Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forretningsperspektivet & Systemperspektivet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forretningsperspektivet & Systemperspektivet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Forretningsperspektivet & Systemperspektivet
BIT-konferansen; 27 april 2004 MSc. Bo Hjort Christensen Industrial Professor/Associate Dean; Handelshøyskolen BI Institute for Leadership & Management Consultant; BHC A/S

2 Utviklingstrekkene Granulering Distribuering Skalering Globalisering
Restrukturering Flere komponenter (program- og infrastruktur) Økt spredning av tjenester (flere interessenter/brukere) Økt behov for raske taktskifter (forretningsvolum opp/ned) Økt behov for samhandling (mellom organisasjoner) Økt behov for raske omstillinger (verdikjeder etc.) integrasjonsutfordringen

3 En måte å løse integrasjonsutfordringene på
Document Mgmt Reduce complexity Reduce custom integration Increase company performance Increase ease of use, scalability and adaptability Increase business process flexibility by using an Enterprise Services Architecture Market Analysis Call Center Hub SCM ERP Trading e-Sales Technical systems E-Procurement PLM Mainframe 3-tier Client/Server Enterprise Services Architecture ERP HR CRM SCM Convergence Divergence PCAs* Technology Sea Change AUTOMATION (Centralization, “corporate” rules) DISTRIBUTION (Decentralization, high end functional systems) COMPOSITION (team- and knowledge driven corporation) Gartner Group

4 Arkitektur på norsk Sammensetning og samvirke mellom de enkelte
komponenter i et system I vår betydning et “IT- system” eller et ”forretningssystem”. Arkitekturen skal avspeile de elementer som kreves for å realisere egenskapene i ”IT-systemet“ eller forretningssystemet ”As is” arkitekturer versus ”to be” arkitekturer Desto lenger frem i tid en ”to be” arkitektur fokuserer, desto mer prinsipiell blir den, det vil si nøytral i forhold til navngitte teknologier og produkter. Vice Versa. Det betyr at abstraksjonsnivået stiger

5 Helhetssynet ERP II Produkt Perspektiv Prosjekt Prosess Penger SRM CRM
TEKNISK UTSTYR A: ORGANISASJON B: PROSESSER D: SYSTEMER C: DATA Prosesser Data Organisering Kompetanse Motivasjon Informasjon Installasjon Integrasjon Konvertering Prosjekt- ledelse eierskap Implemen- terings- fasen Valgfasen Anvendelses- Strategi- & modnings- Programvare Tjenester Forvaltning Gevinster ÅR 1 ÅR 2 ÅR 3 ÅR 4 ERP II CRM SCM Maskinvare

6 Leavitts`diamant STRUKTUR OPPGAVER MENNESKER TEKNOLOGI
Leavitts diamant fokuserer på at man ikke kan behandle for eksempel teknologispørsmål (datasystemer og infrastruktur) uten samtidig å se på hvilke konsekvenser dette har for de ansatte, deres oppgaver og måten de er organisert på. Dette kalles en helhetlig (holistisk) tilnærmingsmåte.

7 The Zachman Framwork John Zachmann publiserte sitt rammeverk
Første gang i IBM Journal 1987 Ballpark View Owners View Designers View Builders View Detailed Representation Functioning System Data Process Technology Data Process Technology Data Process Technology Data Process Technology Data Process Technology Data Process Technology

8 Enterprise Architecture
Business Architecture IT Architecture Steven H. Spewak ”Developing a Blueprint for Data, Applications and Technology” Willey-QED; 1992 What are the benefits: Access to data in a useful format when and where needed Ability to adapt to changing business needs Accurate and consistent data Share data across the organization Contain Costs Enterprise Architecture Melissa A. Cook ”Building Enterprise Information Architecture” Prentice Hall; 1996 What are the benefits: It Streamlines Business Processes It Reduces Information System Complexity It Enables Enterprise-Wide Integration through Data-sharing

9 Rangering av problemstillinger som opptar Norske IT-sjefer Undersøkelse gjennomført høsten 1998
Tvungen rangering av 24 forhåndsdefinerte problemstillinger ga følgende resultat: RANG 1: Forbedre sammenhengen mellom IS/IT strategi og forretningsstrategi RANG 2: Identifisere og planlegge IS/IT prosjekter som gir konkurransefortrinn RANG 3: Styrke IS/IT planlegging på tvers av organisasjonsgrenser RANG 4: Bedre planlegging og utvikling av en helhetlig IS/IT arkitektur RANG 20: Implementere og forvalte løsninger for elektronisk handel RANG 23: Styre PC bruk

10 To perspektiver, fem dimensjoner (BHC Architecture Framework)
Forretningsperspektivet Employees Organizational units Locations Organization Model E: Equipment Clients & Servers OS Network & Printers Network Model A: Organization ICT- organization B: Processes Stages in a value chain Support activities Process Model C: Data Masterdata Data Model D: Applications Application Components Application Model data processes Systemperspektivet

11 De 10 koplinger N - N Antall koplingspunkter = 2 1 2 3 5 6 7 8 4 9 10
Medarbeidere Organisasjonsstruktur Rollestruktur Selskapsstruktur Geografisk struktur E: TEKN. UTSTYR PCer, Tjenermaskiner Operativsystemer Nettverk/Skrivere Teknisk infrastruktur A: ORGANISASJON B: PROSESSER Primær prosesser Støtteprosesser Prosesstruktur D: SYSTEMER Bransjeløsningen For- og ettersystemer Kontorstøtte Systemstruktur 1 2 3 5 6 Grunndata Datastruktur C: DATA 7 8 4 9 10 De 10 koplingene adresserer hver for seg viktige spørsmål som det må tas stilling til i valg og implementeringsfasen. Pilenes retning er basert på ”hva-som-støtter-hva” prinsippet.

