Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BabelBank barnevern Avstemming i Agresso av personsensitive utbetalinger fra barnevernet/Familia Informasjon og opplæring mandag 16. desember 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BabelBank barnevern Avstemming i Agresso av personsensitive utbetalinger fra barnevernet/Familia Informasjon og opplæring mandag 16. desember 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 BabelBank barnevern Avstemming i Agresso av personsensitive utbetalinger fra barnevernet/Familia Informasjon og opplæring mandag 16. desember 2013

2 Bakgrunnsinformasjon  Bakgrunn:  Oslo kommune benytter Agresso for bankavstemming.  Ved utbetalinger fra Familia er navn på mottager taushetsbelagt informasjon.  Kontoinformasjonsfil fra bank inneholder navn på mottager. Import av denne i Agresso medfører import av mottagers navn.  Hva er BabelBank?  BabelBank er en programvare levert av Visual Banking.  BabelBank skal ved å kombinere avregningsretur og kontoinformasjon fra bank, erstatte navn på mottaker i kontoinformasjonsfilen med egenreferansen fra Familia.  Kontoen kan da avstemmes i Agresso uten at mottagers navn importeres.  Mål:  Utbetalingene skal kunne avstemmes i Agresso uten brudd på kommunens regler for behandling av sensitive personopplysninger.  Andel poster som avstemmes automatisk i Agresso skal økes vesentlig.

3 Skisse filflyt BabelBank Agresso Familia DNB Connect Utbetalingsfil Avregningsretur Kontoinformasjonsfil Regnskapsfil for avstemming Modifisert kontoinformasjons fil for avstemming

4 Skisse filflyt BabelBank Agresso Familia DNB Connect Utbetalingsfil Avregningsretur Kontoinformasjonsfil Regnskapsfil for avstemming Modifisert kontoinformasjons fil for avstemming Utføres av barnevernet (som i dag) NY RUTINE for regnskap knyttet til å bestille/hente filer i nettbanken (Connect) BabelBank kjøres automatisk. Gir en modifisert kontoinformasjonsfil som legges på Agressos importområde Regnskap avstemmer i Agresso (som i dag) Overføres av barnevernet (som i dag)

5 En kort beskrivelse av elementene  DNB Nettbank Sikker:  Fjerne avregningsreturer som allerede ligger til henting  Bestille avregningsretur for korrekt periode/divisjon  Bestille kontoinformasjonsfil for korrekt periode/divisjon  Hente avregningsretur og kontoinformasjonsfil  BabelBank:  Babelbank starter automatisk og slår sammen de to filene til en modifisert bankavstemmingsfil  Filen flyttes automatisk til Agressos importområde  Det sjekkes automatisk hvert kvarter om filer er lastet ned fra DNB  Agresso:  Lese inn kontoutskrift og avstemme som før

6 OBS! Et par viktige detaljer..  Regnskap får altså ny prosedyre for å hente kontoinformasjonsfilen som skal leses inn i Agresso.  Endringen gjelder kun avstemming av utbetalingene fra Familia.  Brukeren må logge inn i nettbank via «DNB Nettbank sikker».

7 Filer fjernes ved å benytte Filoverføring – Hent filer manuelt 1. Fjerne alle gamle avregningsreturer (nytt) 1 2 •Legg merke til divisjon (BXXBARNEV) og filtypen avregningsretur. •Klikk på ikonet til høyre, og velg deretter Avbryt. Filer fjernes fra hente-valget.

8 Tips: Hvis du ikke får fjernet filene selv  Ring DNB Kundeservice  Tlf 22483200  Oppgi din bruker-ID  Be om å få «fjernet alle avregningsreturer som ligger til henting på divisjon BXXBARNEV»

9 Filer bestilles under Filoverføring – Bestill filer – fane Bankavstemming 2. Bestille bankavstemmingsfil (nytt) •Velg divisjon BXXBARNEV, ønsket periode (måned), konto og trykk Bestill filer. •Obs: det kan ta 1-2 minutter før filen er klar til henting.

10 Filer bestilles under Filoverføring – Bestille filer – fane Avregningsretur 3. Bestille avregningsretur (nytt) •Velg divisjon BXXBARNEV, ønsket periode (måned) og trykk Bestill filer. •Obs: det kan ta 1-2 minutter før filen er klar til henting.

11 Filer hentes under Filoverføring – Hent filer 4. Hente filer, totalt 2 stk (nytt) •Det skal ligge 1 kontoinformasjonsfil og 1 avregningsretur til henting, divisjon BXXBARNEV. •Velg filene, og klikk Hent. Filene vil da hentes ned fra nettbanken.

