Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KAPNOGRAFI -en innføring for anestesisykepleiere Forelesning for studenter i anestesisykepleie ved Høgskolen i OSLO Mandag 18.11.02 kl 1215 - 1310. Øyvind.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KAPNOGRAFI -en innføring for anestesisykepleiere Forelesning for studenter i anestesisykepleie ved Høgskolen i OSLO Mandag 18.11.02 kl 1215 - 1310. Øyvind."— Utskrift av presentasjonen:

1 KAPNOGRAFI -en innføring for anestesisykepleiere Forelesning for studenter i anestesisykepleie ved Høgskolen i OSLO Mandag 18.11.02 kl 1215 - 1310. Øyvind Haugen Anestesisykepleier Ullevål universitetssykehus

2 KAPNOGRAFI INNLEDNING –GENERELLT KAPNO kommer av gresk og betyr CO 2 -nivået i åndedrettet. Brukes for å bekrefte trakeal intubasjon, estimat for PaCO 2, avdekke patologiske tilstander med mer. Nederland innførte dette som standard- monitorering under generell anestesi i 1978, og ASA i 1998. Standard for Anestesi i Norge anbefaler monitorering av ende-tidal karbondioksyd. UUS har kapnografi som standardmonitorering ved intubasjonsnarkoser. –Kilder Anestesi. Halldin og Lindahl (2000) Textbook of Anaesthesia. Aitkenhead m.fl.(2001) Håndbok for anestesileger. UUS (2002) URL:http//www.capnography.com URL:http//www.anestesifag.no –Fremgangsmåte Indikasjoner og bruksområder Kapnografikurvens ulike faser Diskusjon av ulike kapnografikurver

3 ALVEOLÆRT DØDROM Øker når øket antall alveoler ventileres uten at de har tilsvarende perfusjon. (Det vil si at flaten hvor det er kontakt mellom ventilasjonsgassen perfusjonen blir mindre) STOPP I PERFUSJONEN: EMBOLIER HJERTESTANS NEDSATT PERFUSJON: HYPOVOLEMI DILATERTE LUNGEKAR KOMBINASJON AV LAVE TRYKK I LUNGE- KARSENGEN OG HØYE LUFTVEISTRYKK YTRE PRESS PÅ STORE KAR KAPNOGRAFI

4 Forhold som kan påvirke kapnografikurven

5 Kapnografi Terminologi I Kapnografi –En grafisk fremstilling av CO 2 konsentrasjonen i forhold til tid gjennom en respiratorisk sirkel. Kapnometri –Viser max og min. CO 2 konsentrasjonen gjennom en respiratorisk syklus (tallverdi). P ET CO 2 : –Partial pressure of CO 2 at the end of expiration (Nivået av CO 2 i endeekspiratoriet) Metoder –Mainstream: Ingen forsinkelse og mer nøyaktig på små volum. Forstyrrelser pga vann og sekresjon. Tung sensor, som også kan gi varmeskader. –Sidestream: Analyse av oksygen og andre gasser samtidig. Kan brukses på spesiell nesegrime. Noe forsinket måling / unøyaktig på små volum. Lett obstruksjon av samleslangen (Vann, knekk) Måleenhet –Prosent/kPa/mmHg

6 Terminologi II Kurvens ulike faser: Fase 0: –Inpiratorisk fase. Kurven faller raskt ned mot basislinjen. Beta vinkelen: –Ved CO 2 i inspirasjonsluften (gjeninnånding), vil kurven falle langsommere og evt. ikke nå helt ned til 0-nivået. Betavinkelen vil dermed øke. Fase I: –Blanding av anatomisk og mekanisk dødrom. Anatomisk dødrom er (~2ml/kg. 75 kg = 150 ml) Fase II: –Rask stigning av CO 2 innholdet i ekspirasjonsgassen. Alfa vinkelen: –Gir en opplysninger om hvor raskt alveolene tømmer seg (og forholdet mellom perfusjon og ventilasjon i lungene). Fase III: –Alveolært platå. Representerer CO 2 innholdet i alveolene. Det høyeste punktet gir endtidale CO 2 -verdien. –Frekvens/rytme/høyde/form/basislinje Fase 0:

7 Når er EtCO 2 et godt estimat på PaCO 2 ? Differansen mellom PaCO 2 og EtCO 2 sier noe om alveolært dødrom i lungene. Normalt er denne differansen 0,7 - 1,3 kPa (varierer i litt.) Differansen mellom PaCO 2 og EtCO 2 øker ved: –ØKT ALDER –EMFYSEM –FALL I CO –HYPOVOLEMI –LUNGEEMBOLI Differansen mellom PaCO 2 og EtCO 2 minsker ved: –BARN –GRAVIDITET KONKLUSJON: –Pasienten må være respiratorisk og sirkulatorisk stabil, for å kunne bruke EtCO 2 som et godt estimat på PaCO 2.

8 Analyse av kapnografikurven I

9 Analyse av kapnografikurven II

10 Tabell over forhold med endring i ETCO 2


Laste ned ppt "KAPNOGRAFI -en innføring for anestesisykepleiere Forelesning for studenter i anestesisykepleie ved Høgskolen i OSLO Mandag 18.11.02 kl 1215 - 1310. Øyvind."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google