Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ABDOMINALT COMPARTMENT SYNDROM Sigrid Groven Kirurgisk avd, VV-HF Sykehuset Buskerud Traumeenheten, Oslo universitetssykehus Ullevål.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ABDOMINALT COMPARTMENT SYNDROM Sigrid Groven Kirurgisk avd, VV-HF Sykehuset Buskerud Traumeenheten, Oslo universitetssykehus Ullevål."— Utskrift av presentasjonen:

1 ABDOMINALT COMPARTMENT SYNDROM Sigrid Groven Kirurgisk avd, VV-HF Sykehuset Buskerud Traumeenheten, Oslo universitetssykehus Ullevål

2 Hva bestemmer buktrykket?
Lukket boks Elastisitet og innhold Respirasjonsarbeid Stilling Groven 2010

3 Definisjoner 1 mmHg = 1.37 cm H₂O
Normalt trykk hos kritisk syk: 5-7 mmHg Intraabdominal trykk = IAP Intraabdominal hypertensjon = IAH Abdominalt compartment syndrom= ACS Grad 1: 12-15, Grad 2: 16-20, Grad 3: 21-25, Grad 4: >25 Hyperakutt (sek, min)-plutselig trykkøkning pga feks bruk av bukpresse Akutt (timer)- kirurgiske pas, traume, blødning → utv vanligvis raskt til ACS hvis man ikke er obs Subakutt (dager)-medisinske pas Kronisk (mnd/år)-fedme, graviditet, PD, kronisk acsites Kritisk IAP er hos de fleste pas→ reduksjon i mikrosirkulasjon Varighet- sammen med akutt-heten i ACS større prognostisk verdi enn absolutte verdier. Preexisterende komorbiditet: nyresvikt, lungesvikt, cardiomyopati//hjertesvikt av stor betydning. Groven 2010

4 ACS IAP>20 mmHg (= 28 cm H₂O) Nyoppstått organsvikt Groven 2010

5 Primær ACS Skade/sykdom i buk/bekken Oftest akutt
Tidlig kirurgisk eller radiologisk intervensjon Groven 2010

6 Sekundær ACS Extra-abdominal årsak Subakutt Kronisk Groven 2010

7 Recurrent ACS Reutvikling av primær el. sekundær ACS Akutt
Også hos pasient med åpen buk/ etter lukking av bukvegg ”Second hit” hos pas som er i ferd med å komme seg etter enten primær el sekundær ACS. Kan utvikles uansett hvilken TAC som brukes Groven 2010

8 Organ-påvirkning Respirasjon Hjerte/sirkulasjon Nyrer CNS GI-tractus
Ekstremiteter Groven 2010

9 Respirasjon-1 Diafragma presses kranialt og beveges mindre
Dødvolum↑ og ventilasjon↓ Større del av blodet shuntes→ ventilasjon/perfusjon mismatch Groven 2010

10 Respirasjon-2 I praksis: lungesvikt= topptrykk på respirator
> 30 cm H2O for å beholde akseptabel PaCO2 og PaO2 Groven 2010

11 Hjerte/sirkulasjon-1 Økt intraabd trykk gir ↓ venøs retur til hjerte og pooling av blod i underextremiteter → preload↓ Økt intrathoracalt trykk gir ↑CVP og ↑ afterload på hø ventrikkel Økt perifer motstand gir ↑afterload på ve ventrikkel Groven 2010

12 Hjerte/sirkulasjon-2 I praksis:
acidose= laktacidose; stigende laktat-verdier eller enkeltverdi over 5 mmol. Laktat måles daglig og når blæretrykket er over 25 cm H2O pressorbehov= noradrenalin > 0,1 μg/kg/min, eller adrenalin > 0,1 μg/kg/min, eller dopamin > 10 μg/kg/min cardiac index (CI) < 3 liter/min med adekvat fylning av hjertet vurdert ved ekkokardiografi Groven 2010

13 Nyrer/diurese-1 Oliguri er et tidlig symptom ved IAH
MAP↓ og cardiac output↓→filtrasjonstrykk↓ Nyrevenetrykk↑ og motstand i proximale tubuli↑ Groven 2010

14 Nyrer/diurese-2 I praksis:
oliguri = diurese < 0,5 ml/kg/time som ikke svarer på konvensjonell behandling Filtrasjonsgradient= Glomerolus filtrasjonstrykk ÷ proximalt tubulus-trykk→ MAP ÷ 2xIAP Groven 2010

15 GI-tractus Inadekvat perfusjon Hypoxi Forverring av ødem
Bakterie-translokasjon Groven 2010

16 CNS Intrathoracalt trykk ↑ Venøs retur fra hjerne ↓
Intracranialt trykk ↑ Groven 2010

17 Målemetode Måles i cm H₂O Pasient liggende helst flatt,
endeekspirasjon Måles via blære: 50 ml sterilt vann instilleres Høyde over symfyse Sensitivitet for å avdekke IAH ved klinisk us er lav. >50-100ml vann kan gi falskt forhøyet IAP Groven 2010

18 Risikopasienter-1 ↓ compliance i bukvegg
Abdominal kirurgi med primær lukning Brannskade Groven 2010

19 Risikopasienter-2 ↑ innhold i buk
Pakking Ileus Hemo-/ pneumoperitoneum Ascites Tumor Septisk buk Groven 2010

20 Risikopasienter-3 kapillærlekkasje/ væskeresusitering
Damage control laparotomi Multitraume Massiv blodtransfusjon Væskeresusitering Brannskade Sepsis Groven 2010

21 Behandling av IAH Seriemonitorering av IAP
Optimalisere organfunksjoner Ikke-kirurgiske tiltak Kirurgisk dekompresjon APP >50-60 mmHg → komb av veloverveid væske-res og bruk av vasoaktive medikamenter -diuretika/kolloider for å mobilisere volum fra interstitiet -tidlig dialyse/hemofiltrasjon Legge pas flatt? Senke muskel-tonus med medikamenter? Ikke-kirurgiske tiltak: -promotere tarmaktivitet -ventrikkel-sonde/rectum-sonde -tappe væske-lok. Groven 2010


Laste ned ppt "ABDOMINALT COMPARTMENT SYNDROM Sigrid Groven Kirurgisk avd, VV-HF Sykehuset Buskerud Traumeenheten, Oslo universitetssykehus Ullevål."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google