Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forvitring og erosjon Foto: Anabel. Forvitring og erosjon •Landskapet som omgir oss er i stadig forandring. •Noen endringer skjer over korte tidsrom og.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forvitring og erosjon Foto: Anabel. Forvitring og erosjon •Landskapet som omgir oss er i stadig forandring. •Noen endringer skjer over korte tidsrom og."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forvitring og erosjon Foto: Anabel

2 Forvitring og erosjon •Landskapet som omgir oss er i stadig forandring. •Noen endringer skjer over korte tidsrom og er lette å legge merke til. •Andre forandringer tar lengre tid. Ytre krefter som vann, is, vind og temperatur gjør at jordoverflaten stadig endres. Foto: Jrjohanson

3 Forvitring og erosjon •Forvitring er ulike prosesser som får bergarter til å smuldre opp. •Stein og fjellgrunn vil over tid brytes ned til mindre enheter. Forvitring deles i to hovedtyper: Mekanisk forvitring og kjemisk forvitring. Foto: Prince Roy

4 Forvitring og erosjon •Det finnes en rekke ulike former for mekanisk forvitring. •Ved mekanisk forvitring sprekker fjell og steinmaterialer. •Blant formene for mekanisk forvitring finner vi frostforvitring og solsprengning.

5 Forvitring og erosjon •Frostforvitring foregår ved at vann trenger inn i små sprekker i fjellet. •Når det blir frost, fryser vannet til is. •Isen tvinger sprekken i fjellet til å utvide seg. •Dermed blir det plass til mer vann i sprekken. Når dette gjentar seg ofte nok, vil sprekken ha blitt så stor at deler av fjellet løsner. Foto: Håvard Berland

6 Forvitring og erosjon •Solsprengning foregår i områder hvor det er stor forskjell på dag- og nattetemperatur. •Om dagen varmes steinen i fjellet opp, og den utvider seg. •Om natten avkjøles steinen, og den trekker seg sammen. Det oppstår spenninger i fjellet, det sprekker og biter faller av. Foto: David Ashford

7 Forvitring og erosjon •Kjemisk forvitring vil si at det skjer kjemiske reaksjoner mellom mineralene i bergarter og vann og luft. •Mineralene smuldrer opp og omdannes til løsmasse. Kjemisk forvitring går raskere ved høye temperaturer. Foto: Uair01

8 Forvitring og erosjon •Vann og karbondioksid løser opp kalkstein. •Løsmasser følger dermed vannstrømmen ut i elver og vassdrag. På denne måten kan det dannes store grotter og huler med underjordiske elver. Dette kalles for kalksteinshuler. Foto: Yisris

9 Forvitring og erosjon •Erosjon er prosesser der ytre krefter gnager, river løs og flytter materiale fra et sted til et annet. Ytre krefter som vann, is og vind er viktige eroderende faktorer. Foto: Trodel

10 Forvitring og erosjon •Isbreer oppstår når det faller mer snø om vinteren enn det smelter om sommeren. •Med tiden øker snøtykkelsen, og snøen presses sammen til is. •Når breen beveger seg, former den landskapet. Innefrosset løsmasse som leire, grus og stein skurer, skraper og sliper mot underlaget. Foto: Pfly

11 Forvitring og erosjon •I Norge er mange daler formet av isbreers sliping gjennom tusener av år. •Slike daler kaller vi for U-daler. •Daler som ble oversvømt av havet, ble til fjorder. Foto: Thomas Mues

12 Forvitring og erosjon •Isbreer har fraktet med seg løsmateriale som ble liggende igjen på ulike steder. •Flyttblokker er steiner som ble liggende spredt utover landskapet. •Morener er større ansamlinger av løsmateriale som stein, grus, sand og leire. Endemorener ligger ved breens front som store og langstrakte voller.

13 Forvitring og erosjon Endemorene Brefront Bresjø Sidemorene Innefrosset løsmasse Ill: Luis María Benítez

14 Forvitring og erosjon •Vann former landskapet på en rekke områder. •Elver frakter med seg løsmasse som utsetter bunnen for skuring og graving. Jo sterkere strøm det er, jo større steiner kan elva frakte med seg.

15 Forvitring og erosjon •Når terrenget flater ut, flyter elva roligere. •Løsmasse av ulik størrelse blir liggende igjen etter som vannstrømmen avtar i hastighet. •De største og tyngste steinene blir først liggende igjen. •De minste og letteste partiklene flyter lengst nedover elva. Vannet i elva frakter med seg næringsstoffer som er viktige for livet på jorden.

