Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Breer og istider GEO Geoff Corner 2006 GE Innføring i geologi

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Breer og istider GEO Geoff Corner 2006 GE Innføring i geologi"— Utskrift av presentasjonen:

1 GE0-1001 Innføring i geologi
Breer og istider GEO Geoff Corner 2006 GE Innføring i geologi Breer og istider Geoff Corner Institutt for geologi Universitetet i Tromsø 2006 Lærebok: Lutgens & Tarbuck 2006 Ch.11 Glaciers and Glaciation

2 Innhold Introduksjon: breer før og nå Glasiologi Breerosjon
Breer og istider GEO Geoff Corner 2006 Innhold Introduksjon: breer før og nå Glasiologi Bretyper Brebevegelse Breerosjon Erosjonsprosesser Erosjonsformer Breavsetning Avsetningstyper Avsetningsformer Istider

3 Breer og istider GEO Geoff Corner 2006 Breer og breprosesser En bre er en masse av sno og is som er i bevegelse Breer dekker 10% av jordens landområde hvorav: 85% i Antarktis og 12% på Grønland Under istiden(e) dekket breer ca. 25% av landområdet Antarktis, Grønland, N.Amerika, Fennoskandia, N.Russland

4 Bretyper Botnbreer (cirque glaciers) Dalbreer (valley glaciers)
Breer og istider GEO Geoff Corner 2006 Bretyper Botnbreer (cirque glaciers) Dalbreer (valley glaciers) Platåbreer (ice caps) Inlandsiser (ice sheets; continental glaciers) Isshelfer (ice shelves) Breutløpere (outlet glaciers) Piedmont breer

5 Breer og istider GEO Geoff Corner 2006 Botnbreer og dalbreer

6 Platåbreer og breutløpere
Breer og istider GEO Geoff Corner 2006 Platåbreer og breutløpere

7 Innlandsiser og isshelf
Breer og istider GEO Geoff Corner 2006 Innlandsiser og isshelf

8 Breer og istider GEO Geoff Corner 2006 Piedmontbreer

9 Hvordan breer oppfører seg
Breer og istider GEO Geoff Corner 2006 Hvordan breer oppfører seg Brebudsjettet Brebevegelse

10 Breer og breprosesser Akkumulasjon Ablasjon
Breer og istider GEO Geoff Corner 2006 Breer og breprosesser Akkumulasjon Snø -> firn -> is (omdannes ved metamorfose) Ablasjon Smelting Kalving

11 Akkumulasjon Kalving i vann Breer og istider
GEO Geoff Corner 2006 Akkumulasjon Kalving i vann

12 Breer og istider GEO Geoff Corner 2006 Smeltevann

13 Brebudsjettet Akkumulasjonssone Ablasjonssone (wastage zone) Snølinjen
Breer og istider GEO Geoff Corner 2006 Brebudsjettet Akkumulasjonssone Ablasjonssone (wastage zone) Snølinjen

14 Brefluktuasjoner Akkumulasjon=ablasjon over tid: brefront i ro.
Breer og istider GEO Geoff Corner 2006 Brefluktuasjoner Akkumulasjon=ablasjon over tid: brefront i ro. Akkumulasjon>ablasjon: brefront rykker fram. Akkumulasjon<ablasjon: brefront trekker seg tilbake.

15 Brebevegelse Tre bevegelsesmekansimer: Hastigheter:
Breer og istider GEO Geoff Corner 2006 Brebevegelse Tre bevegelsesmekansimer: Plastisk deformasjon (strømning) i breens indre. Sprø deformasjon (sprekkdannelse) nær overflaten. Glidning langs bunnen. Hastigheter: Mest på overflaten midt på breen. Kontinuerlig bevegelse (m – 800m/år). Økt bevegelse – ’surge’ (10-100x større over noen få år).

16 Breer og istider GEO Geoff Corner 2006 Glasial erosjon Prosesser

17 Glasiale erosjonsprosesser
Breer og istider GEO Geoff Corner 2006 Glasiale erosjonsprosesser Abrasjon (skuring)  polerte flater, skuringsstriper og steinmel (silt, leire) Plukning  bergartspartikler (blokk, stein, grus).

18 Breslam (steinmel) i smeltvannselv fra Steindalsbreen
Breer og istider GEO Geoff Corner 2006 Breslam (steinmel) i smeltvannselv fra Steindalsbreen

19 Glasiale erosjonerformer
Breer og istider GEO Geoff Corner 2006 Glasiale erosjonerformer Småformer Skuringsstriper Rundsva Storformer Botner U-daler Fjorder

20 Glasiale erosjonsprosesser
Breer og istider GEO Geoff Corner 2006 Glasiale erosjonsprosesser Abrasjon (skuring)  steinmel (silt, leire) Plukning  bergartspartikler (blokk, stein, grus).

21 Istider Flere ’istider’ (ishusperioder) i løpet av jordens historie.
Breer og istider GEO Geoff Corner 2006 Istider Flere ’istider’ (ishusperioder) i løpet av jordens historie.

22 Istider Siste ’ishus’ periode i kvartær perioden (Pleistocen).
Breer og istider GEO Geoff Corner 2006 Istider Siste ’ishus’ periode i kvartær perioden (Pleistocen). Flere istider (glasialer) og mellomistider (interglasialer) i kvartær. Innlandsiser: Antaktis Grønland Nord Amerika Fennoscandia-Barentshavet

23 Breer og istider GEO Geoff Corner 2006 Spor etter istider

24 Indirekte effekt av istider
Breer og istider GEO Geoff Corner 2006 Indirekte effekt av istider Omlegging av dreneringsnettet. Pluviale sjøer Havnivåendringer

25 GEO Geoff Corner 2006 Breer og istider

26 GEO Geoff Corner 2006 Breer og istider

27 GEO Geoff Corner 2006 Breer og istider

28 Årsaken til istider Platetektonikk Variasjoner i jordens bane
Breer og istider GEO Geoff Corner 2006 Årsaken til istider Platetektonikk Variasjoner i jordens bane

29 Breer og istider GEO Geoff Corner 2006 Pangaea (300 Ma)

30 Astronomiske faktorer
Breer og istider GEO Geoff Corner 2006 Astronomiske faktorer Eccentricity (100 ka) Obliquity (41 ka) Precession (26 ka)


Laste ned ppt "Breer og istider GEO Geoff Corner 2006 GE Innføring i geologi"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google