12 Business Processes Organization System- perspektiv System- perspektiv 9 3 5 7 System- perspektiv 9 2 6 8 Forretnings- perspektiv Forretnings- perspektiv 3 2 Koplingene 1 4 Business Processes Forretnings- perspektiv 5 6 1 10 Organization 7 8 4 10

13 Integrasjon mellom aktørenes systemer
Organisatorisk ”integrasjon” Medarbeidere Organisasjonsstruktur Rollestruktur Selskapsstruktur Geografisk struktur E: TEKN. UTSTYR PC-er, Tjenermaskiner Operativsystemer Nettverk/Skrivere Teknisk infrastruktur A: ORGANISASJON B: PROSESSER Primær prosesser Støtteprosesser Prosesstruktur D: SYSTEMER Bransjeløsningen For- og ettersystemer Kontorstøtte Systemstruktur Grunndata Datastruktur C: DATA Medarbeidere Organisasjonsstruktur Rollestruktur Selskapsstruktur Geografisk struktur E: TEKN. UTSTYR PC-er, Tjenermaskiner Operativsystemer Nettverk/Skrivere Teknisk infrastruktur A: ORGANISASJON B: PROSESSER Primær prosesser Støtteprosesser Prosesstruktur D: SYSTEMER Bransjeløsningen For- og ettersystemer Kontorstøtte Systemstruktur Grunndata Datastruktur C: DATA Infrastrukturell integrasjon Medarbeidere Organisasjonsstruktur Rollestruktur Selskapsstruktur Geografisk struktur E: TEKN. UTSTYR PC-er, Tjenermaskiner Operativsystemer Nettverk/Skrivere Teknisk infrastruktur A: ORGANISASJON B: PROSESSER Primær prosesser Støtteprosesser Prosesstruktur D: SYSTEMER Bransjeløsningen For- og ettersystemer Kontorstøtte Systemstruktur Grunndata Datastruktur C: DATA Prosess integrasjon System integrasjon Data integrasjon

14 Databasen i sin fulle bredde 2004-varianten
Strukturerte data Semi strukturerte data ERP-data Transaksjonsdata Sumdata Grunndata ERP-dokumenter Fakturaer Fraktbrev Reiseregninger Bestillinger etc. Kopling/Integrasjon Styredata Behandlingsregler Autorisasjoner Rapportoppsett Fagdokumenter Produktdokumenter Saksdokumenter Korrespondanse Avtaler, etc. Produktdatahistorikk Application Management Ustrukturerte data

15 Fire løsningsarkitekturer, enkelt eksempel
ERP løsning; Økonomi & OLFI Nisjeprodukt; HRM & Lønn + Økonomi, OLFI & HRM Nisjepr. Lønn Økonomi, OLFI, HRM & Lønn ERP løsning; Økonomi, OLFI & Lønn HRM Integrasjon: Posteringer fra lønn til økonomi Personaldata fra HRM til lønn Integrasjon: Personaldata fra HRM til lønn Integrasjon: Ingen Arkitekturvalg handler bl.a. om valg av oppgavedeling mellom systemene. Det vil si å skape effektive grensesnitt (integrasjoner). Det vil være bedriftens behov som er bestemmende for hvilken av de fire løsningsvariantene som er best. MPS + Økonomi + OLFI lønn og HRM Bred ERP-løsning Fag- system En ERP-løsning dekker ikke alt. Det vil alltid være et behov for å supplere med spesialsystemer. Det er jo nettopp hva som gjøres i Bransjeløsningene.

16 IKT kjøreregler (BIT-håndboken)
Applikasjoner og Data Obligatorisk programvare Rollebasert programvare Teknisk Infrastruktur Personlig teknisk infrastruktur Felles teknisk infrastruktur IKT-organisering og styring Planprosesser Utviklingsprosesser Forvaltningsprosesser Retningslinjer Prosedyrer Standarder Metoder Modeller

17 En måte å se de store sammenhenger på
Visjon O P D S T Forvalte Prosjekter Tiltak Planlegge IKT-kjøreregler Medarbeidere Organisasjonsstruktur Rollestruktur Selskapsstruktur Geografisk struktur E: TEKN. UTSTYR PCer, Tjenermaskiner Operativsystemer Nettverk/Skrivere Teknisk infrastruktur A: ORGANISASJON B: PROSESSER Primær prosesser Støtteprosesser Prosesstruktur D: SYSTEMER Bransjeløsningen For- og ettersystemer Kontorstøtte Systemstruktur Grunndata Datastruktur C: DATA Applikasjoner og Data Obligatorisk p.v. Rollebasert p.v. Utvikle Retningslinjer Prosedyrer Standarder Metoder Modeller Teknisk Infrastruktur Personlig t.i. Felles t.i. IKT-organisering og styring Planprosesser Utviklingsprosesser Forvaltningsprosesser


Laste ned ppt "Forretningsperspektivet & Systemperspektivet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google