Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Roald Magne Johannessen Hvordan bedre konkurransedyktigheten? Næringskaffé Haugesund Sept 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Roald Magne Johannessen Hvordan bedre konkurransedyktigheten? Næringskaffé Haugesund Sept 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 Roald Magne Johannessen Hvordan bedre konkurransedyktigheten? Næringskaffé Haugesund Sept 2007

2 ”We give local ideas global opportunities”

3 Hvordan bli konkurransedyktig? • Sektor og bransjefokus • Prosessinnovasjon • Anvendelse av teknologi og forretningsprosesser • Anvendelse av standardre • Forretnings-og konseptutvikling • Eks: BuildingSmart

4 Konkurransedyktig? ? ? Spørsmålet er hvorfor det er viktig for bedriften å fokusere på samhandlingen i verdikjede? [STR] This slide: © 2001-2003 by BTicino

5 Verdikjedeintegrering ! ! fordi det er uunngåelig Søke etter nye markeder Reduserte marginer Konkurranse Globalisering [STR] This slide: © 2001 by BTicino

6 eBusiness og kontinuerlig forbedringsprosess Horisontal integrasjon 1 Verdikjede integrasjon 2 Underleverandør r ESH Kunde side source make deliver bedriftsinternt elektronisk samhandling I 21 [LOG] This slide: © 2003 by BTicino

7 u-leverandørU-leverandørBedrift/ståstedKundeKunders kunde Kilde Lage Levere levere kilde lage leveranse kilde lage deliver kildee inter operability Informasjonslogistikk 1.Vareinfomasjon 2.Forretningskommunikasjon 3.Standardere kr Kr kr [SCB] This slide: © 2001 by BTicino

8 ERP SRMCRM ERP SRMCRM ERP SRMCRM ERP SRMCRM ERP SRMCRM ERP SRMCRM ERP Internett Elektronisk handel Elektronisk forretningsdrift Elektronisk samarbeid ERP II ERP ERP II Det er snakk om modningsnivåer. Det betyr at kravene til både intern og ekstern integrasjon øker når man beveger seg mot e-c. Begrepsnivåene

9 EDIFACT Pricat Servicenivå, informasjon Verdikjedeintegrering Allianser Støtteprosess Service Produktsystem Kundeopplevelse Innovasjon verdikjede Prosess Produkt Leveranse Forretningsmodell Kjerneprosess Produktprestasjon Brand Salgskanal E-forretningsdrift Kundeløfte Portal, system/system Finans Møbel Innovasjons modell Produktkonfigurering

10 Allianser Støtteprosess Service Produktsystem Kundeopplevelse Innovasjon verdikjede Prosess Produkt Leveranse Forretningsmodell Kjerneprosess Produktprestasjon Brand Salgskanal Finans Eksempler på møbel aktørenes posisjoner Distribusjonskanaler

11 Allianser Støtteprosess Service Produktsystem Kundeopplevelse Innovasjon verdikjede Prosess Produkt Leveranse Forretningsmodell Kjerneprosess Produktprestasjon Brand Salgskanal Finans Kun 1,5 til 3,5 % av antall inovasjoner er suksesser. Dvs sum inntekter overstiger sum kostnader. Suksess innenfor et område i verdikjeden oppnåes best når innovasjoner innenfor flere områder I verdikjeden kombineres. Eks Dell. •Ny distribusjon - internett •Eget brand •Ikke lager •Ingen egen tilvirkning •Make by order •21 dager forskuddsbetaling •90 dagers leverandørkreditt Dell’s hovedinnovasjon er først og fremst av finansiell karakter.

