:
Ludvika Kommune 11. januar 2010 Kompetanse og Nettverk for Driftsledere: Vi gjennomfører faglige 1-dags samlinger: Fokusområder - Kick-off: 20. sept i Elverum - Varmeteknikk : Mai 2011 på Koppang - Ventilasjon og varmegjenvinning: august SD-anlegg: desember Tiltak og isolering av bygningskroppen: april Lys og belysning: mai / juni Her deltar 50 – 60 personer fra hele S-Ø! Totalpresentasjon mars 2012

15 Investeringer handler om penger….
Formannskap januar 2012 Investeringer handler om penger…. ENØK-investeringer tilbake- betaler seg raskt Typisk 1 – 8 år! Grunnfinansieringen må komme fra kommunene. ENØK-prosjektet jobber med å finne metoder og støtteordninger som bidrar. EPC er en gjennomføringsmodell som fører til handling! EPC = Energisparekontrakt. Totalpresentasjon mars 2012

16 EPC - Energisparekontrakt
Formannskap januar 2012 EPC - Energisparekontrakt Betyr at en hovedentreprenør garanterer innsparing. ”Bot” for underoppnåelse. Gevinstdeling. Anbefales av KS. Mye brukt i utlandet (inkl. Sverige) Tilfredsstiller lovverket. (Sjekket av KS’s advokater) Hovedentreprenøren bruker lokale underleverandører. Trinnvis utførelse. Kommunen har EXIT-muligheter. Inneholder mye opplæring. Gjennom samarbeid blir også små kommuner attraktive for de større entreprenørene. Totalpresentasjon mars 2012

17 Trad. opplegg - eksempel
2 kommuner med 10 bygg hver, totalt m2 10 tiltak pr bygg gir 200 tiltak K2 B1 B10 K1 Bn B2 Sum 200 tiltak Garanti? Totalpresentasjon mars 2012

18 Ludvika Kommune 11. januar 2010
EPC-Prosessen Kommune etablerer underlag (bygg, areal, forbruk, inngåtte innkjøps-/serviceavtaler….) Utlysing (DOFFIN. Tilbud med forhandling) Tilbudsbefaring 1-2 bygg, resten av potensialet etter nøkkeltall Konkurranse. (Tilbud -> Vurdering -> Avtale) Intensjonsavtale – analyser av alle bygg Forslag til tiltak Kommune velger tiltak – forhandling Kontrakt med garanterte besparelser (5-9 år) og Deling av ekstra sparte kWh Finansiering? (opsjon) Spart årskostnad betaler tiltak Evaluering av resultatoppnåelse hvert år Totalpresentasjon mars 2012

19 EPC - Energisparekontrakt
Formannskap januar 2012 EPC - Energisparekontrakt Totalpresentasjon mars 2012

20 Ludvika Kommune 11. januar 2010
EPC krever grundig forberedelse Innkjøpsregler må tilfredstilles Vi benytter ekspertise fra KS – Grønne Energikommuner. (Hadde en work-shop spesielt for oss) Det juridiske er kvalitetssikret av Advokatfirmaet Haavind AS Vi henter erfaring der det er å finne. (Lier, Trøndelag, Ludvika, Halsnæs) Totalpresentasjon mars 2012

21 Investeringer: Hvor står vi i dag?
Formannskap januar 2012 Investeringer: Hvor står vi i dag? Nå-tilstanden for energibruk er dokumentert. (siste 3 år. Pluss Tekn. beskrivelser. Installasjoner. Tegninger.) ENØK-analyser er utført for noen pilotbygg. Arbeid med energisertifisering er i gang. IR-kamera er innkjøpt for dokumentasjon, og å finne ”små-tiltak” som kommunene selv kan utføre. Elverum er pilot i Innlandet på EPC. Forberedelser pågår i de øvrige kommunene. Målsetting å gå ut samlet for de 4 kommunene ca april Viktig med politisk / administrativ forankring! Totalpresentasjon mars 2012

22 Status i andre kommuner i S-Ø
Formannskap januar 2012 Status i andre kommuner i S-Ø Elverum gikk ut i en runde nr. 1 for ca ett år siden Skriver kontrakt for Fase 2 i disse dager. Engerdal godkjente å starte EPC (Komm. 26/1-12) Stor-Elvdal godkjente å starte EPC (Komm. 25/1-12) Med noen forbehold. Trysil godkjente å starte EPC (Komm. 31/1-12) Åmot har forankret gjennom orienteringssak. Fase 1 Innebærer: Fase 1 vil koste 6-8 kr/m2. * Andel innkjøpt kompetanse ( (tot ,-)* Egne kostnader til PL.* *) Kan i større eller mindre grad dekkes av EU-prosjektet. Totalpresentasjon mars 2012

