Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ElverumRegionens NæringsUtvikling ENØK i kommunale bygg i Sør-Østerdal  Status i prosjektet  EPC som verktøy  FEM- og EU-prosjektet Totalpresentasjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ElverumRegionens NæringsUtvikling ENØK i kommunale bygg i Sør-Østerdal  Status i prosjektet  EPC som verktøy  FEM- og EU-prosjektet Totalpresentasjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 ElverumRegionens NæringsUtvikling ENØK i kommunale bygg i Sør-Østerdal  Status i prosjektet  EPC som verktøy  FEM- og EU-prosjektet Totalpresentasjon mars 2012 Mars 2012 / Alf Kristian Enger

2 ElverumRegionens NæringsUtvikling Sør-Østerdal : Totalpresentasjon mars 2012

3 ElverumRegionens NæringsUtvikling Totalpresentasjon mars 2012 Klima: Varmere, Våtere, Villere - Kommunens Energi- og Klimaplan - Nasjonale mål. - EU 20-20-20, Covenant of Mayors

4 ElverumRegionens NæringsUtvikling ”Vår velstand er basert på energi som slipper ut for mye CO2”. Totalpresentasjon mars 2012 Hva gjør vi med det?  Mindre CO2 fra energien?  Mindre bruk av energi?  Mindre velstand?

5 ElverumRegionens NæringsUtvikling Energi og Klima • Alle kommunene i Sør-Østerdal har vedtatt sin Energi- og Klimaplan. • Disse planene skal omsettes i konkrete tiltak. Det er et langsiktig arbeid som krever kontinuerlig fokus og oppfølging. • Avsnittet om ENØK i den kommunale bygningsmassen blir fulgt opp gjennom ”ENØK-prosjektet” Totalpresentasjon mars 2012

6 ElverumRegionens NæringsUtvikling Kreftene i Energi- og Klimaarbeidet:  Ønsket om å spare penger !! Kommuneøkonomi, Økte Energipriser. Forvalte ca 200.000m2 bygningsmasse.  Ønsket om å spare miljøet Stikkord: Klima, CO2.  Politiske føringer Fra Globalt til Lokalt. Totalpresentasjon mars 2012

7 ElverumRegionens NæringsUtvikling Vi har klare målsettinger: • 20-25% reduksjon i energibruk i de kommunale byggene innen 2014. (Samlet vil dette utgjøre en økonomisk besparelse i størrelsesorden 8 - 10 mill kr. årlig) • 20% reduksjon i klimagassutslipp i kommunene innen 2020. Totalpresentasjon mars 2012

8 ElverumRegionens NæringsUtvikling Slik har vi organisert Prosjektet: Totalpresentasjon mars 2012  Styringsgruppe med 1 representant fra hver kommune.  PL tilsatt på engasjement. 75% stilling.  Prosjektplan for styring og oppfølging  Styringsgruppen møtes ca 10x årlig.  Skal gi service til kommunene: ”1 kommunal krone skal generere tjenester og aktiviteter for minst 2 kroner.”

9 ElverumRegionens NæringsUtvikling Om Oppdeling av Prosjektet: Forstudie Høst 2009 Forprosjekt 2010 Hovedprosjekt Vår 2011 – Vår 2015 Totalpresentasjon mars 2012

10 ElverumRegionens NæringsUtvikling Vi står foran betydelige investeringer: Totalpresentasjon mars 2012  Nybygg og større oppgradering etter TEK10  Oppgradering av resten av bygningsmassen med >20% energireduksjon. Kostnad er beregnet ut fra SINTEF-rapport (SINTEF Byggforsk 40/2009) Samlet investeringsbehov: 75 – 80 MNOK

11 ElverumRegionens NæringsUtvikling Kommunene spleiser på kostnadene til posjektadministrasjonen. KommuneAndelAntatt total ENØK-investering 2010 – 2014 Kommunenes prosjektkostnad 2011 - 2015 Elverum45%35’0 MNOK1’13 MNOK Engerdal6%4’7 MNOK0’155 MNOK Stor-Elvdal13%10’0 MNOK0’32 MNOK Trysil14% 11’0 MNOK0’345 MNOK Åmot22%17’3 MNOK0’55 MNOK Sum100%78’0 MNOK2’5 MNOK Totalpresentasjon mars 2012

12 ElverumRegionens NæringsUtvikling Prosjektet har hovedfokus på : - Riktige investeringer - Riktig drift: Basert på SINTEF-analysen, må vi investere 75 – 80 mill kr. i kommunale bygg i Sør-Østerdal for å oppnå ENØK-målene. Eksempel hos blant annet oss selv tyder på at god kunnskap hos Driftsledere er nesten like viktig! Totalpresentasjon mars 2012

