Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Handelshøyskolen BI Institutt for ledelse og organisasjon BHC © 1 Forretningsperspektivet & Systemperspektivet MSc. Bo Hjort Christensen Industrial Professor/Associate.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Handelshøyskolen BI Institutt for ledelse og organisasjon BHC © 1 Forretningsperspektivet & Systemperspektivet MSc. Bo Hjort Christensen Industrial Professor/Associate."— Utskrift av presentasjonen:

1 Handelshøyskolen BI Institutt for ledelse og organisasjon BHC © 1 Forretningsperspektivet & Systemperspektivet MSc. Bo Hjort Christensen Industrial Professor/Associate Dean; Handelshøyskolen BI Institute for Leadership & Management Consultant; BHC A/S bo.h.christensen@bi.no BIT-konferansen; 27 april 2004

2 Handelshøyskolen BI Institutt for ledelse og organisasjon BHC © 2 Utviklingstrekkene • Granulering • Distribuering • Skalering • Globalisering • Restrukturering Flere komponenter (program- og infrastruktur) Økt spredning av tjenester (flere interessenter/brukere) Økt behov for samhandling (mellom organisasjoner) Økt behov for raske taktskifter (forretningsvolum opp/ned) Økt behov for raske omstillinger (verdikjeder etc.) integrasjonsutfordringen

3 Handelshøyskolen BI Institutt for ledelse og organisasjon BHC © 3 En måte å løse integrasjonsutfordringene på •Reduce complexity •Reduce custom integration •Increase company performance –Increase ease of use, scalability and adaptability –Increase business process flexibility by using an Enterprise Services Architecture Call Center ERP Technical systems PLM Market Analysis Trading SCM Document Mgmt e-Sales E-Procurement Mainframe 3-tier Client/Server Enterprise Services Architecture ERP HR CRM SCM Convergence Divergence 1993 2003 PCAs* Technology Sea Change AUTOMATION (Centralization, “corporate” rules) DISTRIBUTION (Decentralization, high end functional systems) COMPOSITION (team- and knowledge driven corporation) Hub Gartner Group

4 Handelshøyskolen BI Institutt for ledelse og organisasjon BHC © 4 Arkitektur på norsk Sammensetning og samvirke mellom de enkelte komponenter i et system I vår betydning et “IT- system” eller et ”forretningssystem”. Arkitekturen skal avspeile de elementer som kreves for å realisere egenskapene i ”IT-systemet“ eller forretningssystemet ”As is” arkitekturer versus ”to be” arkitekturer Desto lenger frem i tid en ”to be” arkitektur fokuserer, desto mer prinsipiell blir den, det vil si nøytral i forhold til navngitte teknologier og produkter. Vice Versa. Det betyr at abstraksjonsnivået stiger

5 Handelshøyskolen BI Institutt for ledelse og organisasjon BHC © 5 SRM Produkt Perspektiv Prosjekt Prosess Penger E: TEKNISK UTSTYR A: ORGANISASJON B: PROSESSER D: SYSTEMER C: DATA Prosesser Data Organisering Prosesser Data Organisering Kompetanse Motivasjon Informasjon Kompetanse Motivasjon Informasjon Installasjon Integrasjon Konvertering Installasjon Integrasjon Konvertering Prosjekt- ledelse Prosjekt- ledelse Prosjekt- eierskap Prosjekt- eierskap Implemen- terings- fasen Valgfasen Anvendelses- fasen Strategi- & modnings- fasen Programvare Tjenester Forvaltning Gevinster ÅR 1 ÅR 2ÅR 3ÅR 4 ERP II CRM SCM Maskinvare Helhetssynet

6 Handelshøyskolen BI Institutt for ledelse og organisasjon BHC © 6 STRUKTUR OPPGAVER MENNESKERTEKNOLOGI Leavitts`diamant Leavitts diamant fokuserer på at man ikke kan behandle for eksempel teknologispørsmål (datasystemer og infrastruktur) uten samtidig å se på hvilke konsekvenser dette har for de ansatte, deres oppgaver og måten de er organisert på. Dette kalles en helhetlig (holistisk) tilnærmingsmåte.

