Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forretning eller forvaltning - ett fett?. Regjeringen mener i utgangspunktet at produksjon av velferdstjenester skiller seg lite fra andre tjenester Regjeringsplattform.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forretning eller forvaltning - ett fett?. Regjeringen mener i utgangspunktet at produksjon av velferdstjenester skiller seg lite fra andre tjenester Regjeringsplattform."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forretning eller forvaltning - ett fett?

2 Regjeringen mener i utgangspunktet at produksjon av velferdstjenester skiller seg lite fra andre tjenester Regjeringsplattform. s 37

3 … i tillegg til det offentlige helsevesenet så gjør de private en veldig nyttig og god jobb, og vi har nesten doblet kjøpet av private tjenester over de offentlige budsjettene siden vi overtok i 2005 og enten det er Feiringklinikken eller Aleris, så gjør de veldig nyttige ting. NRK Siste partilederdebatt 06.09.2013:

4 Dag Ekelberg, Næringspolitisk direktør NHO-Service Klassekampen 02.03.2011 Ingen forskjeller - ett fett? ”Medlemmene våre er jo verksemder. Ingen er interesserte i å drive om regjeringa stenger alle høve til forteneste.

5 Kommunestyret: • Folkevalgt organ • Forvalte fellesskapets skattemidler og behov • Styres av demokrati, innsyn og kontroll Konsernstyret: • Utpekt av eierne • Sikre avkastning på investert kapital • Styres av lønnsomhetsvalg, pris- og inntjeningsfokus Offentlig eller privat – ett fett?

6 Kostnad/investering Overskudd/ profitt Salg Inntekt Produkt FORRETNING Skatteinntekt Behov/prioritering Utgifter Produkt/tjeneste Velferdseffekt/ politisk mål FORVALTNING

7 FORVALTNING: IDEELL: FORRETNING: FORMÅL: Behov Behov/gruppe Kapitalavkastning STYREMÅTE: Demokrati Samvirke/Selskap Selskap FINANSIERING: Skatt Skatt/dugnadSalg BEFOLKNINGEN: Innbyggere Brukere Kunder Profitt til eier

8 Bare jernbane? NSB Trafikk service Gjøvikbanen Finse Forsikring NSB persontog

9 ”Oppflisingen av jernbanen er utelukkende et resultat av at politikerne tror at styringsmodeller fra privat sektor egner seg også for offentlig sektor. Dette har vært totalt mislykket. Tidligere industriminister Finn Lied. Klassekampen 14.02.2010

10 Barnehagereformen

11 Staten skal bruke mye penger på å bygge og drifte barnehager, for å sikre at politiske formål oppnås med samfunnsutviklingen Private aktører som har forretningsformål med drift og utbygging av barnehager, skal inngå i det offentliges barnehagesatsing Samme hvem som driver?

12 Årlige bevilgninger til barnehager Kilde: SSB Kr Halvparten går til private barnehager: omlag 14,5 mrd kroner

13

14 Barnehage 3 AS Barnehageselskap Eiendom AS Eiendomsselskap Holding AS Morselskap Barnehage 2 Barnehageselskap og arbeidsformidling (enkeltmannsforetak) Barnehage 1 AS Barnehageselskap Andre selskaper Kjøper arbeidskraft fra Leier eiendom av.... Forvalter investeringstilskudd.. Offentlige tilskudd til drift av barnehage Offentlige investeringstilskudd til bygging av barnehage Bare en barnehage? Kilde: Brønnøysundregistrene.www.proff.no

15 Barnehage 2 AS Barnehageselskap Eiendom AS Eiendomsselskap Holding AS Morselskap Barnehage 3 Barnehageselskap/arbeidsformidling (enkeltmannsforetak) Barnehage 1 AS Barnehageselskap Kjøper arbeidskraft fra Leier eiendom av... Offentlige driftstilskudd (ca 15 mill.kr/år) 2,1 mill kr 7,4 mill. kr 760 514 kr 510 079 kr 102 700 kr ”Gevinst” 2008: 3,5 mill. kr Kilde: Brønnøysundregistrene.www.proff.no

16

17 Bit for Bit AS Infopartner AS Akademiet Holding AS Akademiet Oslo AS Akademiet Sandnes AS Akademiet Privatistskole Sandnes AS Akademiet Privatistskole Oslo AS Akademiet Norge AS Akademiet Nettstudier AS Vikar No Oslo AS Vikar Rogaland AS Stongnes ASSkjervika AS A. VGS Ålesund AS A.Utdanning Norge AS Skoledrift Pluss AS Vatek AS Akademiet VGS Molde AS A. Privatistskole Ålesund AS Vikar No Møre AS Botnadalen Invest AS Metis Økonomi AS Bergen No Vikar AS Metis Education AS TV Buskerud AS Drammen Int. School AS Heltberg VGS Drammen AS Bit for Bit Huset AS Akademiet Drammen AS H-H Invest AS Akademiet Privatskole Drammen AS HOO Dramdal 50% Bergen Private Gymnas AS Akademiet Bergen AS Namai Kantine AS Helge E. Dramdal 50% Kjetil Eide 50% Ellen Kristin Eide 50% Jan Ove Otterlei 100% Kristin Monsen Teige 50% Helge Teige 50% Agathe Bøe Risa (Terje død 2013) Petter Arne Alvik 100% 50% 49% 51% 66% 34% 33% 70% 50% 30% Hentet fra proff.no 10.09.13-24.09.13

18 Fra sjukehus til helseforetak FRA: Kontantregnskap/ budsjettstyring Folkestyre TIL: «Politikk» FylkeStat Forretningsregnskap/ markedsstyring Konsernstyre «Butikk»

19 ”Det er ikke statlig overtagelse alene som er viktig, men at sykehusene kommer ut av den offentlige forvaltning Helseminister Tore Tønne, Aftenposten 02.11.2000

20 Helseforetak Helseministeren Helse Sør-Øst RHF Helse Vest RHFHelse Midt RHFHelse Nord RHF Oslo universitetssykehus HFVestre Viken HFA-hus HFm.fl HF (11 stk) AkerRiksenUllevålRingerikeAsker BærumBuskerud + diverse AS, eid 100% eller 80% av HF-ene

21 Slutter fred om sykehusene Dagsavisen 19.04.2013

22 ForretningForvaltning Sentralmakt Lokalmakt Sjukehus Helseforetak Infrastruktur- etat Barnehage Infrastruktur- konsern Barnehage

23 Forretning Forvaltning Individ Kollektiv Kommune KS Bedrift Virke Ikke tariffavtale Ikke organisert Stat KA Spekter PBL Standard- avtale NHO

24 - Jo, det er fordi mekanismene i privat sektor ikke er hensiktsmessige i forhold til å oppnå det vi ønsker. Derfor er det betenkelig at for å fornye offentlig sektor så innfører politikerne markedsmekanismer fra privat sektor, mekanismer som er årsaken til at vi har offentlig sektor i utgangspunktet Økonomiprofessor Bjarne Jensen Klassekampen 14.02.2010 Hvorfor offentlig sektor? Hvorfor forvaltning?


Laste ned ppt "Forretning eller forvaltning - ett fett?. Regjeringen mener i utgangspunktet at produksjon av velferdstjenester skiller seg lite fra andre tjenester Regjeringsplattform."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google