23 Her jobber vi med finansiering:
Ludvika Kommune 11. januar 2010 Her jobber vi med finansiering: ENOVA Kjenne ulike støtteprogram, rutiner , organisasjon og saksbehandlere. EU Kjenne støtteprogram, rutiner og nettverk. Bygge allianser Nasjonalt / Nordisk. Andre nasjonale kilder KS, Energiråd Innlandet, Fylket, Departement. Finne del-finansiering på ”myke” tiltak som kompetanse, analyser, tilbudsprosessen etc. Totalpresentasjon mars 2012

24 Framover: Vi vil gjøre vi mer av det vi driver med:
Formannskap januar 2012 Framover: Vi vil gjøre vi mer av det vi driver med: Kompetanse Vi er med i FEM : Til energi-samarbeid Norge / Sverige. Vårt fokus: Kompetanse, Energy Management og Beslutningsstøtte, Kommunikasjon mot brukere. Partnere: - Kommunene i Sør-Østerdal, - Ludvika Kommune, - Energirådgivningen i Kil (Kil, Grums, Munkfors) - Aurskog-Høland Kommune(?) i Akershus Fått >1’0 MNOK, 50/50 fordelt NOR/SVE Status: Er i gang. Kick-off sommeren 2011 Totalpresentasjon mars 2012

25 Totalpresentasjon mars 2012
Formannskap januar 2012 FEM-strukturen: Totalpresentasjon mars 2012

26 Sør-Østerdal er en del av Europa!
Kommunene i Sør-Østerdal har vært piloter i et EU prosjekt som heter SEC-BENCH. (2008 – 10) Ordførerne har forpliktet seg gjennom å skrive under på ”Covenant of Mayors” (Dette er et nettverk av ca ordførere i EU/EØS) I vårt arbeid skal vi støtte opp under disse forpliktelsene! Totalpresentasjon mars 2012

27 Fra ”Covenant of Mayors”
FORPLIKTER VI ORDFØRERE OSS TIL Å: Gå lengre enn de mål EU har satt for 2020, og redusere CO2-utslippene i våre respektive regioner med minst 20 % ved å iverksette en handlingsplan for bærekraftig energi for de aktivitetsområder som er relevante i henhold til våre mandater. Tilpasse bystrukturer, herunder å avsette tilstrekkelige menneskelige ressurser til å gjennomføre de nødvendige tiltak. Dele vår erfaring og sakkunnskap med andre områdeenheter. Totalpresentasjon mars 2012

28 ENOVA vil at vi er aktive mot EU
Den beste støtteordningen er IEE 2011 som inneholder en modul: MLEI (Mobilizing Local Energy Investments). Vi er søker på denne! ENOVA har støttet oss med ,- i og ,- i 2011 til søknadsarbeidet. ENOVA har gitt garantier på medfinansiering (Slik at total-pakka er blir tilnærmet 90%) Kommunenes grunnfinansiering i bunn er helt nødvendig. Totalpresentasjon mars 2012

29 Totalpresentasjon mars 2012
Formannskap januar 2012 EU-prosjekt Innenfor IEE 2011 (Intelligent Energy Europe) Teknisk Assistanse Til alt som ikke er harde investeringer, det vil si: Analyser, informasjon, kompetanse, opplæring, tilbudsprosessen, prosjektledelse, måling, etc. Søkt om: € (Ca 4’5 MNOK) Partner: Hedmark Fylke – Eiendomsavd. Resultat: Positiv pre-check i Brussel. Endelig søknad sendt 12. mai 2011 Forhandling i pågår nå! Oppstart i mars 2012! Totalpresentasjon mars 2012

30 Totalpresentasjon mars 2012
Hva har brakt oss dit vi er?: Samarbeid! Sammen er vi effektive, blir større, og kan oppnå mer Totalpresentasjon mars 2012

31 Totalpresentasjon mars 2012
Formannskap januar 2012 ENØK i kommunale bygg i Sør-Østerdal: Vi er i godt driv framover ! Totalpresentasjon mars 2012


Laste ned ppt "Mars 2012 / Alf Kristian Enger"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google