Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Groundwater GEO Geoff Corner 2006 GE Innføring i geologi Grunnvann

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Groundwater GEO Geoff Corner 2006 GE Innføring i geologi Grunnvann"— Utskrift av presentasjonen:

1 GE0-1001 Innføring i geologi
Groundwater GEO Geoff Corner 2006 GE Innføring i geologi Grunnvann Geoff Corner Institutt for geologi Universitetet i Tromsø 2006 Lærebok: Lutgens & Tarbuck 2006 Ch.10 Groundwater

2 Innhold Ferskvann i hydrosfæren Betydningen av grunnvann
Groundwater GEO Geoff Corner 2006 Innhold Ferskvann i hydrosfæren Betydningen av grunnvann Grunnvannet opptreden Porøsitet og permeabilitet Vannspeilet Skredtyper Steinsprang og talus Blokkutglidning (slide) Rotasjonsutgliding (slump) Fjellskred (rockslide) Jordskred (Earthflow) Leirskred Debris flow (flomskred) Mudflow og lahar Krypning (creep) Solifluksjon

3 Ferskvann i hydrosfæren
Groundwater GEO Geoff Corner 2006 Ferskvann i hydrosfæren Ferskvann: 28,2532 km3 x 106 (2,8% av jordens total) Prosentfordeling: Breer: 85% Grunnvann: 14% Innsjøer: 0,5% Jordsmonn: 0,3% Elver: 0,004%

4 Betydningen av grunnvann
Groundwater GEO Geoff Corner 2006 Betydningen av grunnvann Vannreservoar: 14% av jordens ferskvann (94% hvis breis ikke inkludert). Tilfører vann til elver og innsjøer; jevner ut vannføring. Oppvarmet grunnvann gir geotermal energi. Bidrar til underjordisk forvitring og erosjon Danner spesielle (karst) landformer i kalkstein - grotter, osv.

5 Grunnvannets opptreden
Groundwater GEO Geoff Corner 2006 Grunnvannets opptreden Grunnvann: vann i den vannmettede sonen. To soner: Vadose sonen Phreatiske sonen (grunnvannsonen) Ikke-vannmettet (vadose) sone Vannmettet (phreatic) sone

6 Porøsitet Definisjon: volum av ’porerom’ i bergrunnen eller løsmasser.
Groundwater GEO Geoff Corner 2006 Porøsitet Definisjon: volum av ’porerom’ i bergrunnen eller løsmasser. Porerom kan være: Mellomrom mellom sedimentpartikler. Sprekker i bergrunnen. Åpne hullrom (eruptive berg., kalkstein). Porøsitet, eksempler: løsmasser: c.20-50% faste bergarter: c.<10%.

7 Permeabilitet Definisjon: Vanngjennomtrengelighet.
Groundwater GEO Geoff Corner 2006 Permeabilitet Definisjon: Vanngjennomtrengelighet. Bestemmer grunnvannets strømningshastighet/vannføring: Q = K.A (h1-h2)/d NB. Sand har både høy porøsitet og høy permeabilitet; leire har høy porøsitet men lav permeabilititet. Permeabilitet (hydraulisk konduktivitet) Hydraulisk gradient Areal

8 Vannspeilet Den øvre grensen for den vannmettede sonen er vannspeilet.
Groundwater GEO Geoff Corner 2006 Vannspeilet Den øvre grensen for den vannmettede sonen er vannspeilet. Over vannspeilet er vann i bevegelse nedover (infiltrasjon) eller oppover (kapillært opptrukket vann. Vannspeilet

9 Vannspeilet Vannspeilets høyde varierer med: årstidene terrenget
Groundwater GEO Geoff Corner 2006 Vannspeilet Vannspeilets høyde varierer med: årstidene terrenget vanntilførsel permeabilitet

10 GEO Geoff Corner 2006 Groundwater

11 Influente og effluente elver
Groundwater GEO Geoff Corner 2006 Influente og effluente elver Influente elver (gaining streams) i humide områder. Effluente elver (losing streams) i tørre områder.

12 Groundwater GEO Geoff Corner 2006 Kilder

13 Grunnvannbevegelse Styrt av: Den hydrauliske gradienten. Vanntilførsel
Groundwater GEO Geoff Corner 2006 Grunnvannbevegelse Styrt av: Den hydrauliske gradienten. Vanntilførsel Permeabilitet

14 Grunnvannbevegelse Styrt av: Den hydrauliske gradienten. Vanntilførsel
Groundwater GEO Geoff Corner 2006 Grunnvannbevegelse Styrt av: Den hydrauliske gradienten. Vanntilførsel Permeabilitet

15 Grunnvannbevegelse Styrt av: Den hydrauliske gradienten. Vanntilførsel
Groundwater GEO Geoff Corner 2006 Grunnvannbevegelse Styrt av: Den hydrauliske gradienten. Vanntilførsel Permeabilitet

16 Akvifer og akvitard Akvifer: vannførende lag.
Groundwater GEO Geoff Corner 2006 Akvifer og akvitard Akvifer: vannførende lag. Akvitard (eller akviklude): impermeabelt lag.

17 Groundwater GEO Geoff Corner 2006 Artesisk vann Vann under tilstrekkelig trykk til å nå overflaten gjennom en brønn.

18 Groundwater GEO Geoff Corner 2006 Grunnvann og brønner

19 Grunnvann og forurensing
Groundwater GEO Geoff Corner 2006 Grunnvann og forurensing

20 Grunnvannuttak og miljøet
Groundwater GEO Geoff Corner 2006 Grunnvannuttak og miljøet Grunnvannuttak kan overstige tilførselen: grunnvannspeilet senkes. Senket grunnvannspeil kan forårsake setning, f.eks: San Joaquin Valley, CA – 8 m. Venezia.

21 Geotermal vann Varme kilder Utfelte mineraler (sinter) Geysir
Groundwater GEO Geoff Corner 2006 Geotermal vann Varme kilder Utfelte mineraler (sinter) Geysir Kraftverk

22 GEO Geoff Corner 2006 Groundwater

23 GEO Geoff Corner 2006 Groundwater

24 GEO Geoff Corner 2006 Groundwater

25 GEO Geoff Corner 2006 Groundwater

26 Groundwater GEO Geoff Corner 2006 Karstlandskap Landskap med særpregede landformer dannet ved oppløsning av kalkstein. ’Karst’ er en region i det gamle Jugoslavia.

27 Karst former og landskap
Groundwater GEO Geoff Corner 2006 Karst former og landskap Forvitringsformer på overflaten (karren). Doliner (’sink holes’). Grotter (underjordiske tunneler og drenering). Speleothemer: stalaktitter og stalagmitter. Avsetninger: travertine.

28 GEO Geoff Corner 2006 Groundwater

29 GEO Geoff Corner 2006 Groundwater

30 GEO Geoff Corner 2006 Groundwater

31 Drenering fra grottesystem, Skibotndalen
Groundwater GEO Geoff Corner 2006 Drenering fra grottesystem, Skibotndalen

32 GEO Geoff Corner 2006 Groundwater

33 Groundwater GEO Geoff Corner 2006 Kolllapsdoline

34 GEO Geoff Corner 2006 Groundwater

35 Groundwater GEO Geoff Corner 2006 Travertine

36 GEO Geoff Corner 2006 Groundwater


Laste ned ppt "Groundwater GEO Geoff Corner 2006 GE Innføring i geologi Grunnvann"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google