Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Den store parkeringskonferansen 23.—24. mai 2013 Innlegg v/sjefingeniør Bjørn Sandelien Statens vegvesen Vegdirektoratet Trafikksikkerhets-, miljø- og.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Den store parkeringskonferansen 23.—24. mai 2013 Innlegg v/sjefingeniør Bjørn Sandelien Statens vegvesen Vegdirektoratet Trafikksikkerhets-, miljø- og."— Utskrift av presentasjonen:

1 Den store parkeringskonferansen 23.—24. mai 2013 Innlegg v/sjefingeniør Bjørn Sandelien Statens vegvesen Vegdirektoratet Trafikksikkerhets-, miljø- og teknologiavdelingen

2 Grov oversikt over parkeringspolitikk i noen storbyer Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger har gitt informasjon om bruken av ulike parkeringsvirkemidler på samme måten som det er gjort i rapporten: ● «Europe’s Parking U-turn: From Accommodation to Regulation» (se figur 1 på side 22) ● se http://www.itdp.org/library/publications/european-parking-u-turn-from- accommodation-to-regulationhttp://www.itdp.org/library/publications/european-parking-u-turn-from- accommodation-to-regulation ● Rapporten handler om virkemidler som kan redusere trafikkarbeidet og endre reisemiddelvalget fra personbil til mer miljøvennlige transportformer Kommentarer ● Utslippsavhengige avgifter er lagt til som en egen kategori. Det er krysset av for de fire norske byene på grunn av gratis parkeringen for elektriske kjøretøyer ● Frikjøpsordninger er også lagt til ● I et eget pdf-dokument finnes noen mer detaljerte kommentarer fra byene The Great Parking Conference May 23-24, 2013 23.05.2013

3 Prisinstrumenter Virkemiddelbruk Den store parkeringskonferansen 23.-24. mai 23.05.2013 Virkemiddel/ Policy Oslo Bergen Trondheim Stavanger Amsterdam Antwerpen Barcelona København London München Paris Stockholm Strasbourg Zürich Avgifter på gateparkeringxxxxxxxxxxxxxx Progressiv takst strukturx x x x x Utenfor gategrunn - prisharmonisering x x x x x Boligsoneparkeringxx x xxxx xxxx Utslippsavhengige avgifter avhengig av kjøretøytype xxxx x Avgift på arbeidsplass parkering Øremerking av parkeringsavgifter i et område til transportformål x x x Parking Cash-Out

4 Regulerende virkemidler Virkemiddelbruk Den store parkeringskonferansen 23.-24. mai 23.05.2013 Virkemiddel/ Policy Oslo Bergen Trondheim Stavanger Amsterdam Antwerpen Barcelona København London München Paris Stockholm Strasbourg Zürich Tilbudstak antall plasser xxxx Minimumsnormer x(x)xxxxxxxxxxxx Maksimumsnormer xxxxxx Reduksjon av min/maks- norm avh av kollektivtilbud xxxxxxxxx Frikjøpsordning xxNA Adgangs restriksjoner xxxxx Mål om utslippsreduksjoner xxxxxxxx Offentlig privat samarbeid (x)xxxxxx

5 Fysisk utforming Virkemiddelbruk Den store parkeringskonferansen 23.-24. mai 23.05.2013 Virkemiddel/ Policy Oslo Bergen Trondheim Stavanger Amsterdam Antwerpen Barcelona København London München Paris Stockholm Strasbourg Zürich Pullerterx xx x Spesielle oppmerkete felt x xx x Bruksendring til annet offentlig areal xxxxx xx x xx

6 Avanserte teknologiske løsninger Virkemiddelbruk Den store parkeringskonferansen 23.-24. mai 23.05.2013 Virkemiddel/ Policy Oslo Bergen Trondheim Stavanger Amsterdam Antwerpen Barcelona København London München Paris Stockholm Strasbourg Zürich Elektroniske visningssystemer xxxx x xx xx «Smart meters» x Mobiltelefon betaling xxxxxxxxxxxxxx Elektronisk registering av kjøretøy x

