Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

AKS 20001 HVA ER UTESKOLE? UTESKOLE ER: § AKTIVITETER / LÆRING SOM FOREGÅR I NATUREN ELLER I NÆRMILJØET FORØVRIG. §AKTIVITETEN HAR TIL HENSIKT PÅ EN NATURLIG.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "AKS 20001 HVA ER UTESKOLE? UTESKOLE ER: § AKTIVITETER / LÆRING SOM FOREGÅR I NATUREN ELLER I NÆRMILJØET FORØVRIG. §AKTIVITETEN HAR TIL HENSIKT PÅ EN NATURLIG."— Utskrift av presentasjonen:

1 AKS 20001 HVA ER UTESKOLE? UTESKOLE ER: § AKTIVITETER / LÆRING SOM FOREGÅR I NATUREN ELLER I NÆRMILJØET FORØVRIG. §AKTIVITETEN HAR TIL HENSIKT PÅ EN NATURLIG MÅTE Å IVARETA DELER AV SKOLENS MÅLSETTING OG / ELLER FAGPLANER

2 AKS 20002 HVORFOR UTESKOLE? HVORDAN DRIVE UTESKOLE?

3 AKS 20003 HVA STYRER OSS? éL97 -OVERORDNET MÅL éL97 - GENERELL DEL éL97 - FAGPLANER éSKOLENS LOKALE PLANER éMENNESKELIGE RESSURSER éSKOLENS BELIGGENHET - HVILKE MULIGHETER? éHAR JEG TID TIL DETTE?

4 AKS 20004 RETNINGSLINJER FOR OPPLÆRING I GRUNNSKOLEN §Lokalsamfunnet MÅ brukes på en aktiv måte. Elevene må bli fortrolige med den lokale naturen og miljøforholdene.(s.61) §OPPLÆRINGA SKAL STIMULERE UTVIKLINGEN AV HELE MENNESKET âDet meningssøkende mennesket. âDet skapende mennesket âDet arbeidende mennesket âGrunnleggende kunnskap âDET SAMARBEIDENDE MENNESKET. âKunnskap om natur, miljø og teknologi. (Det miljømedvitende mennesket) (s.63) 4

5 AKS 20005 HEIM- KUNNSKAP NATUR MILJØ SAMF. K & H SOSIAL OPPDRAGELSE KRL NORSK MAT. KR.ØVING PRAKTISK DUGLEIK

6 AKS 20006 UTDRAG FRA FAGPLANER 1. OG 2. KLASSE. ¨Undersøke /utforske i naturen. ¨Utvikle evner til undring-bruke sansene. ¨Glede av naturopplevelser. ¨Kunnskap om natur/samspill natur - menneske ¨Bruke redskap ¨Kjennskap til nærmiljøet ¨Hjelpsomhet og omtanke for andre ¨Teknikker i matlaging / naturens spiskammer ¨Førstehjelp ¨Miljøvern ( kildesortering, kompostering)

7 AKS 20007 §Arbeidsfellesskap / omsorg §LEIK. §Utvikle samarbeidsevne og gruppefølelse. §ELEVEN SKAL HVER DAG få anledning til fysisk aktivitet og oppleve glede over å være i bevegelse. §TA I BRUK NATUR OG NÆRMILJØ SÅ OFTE SOM MULIG. §Erfaring med leik på ski og skøyter. §Bli oppmuntret til å være i naturen i fritida.

8 AKS 20008 UTDRAG FRA FAGPLANER 4. OG 5. KLASSE. §Mangfoldet i naturen. Ulike biotoper - undring og respekt - samspill i naturen -kunnskap om planter, dyr og sopp. §Bruk av kart og kompass. §Teknikker i matlaging. §Utføre oppgaver hvor de viser hjelpsomhet og omtanke for andre. §Naturen som spiskammer. §Ta ansvar for ressurser og verne om miljøet. §Bidra i ulike arbeidsfellesskap.

9 AKS 20009 §Sansemotorikk. Grunnleggende bevegelser,- også i variert terreng. §Glede over å være i bevegelse. §Samarbeid - hensyn §Opplevelser i naturen. §Mestre grunnleggende ”dugleik” innenfor friluftsliv - bruk av redskap. §Bli kjent med mulighetene for friluftsliv i lokalmiljøet. §Dagsturer i ulike miljø. §Førstehjelp. §Ski og skøyteteknikk. §Leik.

10 AKS 200010 OPPARBEIDING AV LEIRPLASSEN § Det elevene gjør selv og har ideer til får de et forhold til. §Prosessen er viktig. §Det er greit at TING TAR TID. §Praktisk dugleik oppøves ved å arbeide. §Foreldreengasjement er positivt, men gjør vi barna en bjørnetjeneste ved å ”servere” en flott leirplass? §Viktig å arbeide SAMMEN MED barna.

11 AKS 200011

12 AKS 200012


Laste ned ppt "AKS 20001 HVA ER UTESKOLE? UTESKOLE ER: § AKTIVITETER / LÆRING SOM FOREGÅR I NATUREN ELLER I NÆRMILJØET FORØVRIG. §AKTIVITETEN HAR TIL HENSIKT PÅ EN NATURLIG."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google