Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forretning eller forvaltning - ett fett?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forretning eller forvaltning - ett fett?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Forretning eller forvaltning - ett fett?

2 Regjeringen mener i utgangspunktet at produksjon av velferdstjenester skiller seg lite fra andre tjenester Regjeringsplattform. s 37

3 … i tillegg til det offentlige helsevesenet så gjør de private en veldig nyttig og god jobb, og vi har nesten doblet kjøpet av private tjenester over de offentlige budsjettene siden vi overtok i 2005 og enten det er Feiringklinikken eller Aleris, så gjør de veldig nyttige ting. NRK Siste partilederdebatt :

4 Ingen forskjeller - ett fett?
”Medlemmene våre er jo verksemder. Ingen er interesserte i å drive om regjeringa stenger alle høve til forteneste. Dag Ekelberg, Næringspolitisk direktør NHO-Service Klassekampen

5 Offentlig eller privat – ett fett?
Kommunestyret: Folkevalgt organ Forvalte fellesskapets skattemidler og behov Styres av demokrati, innsyn og kontroll Konsernstyret: Utpekt av eierne Sikre avkastning på investert kapital Styres av lønnsomhetsvalg, pris- og inntjeningsfokus

6 FORRETNING FORVALTNING
Kostnad/investering Skatteinntekt Produkt Behov/prioritering Salg Utgifter Inntekt Produkt/tjeneste Overskudd/ profitt Velferdseffekt/ politisk mål

7 FORVALTNING: IDEELL: FORRETNING:
FORMÅL: Behov Behov/gruppe Kapitalavkastning STYREMÅTE: Demokrati Samvirke/Selskap Selskap FINANSIERING: Skatt Skatt/dugnad Salg BEFOLKNINGEN: Innbyggere Brukere Kunder Profitt til eier

8 Bare jernbane? NSB persontog NSB Trafikk service Finse Forsikring
Gjøvikbanen

9 ”Oppflisingen av jernbanen er utelukkende et resultat av at politikerne tror at styringsmodeller fra privat sektor egner seg også for offentlig sektor. Dette har vært totalt mislykket. Tidligere industriminister Finn Lied. Klassekampen

10 Barnehagereformen

11 Samme hvem som driver? Private aktører som har forretningsformål med drift og utbygging av barnehager, skal inngå i det offentliges barnehagesatsing Staten skal bruke mye penger på å bygge og drifte barnehager, for å sikre at politiske formål oppnås med samfunnsutviklingen

12 Årlige bevilgninger til barnehager
Halvparten går til private barnehager: omlag 14,5 mrd kroner Kr Kilde: SSB

13

14 Bare en barnehage? Offentlige investeringstilskudd
Andre selskaper Holding AS Morselskap Barnehage 3 AS Barnehageselskap Barnehage 2 Barnehageselskap og arbeidsformidling (enkeltmannsforetak) Forvalter investeringstilskudd.. Kjøper arbeidskraft fra Eiendom AS Eiendomsselskap Barnehage 1 AS Barnehageselskap Leier eiendom av.... Offentlige investeringstilskudd til bygging av barnehage Offentlige tilskudd til drift av barnehage Kilde: Brønnøysundregistrene.

15 ”Gevinst” 2008: 3,5 mill. kr Offentlige driftstilskudd
Holding AS Morselskap Eiendom AS Eiendomsselskap kr Leier eiendom av... Kjøper arbeidskraft fra 7,4 mill. kr Barnehage 2 AS Barnehageselskap Barnehage 1 AS Barnehageselskap Barnehage 3 Barnehageselskap/arbeidsformidling (enkeltmannsforetak) kr Offentlige driftstilskudd (ca 15 mill.kr/år) Kilde: Brønnøysundregistrene.

16

17 Stongnes AS Skjervika AS Bit for Bit AS Infopartner AS
Hentet fra proff.no Jan Ove Otterlei 100% Petter Arne Alvik 100% Stongnes AS Skjervika AS 34% Ellen Kristin Eide 50% Helge Teige 50% Kristin Monsen Teige 50% Agathe Bøe Risa (Terje død 2013) 66% Kjetil Eide 50% Helge E. Dramdal 50% HOO Dramdal 50% Bit for Bit AS Infopartner AS A. VGS Ålesund AS Bit for Bit Huset AS H-H Invest AS Botnadalen Invest AS Vatek AS Vikar No Møre AS Skoledrift Pluss AS A.Utdanning Norge AS 50% 50% 49% 50% 50% 51% 50% 50% A. Privatistskole Ålesund AS 30% 70% Metis Økonomi AS Akademiet Privatskole Drammen AS Akademiet Drammen AS Metis Education AS Akademiet VGS Molde AS 33% Bergen No Vikar AS 33% 33% Akademiet Bergen AS Heltberg VGS Drammen AS Namai Kantine AS Drammen Int. School AS Akademiet Holding AS Akademiet Oslo AS Akademiet Sandnes AS Akademiet Privatistskole Sandnes AS Akademiet Privatistskole Oslo AS Akademiet Norge AS Akademiet Nettstudier AS Vikar No Oslo AS Vikar Rogaland AS Bergen Private Gymnas AS TV Buskerud AS

18 Fra sjukehus til helseforetak
Fylke Stat Kontantregnskap/ budsjettstyring Forretningsregnskap/markedsstyring Folkestyre Konsernstyre «Politikk» «Butikk»

19 ”Det er ikke statlig overtagelse alene som er viktig, men at sykehusene kommer ut av den offentlige forvaltning Helseminister Tore Tønne, Aftenposten

20 Helseforetak Helseministeren Helse Sør-Øst RHF Helse Vest RHF
Helse Midt RHF Helse Nord RHF Oslo universitetssykehus HF Vestre Viken HF A-hus HF m.fl HF (11 stk) Aker Riksen Ullevål Ringerike Asker Bærum Buskerud + diverse AS, eid 100% eller 80% av HF-ene

21 Slutter fred om sykehusene
Dagsavisen

22 Infrastruktur-konsern
Sentralmakt Helseforetak Infrastruktur-konsern Infrastruktur-etat Barnehage Forvaltning Forretning Sjukehus Barnehage Lokalmakt

23 Individ Virke NHO PBL Spekter KS Bedrift KA Stat Kommune Kollektiv
Ikke organisert Ikke tariffavtale Standard-avtale Virke NHO PBL Spekter KS Bedrift Forretning Forvaltning KA Stat Kommune Kollektiv

24 Hvorfor offentlig sektor?
Hvorfor forvaltning? - Jo, det er fordi mekanismene i privat sektor ikke er hensiktsmessige i forhold til å oppnå det vi ønsker. Derfor er det betenkelig at for å fornye offentlig sektor så innfører politikerne markedsmekanismer fra privat sektor, mekanismer som er årsaken til at vi har offentlig sektor i utgangspunktet Økonomiprofessor Bjarne Jensen Klassekampen


Laste ned ppt "Forretning eller forvaltning - ett fett?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google