Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Den store parkeringskonferansen 23.—24. mai 2013

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Den store parkeringskonferansen 23.—24. mai 2013"— Utskrift av presentasjonen:

1 Den store parkeringskonferansen 23.—24. mai 2013
Parkeringsregulering Verktøykassen er større enn du tror – særlig i utlandet Innlegg v/sjefingeniør Bjørn Sandelien Statens vegvesen Vegdirektoratet Trafikksikkerhets-, miljø- og teknologiavdelingen

2 Grov oversikt over parkeringspolitikk i noen storbyer
Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger har gitt informasjon om bruken av ulike parkeringsvirkemidler på samme måten som det er gjort i rapporten: «Europe’s Parking U-turn: From Accommodation to Regulation» (se figur 1 på side 22) se accommodation-to-regulation Rapporten handler om virkemidler som kan redusere trafikkarbeidet og endre reisemiddelvalget fra personbil til mer miljøvennlige transportformer Kommentarer Utslippsavhengige avgifter er lagt til som en egen kategori. Det er krysset av for de fire norske byene på grunn av gratis parkeringen for elektriske kjøretøyer Frikjøpsordninger er også lagt til I et eget pdf-dokument finnes noen mer detaljerte kommentarer fra byene The Great Parking Conference May 23-24, 2013

3 Prisinstrumenter Virkemiddelbruk Parking Cash-Out
Virkemiddel/ Policy Oslo Bergen Trondheim Stavanger Amsterdam Antwerpen Barcelona København London München Paris Stockholm Strasbourg Zürich Avgifter på gateparkering x Progressiv takst struktur  x Utenfor gategrunn - prisharmonisering Boligsoneparkering Utslippsavhengige avgifter avhengig av kjøretøytype Avgift på arbeidsplass parkering Øremerking av parkeringsavgifter i et område til transportformål Parking Cash-Out Den store parkeringskonferansen mai

4 Regulerende virkemidler
Virkemiddelbruk Regulerende virkemidler Virkemiddel/ Policy Oslo Bergen Trondheim Stavanger Amsterdam Antwerpen Barcelona København London München Paris Stockholm Strasbourg Zürich Tilbudstak antall plasser x Minimumsnormer (x) Maksimumsnormer Reduksjon av min/maks-norm avh av kollektivtilbud Frikjøpsordning NA Adgangs restriksjoner Mål om utslippsreduksjoner Offentlig privat samarbeid Den store parkeringskonferansen mai

5 Fysisk utforming Virkemiddelbruk
Virkemiddel/ Policy Oslo Bergen Trondheim Stavanger Amsterdam Antwerpen Barcelona København London München Paris Stockholm Strasbourg Zürich Pullerter x Spesielle oppmerkete felt Bruksendring til annet offentlig areal Den store parkeringskonferansen mai

6 Avanserte teknologiske løsninger
Virkemiddelbruk Avanserte teknologiske løsninger Virkemiddel/ Policy Oslo Bergen Trondheim Stavanger Amsterdam Antwerpen Barcelona København London München Paris Stockholm Strasbourg Zürich Elektroniske visningssystemer x «Smart meters» Mobiltelefon betaling Elektronisk registering av kjøretøy Den store parkeringskonferansen mai

7 Prisharmonisering på og utenfor gategrunn
Case Strasbourg Prisharmonisering på og utenfor gategrunn Gateparkering i innerbyen er dyrest, mens offentlige plasser i periferien er billigst En vellykket prisharmonisering er oppnådd mellom parkerings- avgiftene på og utenfor gategrunn Suksessen tilskrives egne forhandlinger og spesielle OPS- kontrakter Innsats over en 18 års periode En meget sammensatt tiltakspakke er gjennomført og har resultert i reisemiddelendringer Den store parkeringskonferansen mai

8 Tilbudstak på antall parkeringsplasser
Case Zürich Tilbudstak på antall parkeringsplasser Der Historischer Parkplatz Kompromiss 1996 Antall parkeringsplasser i sentrumsområdet skal holdes på 1990-nivået Anlegg av en ny plass utenfor gategrunn betinger fjerning av en gateparkeringsplass Dette er regulert i lokal lovgivning for Zürich Har ført til forbedringstiltak i gatemiljøet og nye offentlige plasser med parkering under Min og max kravet reduseres (som en prosent av antall kvadratmeter) avhengig av tilgjengeligheten til kollektivtransport og luft forurensningssituasjonen Område Min (%) Max (%) *Max 2 (%) A 10 B 25 45 50 C 40 70 75 D 60 95 105 Øvrige 115 130 Den store parkeringskonferansen mai

