Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Åpent næringslivsmøte 11.06.08, ”Næringsutvikling” – Levanger næringsselskap AS – Levanger rådhus Offentlige og Industrielle forsknings- og utviklingskontrakter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Åpent næringslivsmøte 11.06.08, ”Næringsutvikling” – Levanger næringsselskap AS – Levanger rådhus Offentlige og Industrielle forsknings- og utviklingskontrakter."— Utskrift av presentasjonen:

1 Åpent næringslivsmøte 11.06.08, ”Næringsutvikling” – Levanger næringsselskap AS – Levanger rådhus Offentlige og Industrielle forsknings- og utviklingskontrakter (OFU/IFU) Januar 2008

2 Åpent næringslivsmøte 11.06.08, ”Næringsutvikling” – Levanger næringsselskap AS – Levanger rådhus Det lønnsomme samarbeidet Kompetent norsk leverandør OFU/IFU KompetanseKrevende kunde Referanse Markedskanal Nytt eller forbedret produkt/tjeneste/prosess/metode Internasjonalt kundelokomotiv Innovasjon

3 Åpent næringslivsmøte 11.06.08, ”Næringsutvikling” – Levanger næringsselskap AS – Levanger rådhus Det finnes flere gode grunner til hvorfor bedrifter bør etablere forpliktende utviklingssamarbeid: 1.Endringer i internasjonal arbeidsdeling – utviklingssamarbeid stadig viktigere for teknologisk avanserte bedrifter 2.Rask tilbakemelding på hva markedet har behov for – hvilken nyutvikling som vi ha størst brukernytte og betalingsvilje 3.Redusert risiko og større sannsynlighet for kommersielle resultater

4 Åpent næringslivsmøte 11.06.08, ”Næringsutvikling” – Levanger næringsselskap AS – Levanger rådhus Stimulere til utvikling av nye produkter eller tjenester, prosesser eller metoder med et internasjonalt markedspotensial. Kompetanseheving og nye samarbeidsrelasjoner (nettverk). Styrke internasjonalisering Mer effektiv og moderne forvaltning (OFU). Støtten skal være utløsende og verdiskapningen skal skje i Norge. Mål med ordningen: Ordningen har ingen søknadsfrist eller tematiske begrensninger NB!

5 Åpent næringslivsmøte 11.06.08, ”Næringsutvikling” – Levanger næringsselskap AS – Levanger rådhus OFU/IFU skaper en ”vinn-vinn” situasjon Leverandøren: Nytt produkt/ny tjeneste Risikoavlastning Reduserte utviklingskostnader Referanse Markedsintroduksjon Markedskompetanse Den krevende kunden: En skreddersydd løsning Risikoavlastning Mer innovativ og moderne løsning Styrket utviklingskompetanse En kompetent leverandør

6 Åpent næringslivsmøte 11.06.08, ”Næringsutvikling” – Levanger næringsselskap AS – Levanger rådhus OFU/IFU i korte trekk: Offentlige forsknings- og utviklingskontrakter (OFU) ble opprettet i 1968 med formål å øke forsknings- og utviklingsaktivitetene i norske bedrifter i forbindelse med offentlige etaters anskaffelser. Industrielle forsknings- og utviklingskontrakter (IFU) ble opprettet i 1994. Ordningene har egen bevilgning fra Nærings- og handelsdepartementet, post 72 i statsbudsjettet. Ordningene er fleksibel for bruk av midler mellom OFU og IFU.

7 Åpent næringslivsmøte 11.06.08, ”Næringsutvikling” – Levanger næringsselskap AS – Levanger rådhus Utvikling fra idé til nytt produkt/tjeneste Idéfase/ forundersøkelse FoU prototypIndustriell prototyp/ nullserie Volumproduksjon Pre-kommersiell utvikling OFU/IFU Kommersiell fase Tilskudd til et utviklingsprosjekt er begrenset av EUs regler for statsstøtte

8 OFU/IFU’s plass i innovasjonsprosessen IdéUtviklingKommersialiseringVekst Skatte- insentiv Kommersielle kilder Ikke kommersielle kilder Business Angels Venture Capital & PE Oslo børs Skattefunn Forskningsmidler INs risikolåneordning Såkornfond Etabl.stipend OFU -IFU Distriktsutviklingsmidler Internasjonal vekst