12 Forretningsprosess/standard Varekatalog /standard Servicenivå, informasjon Verdikjedeintegrering E-forretningsdrift Kundeløfte Portal, system til system Allianser Støtteprosess Service Produktsystem Kundeopplevelse Innovasjon verdikjede Prosess Produkt Leveranse Forretningsmodell Kjerneprosess Produktprestasjon Brand Salgskanal Finans BIT –Innovasjons-modell Produktkonfigurering

13 BIT SmartWork - konsept

14 1 Business area projects (horizontal) ERP – CRM – business spesific system 2 Sector projects (vertical -value chain projects) Standards, integrations and business development 3 Cross boarder projects Common platforms with international partners 4 Cross-business projects The 4 BIT project types

15 Main Features of the BIT Program National e-business program co-funded by public money Based on long term perspectives and strategic decisions Projects managed by the business organisations and enterprises Defined models for implementation Facts • 31 business areas • 7 business sectors • 350 pilot companies • 50 ICT suppliers (mainly software) • 3500 companies using the results

16 BIT programmet • Markedsdrevet innovasjon • Gjensidige læringsprosesser • Ikke teknologinøytral • Forretningsutvikling med teknologi som verktøy • Tilrettelegging og anvendelse av internasjonale standarder • Orientert mot bransjen/sektorens konkurransekraft • Pro-aktiv tiltaksmodell i tråd med nyere innovasjonsteori • Dynamisk tilpasset endrede omgivelser og forhold i næringslivet • Ingen andre land i Europa har tilsvarende tiltaksmodell

17 To perspektiver, fem dimensjoner Bedriftens prosesser er plassert i sentrum. Alle øvrige strukturer (D, A, E og C) er utelukkende til for å støtte verdiskapningen. De har i seg selv ingen egenverdi !. Det er derfor prosessene som ”setter krav” til systemstøtte, datastøtte, teknisk støtte og ikke minst menneskelig ressursinnsats fra organisasjonens medlemmer. TEKNOLOGI • Medarbeidere Organisasjonsstruktur Rollestruktur Selskapsstruktur Geografisk struktur E: TEKN. UTSTYR • PC-er, Tjenermaskiner • Operativsystemer • Nettverk/Skrivere Teknisk infrastruktur A: ORGANISASJON B: PROSESSER • Primær prosesser • Støtteprosesser Prosesstruktur D: SYSTEMER • Bransjeløsningen • For- og ettersystemer • Kontorstøtte Systemstruktur • Grunndata Datastruktur C: DATA

18 De 10 koplinger • Medarbeidere Organisasjonsstruktur Rollestruktur Selskapsstruktur Geografisk struktur E: TEKN. UTSTYR • PCer, Tjenermaskiner • Operativsystemer • Nettverk/Skrivere Teknisk infrastruktur A: ORGANISASJON B: PROSESSER • Primær prosesser • Støtteprosesser Prosesstruktur D: SYSTEMER • Bransjeløsningen • For- og ettersystemer • Kontorstøtte Systemstruktur 1 2 3 5 6 • Grunndata Datastruktur C: DATA 7 8 4 • Medarbeidere Organisasjonsstruktur Rollestruktur Selskapsstruktur Geografisk struktur E: TEKN. UTSTYR • PCer, Tjenermaskiner • Operativsystemer • Nettverk/Skrivere Teknisk infrastruktur A: ORGANISASJON • Grunndata Datastruktur C: DATA D: SYSTEMER • Bransjeløsningen • For- og ettersystemer • Kontorstøtte Systemstruktur 9 10 De 10 koplingene adresserer hver for seg viktige spørsmål som det må tas stilling til i valg og implementeringsfasen. Pilenes retning er basert på ”hva-som-støtter-hva” prinsippet.

19 Data Systems Applications Systems Applications Processes Routines Organisation Processes Routines Organisation Technical equipment Technical equipment

20 Supplies Basic model for sector project (vertical -value chain projects) : Common platforms Market

21 Felles plattformer Modell for verdikjedeprosjektene i sektorer Modellen håndterer: •Sektorer •Bransjer •Verdikjeder •Verdinettverk •Verdiverksted Modellen håndterer behovet for: •Grunndata •Standarder •Teknologianvendelse •Vare og tjenesteflyt •Forretningsutvikling • Faseinndelt • Tredjeparts samarbeid • Verktøykasse Leveranse Marked