16 Forvitring og erosjon •Vannet i havet former landskapet langs kysten. •Bølger sliper og tærer på fjell og berggrunn. •Steiner blir avrundet og slipt mot hverandre. Noen steder har bølgene skapt skulpturlignende formasjoner. Foto: Olegivvit

17 Forvitring og erosjon •Vind former også landskapet. •I særlig grad gjelder dette i tørre og vindfulle områder. •I ørkenområder fører vinden med seg små sandpartikler som sliper mot fjellene. Også i ørkenen finner vi helt spesielle former skapt av erosjon. Foto: Thomas Wilken Foto: Luca Galuzzi

18 Forvitring og erosjon •I løpet av millioner av år legger løsmasser seg lagvis på nye steder. •Her blandes de med organisk materiale i form av rester etter døde dyr og planter. Trykk og temperatur øker. Massen presses sammen og forsteines til nye bergarter. Foto: Simon Eugster

19 Forvitring og erosjon •Naturens ytre krefter kan utgjøre en fare for mennesker. •Fjellskred kan innebære at store fjellparti løsner og faller ned i daler og fjorder. •Det dannes enorme flodbølger hvis massen treffer fjorden. Åkerneset i Møre og Romsdal overvåkes til enhver tid. Her finnes det en sprekk i fjellet. Man frykter at deler av fjellsiden skal ramle ned i fjorden. Foto: Frode Inge Helland

20 Forvitring og erosjon •Områder som lå under vann etter istiden har ofte mye leire. •Leiren inneholder salt som binder den sammen. •Leiren kan bli svært rasfarlig dersom saltet vaskes bort. •Da dannes det kvikkleire. De fleste rasutsatte områdene i Norge finner vi på Østlandet og i Trøndelag.

21 Forvitring og erosjon Bilde:Lenke:Rettigheter: Forsidehttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gjendesheim_Gjende_panorama2.jpghttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en Jotunheimenhttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/12/Jotun600.jpghttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Forvitringhttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cracked_boulder_DMCR.jpghttp://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en Trænstaven http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Traenstaven.jpghttp://en.wikipedia.org/wiki/GNU_Free_Documentation_License Jutulhoggethttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:JutulhoggetRondane.jpghttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/deed.en Solsprengninghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Rim_Walk_1.jpghttp://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en Kjemisk f.http://www.flickr.com/photos/uair01/3870660087/sizes/l/http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Kalksteinhttp://www.flickr.com/photos/yisris/3848163921/sizes/l/in/photostream/http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Grand Canyonhttp://www.flickr.com/photos/trodel/3598769920/sizes/l/in/photostream/http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Isbrehttp://www.flickr.com/photos/pfly/3897986786/sizes/l/http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ U-dalhttp://no.wikipedia.org/wiki/Fil:View_to_Anast%C3%B8lsvatnet.jpghttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.no Morenehttp://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Moelen4.jpghttp://no.wikipedia.org/wiki/Public_domain Is og morenerhttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Receding_glacier-da.svghttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/deed.en Staurhttp://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Old_man_of_stoer.jpghttp://no.wikipedia.org/wiki/Public_domain Rullesteinhttp://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Pebbles-oliv-e.jpghttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/deed.no Vindhttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Libya_5101_Fozzigiaren_Arch_Tadrart_Acacus_Luca_Galuzzi_2007.jpghttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/deed.en Vindhttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Im_Salar_de_Uyuni.jpghttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Sedimenthttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:TigereisenD.jpghttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en Sedimenthttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Pressure_solution_sandstone.svghttp://en.wikipedia.org/wiki/Public_domain Åkernesethttp://no.wikipedia.org/wiki/Fil:2003-06-01-AakenesStevne-37.JPGhttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.no Numedals.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Labrofossen_Sandsv%C3%A6r.jpghttp://en.wikipedia.org/wiki/Public_domain Numedals.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Numedalsl%C3%A5gen.jpghttp://en.wikipedia.org/wiki/Public_domain


Laste ned ppt "Forvitring og erosjon Foto: Anabel. Forvitring og erosjon •Landskapet som omgir oss er i stadig forandring. •Noen endringer skjer over korte tidsrom og."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google