Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

GEO-1001 Geoff Corner 2006 Breer og istider GE0-1001 Innføring i geologi Breer og istider Geoff Corner Institutt for geologi Universitetet i Tromsø 2006.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "GEO-1001 Geoff Corner 2006 Breer og istider GE0-1001 Innføring i geologi Breer og istider Geoff Corner Institutt for geologi Universitetet i Tromsø 2006."— Utskrift av presentasjonen:

1 GEO-1001 Geoff Corner 2006 Breer og istider GE0-1001 Innføring i geologi Breer og istider Geoff Corner Institutt for geologi Universitetet i Tromsø 2006 Lærebok: Lutgens & Tarbuck 2006 Ch.11 Glaciers and Glaciation

2 GEO-1001 Geoff Corner 2006 Breer og istiderInnhold ► Introduksjon: breer før og nå ► Glasiologi  Bretyper  Brebevegelse ► Breerosjon  Erosjonsprosesser  Erosjonsformer ► Breavsetning  Avsetningstyper  Avsetningsformer ► Istider

3 GEO-1001 Geoff Corner 2006 Breer og istider Breer og breprosesser ► En bre er en masse av sno og is som er i bevegelse ► Breer dekker 10% av jordens landområde hvorav:  85% i Antarktis og 12% på Grønland ► Under istiden(e) dekket breer ca. 25% av landområdet  Antarktis, Grønland, N.Amerika, Fennoskandia, N.Russland

4 GEO-1001 Geoff Corner 2006 Breer og istiderBretyper ► Botnbreer (cirque glaciers) ► Dalbreer (valley glaciers) ► Platåbreer (ice caps) ► Inlandsiser (ice sheets; continental glaciers) ► Isshelfer (ice shelves) ► Breutløpere (outlet glaciers) ► Piedmont breer

5 GEO-1001 Geoff Corner 2006 Breer og istider Botnbreer og dalbreer

6 GEO-1001 Geoff Corner 2006 Breer og istider Platåbreer og breutløpere

7 GEO-1001 Geoff Corner 2006 Breer og istider Innlandsiser og isshelf

8 GEO-1001 Geoff Corner 2006 Breer og istiderPiedmontbreer

9 GEO-1001 Geoff Corner 2006 Breer og istider Hvordan breer oppfører seg ► Brebudsjettet ► Brebevegelse

10 GEO-1001 Geoff Corner 2006 Breer og istider Breer og breprosesser ► Akkumulasjon  Snø -> firn -> is (omdannes ved metamorfose) ► Ablasjon  Smelting  Kalving

11 GEO-1001 Geoff Corner 2006 Breer og istider Akkumulasjon Kalving i vann

12 GEO-1001 Geoff Corner 2006 Breer og istider Smeltevann

13 GEO-1001 Geoff Corner 2006 Breer og istiderBrebudsjettet ► Akkumulasjonssone ► Ablasjonssone (wastage zone) ► Snølinjen

14 GEO-1001 Geoff Corner 2006 Breer og istiderBrefluktuasjoner ► Akkumulasjon=ablasjon over tid: brefront i ro. ► Akkumulasjon>ablasjon: brefront rykker fram. ► Akkumulasjon { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.no/7/2001655/slides/slide_14.jpg", "name": "GEO-1001 Geoff Corner 2006 Breer og istiderBrefluktuasjoner ► Akkumulasjon=ablasjon over tid: brefront i ro.", "description": "► Akkumulasjon>ablasjon: brefront rykker fram. ► Akkumulasjon

15 GEO-1001 Geoff Corner 2006 Breer og istiderBrebevegelse ► Tre bevegelsesmekansimer:  Plastisk deformasjon (strømning) i breens indre.  Sprø deformasjon (sprekkdannelse) nær overflaten.  Glidning langs bunnen. ► Hastigheter:  Mest på overflaten midt på breen.  Kontinuerlig bevegelse (m – 800m/år).  Økt bevegelse – ’surge’ (10-100x større over noen få år).

16 GEO-1001 Geoff Corner 2006 Breer og istider Glasial erosjon ► Prosesser

17 GEO-1001 Geoff Corner 2006 Breer og istider Glasiale erosjonsprosesser ► Abrasjon (skuring)  polerte flater, skuringsstriper og steinmel (silt, leire) ► Plukning  bergartspartikler (blokk, stein, grus).

18 GEO-1001 Geoff Corner 2006 Breer og istider Breslam (steinmel) i smeltvannselv fra Steindalsbreen

19 GEO-1001 Geoff Corner 2006 Breer og istider Glasiale erosjonerformer ► Småformer  Skuringsstriper  Rundsva ► Storformer  Botner  U-daler  Fjorder

20 GEO-1001 Geoff Corner 2006 Breer og istider Glasiale erosjonsprosesser ► Abrasjon (skuring)  steinmel (silt, leire) ► Plukning  bergartspartikler (blokk, stein, grus).

21 GEO-1001 Geoff Corner 2006 Breer og istiderIstider ► Flere ’istider’ (ishusperioder) i løpet av jordens historie.

22 GEO-1001 Geoff Corner 2006 Breer og istiderIstider ► Siste ’ishus’ periode i kvartær perioden (Pleistocen). ► Flere istider (glasialer) og mellomistider (interglasialer) i kvartær. ► Innlandsiser:  Antaktis  Grønland  Nord Amerika  Fennoscandia-Barentshavet

23 GEO-1001 Geoff Corner 2006 Breer og istider Spor etter istider

24 GEO-1001 Geoff Corner 2006 Breer og istider Indirekte effekt av istider ► Omlegging av dreneringsnettet. ► Pluviale sjøer ► Havnivåendringer

25 GEO-1001 Geoff Corner 2006 Breer og istider

26 GEO-1001 Geoff Corner 2006 Breer og istider

27 GEO-1001 Geoff Corner 2006 Breer og istider

28 GEO-1001 Geoff Corner 2006 Breer og istider Årsaken til istider ► Platetektonikk ► Variasjoner i jordens bane

29 GEO-1001 Geoff Corner 2006 Breer og istider Pangaea (300 Ma)

30 GEO-1001 Geoff Corner 2006 Breer og istider Astronomiske faktorer ► Eccentricity (100 ka) ► Obliquity (41 ka) ► Precession (26 ka)


Laste ned ppt "GEO-1001 Geoff Corner 2006 Breer og istider GE0-1001 Innføring i geologi Breer og istider Geoff Corner Institutt for geologi Universitetet i Tromsø 2006."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google