12 Når filene er hentet i nettbanken, starter en prosess som er usynlig for brukeren  Når filene hentes i nettbanken, legges de på Oslo kommunes server  Et script leter etter filer på serveren ca. hvert kvarter  Når scriptet finner begge filene, startes programmet Babelbank automatisk  Babelbank kombinerer de to filene og produserer en modifisert kontoinformasjonsfil (tar 1-2 minutter)  Den modifiserte filen flyttes så automatisk til Agressos importområde. Filnavn: FirmanavnDatoKlokkeBVBANK.dat, for eksempel 59201312110905.dat  Prosessen tar totalt ca. ½ time  Når den modifiserte filen har lagt seg på Agressos importområde, kan avstemming foretas som normalt

13 Avstemming i Agresso Ingen endring – dette kan dere!

14 Mulige feilsituasjoner – nettbank  «Filoverføringen gikk feil (525)»  Denne feilmeldingen vises under Hente filer når bruker forsøker å hente filer som er >30 dager gamle.  Bruker har antakelig ikke fått fjernet gamle avregningsreturer.  Se punkt 1, fjerne gamle avregningsreturer, eller kontakt DNB Kundeservice for bistand med å fjerne gamle filer.  «Mangler tilgang til filsti. Kontroller filstier.  Denne feilmeldingen kan vises under Hent filer hvis bruker faktisk mangler tilgang til området filene legges på hos Oslo kommune, eller hvis bruker ikke har logget på i nettbank via DNB Nettbank Sikker.  Hvis begge over er ok, restart pc og forsøk på nytt.  Hvis feilmeldingen fortsatt dukker opp, kontakt HEL v/ familiahjelp@hel.oslo.kommune.no, alt. Heidi Myklebust (91671657) eller Lene Sandal (480 73 522) familiahjelp@hel.oslo.kommune.no  Det ligger flere filer (mer enn 1 av hver type) til henting  Bruker kan ha bestilt flere filer, ikke fått fjernet alle gamle filer.  Bruker kan fjerne gamle filer, ref punkt 1, eller kontakte DNB Kundeservice for bistand med å fjerne gamle filer.

15 Mulige feilsituasjoner – øvrig  Ikke-anonymiserte data leses inn i Agresso  Bruker kan ha gjort feil ved bestilling av filer i nettbanken, og bestilt filer for ulike måneder.  Kontakt Agresso brukerstøtte  Modifisert kontoinformasjonsfil dukker ikke opp på Agresso’s importområde  Her kan flere ting ha gått feil; f. eks kommunens script, BabelBank, eller flyttingen av den modifiserte kontoinformasjonsfilen  Kontakt HEL v/ familiahjelp@hel.oslo.kommune.no, alt. Heidi Myklebust (91671657) eller Lene Sandal (480 73 522) familiahjelp@hel.oslo.kommune.no

16 Tips: de vanskelige 1000-lappene Barnevernet utbetaler mange like summer, som kan bli stående åpne i Agresso etter avstemming, hvor navn på mottaker mangler fra  Benytt nettbanken:  Velg Betaling, Betalingsoversikt, Historikk  Søk opp konto/dag  Se detaljer  Se «Egenref» = klientID

17 Tilganger Alle som skal utføre avstemming som beskrevet i dette dokumentet, trenger tilganger som følger: DNB Nettbank Sikker:  Tilgang gis via PRK, kontakt lokal IKT/1.linje brukerstøtte. Nettbank sikker ligger i PRK-skjemaet under Tilgang til applikasjon > Sektor > DNB Nettbank sikker I DNB Nettbank: Tilgang til å ‘se’ barnevernskontoen for bydelen, og ‘hente’ filer på divisjonen til barneverntjenesten i bydelen  Tilgang gis på ordinært DNB tilgangsskjema. Skjemaet sendes inn via BOKS til Agresso brukerstøtte

18 Dokumentasjon og brukerstøtte  Dokumentasjon legges ut på http://helseetaten.oslo.kommune.no/fagsystemer/b astian/rutiner_og_veiledere/ inntill videre. http://helseetaten.oslo.kommune.no/fagsystemer/b astian/rutiner_og_veiledere/  Viktig informasjon vil bli sendt til en kontaktperson i hver bydel (oppdatert liste på samme side som over)  Brukerstøttehenvendelser som ikke er beskrevet i dette dokumentet rettes til familiahjelp@hel.oslo.kommune.no inntill videre. familiahjelp@hel.oslo.kommune.no


Laste ned ppt "BabelBank barnevern Avstemming i Agresso av personsensitive utbetalinger fra barnevernet/Familia Informasjon og opplæring mandag 16. desember 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google