Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NOEN TIPS OM PROFILERING Are Johansen Norsk Landbruksrådgiving.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NOEN TIPS OM PROFILERING Are Johansen Norsk Landbruksrådgiving."— Utskrift av presentasjonen:

1 NOEN TIPS OM PROFILERING Are Johansen Norsk Landbruksrådgiving

2 FORDELER OG ULEMPER • Garantert resultat – sikker metode • Arealkrevende – 1 da pr 200 – 250 m kanal • Driftshindring – oppstykking av arealer

3 FORUTSETNINGER OG BEGRENSNINGER • Flate arealer med tett jord – myr og stiv leire – profilering og/eller omgraving eneste løsning. • Gjennomsnittlig myrdybde opp til 2,0 m. Større dybde – finn bedre egnet areal. • Egnet undergrunn – unngå myr på fjell • Erosjonsutsatt undergrunn – må styre vann- strømmen til et erosjonssikret løp. • Siltrik undergrunn – må erosjonssikre kanalene

4 Grunnvann og profilering Norsk Landbruksrådgivning Lofoten

5 B A A: GrovsandB:Silt Kapillær stigehøyde i sandjord og siltjord

6 Profilering Norsk Landbruksrådgivning Lofoten

7 VIKTIGE PUNKTER: • Avstand kanalkant – kanalkant (innerside) maks. 50 m • Kanaldybde etter ferdig profilering minimum 1,0 m • Jevnt overflatefall mot kanaler - 5 %. Ned i 2 %. • Sidehelling kanaler min. 1 : 1,2. Hvis silt 1 : 1,5. • Sikre mot erosjon i utløp dersom sving eller høydeforskjell (unngå tilbakegraving) • Veiløsning i begge ender - overganger bredde 9 m • Jevn sidehelling på profilet • Eksisterende drenssystem må sikres avløp. Grav opp ender, særlig av samlegrøfter og gi dem utløp.

8 EROSJON I KANALER • Undergrunnen bestemmer sidehelling. Myr står med liten helling. Minimum helling 1 : 1.2 • Unngå tilbakegraving – avtrapping i kanalen • Fiberduk og pukk på siltrik jord.

9 TILLEGGSTILTAK • Drensgrøft parallelt med kanal i 10 m sonen • Sandkjøring eller omgraving – torvdammer, blauthøl, gamle grøfter, naturlige løp/kanaler.


Laste ned ppt "NOEN TIPS OM PROFILERING Are Johansen Norsk Landbruksrådgiving."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google