9 Åpent næringslivsmøte 11.06.08, ”Næringsutvikling” – Levanger næringsselskap AS – Levanger rådhus 2008 skal Innovasjon Norge investere 250 millioner i prosjekter som fremmer innovasjon i samarbeid

10 Åpent næringslivsmøte 11.06.08, ”Næringsutvikling” – Levanger næringsselskap AS – Levanger rådhus Kommersialiseringsveier

11 Åpent næringslivsmøte 11.06.08, ”Næringsutvikling” – Levanger næringsselskap AS – Levanger rådhus Kommersialisering fra leverandør Kundebedrift Leverandør- bedrift Marked Prosjekt Referansekunde

12 Åpent næringslivsmøte 11.06.08, ”Næringsutvikling” – Levanger næringsselskap AS – Levanger rådhus Kommersialisering gjennom kundebedrift Kundebedrift Leverandør- bedrift Marked Prosjekt

13 Åpent næringslivsmøte 11.06.08, ”Næringsutvikling” – Levanger næringsselskap AS – Levanger rådhus Kommersialisering gjennom tredjepart Kundebedrift Leverandør- bedrift Marked Prosjekt 3. part

14 Åpent næringslivsmøte 11.06.08, ”Næringsutvikling” – Levanger næringsselskap AS – Levanger rådhus Delt kommersialisering Kundebedrift Leverandør- bedrift Marked 1 Prosjekt Marked 2

15 Åpent næringslivsmøte 11.06.08, ”Næringsutvikling” – Levanger næringsselskap AS – Levanger rådhus Evaluering

16 Åpent næringslivsmøte 11.06.08, ”Næringsutvikling” – Levanger næringsselskap AS – Levanger rådhus Evaluering av IFU/OFU-ordningene viser at: 44% av prosjektene defineres i dag som kommersielle suksesser Prosjektene har bidratt til et klart kompetanseløft, både teknisk og kommersielt – teknologisk suksessrate er over 75%. Prosjektene skaper betydelig omsetning, herunder eksport – årlig omsetning er større enn samlet bevilgning i tiårsperioden 1995-2005! Treffer nyetablerere med særlig høy overlevelsesrate – over 50% av bedriftene er under 5 år.

17 Åpent næringslivsmøte 11.06.08, ”Næringsutvikling” – Levanger næringsselskap AS – Levanger rådhus Hva kjennetegner et prosjekt og en bedrift som får mest ut av IFU/OFU? Mange ansatte med høy utdannelse Høy intern innovasjonskapasitet og/eller formulert innovasjonsstrategi Aktiv involvering av samarbeidspartner i utviklingsprosjektet Samarbeid med utenlandsk bedrift 50 prosent av bedriftene har mindre enn 5 ansatte og 2/3 er under 10 år. NB!

18 Åpent næringslivsmøte 11.06.08, ”Næringsutvikling” – Levanger næringsselskap AS – Levanger rådhus Hvorfor er IFU/OFU en suksess? 1.Forankret i kundebehov og markedsmuligheter 2.Krav til forpliktende samarbeid med krevende kunde 3.Krav til god gjennomføringsevne

19 Åpent næringslivsmøte 11.06.08, ”Næringsutvikling” – Levanger næringsselskap AS – Levanger rådhus Krav og vilkår

20 Åpent næringslivsmøte 11.06.08, ”Næringsutvikling” – Levanger næringsselskap AS – Levanger rådhus Prosjekter som får finansiering skal; 1.frembringe vesentlige nyheter i markedet 2.ha et betydelig (internasjonalt) markedspotential 3.utløse prosjekter som ellers ikke vil bli gjennomført 4.verdiskaping, herunder effektivisering og moderninsering av offentlig forvaltning (OFU)

21 Åpent næringslivsmøte 11.06.08, ”Næringsutvikling” – Levanger næringsselskap AS – Levanger rådhus Krav til bedriftene Kundebedriften Kompetanse og ressurser innenfor sin bransje eller sitt markedsområde Rollen som lokomotiv – utløsende referanse for senere kjøp og/eller rolle som direkte markedskanal Leverandørbedriften Normalt SMB-bedrift (ref. EØS- definisjon) Kompetanse, evne og kapasitet til å løse et utviklingsbehov hos kundebedrifter Et prosjekt kan bestå av flere leverandørbedrifter og flere kundebedrifter. NB!

