Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Per 8.april 2014

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Per 8.april 2014"— Utskrift av presentasjonen:

1 per 8.april 2014 Hilde.Schjerven@drmk.no Twitter: @HildeSchjerven

2 Vedtaket lyder: Drammen kommune skal være en foregangskommune i satsning på fysisk aktivitet i Norges beste skole. Det ønskes derfor en utredning hvor målet er en time fysisk aktivitet hver dag. Erfaringer fra andre kommuner og ulike modeller skal skisseres og kostnadsberegnes. Forsøk må startes underveis i utredningsarbeidet. Utredningen bør være klar innen skolestart 2014/2015.

3 Pilotskoler – hva har skjedd? Danvik Rødskog Brandengen Skoger Børresen Galterud Svensedammen

4 Brandengen

5 Motorisk trening

6

7 8. trinn Fokus på breddeidrett Overnattingstur i nærmiljøet 9. trinn Fokus på friluftsliv Mat og helse; naturen som spiskammers, helse og livsstil Villmarkstur på Hardangervidda 10. trinn Fokus på ansvar, lederskap og team, A-kurs-aktig for de som ønsker Organisering av høstdag, julecupen, og vinteraktivitetsdag Tur i samarbeid med foresatte SVENSEDAMMEN Aktiv for andre

8 Aronsløkka Keagen RØRIS Stjerne-orientering med fagoppgaver Fredagsdisco Tilrettelegging i friminutt

9 Åssiden

10

11 Samarbeidspartnere : DIALOG mot felles mål Fysioterapeutene – «God skolestart" Vei, natur, idrett - Temaplan fysisk aktivitet Idrettskrets og idrettsråd – møte med HBV – formell kompetanse for aktivitetsledere

12 Kvantitet og/eller kvalitet ?

13 Kvantitet per i dag, timeplanlagt: Nasjonale føringer: 1.-7.trinn: Kø: 478 årstimer + 1.-4.trinn: 68 SFO-tid: Og 5.-7.trinn: 68 Fys.akt: 78 (2 klokketimer per uke) Ungdomstrinn: Kø: 223 (nesten 2 klokketimer per uke) +Evt. valgfag: 57 årstimer

14 Kvalitet Den fysiske aktiviteten skal tilretteleggjast slik at alle elevar, utan omsyn til funksjonsnivå, kan oppleve glede, meistring, fellesskap og variasjon i skoledagen.

15 Lokal læreplan, kroppsøving Alle trinn 4 periodeplaner per år Sikre progresjon mot kompetansemålene Sikre bredt utvalg av individuelle idretter, lagidretter og alternative aktiviteter slik at alle får prøve aktiviteter de kan mestre og fatte interesse for å drive med på fritiden Arbeidsgrupper fra alle tre trinn med personer fra bredt utvalg skoler.

16 Modeller for daglig fysisk aktivitet Arrangements- /tilretteleggingsmodell Midttime-/ Friminuttsmodell Team- / klassemodell Fagmodell Hvilken modell skal vi velge?

17 Sogndalmodellen Sylling: «Sunne og aktive Liunger»

18 Kjennetegn på skoler som får det til over tid: Forankret i skolens planer Forankret i ledelsen Klare målsettinger Kompetansebygging over tid Kvalifisert personale Hjem/skolesamarbeid Kulturbærere i personalet Organisering er ikke for kostnadskrevende Eksempelskoler: Trudvang skule i Sogndal Auli skole i Nes Ålesund barneskole Østgård barneskole i Nes («Alle mann i farta») Søndre Land ungdomsskole Svensedammen - er på vei!

19 Hvor ser vi potensial? Tiltaket fysisk aktivitet for 5.-7.trinn Friminuttsaktivitet Kroppsøving Tilrettelegging Arrangementer Kampanjer Fysisk aktiv læring Maskerade og TL-aktivitet på Rødskog


Laste ned ppt "Per 8.april 2014"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google