Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjektrettet systemarbeid Tema: arbeide i grupper

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjektrettet systemarbeid Tema: arbeide i grupper"— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjektrettet systemarbeid Tema: arbeide i grupper
Høsten 2008 Lærere: Tore Mallaug, Kjell Toft Hansen

2 Tema for dagen er… Grupper Effektivitet i gruppearbeide
Hvorfor gruppearbeide? Gruppeutvikling Belbins 9 temaroller Arbeidskontrakt Faser i gruppearbeidet Gruppemøter © Kjell Toft Hansen

3 © Tore Mallaug/Kjell Toft Hansen
Grupper To eller flere personer I dette kurset : 4 (ikke over 5) Gjensidig avhengighet – følelsesmessige bånd Sinne, omsorg, konflikter, kjærlighet, støttende fellesskap Felles mål Løse en oppgave, gjøre øvinger © Tore Mallaug/Kjell Toft Hansen

4 Effektivitet i gruppearbeidet
Bli kjent med hverandre Klargjør gruppens ressurser Avklar forventninger i gruppen Opprett en arbeidskontrakt Arbeidsform Beslutninger Rollefordeling System for utvikling i gruppen Observasjon Tilbakemelding © Tore Mallaug/Kjell Toft Hansen

5 © Tore Mallaug/Kjell Toft Hansen
Hvorfor gruppearbeid? Det komplekse samfunn kjennetegnes ved en høy grad av yrkesdifferensiering og sektorisering som gjør at: Kunnskaper og erfaring segmenteres (forsterkes) Behovet for samarbeid og samordning øker Krav til effektivitet og utnyttelse av ressurser stilles © Tore Mallaug/Kjell Toft Hansen

6 © Tore Mallaug/Kjell Toft Hansen
Hvorfor gruppearbeid? Samlet har gruppemedlemmene større: Forhåndskunnskaper Undersøkelseskapasitet Arbeidskapasitet Styrker den enkeltes læringsprosess Skaper sosial tilhørighet og deltakelse i felles-opplevelser – tilhørighet Erfaring og kunnskap om konfliktløsning © Tore Mallaug/Kjell Toft Hansen

7 © Tore Mallaug/Kjell Toft Hansen
Gruppeutvikling Det viktigste med alle organisasjoner i vekst eller omorganisering, er at menneskene i gruppen kan forholde seg til hverandre Prosessen blir til med utgangspunkt i hvilke øvelser gruppene settes til Begynn med relasjoner og det mellom-menneskelige Opplevelsesbasert innlæring, eller erfaringslære er den underliggende plattformen © Tore Mallaug/Kjell Toft Hansen

8 Gruppeutvikling : Utvikling av arbeidsgrupper
Gruppearbeid Tilbakemelding av observasjon Observasjon av arbeidsform © Tore Mallaug/Kjell Toft Hansen

9 © Tore Mallaug/Kjell Toft Hansen
Belbins 9 teamroller Pådriver Iverksetter Ressurssøker Ideskaper Koordinator Teamarbeider Analytiker Ferdigstiller Spesialisten © Tore Mallaug/Kjell Toft Hansen

10 Arbeidskontrakt – MRPI-modellen
Avklare og formalisere (skrive ned) regler – MRPI- modellen – for: Målsetting Roller Prosedyrer Interpersonlige spørsmål © Tore Mallaug/Kjell Toft Hansen

11 Arbeidskontrakt: MRPI-modellen
Mål : definer hva som skal gjøres Roller : definer hvem som skal gjøre det som er definert i 1 Prosedyrer : definer hvordan de som er valgt i 2 skal gjøre det som er definert i 1 Interpersonlige spm : definer hvordan personlige konflikter/følelser skal takles © Tore Mallaug/Kjell Toft Hansen

12 Arbeidskontrakt : for en gruppe
Samarbeidsavtale for ”Harley” Arbeidsgruppa ”Harley” omfatter ………. Hensikten med ”Harley” er å komme frem til en ……. Mål for prosjektet …………. Rollefordeling: Lederen for ”Harley” er ……, og hennes oppgave består av ……. Prosedyrer ………… Konflikthåndtering …….. (Underskrives av alle medlemmene) © Tore Mallaug/Kjell Toft Hansen

13 Faser i gruppearbeidet
Ulike grupper utvikler seg forskjellig Ikke alle kommer gjennom alle fasene Ved å lære disse fasene kan vi observere egen gruppe og unngå ”kjente fallgruver” © Tore Mallaug/Kjell Toft Hansen

14 Faser i gruppearbeidet : fase 1
Etablering Føle stemninger Bli kjent Hvilken bakgrunn har de ulike medlemmene Erfaringsutveksling Reelle forventninger Trygghet © Tore Mallaug/Kjell Toft Hansen

15 Faser i gruppearbeidet : fase 2
Mål og roller Gruppens medlemmer vurderer sin posisjon i forhold til andre Meninger kommer fram Avklaring av oppgave og mål Komplementære ferdigheter Konflikter © Tore Mallaug/Kjell Toft Hansen

16 Faser i gruppearbeidet : fase 3
Integrering Akseptere hverandre Sterk enhetsfølelse Harmoni Overglatting av konflikter Arbeidskontrakt med spilleregler © Tore Mallaug/Kjell Toft Hansen

17 Faser i gruppearbeidet : fase 4
Frigjøring Gjennomlevd kriser og konflikter Tillit – alle stoler på hverandre Konflikter tas opp og løses Først nå kan gruppen være effektiv Kollektivt ansvar © Tore Mallaug/Kjell Toft Hansen

18 Faser i gruppearbeidet : fase 5
Fornyelse Rutinepreg og stagnasjon Behov for fornyelse Personlig utvikling Nye utfordringer Oppbrudd Vennskapsbånd © Tore Mallaug/Kjell Toft Hansen

19 © Tore Mallaug/Kjell Toft Hansen
Gruppemøter: ledelse Studentgrupper Ingen formell leder Mistro til autoriteter Ikke bestemme/sjefe over klassevenner Næringsliv Fast møteleder Mange autoriteter og forholde seg til Å være leder er ikke det samme som å sjefe eller bestemme © Tore Mallaug/Kjell Toft Hansen

20 © Tore Mallaug/Kjell Toft Hansen
Gruppemøter : ledelse Fast leder eller på rundgang blant medlemmene? Ledelse av arbeidsgrupper gir: Mer struktur på møtene Erfaring med å være deltaker i gruppe med leder Erfaring i å lede møter/grupper © Tore Mallaug/Kjell Toft Hansen

21 © Tore Mallaug/Kjell Toft Hansen
Gruppemøter : ledelse Alle må slippe til Stopp avsporinger Sørg for framdrift Sørg for at alles syn blir representert/kommer fram Metoder for hvem som har ordet når © Tore Mallaug/Kjell Toft Hansen

22 Gruppemøter : forberedelse
Hva skal diskuteres – agenda for møtet Resultat av diskusjonen? Vedtak Notat Sette opp og holde tidsfrister Observasjon Sekretær © Tore Mallaug/Kjell Toft Hansen


Laste ned ppt "Prosjektrettet systemarbeid Tema: arbeide i grupper"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google