22 Åpent næringslivsmøte 11.06.08, ”Næringsutvikling” – Levanger næringsselskap AS – Levanger rådhus Prosjektsøknaden 1.Presentasjon av søker – organisasjon, strategi, marked, forretningsmodell m.m. 2.Økonomi – regnskap de siste 3 årene 3.Avtale mellom bedrift og etat/kunde (minimum intensjonsavtale ifm søknad) 4.Presentasjon av kundebedriften – utviklingsbehov? krevende kunde? involvering/innsats i prosjektet? 5.Presentasjon av prosjektet – bakgrunn, mål, kostnader, finansiering, organisering, styring, fremdriftsplan m.m. 6.Markedsforhold/lønnsomhet – nasjonalt og internasjonalt markedspotensial, lønnsomhetsberegning, kommersialiseringsvei 7.Spesifisering av kostnader og finansiering av prosjektet

23 Åpent næringslivsmøte 11.06.08, ”Næringsutvikling” – Levanger næringsselskap AS – Levanger rådhus IFU/OFU-kontrakten Juridisk bindende avtale mellom bedriftene i et prosjekt Regulerer samarbeid, forpliktelser, eiendomsrett og utnyttelse av resultater Partenes ansvar, men må godkjennes av Innovasjon Norge Dokumentasjonen bør deles opp i kontraktsdel og søknadsdel Ikke nødvendig i f m søknad, men før utbetaling av tilskudd Intensjonsavtale som vedlegg til søknad anbefales

24 Åpent næringslivsmøte 11.06.08, ”Næringsutvikling” – Levanger næringsselskap AS – Levanger rådhus Tildelings- og vurderingskriterier Nyhetsverdi FoU-innhold Markedspotensial og lønnsomhet Markedsforståelse - forretningsplaner Kommersiell og teknologisk risiko i f t potensial Kundebedriftens medvirkning Samarbeidsforholdet mellom bedriftene Verdiskaping I forbindelse med større og mer komplekse prosjekter bruker Innovasjon Norge eksterne rådgivere for å vurdere prosjektenes teknologiske og kommersielle risiko. NB!

25 Åpent næringslivsmøte 11.06.08, ”Næringsutvikling” – Levanger næringsselskap AS – Levanger rådhus Innovasjon Norge kan finansiere 25-60% av leverandørbedriftens kostnader i prosjektet Den offentlige støtten gis som hovedregel til leverandør- bedriften. Støtteintensiteten beregnes per bedrift og begrenses av statstøtteregelverket i EØS. Skattefunn skal utnyttes hvis mulig. OFU/IFU - tilskudd utmåles i forhold til prosjektets risiko og i hvilken grad Innovasjon Norges bidrag er utløsende NB! Innovasjon Norge Leverandør Krevende kunde Finansiering av prosjektets kostnader deles mellom Innovasjon Norge, leverandørbedrift (søker) og den krevende kunden.

26 Åpent næringslivsmøte 11.06.08, ”Næringsutvikling” – Levanger næringsselskap AS – Levanger rådhus Maksimale støttesatser baserer seg på EØS- regelverket for FoU-prosjekter Bedriftsstørrelse¹ Små <50 Mellom 50-250 Store >250 IFU/OFU-forprosjekter50 % 40 % Hovedprosjekter45 %35 %25 % Støtten til FoU kan økes med en bonus på 15 % dersom det er et reelt samarbeid mellom to uavhengige bedrifter hvorav den ene er en SMB (< 250 ansatte) eller befinner seg i utlandet (EØS). Ingen av virksomhetene kan bidra med mer enn 70 % av prosjektkostnadene. ¹ Definsjonen er også avhengig av omsetnings- eller balansetall samt eierskap.

27 Åpent næringslivsmøte 11.06.08, ”Næringsutvikling” – Levanger næringsselskap AS – Levanger rådhus Kostnader som kan inkluderes Personellkostnader - bedriftenes egen innsats (timelønn = 1 promille av årslønn) Materialer, instrumenter, utstyr som er nødvendig for prosjektgjennomføringen¹ Konsulentkostnader, d v s kjøp av tjenester og rådgiving, herunder kjøp av forskningsresultater, markedsanalyse, teknisk kunnskap, patenter, design osv. Administrasjons- og reisekostnader ¹ Investeringer i bygg, anlegg eller lignende kan ikke tas med Evt. restverdier i prosjektet, f eks salgbar prototyp eller deler av innkjøpt utstyr, må trekkes fra. NB!

