Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ABDOMINALT COMPARTMENT SYNDROM Sigrid Groven Kirurgisk avd, VV-HF Sykehuset Buskerud Traumeenheten, Oslo universitetssykehus Ullevål.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ABDOMINALT COMPARTMENT SYNDROM Sigrid Groven Kirurgisk avd, VV-HF Sykehuset Buskerud Traumeenheten, Oslo universitetssykehus Ullevål."— Utskrift av presentasjonen:

1 ABDOMINALT COMPARTMENT SYNDROM Sigrid Groven Kirurgisk avd, VV-HF Sykehuset Buskerud Traumeenheten, Oslo universitetssykehus Ullevål

2 Hva bestemmer buktrykket? • Lukket boks • Elastisitet og innhold • Respirasjonsarbeid • Stilling Groven 2010

3 Definisjoner • 1 mmHg = 1.37 cm H₂O • Normalt trykk hos kritisk syk: 5-7 mmHg • Intraabdominal trykk = IAP • Intraabdominal hypertensjon = IAH • Abdominalt compartment syndrom= ACS Groven 2010

4 ACS • IAP>20 mmHg (= 28 cm H₂O) • Nyoppstått organsvikt Groven 2010

5 Primær ACS • Skade/sykdom i buk/bekken • Oftest akutt • Tidlig kirurgisk eller radiologisk intervensjon Groven 2010

6 Sekundær ACS • Extra-abdominal årsak • Subakutt • Kronisk Groven 2010

7 Recurrent ACS • Reutvikling av primær el. sekundær ACS • Akutt • Også hos pasient med åpen buk/ etter lukking av bukvegg Groven 2010

8 Organ-påvirkning • Respirasjon • Hjerte/sirkulasjon • Nyrer • CNS • GI-tractus • Ekstremiteter Groven 2010

9 Respirasjon-1 • Diafragma presses kranialt og beveges mindre • Dødvolum↑ og ventilasjon↓ • Større del av blodet shuntes→ ventilasjon/perfusjon mismatch Groven 2010

10 Respirasjon-2 • I praksis: • lungesvikt= topptrykk på respirator > 30 cm H 2 O for å beholde akseptabel PaCO 2 og PaO 2 Groven 2010

11 Hjerte/sirkulasjon-1 • Økt intraabd trykk gir ↓ venøs retur til hjerte og pooling av blod i underextremiteter → preload↓ • Økt intrathoracalt trykk gir ↑CVP og ↑ afterload på hø ventrikkel • Økt perifer motstand gir ↑afterload på ve ventrikkel Groven 2010

12 Hjerte/sirkulasjon-2 • I praksis: • acidose= laktacidose; stigende laktat-verdier eller enkeltverdi over 5 mmol. Laktat måles daglig og når blæretrykket er over 25 cm H 2 O • pressorbehov= • noradrenalin > 0,1 μg/kg/min, eller • adrenalin > 0,1 μg/kg/min, eller • dopamin > 10 μg/kg/min • cardiac index (CI) < 3 liter/min med adekvat fylning av hjertet vurdert ved ekkokardiografi Groven 2010

13 Nyrer/diurese-1 • Oliguri er et tidlig symptom ved IAH • MAP↓ og cardiac output↓→filtrasjonstrykk↓ • Nyrevenetrykk↑ og motstand i proximale tubuli↑ Groven 2010

14 Nyrer/diurese-2 • I praksis: • oliguri = diurese < 0,5 ml/kg/time som ikke svarer på konvensjonell behandling Groven 2010

15 GI-tractus • Inadekvat perfusjon • Hypoxi • Forverring av ødem • Bakterie-translokasjon Groven 2010

16 CNS • Intrathoracalt trykk ↑ • Venøs retur fra hjerne ↓ • Intracranialt trykk ↑ Groven 2010

17 Målemetode • Måles i cm H₂O • Pasient liggende helst flatt, endeekspirasjon • Måles via blære: 50 ml sterilt vann instilleres • Høyde over symfyse Groven 2010

18 Risikopasienter-1 ↓ compliance i bukvegg • Abdominal kirurgi med primær lukning • Brannskade Groven 2010

19 Risikopasienter-2 ↑ innhold i buk • Pakking • Ileus • Hemo-/ pneumoperitoneum • Ascites • Tumor • Septisk buk Groven 2010

20 Risikopasienter-3 kapillærlekkasje/ væskeresusitering • Damage control laparotomi • Multitraume • Massiv blodtransfusjon • Væskeresusitering • Brannskade • Sepsis Groven 2010

21 Behandling av IAH • Seriemonitorering av IAP • Optimalisere organfunksjoner • Ikke-kirurgiske tiltak • Kirurgisk dekompresjon Groven 2010


Laste ned ppt "ABDOMINALT COMPARTMENT SYNDROM Sigrid Groven Kirurgisk avd, VV-HF Sykehuset Buskerud Traumeenheten, Oslo universitetssykehus Ullevål."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google