Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

GEO-1001 Geoff Corner 2006Kyster og oseaner GE0-1001 Innføring i geologi Kysten og havet Geoff Corner Institutt for geologi Universitetet i Tromsø 2006.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "GEO-1001 Geoff Corner 2006Kyster og oseaner GE0-1001 Innføring i geologi Kysten og havet Geoff Corner Institutt for geologi Universitetet i Tromsø 2006."— Utskrift av presentasjonen:

1 GEO-1001 Geoff Corner 2006Kyster og oseaner GE0-1001 Innføring i geologi Kysten og havet Geoff Corner Institutt for geologi Universitetet i Tromsø 2006 Lærebok: Lutgens & Tarbuck 2006 Ch. 13. Shorelines. Ch. 16. Ocean floor

2 GEO-1001 Geoff Corner 2006Kyster og oseanerInnhold ► Introduksjon ► Definisjoner: aride og semiaride områder ► Utbredelsen av ørkener ► Ørken prosesser ► Vindprosesser  Transport  Erosjon  Avsetning

3 GEO-1001 Geoff Corner 2006Kyster og oseaner Geomorphologisk inndeling av havområder ► Kyster ► Oseanbassenger  Kontinental marginer  Oseanbassenger  Oseaniske rygger Oseanområdet Kystområdet

4 GEO-1001 Geoff Corner 2006Kyster og oseaner Kyster og strender ► Kyst (coast) ► Strand (shore) ► Shoreline Kyst Strand Strandlinjen (Nærstrand) Offshore

5 GEO-1001 Geoff Corner 2006Kyster og oseanerStranden ► Sonen der:  der bølger slår  området mellom HV og LV.

6 GEO-1001 Geoff Corner 2006Kyster og oseanerKystprosesser ► Bølgebevegelse i dypt og grunt vann ► Bølgerefraksjon ved kysten ► Bølge-erosjon ► Sandtransport langs kysten

7 GEO-1001 Geoff Corner 2006Kyster og oseanerBølgeprosesser ► Bølger på storhavet oppstår:  i stormsentrer (høy turbulens)  der vinden blåser over lange vannstrekninger ► Bølgenes høyde er avhengig av:  vindens hastighet  vindens varighet  avstand der vinden blåser (fetch). ► Bølger forplantes som dønninger (swell) utenfor kildeområdet.

8 GEO-1001 Geoff Corner 2006Kyster og oseanerBølgebevegelse ► I dypt vann:  Vannpartiklene følger en sirkulær bane (orbital motion).  Bevegelsen avtar med dybde ned til bølgebasis (wave base).

9 GEO-1001 Geoff Corner 2006Kyster og oseanerBølgebevegelse ► I dypt vann:  NB! Det er bølgeformen, ikke vannmassen, som forplanter seg framover.

10 GEO-1001 Geoff Corner 2006Kyster og oseanerBølgebevegelse ► I grunt vann:  Bølgene berører bunnen over bølgebasis.  Vannpartiklene får en elliptisk bane.  Bølgehastigheten og bølgelengden avtar  bølgerefraksjon.  Bølgens høyde øker  bølgebrytning.

11 GEO-1001 Geoff Corner 2006Kyster og oseanerBølgebrytning ► I grunt vann:  Bølgebrytning (breaking) = bølgekollapse.  Brenningssonen (surf zone).  Oppskyll og nedskyll (swash og backwash).

12 GEO-1001 Geoff Corner 2006Kyster og oseanerBølgerefraksjon ► I grunt vann:  Bølgetoppene bøyer av mot grunnere områder = bølgerefraksjon.  Bølgeenergien er konsentrert på nes og spres i bukter.  Erosjon på utstikkende nes, avsetning i bukter.

13 GEO-1001 Geoff Corner 2006Kyster og oseanerTidevann ► Tidevannsforskjeller på jordkloden  Skyldes månen og solens tiltrekningskraft.  Normal tidevannforskjell globalt er c. 0,5 – 4 m. ► c. 2-3 m i Nord-Norge ► Maksimum 16 m - i Bay of Fundy).

14 GEO-1001 Geoff Corner 2006Kyster og oseaner Tidevann – daglige endringer ► normalt 2 vekslinger mellom flo (HV) og fjære (LV) hver dag. ► syklus på 12,4 t (dvs. 50 min. forskyvning fra dag til dag). Dalrymple 1992

15 GEO-1001 Geoff Corner 2006Kyster og oseaner Tidevann – månedlige endringer ► spring (flo) - stor forskjell mellom HV og LV (høyt HV, lavt LV). ► nipp - liten forskjell mellom HV og LV (lavt HV, høyt LV). ► 2 spring og nipp (neap) tidevannstander i måneden. ► springflo c. 30 % høyere enn nippflo. Dalrymple 1992

16 GEO-1001 Geoff Corner 2006Kyster og oseanerTidevannsstrømmer ► Sterk strømning i trange passasjer. ► Svakere strømning i grunne sjøområder, for eksempel på kontinentalsokkelen, Nordsjøen, osv.

17 GEO-1001 Geoff Corner 2006Kyster og oseaner Strandprosesser og -former ► Bergstrand og løsmassestrand ► Erosjon ► Transport ► Avsetning

18 GEO-1001 Geoff Corner 2006Kyster og oseanerStranderosjon ► Bølgeerosjon i fast fjell:  Direkte og indirekte trykk (kavitasjon).  Abrasjon (skuring vha. løse partikler).  Attrisjon: partikler avrundes.

19 GEO-1001 Geoff Corner 2006Kyster og oseaner Stranderosjon og -avsetning ► Bølgeerosjon i løsmasser:  Ved bølgebrytning.  Ved swash og backwash (oppskyll og nedskyll)

20 GEO-1001 Geoff Corner 2006Kyster og oseaner Strandtransport og -avsetning ► Fra stranden (om vinter/under storm), mot stranden (etter storm/om sommeren). ► Langs med stranden:  Longshore drift (ved swash og backwash).  Med strømmer langs med stranden (longshore currents).

21 GEO-1001 Geoff Corner 2006Kyster og oseaner ► Strandfornying - kunstig sandtilførsel for å stanse erosjon.

22 GEO-1001 Geoff Corner 2006Kyster og oseanerStrandformer ► Bergstrand og løsmassestrand ► Erosjonsformer ► Avsetningsformer

23 GEO-1001 Geoff Corner 2006Kyster og oseanerErosjonsformer ► Abrasjonsterrasse (rock platform).

24 GEO-1001 Geoff Corner 2006Kyster og oseanerErosjonsformer ► Staur (sea stacks) og huler (sea arch, sea caves).

25 GEO-1001 Geoff Corner 2006Kyster og oseanerAvsetningsformer ► Fjærestrand (beach)

26 GEO-1001 Geoff Corner 2006Kyster og oseanerAvsetningsformer ► Spit og tombolo

27 GEO-1001 Geoff Corner 2006Kyster og oseanerAvsetningsformer ► Barriere

28 GEO-1001 Geoff Corner 2006Kyster og oseaner

29 GEO-1001 Geoff Corner 2006Kyster og oseanerKystutvikling ► Erosjon over tid ► Ved endringer i havnivået (transgresjon og regresjon)

30 GEO-1001 Geoff Corner 2006Kyster og oseaner Klassifikasjon av kyster ► Hevede kyster ► Drukningkyster


Laste ned ppt "GEO-1001 Geoff Corner 2006Kyster og oseaner GE0-1001 Innføring i geologi Kysten og havet Geoff Corner Institutt for geologi Universitetet i Tromsø 2006."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google