7 Handelshøyskolen BI Institutt for ledelse og organisasjon BHC © 7 The Zachman Framwork John Zachmann publiserte sitt rammeverk Første gang i IBM Journal 1987 Ballpark View Owners View Designers View Builders View Detailed Representation Functioning System DataProcessTechnology DataProcessTechnology DataProcessTechnology DataProcessTechnology DataProcessTechnology DataProcessTechnology

8 Handelshøyskolen BI Institutt for ledelse og organisasjon BHC © 8 Enterprise Architecture Business Architecture IT Architecture Enterprise Architecture Melissa A. Cook ”Building Enterprise Information Architecture” Prentice Hall; 1996 What are the benefits: • It Streamlines Business Processes • It Reduces Information System Complexity • It Enables Enterprise-Wide Integration through Data-sharing Steven H. Spewak ”Developing a Blueprint for Data, Applications and Technology” Willey-QED; 1992 What are the benefits: • Access to data in a useful format when and where needed • Ability to adapt to changing business needs • Accurate and consistent data • Share data across the organization • Contain Costs

9 Handelshøyskolen BI Institutt for ledelse og organisasjon BHC © 9 Rangering av problemstillinger som opptar Norske IT-sjefer Undersøkelse gjennomført høsten 1998 Tvungen rangering av 24 forhåndsdefinerte problemstillinger ga følgende resultat: RANG 1:Forbedre sammenhengen mellom IS/IT strategi og forretningsstrategi RANG 2:Identifisere og planlegge IS/IT prosjekter som gir konkurransefortrinn RANG 3:Styrke IS/IT planlegging på tvers av organisasjonsgrenser RANG 4:Bedre planlegging og utvikling av en helhetlig IS/IT arkitektur RANG 20:Implementere og forvalte løsninger for elektronisk handel RANG 23:Styre PC bruk

10 Handelshøyskolen BI Institutt for ledelse og organisasjon BHC © 10 To perspektiver, fem dimensjoner (BHC Architecture Framework) Employees Organizational units Locations Organization Model E: Equipment Clients & Servers OS Network & Printers Network Model A: Organization ICT- organization B: Processes • Stages in a value chain • Support activities Process Model C: Data Masterdata Data Model D: Applications Application Components Application Model ICT- data ICT- processes Forretningsperspektivet Systemperspektivet

11 Handelshøyskolen BI Institutt for ledelse og organisasjon BHC © 11 De 10 koplinger • Medarbeidere Organisasjonsstruktur Rollestruktur Selskapsstruktur Geografisk struktur E: TEKN. UTSTYR • PCer, Tjenermaskiner • Operativsystemer • Nettverk/Skrivere Teknisk infrastruktur A: ORGANISASJON B: PROSESSER • Primær prosesser • Støtteprosesser Prosesstruktur D: SYSTEMER • Bransjeløsningen • For- og ettersystemer • Kontorstøtte Systemstruktur 1 2 3 5 6 • Grunndata Datastruktur C: DATA 7 8 4 • Medarbeidere Organisasjonsstruktur Rollestruktur Selskapsstruktur Geografisk struktur E: TEKN. UTSTYR • PCer, Tjenermaskiner • Operativsystemer • Nettverk/Skrivere Teknisk infrastruktur A: ORGANISASJON • Grunndata Datastruktur C: DATA D: SYSTEMER • Bransjeløsningen • For- og ettersystemer • Kontorstøtte Systemstruktur 9 10 De 10 koplingene adresserer hver for seg viktige spørsmål som det må tas stilling til i valg og implementeringsfasen. Pilenes retning er basert på ”hva-som-støtter-hva” prinsippet. N - N 2 2 Antall koplingspunkter =

12 Handelshøyskolen BI Institutt for ledelse og organisasjon BHC © 12 3597 9 32 2 5 6 6 7 1 10 1 8 4 48 Forretnings- perspektiv Business Processes Organization Business Processes Forretnings- perspektiv Forretnings- perspektiv System- perspektiv System- perspektiv System- perspektiv

