Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IKT-målbilde // Visjon

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IKT-målbilde // Visjon"— Utskrift av presentasjonen:

1 IKT-målbilde // Visjon
Forvaltning og drift med formalisert tjenestenivå Betjeningsgrensesnitt Felles bruker-katalog Standardisert arbeidsstasjon for intern saksbehandling Standardisert portal for tilgang til forretnings-funksjoner Standardiserte kassesystemer Integrasjon Synkron kommunikasjon (online) Asynkron kommunikasjon (batch) Tjeneste-orientert integrasjon (SOA) via web services / XML Forretnings-funksjoner Virksomhets-spesifikke tilpasninger mot sentralt ERP Verdi- og omdømme-undersøkelser Content Management Standardisert kontorstøtte Sentralt personal-system (HR) Sentralt forretnings-system (ERP) Standardisert databasesystem Standardiserte operativsystem (PC, kontorstøtte og forretnings-funksjoner) Felles IT Infrastruktur (Servere, PC, LAN, WAN) og basis driftstjenester

2 IT-målbilde // Kort og mellomlang sikt
Forvaltes av eksterne leverandører Betjeningsgrensesnitt Brukere Brukere Felles portal for SiO og student.no basert på Websphere Portal Server, og Websphere appserver) Standardiserte kasse-systemer (bokhandel og kafé) Gn (*) Windows (desktop) Integrasjon Web / web services Brukerdefinisjon (ansatte, studenter) Kassesystem mot ERP system (Movex) Filbasert overføring fra Gnist til Movex Applikasjoner Content Management intranett og internett (fra WPS) Taktiske spesialsystemer - Helse (WinMed, Psykbase, + ) Sosionom (DataEase systemer) BarneHagene (DataEase) Karrieresenteret (Superoffice, egen webløsning) (**) Læringsmiljø (Access baser) Idrett (BookSy, ProHab) Unipub (?) Kontor-støtte (MS Office) Nytt lønn- og personal-system Spørre-undersøkelser Akademika Kafeene Bolig Felles økonomi- og logistikk-system (Movex ?) Forvaltes av SiO IT Standardisert databasesystem (Oracle) Applikasjonsspesifikke databasesystemer (MS SQL, Access, DataEase, MySQL) Standardisert operativsystem (Windows 2003, Solaris) Windows til kontorstøtte og PC (WinXP), Solaris for virksomhets-kritiske løsninger Felles IT Infrastruktur (Servere, PC, LAN, WAN) og basis driftstjenester – virtualisert miljø basert på VMware (*) Gnist leveres av eksterne leverandører til SiO, og har derfor ikke behov for felles profil med SiO (**) Karrieresenteret skal ikke ha samme profil som SiO, men kan ha synergier med SiO sin plattform Mål Avvik