13 ElverumRegionens NæringsUtvikling Bygge kompetanse!!! Dette tenker vi å gjøre på flere måter: 1.Fagskolen på Gjøvik har et ”tyngre” tilbud med 1 og 2-årige studier. (Som kan gjennomføres på 2 hhv. 4 år som deltid) 2.Lokalt / Regionalt (1-dags samlinger) 3.Nordisk gjennom et EU prosjekt. Totalpresentasjon mars 2012

14 ElverumRegionens NæringsUtvikling Kompetanse og Nettverk for Driftsledere :  Vi gjennomfører faglige 1-dags samlinger: Fokusområder - Kick-off: 20. sept. 2010 i Elverum - Varmeteknikk : Mai 2011 på Koppang - Ventilasjon og varmegjenvinning: august 2011 - SD-anlegg: desember 2011 - Tiltak og isolering av bygningskroppen: april 2012 - Lys og belysning: mai / juni 2012. Her deltar 50 – 60 personer fra hele S-Ø! Totalpresentasjon mars 2012

15 ElverumRegionens NæringsUtvikling Investeringer handler om penger…. Totalpresentasjon mars 2012  ENØK-investeringer tilbake- betaler seg raskt. Typisk 1 – 8 år!  Grunnfinansieringen må komme fra kommunene.  ENØK-prosjektet jobber med å finne metoder og støtteordninger som bidrar.  EPC er en gjennomføringsmodell som fører til handling! EPC = Energisparekontrakt.

16 ElverumRegionens NæringsUtvikling EPC - Energisparekontrakt Totalpresentasjon mars 2012  Betyr at en hovedentreprenør garanterer innsparing.  ”Bot” for underoppnåelse. Gevinstdeling.  Anbefales av KS. Mye brukt i utlandet (inkl. Sverige)  Tilfredsstiller lovverket. (Sjekket av KS’s advokater)  Hovedentreprenøren bruker lokale underleverandører.  Trinnvis utførelse. Kommunen har EXIT-muligheter.  Inneholder mye opplæring.  Gjennom samarbeid blir også små kommuner attraktive for de større entreprenørene.

17 ElverumRegionens NæringsUtvikling Trad. opplegg - eksempel •2 kommuner med 10 bygg hver, totalt 50.000 m2 •10 tiltak pr bygg gir 200 tiltak K2 B1B10 K1 BnB2 Sum 200 tiltak Garanti? Totalpresentasjon mars 2012

18 ElverumRegionens NæringsUtvikling 1.Kommune etablerer underlag (bygg, areal, forbruk, inngåtte innkjøps-/serviceavtaler….) 2.Utlysing (DOFFIN. Tilbud med forhandling) 3.Tilbudsbefaring 1-2 bygg, resten av potensialet etter nøkkeltall 4.Konkurranse. (Tilbud -> Vurdering -> Avtale) 5.Intensjonsavtale – analyser av alle bygg Forslag til tiltak 6.Kommune velger tiltak – forhandling 7.Kontrakt med garanterte besparelser (5-9 år) og Deling av ekstra sparte kWh 8.Finansiering? (opsjon) 9.Spart årskostnad betaler tiltak 10.Evaluering av resultatoppnåelse hvert år Totalpresentasjon mars 2012 EPC-Prosessen

19 ElverumRegionens NæringsUtvikling EPC - Energisparekontrakt Totalpresentasjon mars 2012

20 ElverumRegionens NæringsUtvikling EPC krever grundig forberedelse •Innkjøpsregler må tilfredstilles •Vi benytter ekspertise fra KS – Grønne Energikommuner. (Hadde en work-shop spesielt for oss) •Det juridiske er kvalitetssikret av Advokatfirmaet Haavind AS •Vi henter erfaring der det er å finne. (Lier, Trøndelag, Ludvika, Halsnæs) Totalpresentasjon mars 2012

21 ElverumRegionens NæringsUtvikling Investeringer: Hvor står vi i dag? Totalpresentasjon mars 2012  Nå-tilstanden for energibruk er dokumentert. (siste 3 år. Pluss Tekn. beskrivelser. Installasjoner. Tegninger.)  ENØK-analyser er utført for noen pilotbygg.  Arbeid med energisertifisering er i gang.  IR-kamera er innkjøpt for dokumentasjon, og å finne ”små-tiltak” som kommunene selv kan utføre.  Elverum er pilot i Innlandet på EPC. Forberedelser pågår i de øvrige kommunene.  Målsetting å gå ut samlet for de 4 kommunene ca 1. april 2012. Viktig med politisk / administrativ forankring!