7 Prisharmonisering på og utenfor gategrunn ● Gateparkering i innerbyen er dyrest, mens offentlige plasser i periferien er billigst ● En vellykket prisharmonisering er oppnådd mellom parkerings- avgiftene på og utenfor gategrunn ● Suksessen tilskrives egne forhandlinger og spesielle OPS- kontrakter ● Innsats over en 18 års periode ● En meget sammensatt tiltakspakke er gjennomført og har resultert i reisemiddelendringer Den store parkeringskonferansen 23.-24. mai 23.05.2013 Case Strasbourg

8 Tilbudstak på antall parkeringsplasser Case Zürich ● Der Historischer Parkplatz Kompromiss 1996 ● Antall parkeringsplasser i sentrumsområdet skal holdes på 1990-nivået ● Anlegg av en ny plass utenfor gategrunn betinger fjerning av en gateparkeringsplass ● Dette er regulert i lokal lovgivning for Zürich ● Har ført til forbedringstiltak i gatemiljøet og nye offentlige plasser med parkering under ● Min og max kravet reduseres (som en prosent av antall kvadratmeter) avhengig av tilgjengeligheten til kollektivtransport og luft forurensningssituasjonen Den store parkeringskonferansen 23.-24. mai 23.05.2013 OmrådeMin (%)Max (%) *Max 2 (%) A10 B254550 C407075 D6095105 Øvrige70115130

9 Tiltrekkende virkemidler (Pull) ● Anton Paar støtter og belønner ansatte som er i bevegelse. Den som stempler inn med den såkalte "Ökotaste" vil automatisk motta € 1,70 på sin lønnskonto. Utbetalingen skjer hver måned samtidig med resten av lønnen. I løpet av et år vil det være mulig å tjene inntil € 357. ● For ansatte som bruker offentlig transport til arbeid, vil kostnadene for billetten bli refundert. Utbetaling skjer også til de som kommer til fots. ● Parkeringsplassene for biler var bare halvfulle etter kampanjestart. Ca. 20 % av de ansatte bruker sykkel til/fra arbeidet) ● Sykkelparkeringen er moderne og overbygget med en solcelle ladestasjon. Dusj og verksted der de ansatte kan gjøre reparasjoner selv, tilbys. ● Selskapet har tilgjengelig både firmabiler, sykler og elektriske sykler. Den store parkeringskonferansen 23.-24. mai 23.05.2013 Eltis case study juli 2007 http://www.eltis.org/index.php?id=13&s tudy_id=1473 http://www.eltis.org/index.php?id=13&s tudy_id=1473

10 Parking Cash-Out i California ● Arbeidsgivere som tilbyr sine ansatte en subsidiert parkeringsplass må tilby en kontant utbetaling i stedet for parkeringsplassen. ● Kravet gjelder for arbeidsgivere med 50 eller flere ansatte og som ligger i områder som ikke tilfredsstiller forskriftsmessige krav til luftkvalitet. ● Kravet gjelder også bare for p-plasser som firmaet leier dvs. ikke eier ● Fra 2009 er det mulig å bøtelegge arbeidsgivere som ikke oppfyller lovens krav ● Shoup forteller mer om opplegget Den store parkeringskonferansen 23.-24. mai 23.05.2013 http://www.amazon.com/Parking-Cash-Out-Donald-Shoup/dp/1932364099

11 Parking Cash-Out Reisemåte1998 (%) 2001 (%) Bilfører (SOV)66,758,8 Bilpassasjer17,720,4 Buss6,711,8 Sykkel5,75,2 Gåing1,51,4 Tog00,3 Annet0,1 Den store parkeringskonferansen 23.-24. mai 23.05.2013 Case – Pfizer i Kent, Storbritannia ● Et finansielt insitament for ikke å kjøre bil til arbeidet ● Krav om bruk er gitt som vilkår til bygge- tillatelsen for å dempe trafikkvirkningene av ny utbygging ● Gjennomføring vil være en del av en «Travel plan» (mobilitetsplan) for utbyggingen ● Kontant bidrag til ansatte er skattepliktig. Dette er omgått gjennom bruk av et poengsystem ● Poeng gis for miljøvennlig transportmiddel- valg, mens poeng trekkes ved bilbruk. Månedsvis oppgjør da poeng omgjøres til kontanter ● Verdien utgjør 2£ til 5£ per dag ● Administrert med «smart card» adgangskort 13 % SOV reduksjon 15 % økning i samkjøring 76 % økning i bussbruk http://publikationswebbutik.vv.se/upload/7117/2013_047_parkering_i_storstad.pdf