3 1. Tiltak // Tiltaksplan kort/mellomlang sikt
1.1 Ett sentralt forretningssystem (ERP-system) for bokhandel, kafeene og bolig. Status; Vi er i prosess for å velge ERP-plattform for Studentboligene(Samba) som en del av deres nye løsning. Valget kan gi føringer for Studentkafeene’s (dagens CS løsning) og Konsernet (Agresso økonomi). 1.2 Websphere Portal Server som standard selvbetjeningsgrensesnitt for eksterne brukere. Status; OK, vi realiserer Web Sphere Portal Server som selvbetjeningsgrensesnitt for eksterne brukere (kunder/Studenter) i Samba. 1.3 Standardiserte integrasjonsmekanismer via XML/Web/Web- services Status; OK, det gjøres kontinuerlig og senest i Samba prosjektet. 1.4 Automatiserte rutiner for å forenkle / fjerne manuelle rutiner: Import av bruker definisjon til brukerkataloger på basis av allerede registrerte opplysninger (bør samles et sted) a) Ansatte – Opphav i nytt lønn- og personalsystem b) Sluttbrukere / studenter – opphav fra enkelte tjenesteleverandører; idrett, bolig, samt student.no Status; Vi har ikke klart å lage en samlet brukerkatalog. Vi vil få en brukerkatalog i Samba som inneholder studenter som bor hos oss. En felles ansatt database er ikke på plass. Litt uklart om det er igangsatt arbeid noe sted i SiO (muligens ifm HR/Lønns systemet ?). 1.4.2 Systemstøtte for omdømme- og verdiundersøkelse (Refleks, ConfirmIT eller QuestBack). Status; Ingen aktivitet er registrert. 1.4.3 Innsending av barnehagesøknad fra portalen Status; Det finnes et ”offline og statisk ”skjema på Sio.no. Søknaden genererer en mail som går inn til Bhg-adm. Og blir dretter manuelt lagt inne i Bhg-systemet. Automatiser og integrert søknad kommer nok ikke før man velger å bytte ut det dagens Bhg-system. Et forprosjekt for å vurdere dette? 1.4.4 Booking av helse- og idretts-timer online. Status; Helse har noe på gang med et produkt kalt Med Access (basert på WinMed) levert av Visma. Saken følges opp, men i hvilken grad dette kan integreres i WebSphere portalen er uklart. Idrett ser sannsynligvis ikke på dette før det kommer en ny versjon av Pastel i 2008?

4 2. Tiltak // Tiltaksplan på lengre sikt
2.1 Erstatte Agresso med en modul i et sentralt ERP system som økonomisystem for resten av virksomhetene – ved positiv kost/nytte vurdering. Status; Avhenger ikke bare av en ren kost/nytte vurdering, men påvirkes også i stor grad av valget av ERP plattform i Samba prosjektet, se kommentarer under punkt 1.1 tiltak op kort/mellomlang sikt. 2.2 Standardiserte integrasjonsmekanismer via web-services. Status; OK 2.3 Vurdere løpende muligheter for å konsolidere databasesystemer – f.eks. ved oppgradering / utbygging av programvare. Status; OK, dette gjøres kontinuerlig i alle prosjekt. 2.4 Websphere Portal Server som intranett og standard grensesnitt mot interne forretningsfunksjoner. Status; OK, skal tas hensyn til i nye prosjekt som for eksempel Samba og Nytt Intranett. 2.5. Websphere Portal Server som ekstranett mot samarbeidspartnere. Status; Ikke gjort noe foreløpig, men bør tas hensyn til i Innkjøpsprosjektet dersom portal løsning skal brukes.

5 Hvor er vi Betjeningsgrensesnitt Integrasjon Forretningsfunksjoner
Gjennomført standardisering på arbeidsstasjoner Websphere Portal Server som standard selvbetjeningsgrensesnitt for eksterne brukere. Kasseløsning fra IBM(Silent touch) innført i Akademika og Studentkaffeene Integrasjon Standardiserte integrasjonsmekanismer via XML/Web/Web- services gjøres kontinuerlig og senest i Samba prosjektet Forretningsfunksjoner Verdi og omdømmeundersøkelser (for eksempel Refleks, ConfirmIT,QuestBack) Foreløpig ikke iverksatt tiltak for verktøystandardisering Standardisert kontorstøtte Standardisering gjennomført (Microsoft) Sentralt personalsystem Standardisering gjennomført (Personec) Sentralt forretningssystem Ikke gjennomført. Avventer beslutning i Studentboligene Valget vil kunne få konsekvenser for Studentkaffeene og gjennomgående økonomisystem for SiO

6 fortsettelse Standardisert operativsystem Felles infrastruktur
Standardisert databasesystem I det alt vesentlige standardisert(Oracle), men vi er noe pragmatiske Standardisert operativsystem Felles infrastruktur Standardisering gjennomført Konklusjon Vi har kommet et godt stykke på vei i forhold til det målbilde vi har satt oss. Målbildet er fortsatt retningsgivende.


Laste ned ppt "IKT-målbilde // Visjon"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google