Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Roald Magne Johannessen Hvordan bedre konkurransedyktigheten?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Roald Magne Johannessen Hvordan bedre konkurransedyktigheten?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Roald Magne Johannessen Hvordan bedre konkurransedyktigheten?
Dear ladies and gentlemen Thank you for inviting us to this workshop. My name is Roald Magne Johannessen and I am the manager of the BIT program in Innovation Norway. I will give you a short presentation of the BIT program, which is largest eBusiness initiative in Norway over the last 10 years. After my presentation, Mr. Jøns Sjøgren will give you a more detailed insight in one of the BIT business sectors. Næringskaffé Haugesund Sept

2 global opportunities”
”We give local ideas global opportunities” Innovation Norway is the public body for programs funding business development We have 16 regional offices and 30 offices abroad We process annually about 580 M€ in grants and loans.

3 Hvordan bli konkurransedyktig?
Sektor og bransjefokus Prosessinnovasjon Anvendelse av teknologi og forretningsprosesser Anvendelse av standardre Forretnings-og konseptutvikling Eks: BuildingSmart

4 Spørsmålet er hvorfor det er samhandlingen i verdikjede?
viktig for bedriften å fokusere på samhandlingen i verdikjede? Konkurransedyktig? [STR] This slide: © by BTicino

5 Verdikjedeintegrering
! fordi det er uunngåelig Verdikjedeintegrering Konkurranse Globalisering Reduserte marginer Søke etter nye markeder [STR] This slide: © 2001 by BTicino

6 eBusiness og kontinuerlig forbedringsprosess
Horisontal integrasjon 1 Verdikjede 2 Underleverandør r ESH Kunde side source make deliver bedriftsinternt elektronisk samhandling I 2 1 [LOG] This slide: © 2003 by BTicino

7 Informasjonslogistikk kr
Vareinfomasjon Forretningskommunikasjon Standardere kr Kr u-leverandør U-leverandør Bedrift/ståsted Kunde Kunders kunde Kilde Lage Levere levere kilde lage leveranse kilde lage deliver kildee inter operability [SCB] This slide: © 2001 by BTicino

8 E-collaboration Transformasjon E-business Integrasjon E-commerce
Begrepsnivåene ERP SRM CRM E-collaboration E-business E-commerce EDI Transformasjon Integrasjon Datautveksling Internett Elektronisk handel Elektronisk forretningsdrift samarbeid ERP II Det er snakk om modningsnivåer. Det betyr at kravene til både intern og ekstern integrasjon øker når man beveger seg mot e-c.

9 Innovasjonsmodell Leveranse Produkt Prosess Finans
Innovasjon verdikjede Møbel Innovasjons modell Leveranse Kundeopplevelse Servicenivå, informasjon Brand Kundeløfte Salgskanal Portal, system/system Produkt Service Pricat Produktsystem Produktprestasjon Prosess Støtteprosess EDIFACT Kjerneprosess Produktkonfigurering Finans Allianser Verdikjedeintegrering Forretningsmodell E-forretningsdrift

10 Innovasjon Norsk møbelindustri
Eksempler på møbel aktørenes posisjoner Innovasjon verdikjede Leveranse Kundeopplevelse Distribusjonskanaler Brand Salgskanal Produkt Service Produktsystem Produktprestasjon Prosess Støtteprosess Kjerneprosess Finans Allianser Forretningsmodell

11 Innovasjons-suksesser
Innovasjon verdikjede Kun 1,5 til 3,5 % av antall inovasjoner er suksesser. Dvs sum inntekter overstiger sum kostnader. Suksess innenfor et område i verdikjeden oppnåes best når innovasjoner innenfor flere områder I verdikjeden kombineres. Eks Dell. Ny distribusjon - internett Eget brand Ikke lager Ingen egen tilvirkning Make by order 21 dager forskuddsbetaling 90 dagers leverandørkreditt Dell’s hovedinnovasjon er først og fremst av finansiell karakter. Leveranse Kundeopplevelse Brand Salgskanal Produkt Service Produktsystem Produktprestasjon Prosess Støtteprosess Kjerneprosess Finans Allianser Forretningsmodell

12 Innovasjonsmodell Leveranse Produkt Prosess Finans Allianser
Støtteprosess Service Produktsystem Kundeopplevelse Innovasjon verdikjede Prosess Produkt Leveranse Forretningsmodell Kjerneprosess Produktprestasjon Brand Salgskanal Finans BIT –Innovasjons-modell Servicenivå, informasjon Kundeløfte Portal, system til system Varekatalog /standard Forretningsprosess/standard Produktkonfigurering Verdikjedeintegrering E-forretningsdrift