9 Tiltrekkende virkemidler (Pull)
Anton Paar støtter og belønner ansatte som er i bevegelse. Den som stempler inn med den såkalte "Ökotaste" vil automatisk motta € 1,70 på sin lønnskonto. Utbetalingen skjer hver måned samtidig med resten av lønnen. I løpet av et år vil det være mulig å tjene inntil € 357. For ansatte som bruker offentlig transport til arbeid, vil kostnadene for billetten bli refundert. Utbetaling skjer også til de som kommer til fots. Parkeringsplassene for biler var bare halvfulle etter kampanjestart. Ca. 20 % av de ansatte bruker sykkel til/fra arbeidet) Sykkelparkeringen er moderne og overbygget med en solcelle ladestasjon. Dusj og verksted der de ansatte kan gjøre reparasjoner selv, tilbys. Selskapet har tilgjengelig både firmabiler, sykler og elektriske sykler. Eltis case study juli Den store parkeringskonferansen mai

10 Parking Cash-Out i California
Arbeidsgivere som tilbyr sine ansatte en subsidiert parkeringsplass må tilby en kontant utbetaling i stedet for parkeringsplassen. Kravet gjelder for arbeidsgivere med 50 eller flere ansatte og som ligger i områder som ikke tilfredsstiller forskriftsmessige krav til luftkvalitet. Kravet gjelder også bare for p-plasser som firmaet leier dvs. ikke eier Fra 2009 er det mulig å bøtelegge arbeidsgivere som ikke oppfyller lovens krav Shoup forteller mer om opplegget Den store parkeringskonferansen mai

11 Parking Cash-Out Case – Pfizer i Kent, Storbritannia
Et finansielt insitament for ikke å kjøre bil til arbeidet Krav om bruk er gitt som vilkår til bygge- tillatelsen for å dempe trafikkvirkningene av ny utbygging Gjennomføring vil være en del av en «Travel plan» (mobilitetsplan) for utbyggingen Kontant bidrag til ansatte er skattepliktig. Dette er omgått gjennom bruk av et poengsystem Poeng gis for miljøvennlig transportmiddel- valg, mens poeng trekkes ved bilbruk. Månedsvis oppgjør da poeng omgjøres til kontanter Verdien utgjør 2£ til 5£ per dag Administrert med «smart card» adgangskort Reisemåte 1998 (%) 2001 (%) Bilfører (SOV) 66,7 58,8 Bilpassasjer 17,7 20,4 Buss 6,7 11,8 Sykkel 5,7 5,2 Gåing 1,5 1,4 Tog 0,3 Annet 0,1 13 % SOV reduksjon 15 % økning i samkjøring 76 % økning i bussbruk Den store parkeringskonferansen mai

12 Utslippsavhengige parkeringsavgifter
Case - Camden Borough i London Utslippsavhengige parkeringsavgifter Gjelder beboerparkering Elektriske kjøretøy betaler også, men har 75 % rabatt Diesel kjøretøy har et generelt tillegg på 10 £ Egen progressiv avgift for å registrere kjøretøy 2 (50 £) og 3 (75 £) Personer som frasier seg sin tillatelse til beboerparkering gis ett års gratis medlemskap i bilklubb og kjøretid for 50 £ Personer med 3 eller flere uoppgjorte parkeringsbøter får ikke beboerparkering Håndheving vha. kameraer både faste og håndholdte ved lesing av kjøretøyers registreringsnummer Den store parkeringskonferansen mai

13 Parkeringsregulering
Parkering i storstad – Trafikverkets 3 års prosjekt Parkeringsregulering «Fleksible parkeringstal» - Innebærer reduserte parkeringsnormer der en byggherre velger å tilby mobilitets-tjenester f.eks. som bilpool som en del av et boligprosjekt. Vil være hovedtema i et nytt FOU-prosjekt «Innovativ Parkering» «Parkeringsreservat»/ Avventende parkeringsregulering En gradvis etablering av p-plasser i nye utbyggingsområder for å unngå at markedet oversvømmes av et unødvendig stort antall plasser «Fiktiva parkeringstal» koplet til Reguleringsplan eller byggetillatelse der byggherre kan velge å bygge færre p-plasser ved å betale en gitt sum penger til et fond som senere benyttes til å sikre transportmuligheter ved for eksempel tilgang til bilpool eller kollektivtransport Den store parkeringskonferansen mai

14 Anbefalinger om videre arbeid
Parkering i storstad – Trafikverkets 3 års prosjekt Anbefalinger om videre arbeid Utvikle rutiner og arbeidsmåter for regulering og overvåking av parkering - For eksempel ved IKT-støtte, kameraer, håndholdt utstyr, gps mm. Tydeliggjøre rutiner som styrer mot at parkering skal betales av de som bruker parkeringen særlig gjelder det for garasjer ved bolig Vedta tiltak som bevist tar i bruk parkeringstiltak for styre trafikkfordelingen i rushperioder bort fra privatbil Heve kvaliteten på eksisterende sykkelparkering. Trenden med dyrere sykler og el-sykler gjør det viktig med bedre tyverisikkerhet særlig ved kollektivtrafikk knutepunkt Utvikle robuste avtaleformer knyttet til fleksible parkeringsantall, bilfri utbygging og avventende parkeringsregulering Faglig nettverksbygging for erfaringsutveksling Evaluering av tiltak Den store parkeringskonferansen mai


Laste ned ppt "Den store parkeringskonferansen 23.—24. mai 2013"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google