Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjektrettet systemarbeid Tema: arbeide i grupper Høsten 2008 Lærere: Tore Mallaug, Kjell Toft Hansen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjektrettet systemarbeid Tema: arbeide i grupper Høsten 2008 Lærere: Tore Mallaug, Kjell Toft Hansen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjektrettet systemarbeid Tema: arbeide i grupper Høsten 2008 Lærere: Tore Mallaug, Kjell Toft Hansen

2 30.06.2014© Kjell Toft Hansen2 Tema for dagen er…  Grupper  Effektivitet i gruppearbeide  Hvorfor gruppearbeide?  Gruppeutvikling  Belbins 9 temaroller  Arbeidskontrakt  Faser i gruppearbeidet  Gruppemøter

3 30.06.2014© Tore Mallaug/Kjell Toft Hansen3 Grupper  To eller flere personer  I dette kurset : 4 (ikke over 5)  Gjensidig avhengighet – følelsesmessige bånd  Sinne, omsorg, konflikter, kjærlighet, støttende fellesskap  Felles mål  Løse en oppgave, gjøre øvinger

4 Effektivitet i gruppearbeidet  Bli kjent med hverandre  Klargjør gruppens ressurser  Avklar forventninger i gruppen  Opprett en arbeidskontrakt  Arbeidsform  Beslutninger  Rollefordeling  System for utvikling i gruppen  Observasjon  Tilbakemelding 30.06.2014© Tore Mallaug/Kjell Toft Hansen4

5 Hvorfor gruppearbeid?  Det komplekse samfunn kjennetegnes ved en høy grad av yrkesdifferensiering og sektorisering som gjør at:  Kunnskaper og erfaring segmenteres (forsterkes)  Behovet for samarbeid og samordning øker  Krav til effektivitet og utnyttelse av ressurser stilles 30.06.2014© Tore Mallaug/Kjell Toft Hansen5

6 Hvorfor gruppearbeid?  Samlet har gruppemedlemmene større:  Forhåndskunnskaper  Undersøkelseskapasitet  Arbeidskapasitet  Styrker den enkeltes læringsprosess  Skaper sosial tilhørighet og deltakelse i felles- opplevelser – tilhørighet  Erfaring og kunnskap om konfliktløsning 30.06.2014© Tore Mallaug/Kjell Toft Hansen6

7 Gruppeutvikling  Det viktigste med alle organisasjoner i vekst eller omorganisering, er at menneskene i gruppen kan forholde seg til hverandre  Prosessen blir til med utgangspunkt i hvilke øvelser gruppene settes til  Begynn med relasjoner og det mellom- menneskelige  Opplevelsesbasert innlæring, eller erfaringslære er den underliggende plattformen 30.06.2014© Tore Mallaug/Kjell Toft Hansen7

8 Gruppeutvikling : Utvikling av arbeidsgrupper 30.06.2014© Tore Mallaug/Kjell Toft Hansen8 Gruppearbeid Tilbakemelding av observasjon Observasjon av arbeidsform

9 Belbins 9 teamroller 30.06.2014© Tore Mallaug/Kjell Toft Hansen9 PådriverIverksetterRessurssøker IdeskaperKoordinatorTeamarbeider AnalytikerFerdigstillerSpesialisten

10 Arbeidskontrakt – MRPI-modellen  Avklare og formalisere (skrive ned) regler – MRPI- modellen – for:  Målsetting  Roller  Prosedyrer  Interpersonlige spørsmål 30.06.2014© Tore Mallaug/Kjell Toft Hansen10

11 Arbeidskontrakt: MRPI-modellen 1. Mål : definer hva som skal gjøres 2. Roller : definer hvem som skal gjøre det som er definert i 1 3. Prosedyrer : definer hvordan de som er valgt i 2 skal gjøre det som er definert i 1 4. Interpersonlige spm : definer hvordan personlige konflikter/følelser skal takles 30.06.2014© Tore Mallaug/Kjell Toft Hansen11

12 Arbeidskontrakt : for en gruppe 30.06.2014© Tore Mallaug/Kjell Toft Hansen12 Samarbeidsavtale for ”Harley” Arbeidsgruppa ”Harley” omfatter ………. Hensikten med ”Harley” er å komme frem til en ……. Mål for prosjektet …………. Rollefordeling: Lederen for ”Harley” er ……, og hennes oppgave består av ……. Prosedyrer ………… Konflikthåndtering …….. (Underskrives av alle medlemmene)

13 Faser i gruppearbeidet  Ulike grupper utvikler seg forskjellig  Ikke alle kommer gjennom alle fasene  Ved å lære disse fasene kan vi observere egen gruppe og unngå ”kjente fallgruver” 30.06.2014© Tore Mallaug/Kjell Toft Hansen13

14 Faser i gruppearbeidet : fase 1  Etablering  Føle stemninger  Bli kjent  Hvilken bakgrunn har de ulike medlemmene  Erfaringsutveksling  Reelle forventninger  Trygghet 30.06.2014© Tore Mallaug/Kjell Toft Hansen14

15 Faser i gruppearbeidet : fase 2  Mål og roller  Gruppens medlemmer vurderer sin posisjon i forhold til andre  Meninger kommer fram  Avklaring av oppgave og mål  Komplementære ferdigheter  Konflikter 30.06.2014© Tore Mallaug/Kjell Toft Hansen15

16 Faser i gruppearbeidet : fase 3  Integrering  Akseptere hverandre  Sterk enhetsfølelse  Harmoni  Overglatting av konflikter  Arbeidskontrakt med spilleregler 30.06.2014© Tore Mallaug/Kjell Toft Hansen16

17 Faser i gruppearbeidet : fase 4  Frigjøring  Gjennomlevd kriser og konflikter  Tillit – alle stoler på hverandre  Konflikter tas opp og løses  Først nå kan gruppen være effektiv  Kollektivt ansvar 30.06.2014© Tore Mallaug/Kjell Toft Hansen17

18 Faser i gruppearbeidet : fase 5  Fornyelse  Rutinepreg og stagnasjon  Behov for fornyelse  Personlig utvikling  Nye utfordringer  Oppbrudd  Vennskapsbånd 30.06.2014© Tore Mallaug/Kjell Toft Hansen18

19 Gruppemøter: ledelse  Studentgrupper  Ingen formell leder  Mistro til autoriteter  Ikke bestemme/sjefe over klassevenner  Næringsliv  Fast møteleder  Mange autoriteter og forholde seg til  Å være leder er ikke det samme som å sjefe eller bestemme 30.06.2014© Tore Mallaug/Kjell Toft Hansen19

20 Gruppemøter : ledelse  Fast leder eller på rundgang blant medlemmene?  Ledelse av arbeidsgrupper gir:  Mer struktur på møtene  Erfaring med å være deltaker i gruppe med leder  Erfaring i å lede møter/grupper 30.06.2014© Tore Mallaug/Kjell Toft Hansen20

21 Gruppemøter : ledelse  Alle må slippe til  Stopp avsporinger  Sørg for framdrift  Sørg for at alles syn blir representert/kommer fram  Metoder for hvem som har ordet når 30.06.2014© Tore Mallaug/Kjell Toft Hansen21

22 Gruppemøter : forberedelse  Hva skal diskuteres – agenda for møtet  Resultat av diskusjonen?  Vedtak  Notat  Sette opp og holde tidsfrister  Observasjon  Sekretær 30.06.2014© Tore Mallaug/Kjell Toft Hansen22


Laste ned ppt "Prosjektrettet systemarbeid Tema: arbeide i grupper Høsten 2008 Lærere: Tore Mallaug, Kjell Toft Hansen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google