Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helsekontoret for barn og unge

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helsekontoret for barn og unge"— Utskrift av presentasjonen:

1 SPRÅK 4 Et samarbeidsprosjekt mellom helsestasjonene, barnehagene og PP-tjenesten

2 Helsekontoret for barn og unge
Bærum var en av 12 kommuner som fikk sentrale midler til å prøve ut SPRÅK 4 som et kartleggingsverktøy på helsestasjon i perioden Målet var: Så tidlig som mulig å fange opp svak språkutvikling hos barn generelt, samt mangelfulle norskkunnskaper hos barn med et annet morsmål enn norsk og samisk Et samarbeidsprosjekt mellom helsestasjonene, barnehagene og PP-tjenesten Helsekontoret for barn og unge May Britt Farmen Holt

3 Helsekontoret for barn og unge
Det har blitt utarbeidet samarbeidsrutiner og samarbeidsavtaler/samtykkeskjema mellom helsestasjon, barnehage og PP-tjeneste Foreldreveiledning har vært en viktig del av prosjektet Avholdt opplæringsdager og fagdager Helsekontoret for barn og unge May Britt Farmen Holt

4 Helsekontoret for barn og unge
Videreføring 2009 I 2009 ble det bevilget penger til videreføring av forsøket. Det var et ønske om ytterligere fokus på barn med mangelfulle norskkunnskaper Avhengig av å ha et fortsatt godt tverrfaglig samarbeid Samarbeider med prosjektet ”Språk i fokus” som fokuserer på tiltak og videre oppfølging etter kartlegging på helsestasjon Helsekontoret for barn og unge May Britt Farmen Holt

5 Nasjonale retningslinjer
På helsestasjonen er det en pålagt tjeneste å kartlegge barnas kommunikasjon og språk. (Sosial og helsedirektoratet: nasjonale faglige retningslinjer. Retningslinjer for undersøkelse av syn, hørsel og språk hos barn 06/2006 IS-1235) Helsekontoret for barn og unge May Britt Farmen Holt

6 Helsekontoret for barn og unge
SPRÅK 4 SPRÅK 4 er en systematisk språkobservasjon beregnet for bruk ved 4års-konsultasjonen på helsestasjonen Verdifullt tillegg til barnehagens observasjoner Ny kontekst for barnet Helsekontoret for barn og unge May Britt Farmen Holt

7 Helsekontoret for barn og unge
Mål for 2009 Videreutvikle et system som fanger opp flerspråklige barn som viser svake norskferdighet på SPRÅK 4 Prøve ut systemet ved Bryn, Levre og Sandvika helsestasjon Prøve ut SPRÅK 4 skjemaer oversatt til urdu, somali, vietnamesisk og tamilsk på de tre helsestasjonene ved at en pedagog (Gro Kviteberg Glükstad) gjennomfører kartleggingen Kompetanseheving av helsesøstere på de tre helsestasjonene og tilhørende barnehager. Etablere felles begrep og forståelse av barns språkutvikling og oppfølgingsrutiner. FAGDAG Helsekontoret for barn og unge May Britt Farmen Holt

8 Helsekontoret for barn og unge
Ønsker å finne ut om henvisningene etter SPRÅK 4 er reelle Helsekontoret for barn og unge May Britt Farmen Holt

9 INFORMASJONSPERM SPRÅK 4
Til bruk på helsestasjon, barnehage og PPT Inneholder blant annet: Samarbeidsrutiner og samarbeidsavtaler Skjema ”Barnets språkhistorie” Språkstimuleringsfolder/ foreldreveiledning Internettadressen: Helsekontoret for barn og unge May Britt Farmen Holt

10 Helsekontoret for barn og unge
Spørsmål og kommentarer Helsekontoret for barn og unge May Britt Farmen Holt


Laste ned ppt "Helsekontoret for barn og unge"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google