Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NOEN TIPS OM PROFILERING

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NOEN TIPS OM PROFILERING"— Utskrift av presentasjonen:

1 NOEN TIPS OM PROFILERING
Are Johansen Norsk Landbruksrådgiving

2 FORDELER OG ULEMPER Garantert resultat – sikker metode
Arealkrevende – 1 da pr 200 – 250 m kanal Driftshindring – oppstykking av arealer

3 FORUTSETNINGER OG BEGRENSNINGER
Flate arealer med tett jord – myr og stiv leire – profilering og/eller omgraving eneste løsning. Gjennomsnittlig myrdybde opp til 2,0 m. Større dybde – finn bedre egnet areal. Egnet undergrunn – unngå myr på fjell Erosjonsutsatt undergrunn – må styre vann-strømmen til et erosjonssikret løp. Siltrik undergrunn – må erosjonssikre kanalene

4 Grunnvann og profilering
Norsk Landbruksrådgivning Lofoten

5 Kapillær stigehøyde i sandjord og siltjord
B A A: Grovsand B: Silt Kapillær stigehøyde i sandjord og siltjord

6 Norsk Landbruksrådgivning Lofoten
Profilering Norsk Landbruksrådgivning Lofoten

7 VIKTIGE PUNKTER: Avstand kanalkant – kanalkant (innerside) maks. 50 m
Avstand kanalkant – kanalkant (innerside) maks. 50 m Kanaldybde etter ferdig profilering minimum 1,0 m Jevnt overflatefall mot kanaler - 5 %. Ned i 2 %. Sidehelling kanaler min. 1 : 1,2. Hvis silt 1 : 1,5. Sikre mot erosjon i utløp dersom sving eller høydeforskjell (unngå tilbakegraving) Veiløsning i begge ender - overganger bredde 9 m Jevn sidehelling på profilet Eksisterende drenssystem må sikres avløp. Grav opp ender, særlig av samlegrøfter og gi dem utløp.

8 EROSJON I KANALER Undergrunnen bestemmer sidehelling. Myr står med liten helling. Minimum helling 1 : 1.2 Unngå tilbakegraving – avtrapping i kanalen Fiberduk og pukk på siltrik jord.

9 TILLEGGSTILTAK Drensgrøft parallelt med kanal i 10 m sonen
Sandkjøring eller omgraving – torvdammer, blauthøl, gamle grøfter, naturlige løp/kanaler.


Laste ned ppt "NOEN TIPS OM PROFILERING"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google