Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IT-Ledelse, 18.februar Dagens tema : Outsourcing 1. Hva er Outsourcing ? 2. Tradisjonen for outsourcing innen IT 3. Hva kan outsources innen IT 4. Potensielle.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IT-Ledelse, 18.februar Dagens tema : Outsourcing 1. Hva er Outsourcing ? 2. Tradisjonen for outsourcing innen IT 3. Hva kan outsources innen IT 4. Potensielle."— Utskrift av presentasjonen:

1 IT-Ledelse, 18.februar Dagens tema : Outsourcing 1. Hva er Outsourcing ? 2. Tradisjonen for outsourcing innen IT 3. Hva kan outsources innen IT 4. Potensielle gevinster ved å outsource IT 5. Risikoer knyttet til outsourcing av IT 6. Hva er status innen feltet pr. 2007 i Norge og aktualitet i datapressen pr. 2011. 7. Eksempler på tilbydere og kunder av outsourcingstjenester Dagens pensum : Art. 2 i artikkelsamling (Kroenke) og kap 5.4 i Laudon, Outsourcingsundersøkelsen 2007 Kursorisk : Veiledning for Outsourcing av IT (NorSIS og NSR, 2010)

2 Hva er Outsourcing ? Kroenke : “Outsourcing is the process of hiring another organization to perform a service.” Såvel verdikjedeaktiviteter som støtteaktiviteter kan outsources. Vi ser nærmere på det utbredte, men likevel ikke dominerende fenomenet av å outsource IT-tjenestene. Outsourcing av IT-funksjonen har vi når et foretak velger å ikke bygge opp full dekning av interne ressurser til utvikling, innføring og drifting av sine IT-baserte informasjonssystemer og tjenester i tilknytning til disse. Isteden setter man tjenestene helt eller delvis bort til en eller flere leverandører med spesialkompetanse på feltet mot en økonomisk godtgjørelse.

3 Tradisjon for outsourcing innen IT  Outsourcing har vært på dagsorden helt siden starten på IT- anvendelse i virksomheter. I de første tiårene dominerte tradisjonelle datasentraler siden det var for dyrt å etablere egne IT-avdelinger – noen eksempler :  1961 : EDB - Elektronisk Databehandling AS ble grunnlagt som datasentral for tre forsikringsselskaper.  1965 : Bankene etablerte felles datasentraler IDA (forretningsbankene) og Fellesdata (sparebankene)  1971 : SDS – Statens Driftssentral for administrativ databehandling etablert (del av dagens Ergo)  Billig HW, nye teknologier, økt tilgjengelighet på IT-folk og utvidet og mer bedriftsspesifikk bruk av IT-baserte informasjonssystemer førte til etablering av til dels store interne IT-avdelinger utover 80-tallet.

4 Tradisjon for outsourcing innen IT  Siden har Outsourcing stadig vært på ”dagsorden”, men pendlet sterkt i popularitet ut fra både den teknologisk og økonomiske rammevilkår. Bare det siste tiåret har trendene vekslet fra ”hype” til ”retrett” flere ganger.  I dag er det svært utbredt å Outsource deler av sin IT-virksomhet, men sjeldent å sette alt ut. Det er store forskjeller i utbredelse både mellom bransjer og internt i bransjer.  Det er også store forskjeller på hva man velger å Outsource og hvorvidt man benytter seg en eller flere leverandører. Inngår man først en kontrakt har denne ofte en tidshorisont på ”noen” år med muligheter for revideringer i perioden.  Finanskrisen og etterdønninger påvirker aktualiteten av Outsourcing da virksomheter går kritisk igjennom alle forhold og vurderer tiltak.  Finanskrisen har også resultert i at virksomheter som har Outsourcet deler av sin IT-tjeneste brått står uten leverandør på denne.

5 Hva kan Outsources innen IT ? Kroenke : CE20-2 IS/IT Outsourcing Alternatives Figuren viser en grov inndeling av noen alternative tjenester man kan velge å outsource. Hver enkelt virksomhet må definere sitt eget oppsett på hva de vil holde internt kontra kjøpe inn fra eksterne tjenesteleverandører.

6 Forts. Hva kan outsources innen IT ?

7 Potensielle fordeler av å Outsource IT Kroenke : Fig CE20-1 Popular Reasons for Outsourcing IS Services

8 Potensielle risikoer og ulemper ved Outsourcing Kroenke : Fig CE20-3 Outsourcing Risks

9 Noen tall fra ”Rapport fra Outsourcingsundersøkelsen 2007”  Handelshøgskolen BI gjennomførte undersøkelsen blant de 529 største bedrifter i Norge i 2007 hvorav 202 responderte. (Hans Solli-Sæther og Petter Gottschalk) Noen funn :  83 % sier at tilgang til ressurser og kompetanse er den viktigste strategiske driver for outsourcing. Kostnadsreduksjon er også en viktig grunn og besparelsene blir ofte hentet.  75 % har outsourcet en eller flere IT-tjenester. Likevel utgjør IT bare 37% av samlet antall outsourcede kunnskapsbaserte funksjoner.  Forventet vekst i antall IT-avtaler er på 28 % de neste 3 årene  81% av outsourcingen gikk til tjenesteleverandør etablert i Norge.  Av de berørte ansatte fikk 31 % ny jobb i bedriften, 39 % ble overført til tjenesteleverandør. De restende skiftet jobb, ble sagt opp eller ble pensjonert.

10 Hva innebærer det av arbeid å bli en dyktig kunde innen IT-outsourcing  I foretak av en viss størrelse er det ikke bare ”å ringe en kompis” og ordne outsoursing av IT-tjenster. Figuren under viser noe av kompleksiteten i arbeidet med å bli en ”profesjonell” og bevisst bruker av outsorcede IT-tjenester. Den er hentet fra et undervisningsopplegg innen Outsourcing ved NTNU med Runar Holen som har lang erfaring med outsoursingsavtaler i DnBNOR.

11 Eksempler på tilbydere/leverandører (totalleverandører) innen IT-bransjen  EDB Business Partner  Ergo Solutions  Visma  CSC (internasjonal aktør)  Telecomputing  Outsourcing – er det på dagsorden i IT-pressen ?  CW  IT-avisen  DagensIT (DN)  Digi


Laste ned ppt "IT-Ledelse, 18.februar Dagens tema : Outsourcing 1. Hva er Outsourcing ? 2. Tradisjonen for outsourcing innen IT 3. Hva kan outsources innen IT 4. Potensielle."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google