28 Åpent næringslivsmøte 11.06.08, ”Næringsutvikling” – Levanger næringsselskap AS – Levanger rådhus Case

29 Åpent næringslivsmøte 11.06.08, ”Næringsutvikling” – Levanger næringsselskap AS – Levanger rådhus Utvikling av en ny og mer miljøvennlig rensemetode for raffinørsegment for Norske Skog as LAFOPA as, Verdal etablert i 1980, 70 ansatte Utvikling av en maskin for enklere, raskere, mindre ressurskrevende og mer miljøvennlig rensing av raffinørpakker og raffinørsegment innen papirindustrien Utviklingsarbeidet ble gjort i tett samarbeide med Norske Skog asa, avd. KFG (kvalitetsfremmende gruppe), som avdekket og problematiserte forhold omkring arbeid og vedlikehold av raffinørsegmenter i massefabrikkens TMP (Termo Mechanical Pulp) Et arbeide som var meget arbeidsintensivt og hardt belastende. Bevilget IFU- tilskudd i 2006, kr 445 000. Resultatet av prosjektet ble en prototyp på en vaskemaskin for rengjøring av raffinørsegment og segmentpakker. Produksjon av vaskemaskiner for salg er under planlegging til i første omgang til Norske Skog og siden på det internasjonale markedet. Rengjøringseffekten er meget bra og statisk arbeidsmengde er redusert fra 15 timer til 1 time for en raffinør, og en forbedret arbeidssituasjon for de ansatte. For kunden medfører dette også en årlig besparelse på ca 200 000 pr raffinør. For Lafopa as er markedsutsiktene meget gode, med et estimat på 1000 maskiner på verdensbasis.

30 Åpent næringslivsmøte 11.06.08, ”Næringsutvikling” – Levanger næringsselskap AS – Levanger rådhus Mer informasjon om IFU/OFU finner du på våre nettsider www.innovasjonnnorge.no/ifuwww.innovasjonnnorge.no/ifu (/ofu)!

31 Åpent næringslivsmøte 11.06.08, ”Næringsutvikling” – Levanger næringsselskap AS – Levanger rådhus Offentlige forsknings- og utviklingskontrakter (OFU) skal stimulere til innovasjon i offentlig sektor Innkjøp av varer og tjenester utgjør i gjennomsnitt ca 15 % av BNP. I 2006 beløp dette seg til i mrd. kroner: - Statsforvaltningen137 (hvorav forsvar 20) - Kommuneforvaltningen 95 (hvorav fylkeskommuner 13) - Offentlig forretningsdrift 83 (hvorav 66 i oljesektoren) Til sammen utgjorde dette 315 mrd. kroner Anslagsvis 20 % representerte kompliserte, ikke standardiserte innkjøp.

32 Åpent næringslivsmøte 11.06.08, ”Næringsutvikling” – Levanger næringsselskap AS – Levanger rådhus Levanger KirkeLevanger Kirke - Nytt kirkeorgel Levanger > sist oppdatert: <> 155. 38 stemmer, tre manualer og pedal Nils H. TorkildsenNils H. Torkildsen og Jann-Magnar Fiskvik har utarbeidet mensurer og intonert orgelet. Disposisjonen er satt opp i samarbeide med menighetens konsulent Per Fridtjov Bonsaksen. Jann-Magnar Fiskvik har utviklet og bygd rørverket. Per Ø. Torkildsen har vært leder for produksjon og montering. Tore Steinkjer har laget orgelhus og trepiper. Metallpiper er levert av H.G. Hüttmeyer, Fredrikstad og G.F. Bier, Tyskland Orgelfasaden er tegnet og fargesatt av Nils H. Torkildsen etter dialog med arkitekt Asbjørn Stein.Jann-Magnar FiskvikPer Fridtjov Bonsaksen Jann-Magnar Fiskvik Per Ø. TorkildsenH.G. Hüttmeyer


Laste ned ppt "Åpent næringslivsmøte 11.06.08, ”Næringsutvikling” – Levanger næringsselskap AS – Levanger rådhus Offentlige og Industrielle forsknings- og utviklingskontrakter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google