Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Et samfunnsperspektiv på fysioterapi og markedsføring Erling Dokk Holm 09.06.2005.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Et samfunnsperspektiv på fysioterapi og markedsføring Erling Dokk Holm 09.06.2005."— Utskrift av presentasjonen:

1 Et samfunnsperspektiv på fysioterapi og markedsføring Erling Dokk Holm 09.06.2005

2 Kunnskapssamfunn?  Forestillingen om at vi har mer kunnskap må balanseres mot at det er mer å ha kunnskap om  Fra underskudd til overskudd av informasjon  Oppmerksomhet er noe den enkelte vil vernes mot, ikke oppsøke  Fysioterapi har alle hørt om, men relativt få bruker det (i alle fall i forhold til behovet)

3 Det er blitt tett der ute  Veksten i markedskommunika- sjonen i Norge fra 1980 til 2000 i milliarder kr

4 Hvorfor?  Globalisering - lavere produksjonskostnader, større markeder  Spiralmarked  Professjonalisering  Økt antall deltagere i markedet  Flere markeder

5 Hva kan man (dere) gjøre?  Ha en differensiert strategi for å nå de ulike målgruppene  Ta informasjons- og markedskommunikasjon på alvor,  altså: omforme organisasjonen etter informasjonen (og ikke omvendt)

6 Nye tider, nye tunge trender  Konsum som kjærlighet  kroppen er blitt en slagmark  Fra makropolitikk til mikropolitikk  Fra kollektive løsninger på individuelle problemer til individuelle løsninger  Helse- og utdanning er blitt politikkens primære områder  De små tingene i sentrum  Frivillige organisasjoner smalnes til  Fra Oslofrokost til anoreksi

7 Globaliseringens to ansikter  Det ytre  Varer produseres i Kina  Produksjonsjobber forsvinner i Norge  Ansiktsløftningen gjøres i Bankok  Hva betyr det for dere  At slitasje og skader knyttet til industrielt arbeide forsvinner?  At slitasje og skader knyttet til service- og kontorarbeide øker  At billige kiropraktikere i Syden raserer noen markeder her i Norge?

8  Det indre  Presset på norske lønninger fra et indre arbeidsmarked  Mao økte lønnsforskjeller i den norske befolkningen  Forvitrer den skandinaviske velferdsstaten?  Hva betyr det for dere  At betalingsvilligheten for deres tjenester øker i den mest velstående delen av befolkningen?  At betalingsvilligheten i de mindre ressurssterke delen av befolkningen blir lik 0  At det offentlige helsesystemet endres?

9

10 Endres? Til hva?  Det profesjonelle idealismesamfunnet  Det privatiserte samfunnet  Det oppdatert fellesskapet

11 Det profesjonelle idealismesamfunnet  Nåsitasjon i 2020  Alle helseinstitusjoner selvstendige institusjoner  3. Sektor tungt inne  Offentlig støtte til alle  Pengene følger pasienten  Krav til ferdigheter  Alle helseinstitusjoner selvstendige institusjoner  folks betalingsvillighet for helsetjenester er generelt liten

12 Det profesjonelle idealismesamfunnet  Nåsitasjon i 2020  Fullstendig frihet i behandlingsform fysioterapier likestilt med konvensjonell medisin, healing og helbredelse ved bønn  fysioterapien har mistet markedsandeler, men vokst likevel fordi totalmarkedet er i vekst  20 000 fysioterapauter i markedet, og en viss arbeidsløshet  Forbundet preget av sterk indre strid pga av uenighet om definisjonen av fysioterapi

13 Veien fram til det profesjonelle idealismesamfunnet  Splittelse kirke/stat i 2008  Ny helselov i 2012 som garanter alle lik rett til å velge fritt  Deregulering av offentlig sektor  Offentlig sektors utbetalinger vokser, ansvaret minker

14 Privatisert samfunn  Nåsituasjon 2020  helsesektoren er privatisert  Det offentliges ansvar er begrenset til Borgerlønn (Kontantstøtte til alle)  Store ulikheter i kvaliteten, Staten stiller minstekrav  Større TNS tungt inne i sektoren - TNS gir livslang trygghet

15 Veien fram til det privatiserte samfunnet  Negativ spiral  Nedgang i offentlig sektors inntekter  Mindre skatteinngang, lavere oljepris  Forvitring av offentlig sektor  Tilbudet av private løsninger øker

16  fysioterapien er splittet opp i flere grener som konkurrerer  flere konkurrerende forbund som primært gir teknisk støtte til individuelle lønnsforhandlinger og juridisk kompetanse  store lønnsforskjeller, men økende prispress pga av store klinikker med utenlandsk arbeidskraft, gir fallende inntekter  25000 fysioterapauter i arbeid, betydelig arbeidsløshet

17 Oppdatert fellesskap  Nåsituasjon i 2020  Gratis primærhelsetilbud  Alle får en helsekonto som de kan kjøpe sekundærhelsetjenester for  Tett samvirke mellom arbeidsliv og helsesektoren

18 Veien fram til det oppdatert fellesskapet  Mye strid om utdannings- og helsepolitikken etter århundreskiftet  Mange ekstreme utslag av alternativ medisin  Motreaksjonen økende klasseskiller og ujevne tilbud i helsesektoren  Staten tar over at helseansvar, kommunene uten midler og makt

19  Fysioterapien er i sterk vekst, men dette skyldes også fusjoner med andre yrkesgrupper. Har bla. tatt opp i seg naprapatene.  Yrkesgruppen er vesentlig i den nye helsesatsningen: Forbyggende hele livet  lønnsnivået er moderat, men arbeidsløsheten fraværende  få private praksiser

20 Hvilke konsekvenser kan trekkes?  Å være en samfunnsaktør er selvsagt  Å være proaktiv gir bedre resultater  Skal en organisasjon påvirke samfunnet må den ha enhet i egen kropp  Viktig å foreslå endringer i helsesystemet som alle tjener på, ikke bare fysioterapautene  Legitimitet bygges gjennom årelangt profesjonelt arbeide


Laste ned ppt "Et samfunnsperspektiv på fysioterapi og markedsføring Erling Dokk Holm 09.06.2005."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google