22 Oppbygging av fellesplattformer Other sector spesificProduct informationBusiness processes Standards platform (per sector) (business organisations) Business models / -processes / -rules / -services Business platform (companies) Integration Portals Product databases ERPCRM Sector specific systems Technology platform (ICT suppliers)

23 En helhetlig modell Forretnings- modell Forretnings- modell ORGANISASJON SYSTEMER TEKNISK UTSTYR DATA: PROSESSER Endringsledelse Ledelses- forankring Ledelses- forankring Prosjekt- metode Prosjekt- metode Bruker- forankring Bruker- forankring Styrings- modell Styrings- modell Endringsledelse må sees i sammenheng med hvilke endringer det planlegges for. Desto større endringer, desto større må oppmerksomheten være mot profesjonell endringsledelse.

24 IFC er utveksling og deling av informasjon ! IFCproduktmodell Funksj.beskr. -Funskjonsbeskr. -Kalkyler -Forutsetninger -Krav Kunnskapsbaser -Byggforskserien -Egne kunnskapsbaser Loverk -Plan og bygningsloven -Forskrifter CAD programvare -Tegninger -Ark. VVS, Elektro, Rib. SIMULERING -Komfort -Luft, oppvarming -Levetidskostnader -Lys, lyd -Varmeisolering -Bruk, brann -Miljøpåvikrning -Levetid Beskrivelse -Beskrivelsestekster -NS 3420, -Kalkyler, prisoverslag Innkjøp -Varedatabaser -Prisdatabaser 4D -Fremdrift -Logistikk FDV -Utleie, salg, bruk, -Vedlikehold -Garantier Riving, ombygging -Ombygging -Riving -Sanering VRML -Visualisering -3D modeller Bilder fra: Byggforsk, NBLN University of California, CIFE Stanford, Pythagoras and Oluf Granlund Yo. Byggeregler - Tekniske forskrifter - Myndighetskrav - Regelsjekking

25 STATSBYGG A-HUS SELVAAG BIT Bygg Pilotprosjektene Hvilke faser i BuildingSMART PROSJEKTERINGSFASE FORPROSJEKTFASE DRIFT/FORVALTNING UTFØRELSE/BYGGING

26 Oppbygging av plattform FORRETNINGSPLATTFORM Bedrifter / Anvendelse TEKNOLOGIPLATTFORM IFD - Databaseegenskaper VaredatabaserFagsystemer ERP-Systemer STANDARDISERING IFC - Modell/regler IDM - Krav til dataflyt- prosesser IFD MLD - Forretningskom,, - Vareinnformasjon

27 Oversikt hovedoppgaver PRODUSENTERVAREDATABASERHANDELENTREPRENØRER Populere IFD Library varegruppeegenskaper Legge inn egenskaper/ verdier for artikler Reorganisering av grunndata Utvidet funksjon for registrering av egenskapsverdier Lage distribuert format for artikler med egenskapsverdier Meldinger vareinformasjon Meldinger handelsdokumenter Reorganisering av grunndata Meldinger vareinformasjon Meldinger handelsdokumenter Reorganisering av grunndata ERP-LEVERANDØRER Logistikk knyttet til egenskaper NORDISKE BYGGEBRANSJER Elektroniske handelsmeldinger Informasjonsflyt vare- og forretningsinfo ERP-LEVERANDØRER Formater Database Internett ERP-LEVERANDØRER Logistikk knyttet til egenskaper ERP-LEVERANDØRER Logistikk knyttet til egenskaper NORDISKE BYGGEBRANSJER Elektroniske handelsmeldinger NORDISKE BYGGEBRANSJER Elektroniske handelsmeldinger

28 Pilotprosjektene uilding EntreprenørHandelsledd Kjede Detaljist Grossist Produsent NOBB/EFO/VVSIFD Library Arkitekt BIM Prosjekterende Populering Omfatter implementering


Laste ned ppt "Roald Magne Johannessen Hvordan bedre konkurransedyktigheten? Næringskaffé Haugesund Sept 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google