Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Etter forarbeidet og dagen i dag er målet at dere skal kunne: 1.forklare hva fossilt brensel er 1.forklare hva hydrokarboner er 2.gi en kort beskrivelse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Etter forarbeidet og dagen i dag er målet at dere skal kunne: 1.forklare hva fossilt brensel er 1.forklare hva hydrokarboner er 2.gi en kort beskrivelse."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Etter forarbeidet og dagen i dag er målet at dere skal kunne: 1.forklare hva fossilt brensel er 1.forklare hva hydrokarboner er 2.gi en kort beskrivelse av hvordan råolje og naturgass er blitt dannet 3.beskrive hvordan sandstein ser ut og hva som er spesielt med denne i olje- og gass-sammenheng 4.gi eksempler på hvor forekomster av disse råstoffene finnes 5.beskrive likhetene mellom strømproduserende kullkraftverk og vannkraftverk I tillegg til at dere skal kunne forklare og beskrive vil vi også at dere har fått kjennskap til: stirlingmotoren og hvordan denne virker

3 Hydrokarboner Hydrokarboner er organisk-kjemiske forbindelser som inneholder karbon og hydrogen. De kan settes sammen på mange forskjellige måter og molekylsammensetningen avgjør hvilke produkter vi får. Råolje og naturgass består hovedsakelig av hydrokarboner. Illustrasjon: Eureka! Naturfag for ungdomstrinnet.

4 Naturgass: • fargeløs brennbar gass som er dannet ved nedbrytning av organisk materiale • kan finnes i porøse bergarter under havbunnen sammen med råolje • eksempler på naturgass: metan (CH 4 ), etan (C 2 H 6 ), propan (C 3 H 8 ), butan(C 4 H 10 ) • Alle disse er hydrokarboner Bilde: Propan, C 3 H 8

5 Råolje: • Utseende og sammensetning varierer etter hvor oljen er hentet opp fra • Hydrokarbonene i råolje er tyngre og større enn i naturgass.

6 Kull: • fast materiale med høyt energiinnhold • dannet enten naturlig eller kunstig fra ulike typer organisk materiale • den beste kvaliteten på kullet befinner seg ofte flere hundre meter under bakken Har vi kullgruver i Norge?

7 Olje og gass blir dannet: http://www.viten.no/vitenprogram/vis.html?prgid=uuid%3A01ADF27D-25F2-2E29-FB6C- 000005B0A038&tid=1065533&grphttp://www.viten.no/vitenprogram/vis.html?prgid=uuid%3A01ADF27D-25F2-2E29-FB6C- 000005B0A038&tid=1065533&grp=

8 • Olje og gass blir dannet i Nordsjøen: http://www.viten.no/vitenprogram/vis.html?prgid=uuid%3A01ADF27D-25F2-2E29-FB6C- 000005B0A038&tid=1065534&grphttp://www.viten.no/vitenprogram/vis.html?prgid=uuid%3A01ADF27D-25F2-2E29-FB6C- 000005B0A038&tid=1065534&grp=

9

10 Illustrasjon: Statoil

11

12 Raffineri Før råolje og gass kan brukes som brensel, smøremiddel, asfalt eller råstoff i kjemisk industri, må de enkelte bestanddelene skilles ut. Dette skjer i oljeraffineriet.

13 Fraksjon: En fraksjon består av hydrokarboner med kokepunkt innenfor et bestemt temperaturområde.

14 CH 4 + 2O 2 CO 2 + 2 H 2 O + energi Forbrenningsreaksjon 1. Hydrokarboner som brensel -Alle hydrokarboner brenner når de blir antent -Jo kortere kjede med C-atomer, jo lettere blir hydrokarbonet antent Noen egenskaper ved hydrokarboner Metangass + oksygengass (fra luft) karbondioksidgass + vann +

15 2. Lengden på C-kjeden gir informasjon om kokepunkt og tilstanden til stoffet -Ved kokepunktet går et stoff fra væske til gass. Jo lengre C-kjeden i molekylene er, desto høyere er kokepunktet for stoffet. - Ut fra antall C-atomer i formelen for et hydrokarbon kan vi si noe om tilstanden til stoffet. Alkaner antall C-atomerTilstand ved romtemperatur 1-4 C-atomergass 5-17 C-atomervæske 18 eller flere C-atomerfast stoff

16 Strømproduserende kraftverk Det kan brukes ulike energikilder til å drive slike kraftverk

17 Hvilke andre typer kraftverk finnes det?

18 Kull: 41 % Olje: 6 % Gass: 20 % Til sammen utgjør fossile brensler 67 % av verdens totale produksjon av elektrisitet. Vannkraft:16 % Kjernekraft:15 % Vindkraft: 0,5 % Resten er fra Biomasse, geotermisk, avfall… Kilde: www.iea.org Verdens elektrisitetsproduksjon (2006):

19


Laste ned ppt "Etter forarbeidet og dagen i dag er målet at dere skal kunne: 1.forklare hva fossilt brensel er 1.forklare hva hydrokarboner er 2.gi en kort beskrivelse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google