13 BIT SmartWork - konsept
The programme consept is based on: A: SMEs collaborating within their value chain B: User management C: Network collaboration horizontal and vertical in the value chain and value network D: Fokus on productinformation and business communication in the supply chain E: Development Collective Resources

14 4 Cross-business projects
The 4 BIT project types 4 Cross-business projects 3 Cross boarder projects Common platforms with international partners 2 Sector projects (vertical -value chain projects) Standards, integrations and business development The BIT program has defined 4 different project types: Number one is call Business area projects or horizontal project. This is a ground floor prosjekt in the BIT program Number two are Sector projects or a vertical - value chain projects Number three are International projects Number four are Cross-business projects In the nekst to slides shall we look at value chain projekts 1 Business area projects (horizontal) ERP – CRM – business spesific system

15 Main Features of the BIT Program
National e-business program co-funded by public money Based on long term perspectives and strategic decisions Projects managed by the business organisations and enterprises Defined models for implementation Facts 31 business areas 7 business sectors 350 pilot companies 50 ICT suppliers (mainly software) 3500 companies using the results The BIT Program has focus on technology driven business development 1) The BIT Program is the National eBusiness program co-funded by Innovation Norway and the Ministry of Trade and Industry. The main objective is to increase the competitiveness and profitability of small and medium-sized companies through developing business consepts based on new ICT technology for specific business areas and sectors – an objective made possible through close collaboration between business organisations and participants in a whole value chain 2) The projects in the program are based on long term perspectives and strategic decisions, The program has more than 10 years of operations and experiences 3) The Projects are managed by the enterprises and business organisation together 4) The program has development models for implementation. The BIT program contains concepts with models, methodology, organisational strategy and funding. All BIT projects are based on international standards (if available) The BIT program has been involved in : 31 business areas, 7 business sectors, 350 pilot companies and 50 ict suppliers. Today using 3500 companies the results.

16 BIT programmet Markedsdrevet innovasjon Gjensidige læringsprosesser
Ikke teknologinøytral Forretningsutvikling med teknologi som verktøy Tilrettelegging og anvendelse av internasjonale standarder Orientert mot bransjen/sektorens konkurransekraft Pro-aktiv tiltaksmodell i tråd med nyere innovasjonsteori Dynamisk tilpasset endrede omgivelser og forhold i næringslivet Ingen andre land i Europa har tilsvarende tiltaksmodell

17 To perspektiver, fem dimensjoner
Medarbeidere Organisasjonsstruktur Rollestruktur Selskapsstruktur Geografisk struktur E: TEKN. UTSTYR PC-er, Tjenermaskiner Operativsystemer Nettverk/Skrivere Teknisk infrastruktur A: ORGANISASJON B: PROSESSER Primær prosesser Støtteprosesser Prosesstruktur D: SYSTEMER Bransjeløsningen For- og ettersystemer Kontorstøtte Systemstruktur Grunndata Datastruktur C: DATA TEKNOLOGI Bedriftens prosesser er plassert i sentrum. Alle øvrige strukturer (D, A, E og C) er utelukkende til for å støtte verdiskapningen. De har i seg selv ingen egenverdi !. Det er derfor prosessene som ”setter krav” til systemstøtte, datastøtte, teknisk støtte og ikke minst menneskelig ressursinnsats fra organisasjonens medlemmer.

18 De 10 koplinger Medarbeidere Organisasjonsstruktur Rollestruktur Selskapsstruktur Geografisk struktur E: TEKN. UTSTYR PCer, Tjenermaskiner Operativsystemer Nettverk/Skrivere Teknisk infrastruktur A: ORGANISASJON B: PROSESSER Primær prosesser Støtteprosesser Prosesstruktur D: SYSTEMER Bransjeløsningen For- og ettersystemer Kontorstøtte Systemstruktur 1 2 3 5 6 Grunndata Datastruktur C: DATA 7 8 4 9 10 De 10 koplingene adresserer hver for seg viktige spørsmål som det må tas stilling til i valg og implementeringsfasen. Pilenes retning er basert på ”hva-som-støtter-hva” prinsippet.

19 Integration of valuechains
Data Systems Applications Processes Routines Organisation Technical equipment Da valuechain ikke handler om den ene bedriften alen e, men om bedrifter som samhandler, så kan vi bruke den utarbeidede modell for å se på verdikjedens kostnadene / inntektene i hele nettverket av forhandlere og produsenter, og se på hvordan totalen av prosjektet ser ut. Jeg tro at dersom en legger til grunn den utarbeide prosjekt / kalkylemodellen , så kan den være et nyttig instrument for å sette opp en mer realistisk totalkalkyle enn det som pr foreligger.