12 Utslippsavhengige parkeringsavgifter ● Gjelder beboerparkering ● Elektriske kjøretøy betaler også, men har 75 % rabatt ● Diesel kjøretøy har et generelt tillegg på 10 £ ● Egen progressiv avgift for å registrere kjøretøy 2 (50 £) og 3 (75 £) ● Personer som frasier seg sin tillatelse til beboerparkering gis ett års gratis medlemskap i bilklubb og kjøretid for 50 £ ● Personer med 3 eller flere uoppgjorte parkeringsbøter får ikke beboerparkering ● Håndheving vha. kameraer både faste og håndholdte ved lesing av kjøretøyers registreringsnummer Den store parkeringskonferansen 23.-24. mai 23.05.2013 Case - Camden Borough i London http://www.camden.gov.uk/ccm/content/transport-and-streets/parking/permits/resident- permits/twocolumn/charges-for-residents-parking- permits.en;jsessionid=B2AA0D98833C96508C39CF01667CFAC4.node2

13 Parkeringsregulering Parkering i storstad – Trafikverkets 3 års prosjekt ● «Fleksible parkeringstal» - Innebærer reduserte parkeringsnormer der en byggherre velger å tilby mobilitets-tjenester f.eks. som bilpool som en del av et boligprosjekt. Vil være hovedtema i et nytt FOU-prosjekt «Innovativ Parkering» www.innpark.sewww.innpark.se ● «Parkeringsreservat»/ Avventende parkeringsregulering En gradvis etablering av p-plasser i nye utbyggingsområder for å unngå at markedet oversvømmes av et unødvendig stort antall plasser ● «Fiktiva parkeringstal» koplet til Reguleringsplan eller byggetillatelse der byggherre kan velge å bygge færre p-plasser ved å betale en gitt sum penger til et fond som senere benyttes til å sikre transportmuligheter ved for eksempel tilgang til bilpool eller kollektivtransport Den store parkeringskonferansen 23.-24. mai 23.05.2013 http://publikationswebbutik.vv.se/u pload/7117/2013_047_parkering_i_ storstad.pdf

14 Anbefalinger om videre arbeid Parkering i storstad – Trafikverkets 3 års prosjekt ● Utvikle rutiner og arbeidsmåter for regulering og overvåking av parkering - For eksempel ved IKT-støtte, kameraer, håndholdt utstyr, gps mm. ● Tydeliggjøre rutiner som styrer mot at parkering skal betales av de som bruker parkeringen særlig gjelder det for garasjer ved bolig ● Vedta tiltak som bevist tar i bruk parkeringstiltak for styre trafikkfordelingen i rushperioder bort fra privatbil ● Heve kvaliteten på eksisterende sykkelparkering. Trenden med dyrere sykler og el-sykler gjør det viktig med bedre tyverisikkerhet særlig ved kollektivtrafikk knutepunkt ● Utvikle robuste avtaleformer knyttet til fleksible parkeringsantall, bilfri utbygging og avventende parkeringsregulering ● Faglig nettverksbygging for erfaringsutveksling ● Evaluering av tiltak Den store parkeringskonferansen 23.-24. mai 23.05.2013 http://publikationswebbutik.vv.se/u pload/7117/2013_047_parkering_i_ storstad.pdf


Laste ned ppt "Den store parkeringskonferansen 23.—24. mai 2013 Innlegg v/sjefingeniør Bjørn Sandelien Statens vegvesen Vegdirektoratet Trafikksikkerhets-, miljø- og."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google