Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

AKS 20001 HVA ER UTESKOLE? UTESKOLE ER: § AKTIVITETER / LÆRING SOM FOREGÅR I NATUREN ELLER I NÆRMILJØET FORØVRIG. §AKTIVITETEN HAR TIL HENSIKT PÅ EN NATURLIG.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "AKS 20001 HVA ER UTESKOLE? UTESKOLE ER: § AKTIVITETER / LÆRING SOM FOREGÅR I NATUREN ELLER I NÆRMILJØET FORØVRIG. §AKTIVITETEN HAR TIL HENSIKT PÅ EN NATURLIG."— Utskrift av presentasjonen:

1 AKS HVA ER UTESKOLE? UTESKOLE ER: § AKTIVITETER / LÆRING SOM FOREGÅR I NATUREN ELLER I NÆRMILJØET FORØVRIG. §AKTIVITETEN HAR TIL HENSIKT PÅ EN NATURLIG MÅTE Å IVARETA DELER AV SKOLENS MÅLSETTING OG / ELLER FAGPLANER

2 AKS HVORFOR UTESKOLE? HVORDAN DRIVE UTESKOLE?

3 AKS HVA STYRER OSS? éL97 -OVERORDNET MÅL éL97 - GENERELL DEL éL97 - FAGPLANER éSKOLENS LOKALE PLANER éMENNESKELIGE RESSURSER éSKOLENS BELIGGENHET - HVILKE MULIGHETER? éHAR JEG TID TIL DETTE?

4 AKS RETNINGSLINJER FOR OPPLÆRING I GRUNNSKOLEN §Lokalsamfunnet MÅ brukes på en aktiv måte. Elevene må bli fortrolige med den lokale naturen og miljøforholdene.(s.61) §OPPLÆRINGA SKAL STIMULERE UTVIKLINGEN AV HELE MENNESKET âDet meningssøkende mennesket. âDet skapende mennesket âDet arbeidende mennesket âGrunnleggende kunnskap âDET SAMARBEIDENDE MENNESKET. âKunnskap om natur, miljø og teknologi. (Det miljømedvitende mennesket) (s.63) 4

5 AKS HEIM- KUNNSKAP NATUR MILJØ SAMF. K & H SOSIAL OPPDRAGELSE KRL NORSK MAT. KR.ØVING PRAKTISK DUGLEIK

6 AKS UTDRAG FRA FAGPLANER 1. OG 2. KLASSE. ¨Undersøke /utforske i naturen. ¨Utvikle evner til undring-bruke sansene. ¨Glede av naturopplevelser. ¨Kunnskap om natur/samspill natur - menneske ¨Bruke redskap ¨Kjennskap til nærmiljøet ¨Hjelpsomhet og omtanke for andre ¨Teknikker i matlaging / naturens spiskammer ¨Førstehjelp ¨Miljøvern ( kildesortering, kompostering)

7 AKS §Arbeidsfellesskap / omsorg §LEIK. §Utvikle samarbeidsevne og gruppefølelse. §ELEVEN SKAL HVER DAG få anledning til fysisk aktivitet og oppleve glede over å være i bevegelse. §TA I BRUK NATUR OG NÆRMILJØ SÅ OFTE SOM MULIG. §Erfaring med leik på ski og skøyter. §Bli oppmuntret til å være i naturen i fritida.

8 AKS UTDRAG FRA FAGPLANER 4. OG 5. KLASSE. §Mangfoldet i naturen. Ulike biotoper - undring og respekt - samspill i naturen -kunnskap om planter, dyr og sopp. §Bruk av kart og kompass. §Teknikker i matlaging. §Utføre oppgaver hvor de viser hjelpsomhet og omtanke for andre. §Naturen som spiskammer. §Ta ansvar for ressurser og verne om miljøet. §Bidra i ulike arbeidsfellesskap.

9 AKS §Sansemotorikk. Grunnleggende bevegelser,- også i variert terreng. §Glede over å være i bevegelse. §Samarbeid - hensyn §Opplevelser i naturen. §Mestre grunnleggende ”dugleik” innenfor friluftsliv - bruk av redskap. §Bli kjent med mulighetene for friluftsliv i lokalmiljøet. §Dagsturer i ulike miljø. §Førstehjelp. §Ski og skøyteteknikk. §Leik.

10 AKS OPPARBEIDING AV LEIRPLASSEN § Det elevene gjør selv og har ideer til får de et forhold til. §Prosessen er viktig. §Det er greit at TING TAR TID. §Praktisk dugleik oppøves ved å arbeide. §Foreldreengasjement er positivt, men gjør vi barna en bjørnetjeneste ved å ”servere” en flott leirplass? §Viktig å arbeide SAMMEN MED barna.

11 AKS

12 AKS


Laste ned ppt "AKS 20001 HVA ER UTESKOLE? UTESKOLE ER: § AKTIVITETER / LÆRING SOM FOREGÅR I NATUREN ELLER I NÆRMILJØET FORØVRIG. §AKTIVITETEN HAR TIL HENSIKT PÅ EN NATURLIG."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google