20 Basic model for sector project (vertical -value chain projects):
Common platforms Supplies Market All the sectors and value chain project in the BIT Program use this basic model The main task is to deveopment commen plattform to promotion Commuications between supplier and marked

21 Modell for verdikjedeprosjektene i sektorer
Felles plattformer Modellen håndterer: Sektorer Bransjer Verdikjeder Verdinettverk Verdiverksted Modellen håndterer behovet for: Grunndata Standarder Teknologianvendelse Vare og tjenesteflyt Forretningsutvikling Leveranse Marked Faseinndelt Tredjeparts samarbeid Verktøykasse

22 Oppbygging av fellesplattformer
Business platform (companies) Business models / -processes / -rules / -services Technology platform (ICT suppliers) Integration Product databases Sector specific systems Portals ERP CRM The commen plattform in value chain projects is based on this platform framework who is based on open standards. We differing the value Chain project in three different platforms: Business platform who companies are the main actors Technology platform who ICT suppliers in the value chain are the main actors Platform for standards who the business organisations in the value chain are the main actors Standards platform (per sector) (business organisations) Business processes Product information Other sector spesific

23 Endringstyper Suksessfaktorer Endringsledelse Forretnings- modell
En helhetlig modell Forretnings- modell ORGANISASJON SYSTEMER TEKNISK UTSTYR DATA: PROSESSER Endringsledelse Ledelses- forankring Prosjekt- metode Bruker- Endringstyper Suksessfaktorer Styrings- Endringsledelse må sees i sammenheng med hvilke endringer det planlegges for. Desto større endringer, desto større må oppmerksomheten være mot profesjonell endringsledelse.

24 IFC er utveksling og deling av informasjon !
Loverk -Plan og bygningsloven -Forskrifter CAD programvare -Tegninger -Ark. VVS, Elektro, Rib. VRML -Visualisering -3D modeller Kunnskapsbaser -Byggforskserien -Egne kunnskapsbaser IFC produktmodell SIMULERING -Komfort -Luft, oppvarming -Levetidskostnader -Lys, lyd -Varmeisolering -Bruk, brann -Miljøpåvikrning -Levetid Funksj.beskr. -Funskjonsbeskr. -Kalkyler -Forutsetninger -Krav Riving, ombygging -Ombygging -Riving -Sanering Byggeregler - Tekniske forskrifter - Myndighetskrav - Regelsjekking FDV -Utleie, salg, bruk, -Vedlikehold -Garantier Beskrivelse -Beskrivelsestekster -NS 3420, -Kalkyler, prisoverslag 4D -Fremdrift -Logistikk Innkjøp -Varedatabaser -Prisdatabaser Bilder fra: Byggforsk, NBLN University of California, CIFE Stanford, Pythagoras and Oluf Granlund Yo.

25 Pilotprosjektene Hvilke faser i BuildingSMART
STATSBYGG A-HUS SELVAAG BIT Bygg FORPROSJEKTFASE PROSJEKTERINGSFASE UTFØRELSE/BYGGING DRIFT/FORVALTNING - Kan tas ut / bruke den andre oversikten.

26 Oppbygging av plattform
FORRETNINGSPLATTFORM Bedrifter / Anvendelse TEKNOLOGIPLATTFORM IFD - Databaseegenskaper Varedatabaser Fagsystemer ERP-Systemer Rette databaseegenskaper til vareegenskaper STANDARDISERING IFC - Modell/regler IDM Krav til dataflyt- prosesser IFD MLD Forretningskom,, Vareinnformasjon

27 Oversikt hovedoppgaver
PRODUSENTER VAREDATABASER HANDEL ENTREPRENØRER Populere IFD Library varegruppeegenskaper Legge inn egenskaper/ verdier for artikler Reorganisering av grunndata Utvidet funksjon for registrering av egenskapsverdier Lage distribuert format for artikler med egenskapsverdier Meldinger vareinformasjon Meldinger handelsdokumenter Reorganisering av grunndata Informasjonsflyt vare- og forretningsinfo ERP-LEVERANDØRER Formater Database Internett ERP-LEVERANDØRER Logistikk knyttet til egenskaper ERP-LEVERANDØRER Logistikk knyttet til egenskaper ERP-LEVERANDØRER Logistikk knyttet til egenskaper NORDISKE BYGGEBRANSJER Elektroniske handelsmeldinger NORDISKE BYGGEBRANSJER Elektroniske handelsmeldinger NORDISKE BYGGEBRANSJER Elektroniske handelsmeldinger

28 Pilotprosjektene uilding
Arkitekt Populering Prosjekterende BIM NOBB/EFO/VVS IFD Library Entreprenør Handelsledd Produsent Kjede Detaljist Grossist Omfatter implementering


Laste ned ppt "Roald Magne Johannessen Hvordan bedre konkurransedyktigheten?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google