13 Handelshøyskolen BI Institutt for ledelse og organisasjon BHC © Integrasjon mellom aktørenes systemer • Medarbeidere Organisasjonsstruktur Rollestruktur Selskapsstruktur Geografisk struktur E: TEKN. UTSTYR • PC-er, Tjenermaskiner • Operativsystemer • Nettverk/Skrivere Teknisk infrastruktur A: ORGANISASJON B: PROSESSER • Primær prosesser • Støtteprosesser Prosesstruktur D: SYSTEMER • Bransjeløsningen • For- og ettersystemer • Kontorstøtte Systemstruktur • Grunndata Datastruktur C: DATA • Medarbeidere Organisasjonsstruktur Rollestruktur Selskapsstruktur Geografisk struktur E: TEKN. UTSTYR • PC-er, Tjenermaskiner • Operativsystemer • Nettverk/Skrivere Teknisk infrastruktur A: ORGANISASJON B: PROSESSER • Primær prosesser • Støtteprosesser Prosesstruktur D: SYSTEMER • Bransjeløsningen • For- og ettersystemer • Kontorstøtte Systemstruktur • Grunndata Datastruktur C: DATA • Medarbeidere Organisasjonsstruktur Rollestruktur Selskapsstruktur Geografisk struktur E: TEKN. UTSTYR • PC-er, Tjenermaskiner • Operativsystemer • Nettverk/Skrivere Teknisk infrastruktur A: ORGANISASJON B: PROSESSER • Primær prosesser • Støtteprosesser Prosesstruktur D: SYSTEMER • Bransjeløsningen • For- og ettersystemer • Kontorstøtte Systemstruktur • Grunndata Datastruktur C: DATA Infrastrukturell integrasjon System integrasjon Organisatorisk ”integrasjon” Prosess integrasjon Data integrasjon

14 Handelshøyskolen BI Institutt for ledelse og organisasjon BHC © 14 Databasen i sin fulle bredde 2004-varianten Produktdatahistorikk Fagdokumenter • Produktdokumenter • Saksdokumenter • Korrespondanse • Avtaler, etc. Kopling/Integrasjon Styredata • Behandlingsregler • Autorisasjoner • Rapportoppsett ERP-data • Transaksjonsdata • Sumdata • Grunndata ERP-dokumenter • Fakturaer • Fraktbrev • Reiseregninger • Bestillinger • etc. Application Management Strukturerte dataSemi strukturerte data Ustrukturerte data

15 Handelshøyskolen BI Institutt for ledelse og organisasjon BHC © 15 Fire løsningsarkitekturer, enkelt eksempel Arkitekturvalg handler bl.a. om valg av oppgavedeling mellom systemene. Det vil si å skape effektive grensesnitt (integrasjoner). Det vil være bedriftens behov som er bestemmende for hvilken av de fire løsningsvariantene som er best. ERP løsning; Økonomi & OLFI Nisjeprodukt; HRM & Lønn + ERP løsning; Økonomi, OLFI & HRM + Nisjepr. Lønn ERP løsning; Økonomi, OLFI, HRM & Lønn ERP løsning; Økonomi, OLFI & Lønn + Nisjepr. HRM Integrasjon: Posteringer fra lønn til økonomi Personaldata fra HRM til lønn Integrasjon: Personaldata fra HRM til lønn Integrasjon: Ingen MPS + Økonomi + OLFI lønn og HRM Bred ERP-løsning Fag- system Fag- system En ERP-løsning dekker ikke alt. Det vil alltid være et behov for å supplere med spesialsystemer. Det er jo nettopp hva som gjøres i Bransjeløsningene.

16 Handelshøyskolen BI Institutt for ledelse og organisasjon BHC © 16 IKT kjøreregler (BIT-håndboken) IKT-kjøreregler Applikasjoner og Data • Obligatorisk programvare • Rollebasert programvare Teknisk Infrastruktur • Personlig teknisk infrastruktur • Felles teknisk infrastruktur IKT-organisering og styring • Planprosesser • Utviklingsprosesser • Forvaltningsprosesser Retningslinjer Prosedyrer Standarder Metoder Modeller

17 Handelshøyskolen BI Institutt for ledelse og organisasjon BHC © • Medarbeidere Organisasjonsstruktur Rollestruktur Selskapsstruktur Geografisk struktur E: TEKN. UTSTYR • PCer, Tjenermaskiner • Operativsystemer • Nettverk/Skrivere Teknisk infrastruktur A: ORGANISASJON B: PROSESSER • Primær prosesser • Støtteprosesser Prosesstruktur D: SYSTEMER • Bransjeløsningen • For- og ettersystemer • Kontorstøtte Systemstruktur • Grunndata Datastruktur C: DATA IKT-kjøreregler Applikasjoner og Data • Obligatorisk p.v. • Rollebasert p.v. Teknisk Infrastruktur • Personlig t.i. • Felles t.i. IKT-organisering og styring • Planprosesser • Utviklingsprosesser • Forvaltningsprosesser Retningslinjer Prosedyrer Standarder Metoder Modeller Visjon O P D S T Planlegge Utvikle Forvalte Prosjekter Tiltak En måte å se de store sammenhenger på


Laste ned ppt "Handelshøyskolen BI Institutt for ledelse og organisasjon BHC © 1 Forretningsperspektivet & Systemperspektivet MSc. Bo Hjort Christensen Industrial Professor/Associate."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google