Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

GEO-1001 Geoff Corner 2006 Groundwater GE0-1001 Innføring i geologi Grunnvann Geoff Corner Institutt for geologi Universitetet i Tromsø 2006 Lærebok: Lutgens.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "GEO-1001 Geoff Corner 2006 Groundwater GE0-1001 Innføring i geologi Grunnvann Geoff Corner Institutt for geologi Universitetet i Tromsø 2006 Lærebok: Lutgens."— Utskrift av presentasjonen:

1 GEO-1001 Geoff Corner 2006 Groundwater GE0-1001 Innføring i geologi Grunnvann Geoff Corner Institutt for geologi Universitetet i Tromsø 2006 Lærebok: Lutgens & Tarbuck 2006 Ch.10 Groundwater

2 GEO-1001 Geoff Corner 2006 GroundwaterInnhold ► Ferskvann i hydrosfæren ► Betydningen av grunnvann ► Grunnvannet opptreden ► Porøsitet og permeabilitet ► Vannspeilet ► Skredtyper  Steinsprang og talus  Blokkutglidning (slide)  Rotasjonsutgliding (slump)  Fjellskred (rockslide)  Jordskred (Earthflow)  Leirskred  Debris flow (flomskred)  Mudflow og lahar  Krypning (creep)  Solifluksjon

3 GEO-1001 Geoff Corner 2006 Groundwater Ferskvann i hydrosfæren ►F►F►F►Ferskvann: 28,2532 km3 x 106 (2,8% av jordens total) ►P►P►P►Prosentfordeling: BBBBreer: 85% GGGGrunnvann: 14% IIIInnsjøer: 0,5% JJJJordsmonn: 0,3% EEEElver: 0,004%

4 GEO-1001 Geoff Corner 2006 Groundwater Betydningen av grunnvann ► Vannreservoar: 14% av jordens ferskvann (94% hvis breis ikke inkludert). ► Tilfører vann til elver og innsjøer; jevner ut vannføring. ► Oppvarmet grunnvann gir geotermal energi. ► Bidrar til underjordisk forvitring og erosjon ► Danner spesielle (karst) landformer i kalkstein - grotter, osv.

5 GEO-1001 Geoff Corner 2006 Groundwater Grunnvannets opptreden ► Grunnvann: vann i den vannmettede sonen. ► To soner:  Vadose sonen  Phreatiske sonen (grunnvannsonen) Vannmettet (phreatic) sone Ikke-vannmettet (vadose) sone

6 GEO-1001 Geoff Corner 2006 GroundwaterPorøsitet ► Definisjon: volum av ’porerom’ i bergrunnen eller løsmasser. ► Porerom kan være:  Mellomrom mellom sedimentpartikler.  Sprekker i bergrunnen.  Åpne hullrom (eruptive berg., kalkstein). ► Porøsitet, eksempler:  løsmasser: c.20-50%  faste bergarter: c.<10%.

7 GEO-1001 Geoff Corner 2006 GroundwaterPermeabilitet ► Definisjon: Vanngjennomtrengelighet. ► Bestemmer grunnvannets strømningshastighet/vannføring: Q = K.A (h1-h2)/d Q = K.A (h1-h2)/d ► NB. Sand har både høy porøsitet og høy permeabilitet; leire har høy porøsitet men lav permeabilititet. Permeabilitet (hydraulisk konduktivitet) Hydraulisk gradient Areal

8 GEO-1001 Geoff Corner 2006 GroundwaterVannspeilet ► Den øvre grensen for den vannmettede sonen er vannspeilet. ► Over vannspeilet er vann i bevegelse nedover (infiltrasjon) eller oppover (kapillært opptrukket vann. Vannspeilet

9 GEO-1001 Geoff Corner 2006 GroundwaterVannspeilet ► Vannspeilets høyde varierer med:  årstidene  terrenget  vanntilførsel  permeabilitet

10 GEO-1001 Geoff Corner 2006 Groundwater

11 GEO-1001 Geoff Corner 2006 Groundwater Influente og effluente elver ► Influente elver (gaining streams) i humide områder. ► Effluente elver (losing streams) i tørre områder.

12 GEO-1001 Geoff Corner 2006 GroundwaterKilder

13 GEO-1001 Geoff Corner 2006 GroundwaterGrunnvannbevegelse ► Styrt av:  Den hydrauliske gradienten.  Vanntilførsel  Permeabilitet

14 GEO-1001 Geoff Corner 2006 GroundwaterGrunnvannbevegelse ► Styrt av:  Den hydrauliske gradienten.  Vanntilførsel  Permeabilitet

15 GEO-1001 Geoff Corner 2006 GroundwaterGrunnvannbevegelse ► Styrt av:  Den hydrauliske gradienten.  Vanntilførsel  Permeabilitet

16 GEO-1001 Geoff Corner 2006 Groundwater Akvifer og akvitard ► Akvifer: vannførende lag. ► Akvitard (eller akviklude): impermeabelt lag.

17 GEO-1001 Geoff Corner 2006 Groundwater Artesisk vann ► Vann under tilstrekkelig trykk til å nå overflaten gjennom en brønn.

18 GEO-1001 Geoff Corner 2006 Groundwater Grunnvann og brønner

19 GEO-1001 Geoff Corner 2006 Groundwater Grunnvann og forurensing

20 GEO-1001 Geoff Corner 2006 Groundwater Grunnvannuttak og miljøet ► Grunnvannuttak kan overstige tilførselen: grunnvannspeilet senkes. ► Senket grunnvannspeil kan forårsake setning, f.eks:  San Joaquin Valley, CA – 8 m.  Venezia.

21 GEO-1001 Geoff Corner 2006 Groundwater Geotermal vann ► Varme kilder ► Utfelte mineraler (sinter) ► Geysir ► Kraftverk

22 GEO-1001 Geoff Corner 2006 Groundwater

23 GEO-1001 Geoff Corner 2006 Groundwater

24 GEO-1001 Geoff Corner 2006 Groundwater

25 GEO-1001 Geoff Corner 2006 Groundwater

26 GEO-1001 Geoff Corner 2006 GroundwaterKarstlandskap ► Landskap med særpregede landformer dannet ved oppløsning av kalkstein. ► ’Karst’ er en region i det gamle Jugoslavia.

27 GEO-1001 Geoff Corner 2006 Groundwater Karst former og landskap ► Forvitringsformer på overflaten (karren). ► Doliner (’sink holes’). ► Grotter (underjordiske tunneler og drenering). ► Speleothemer: stalaktitter og stalagmitter. ► Avsetninger: travertine.

28 GEO-1001 Geoff Corner 2006 Groundwater

29 GEO-1001 Geoff Corner 2006 Groundwater

30 GEO-1001 Geoff Corner 2006 Groundwater

31 GEO-1001 Geoff Corner 2006 Groundwater Drenering fra grottesystem, Skibotndalen

32 GEO-1001 Geoff Corner 2006 Groundwater

33 GEO-1001 Geoff Corner 2006 Groundwater ► Kolllapsdoline

34 GEO-1001 Geoff Corner 2006 Groundwater

35 GEO-1001 Geoff Corner 2006 Groundwater ► Travertine

36 GEO-1001 Geoff Corner 2006 Groundwater


Laste ned ppt "GEO-1001 Geoff Corner 2006 Groundwater GE0-1001 Innføring i geologi Grunnvann Geoff Corner Institutt for geologi Universitetet i Tromsø 2006 Lærebok: Lutgens."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google