Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Øyvind Haugen Anestesisykepleier Ullevål universitetssykehus

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Øyvind Haugen Anestesisykepleier Ullevål universitetssykehus"— Utskrift av presentasjonen:

1 Øyvind Haugen Anestesisykepleier Ullevål universitetssykehus
KAPNOGRAFI -en innføring for anestesisykepleiere Forelesning for studenter i anestesisykepleie ved Høgskolen i OSLO Mandag kl Øyvind Haugen Anestesisykepleier Ullevål universitetssykehus

2 KAPNOGRAFI INNLEDNING GENERELLT Kilder Fremgangsmåte
KAPNO kommer av gresk og betyr CO2 -nivået i åndedrettet. Brukes for å bekrefte trakeal intubasjon, estimat for PaCO2, avdekke patologiske tilstander med mer. Nederland innførte dette som standard-monitorering under generell anestesi i 1978, og ASA i 1998. Standard for Anestesi i Norge anbefaler monitorering av ende-tidal karbondioksyd. UUS har kapnografi som standardmonitorering ved intubasjonsnarkoser. Kilder Anestesi. Halldin og Lindahl (2000) Textbook of Anaesthesia Aitkenhead m.fl.(2001) Håndbok for anestesileger. UUS (2002) URL:http// URL:http// Fremgangsmåte Indikasjoner og bruksområder Kapnografikurvens ulike faser Diskusjon av ulike kapnografikurver

3 KAPNOGRAFI ALVEOLÆRT DØDROM
Øker når øket antall alveoler ventileres uten at de har tilsvarende perfusjon. (Det vil si at flaten hvor det er kontakt mellom ventilasjonsgassen perfusjonen blir mindre) STOPP I PERFUSJONEN: EMBOLIER HJERTESTANS NEDSATT PERFUSJON: HYPOVOLEMI DILATERTE LUNGEKAR KOMBINASJON AV LAVE TRYKK I LUNGE-KARSENGEN OG HØYE LUFTVEISTRYKK YTRE PRESS PÅ STORE KAR

4 Forhold som kan påvirke kapnografikurven

5 Kapnografi Terminologi I Kapnografi Kapnometri PET CO2: Metoder
En grafisk fremstilling av CO2 konsentrasjonen i forhold til tid gjennom en respiratorisk sirkel. Kapnometri Viser max og min. CO2 konsentrasjonen gjennom en respiratorisk syklus (tallverdi). PET CO2: Partial pressure of CO2 at the end of expiration (Nivået av CO2 i endeekspiratoriet) Metoder Mainstream: Ingen forsinkelse og mer nøyaktig på små volum. Forstyrrelser pga vann og sekresjon. Tung sensor, som også kan gi varmeskader. Sidestream: Analyse av oksygen og andre gasser samtidig. Kan brukses på spesiell nesegrime. Noe forsinket måling / unøyaktig på små volum. Lett obstruksjon av samleslangen (Vann, knekk) Måleenhet Prosent/kPa/mmHg

6 Terminologi II Kurvens ulike faser:
Inpiratorisk fase. Kurven faller raskt ned mot basislinjen. Beta vinkelen: Ved CO2 i inspirasjonsluften (gjeninnånding), vil kurven falle langsommere og evt. ikke nå helt ned til 0-nivået. Betavinkelen vil dermed øke. Fase I: Blanding av anatomisk og mekanisk dødrom. Anatomisk dødrom er (~2ml/kg. 75 kg = 150 ml) Fase II: Rask stigning av CO2 innholdet i ekspirasjonsgassen. Alfa vinkelen: Gir en opplysninger om hvor raskt alveolene tømmer seg (og forholdet mellom perfusjon og ventilasjon i lungene). Fase III: Alveolært platå. Representerer CO2 innholdet i alveolene. Det høyeste punktet gir endtidale CO2-verdien. Frekvens/rytme/høyde/form/basislinje

7 Når er EtCO2 et godt estimat på PaCO2 ?
Differansen mellom PaCO2 og EtCO2 sier noe om alveolært dødrom i lungene. Normalt er denne differansen 0,7 - 1,3 kPa (varierer i litt.) Differansen mellom PaCO2 og EtCO2 øker ved: ØKT ALDER EMFYSEM FALL I CO HYPOVOLEMI LUNGEEMBOLI Differansen mellom PaCO2 og EtCO2 minsker ved: BARN GRAVIDITET KONKLUSJON: Pasienten må være respiratorisk og sirkulatorisk stabil, for å kunne bruke EtCO2 som et godt estimat på PaCO2.

8 Analyse av kapnografikurven I

9 Analyse av kapnografikurven II

10 Tabell over forhold med endring i ETCO2


Laste ned ppt "Øyvind Haugen Anestesisykepleier Ullevål universitetssykehus"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google