22 ElverumRegionens NæringsUtvikling Status i andre kommuner i S-Ø  Elverum gikk ut i en runde nr. 1 for ca ett år siden Skriver kontrakt for Fase 2 i disse dager.  Engerdal godkjente å starte EPC (Komm. 26/1-12)  Stor-Elvdal godkjente å starte EPC (Komm. 25/1-12) Med noen forbehold.  Trysil godkjente å starte EPC (Komm. 31/1-12)  Åmot har forankret gjennom orienteringssak.  Fase 1 Innebærer: -Fase 1 vil koste 6-8 kr/m2. * -Andel innkjøpt kompetanse ( (tot. 200.000,-)* -Egne kostnader til PL.* *) Kan i større eller mindre grad dekkes av EU-prosjektet. Totalpresentasjon mars 2012

23 ElverumRegionens NæringsUtvikling Her jobber vi med finansiering:  ENOVA Kjenne ulike støtteprogram, rutiner, organisasjon og saksbehandlere.  EU Kjenne støtteprogram, rutiner og nettverk. Bygge allianser Nasjonalt / Nordisk.  Andre nasjonale kilder KS, Energiråd Innlandet, Fylket, Departement. Finne del-finansiering på ”myke” tiltak som kompetanse, analyser, tilbudsprosessen etc. Totalpresentasjon mars 2012

24 ElverumRegionens NæringsUtvikling Framover: Vi vil gjøre vi mer av det vi driver med: Kompetanse  Vi er med i FEM : Til energi-samarbeid Norge / Sverige. Vårt fokus: Kompetanse, Energy Management og Beslutningsstøtte, Kommunikasjon mot brukere. Partnere: - Kommunene i Sør-Østerdal, - Ludvika Kommune, - Energirådgivningen i Kil (Kil, Grums, Munkfors) - Aurskog-Høland Kommune(?) i Akershus  Fått >1’0 MNOK, 50/50 fordelt NOR/SVE Status: Er i gang. Kick-off sommeren 2011 Totalpresentasjon mars 2012

25 ElverumRegionens NæringsUtvikling FEM-strukturen: Totalpresentasjon mars 2012

26 ElverumRegionens NæringsUtvikling Sør-Østerdal er en del av Europa!  Kommunene i Sør-Østerdal har vært piloter i et EU prosjekt som heter SEC- BENCH. (2008 – 10)  Ordførerne har forpliktet seg gjennom å skrive under på ”Covenant of Mayors” (Dette er et nettverk av ca. 2000 ordførere i EU/EØS)  I vårt arbeid skal vi støtte opp under disse forpliktelsene! Totalpresentasjon mars 2012

27 ElverumRegionens NæringsUtvikling Fra ”Covenant of Mayors” FORPLIKTER VI ORDFØRERE OSS TIL Å: •Gå lengre enn de mål EU har satt for 2020, og redusere CO2-utslippene i våre respektive regioner med minst 20 % ved å iverksette en handlingsplan for bærekraftig energi for de aktivitetsområder som er relevante i henhold til våre mandater. •Tilpasse bystrukturer, herunder å avsette tilstrekkelige menneskelige ressurser til å gjennomføre de nødvendige tiltak. •Dele vår erfaring og sakkunnskap med andre områdeenheter. Totalpresentasjon mars 2012

28 ElverumRegionens NæringsUtvikling ENOVA vil at vi er aktive mot EU  Den beste støtteordningen er IEE 2011 som inneholder en modul: MLEI (Mobilizing Local Energy Investments). Vi er søker på denne!  ENOVA har støttet oss med 50.000,- i 2010. og 150.000,- i 2011 til søknadsarbeidet.  ENOVA har gitt garantier på medfinansiering (Slik at total-pakka er blir tilnærmet 90%)  Kommunenes grunnfinansiering i bunn er helt nødvendig. Totalpresentasjon mars 2012

29 ElverumRegionens NæringsUtvikling EU-prosjekt  Innenfor IEE 2011 (Intelligent Energy Europe)  Teknisk Assistanse Til alt som ikke er harde investeringer, det vil si: Analyser, informasjon, kompetanse, opplæring, tilbudsprosessen, prosjektledelse, måling, etc. Søkt om: 562.500 € (Ca 4’5 MNOK) Partner:Hedmark Fylke – Eiendomsavd. Resultat: Positiv pre-check i Brussel. Endelig søknad sendt 12. mai 2011 Forhandling i pågår nå! Oppstart i mars 2012! Totalpresentasjon mars 2012

30 ElverumRegionens NæringsUtvikling Totalpresentasjon mars 2012 Hva har brakt oss dit vi er?: Samarbeid! Sammen er vi effektive, blir større, og kan oppnå mer

31 ElverumRegionens NæringsUtvikling ENØK i kommunale bygg i Sør-Østerdal: Vi er i godt driv framover ! Totalpresentasjon mars 2012


Laste ned ppt "ElverumRegionens NæringsUtvikling ENØK i kommunale bygg i Sør-Østerdal  Status i prosjektet  EPC som verktøy  FEM- og EU-prosjektet Totalpresentasjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google