Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fysisk aktivitet i Drammensskolen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fysisk aktivitet i Drammensskolen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fysisk aktivitet i Drammensskolen
per 8.april 2014 I saken om den videre satsingen på Norges beste skole vedtok bystyret at vi skal være en foregangskommune i satsing på fysisk aktivitet Hva er gjort? Hvilken vei ser vi videre nå?

2 Vedtaket lyder: Drammen kommune skal være en foregangskommune i satsning på fysisk aktivitet i Norges beste skole. Det ønskes derfor en utredning hvor målet er en time fysisk aktivitet hver dag. Erfaringer fra andre kommuner og ulike modeller skal skisseres og kostnadsberegnes. Forsøk må startes underveis i utredningsarbeidet. Utredningen bør være klar innen skolestart 2014/2015. Mål: Utredning klar til skolestart 2014/2015 Prosess med pilotskoler - gjennomført Besøk i Lillehammer-regionen – når arbeidsgruppe lokal læreplan er på plass Etablere kontakt med lokale og eksterne samarbeidspartnere - etablert Utprøving av ulike tiltak og modeller fram mot sommerferien – utført Høring med de andre skolene – kartlegging utført. Skoleledermøte på torsdag og møte med skolene i april

3 Pilotskoler – hva har skjedd?
Danvik Rødskog Brandengen Skoger Børresen Galterud Svensedammen

4 Brandengen

5 Motorisk trening Udir anbefaler barn og unge å være fysisk aktive minimum 60 minutter hver dag. På Brandengen skole er vi så heldige at vi samarbeider tett med Skold ski- og ballklubb. Fire ettermiddager i uken kommer engasjerte instruktører fra Skiold og har aktivitet med SFO barna ute eller i gymsalen. Vi er så heldige, og setter utrolig pris på dette samarbeidet. Takk Skiold og Morten Backe

6

7 SVENSEDAMMENAktiv for andre
8. trinn Fokus på breddeidrett Overnattingstur i nærmiljøet 9. trinn Fokus på friluftsliv Mat og helse; naturen som spiskammers, helse og livsstil Villmarkstur på Hardangervidda 10. trinn Fokus på ansvar, lederskap og team, A-kurs-aktig for de som ønsker Organisering av høstdag, julecupen, og vinteraktivitetsdag Tur i samarbeid med foresatte Knytte kontakt med ungdommer i Tanzania; solidaritet, hjelpearbeid og språk Ha mer fysisk aktivitet hver uke Besøk av toppidrettsutøvere Organisere høstdag og vinteraktivitetsdag for hele skolen Ha ansvar for organisering av FN-dag med pengeinnsamling

8 Aronsløkka Keagen RØRIS Stjerne-orientering med fagoppgaver
Fredagsdisco Tilrettelegging i friminutt

9 Åssiden Kampanjer og aktiv læring

10

11 Samarbeidspartnere : DIALOG mot felles mål
Fysioterapeutene – «God skolestart" Vei, natur, idrett - Temaplan fysisk aktivitet Idrettskrets og idrettsråd – møte med HBV – formell kompetanse for aktivitetsledere Tettere oppfølging av de som har motoriske vansker Følge plan for anleggsbygging – Brandengen må få hall

12 Kvantitet og/eller kvalitet ?

13 Kvantitet per i dag, timeplanlagt:
Nasjonale føringer: 1.-7.trinn: Kø: 478 årstimer trinn: 68 SFO-tid: Og 5.-7.trinn: 68 Fys.akt: 78 (2 klokketimer per uke) Ungdomstrinn: Kø: 223 (nesten 2 klokketimer per uke) +Evt. valgfag: 57 årstimer Friminuttsaktivitet SFO-aktivitet

14 Kvalitet Den fysiske aktiviteten skal tilretteleggjast slik at alle elevar, utan omsyn til funksjonsnivå, kan oppleve glede, meistring, fellesskap og variasjon i skoledagen. Fysiske utfordringer på sitt nivå. Fellesskapsfølelse I og gjennom fys.akt Indre glede i bevegelse og lek Ha det godt med fys.akt. Føle at en vokser og utvikler seg ved hjelp av bevegelse Aktivitetene skal være fysisk og psykisk helsefremmende Aktivitetene skal gi elevene glede og mestringsfølelse Aktivitetene skal bidra til å bedre de motoriske ferdighetene Det skal legges til rette for ulike aktiviteter som gir en variert skoledag Aktivitetene skal være jevnlig Alle elever skal gis mulighet til å delta uansett funksjonsevne eller andre forutsetninger Aktivitetene skal fremme sosial kompetanse

15 Lokal læreplan, kroppsøving
Alle trinn 4 periodeplaner per år Sikre progresjon mot kompetansemålene Sikre bredt utvalg av individuelle idretter, lagidretter og alternative aktiviteter slik at alle får prøve aktiviteter de kan mestre og fatte interesse for å drive med på fritiden Arbeidsgrupper fra alle tre trinn med personer fra bredt utvalg skoler. Tema på nettverk Arbeidsgruppe kø Internkursing alle skoler Definere en standard: Eks. 3 nye tiltak skal gjennomføres neste skoleår.

16 Modeller for daglig fysisk aktivitet
Arrangements-/tilretteleggingsmodell Midttime-/ Friminuttsmodell Team- / klassemodell Fagmodell Hvilken modell skal vi velge? Fagmodellen” – fysisk aktivitet som en metode for å nå kompetansemål i fag ”Midttime/friminutt-modellen” – organisert fysisk aktivitet gjennom midttimeordning eller utvidet friminutt Et team eller en klasse har særlig fokus på fys.akt. Les: Svensedammen

17 Sogndalmodellen Sylling: «Sunne og aktive Liunger»
Har akkurat skrevet et kapittel om de ulike modellene for aktivitet - fysisk aktiv læring, en antologi som kommer ut om en måned. Vet kanskje mye om hvilke modeller som er bestandige

18 Kjennetegn på skoler som får det til over tid:
Forankret i skolens planer Forankret i ledelsen Klare målsettinger Kompetansebygging over tid Kvalifisert personale Hjem/skolesamarbeid Kulturbærere i personalet Organisering er ikke for kostnadskrevende Eksempelskoler: Trudvang skule i Sogndal Auli skole i Nes Ålesund barneskole Østgård barneskole i Nes («Alle mann i farta») Søndre Land ungdomsskole Svensedammen - er på vei!

19 Hvor ser vi potensial? Tiltaket fysisk aktivitet for 5.-7.trinn
Friminuttsaktivitet Kroppsøving Tilrettelegging Arrangementer Kampanjer Fysisk aktiv læring Maskerade og TL-aktivitet på Rødskog Fysisk aktivitet og helse-valgfag Økt fokus på arrangement med fys.akt: Elveløpet, Rock mot Rus, Ut på Tur Gå til skolen-aksjoner Aktivitetsdager Økt samarbeid m idrettslag, interesseorganisasjoner Samarbeid med Norges Beste Barnehage Samarbeid med fysio Andre innslag i hverdagen


Laste ned ppt "Fysisk aktivitet i Drammensskolen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google