Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IKT-målbilde // Visjon Felles IT Infrastruktur (Servere, PC, LAN, WAN) og basis driftstjenester Standardiserte operativsystem (PC, kontorstøtte og forretnings-funksjoner)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IKT-målbilde // Visjon Felles IT Infrastruktur (Servere, PC, LAN, WAN) og basis driftstjenester Standardiserte operativsystem (PC, kontorstøtte og forretnings-funksjoner)"— Utskrift av presentasjonen:

1 IKT-målbilde // Visjon Felles IT Infrastruktur (Servere, PC, LAN, WAN) og basis driftstjenester Standardiserte operativsystem (PC, kontorstøtte og forretnings-funksjoner) Standardisert databasesystem Forretnings-funksjoner Betjeningsgrensesnitt Sentralt forretnings-system (ERP) Sentralt personal- system (HR) Content Management Standardisert kontorstøtte Felles bruker-katalog Standardiserte kassesystemer Integrasjon Asynkron kommunikasjon (batch) Standardisert portal for tilgang til forretnings- funksjoner Standardisert arbeidsstasjon for intern saksbehandling Synkron kommunikasjon (online) Tjeneste-orientert integrasjon (SOA) via web services / XML Virksomhets-spesifikke tilpasninger mot sentralt ERP Forvaltning og drift med formalisert tjenestenivå Verdi- og omdømme- undersøkelser

2 IT-målbilde // Kort og mellomlang sikt Felles IT Infrastruktur (Servere, PC, LAN, WAN) og basis driftstjenester – virtualisert miljø basert på VMware Standardisert operativsystem (Windows 2003, Solaris) Windows til kontorstøtte og PC (WinXP), Solaris for virksomhets-kritiske løsninger Standardisert databasesystem (Oracle) Applikasjoner Betjeningsgrensesnitt Felles økonomi- og logistikk- system (Movex ?) Akademika Nytt lønn- og personal- system Content Management intranett og internett (fra WPS) Kontor- støtte (MS Office) Brukere Standardiserte kasse- systemer (bokhandel og kafé) Integrasjon Web / web services Brukerdefinisjon (ansatte, studenter) Kassesystem mot ERP system (Movex) Brukere Felles portal for SiO og student.no basert på Websphere Portal Server, og Websphere appserver) Windows (desktop) Taktiske spesialsystemer - Helse (WinMed, Psykbase, + ) - Sosionom (DataEase systemer) - BarneHagene (DataEase) - Karrieresenteret (Superoffice, egen webløsning) (**) - Læringsmiljø (Access baser) - Idrett (BookSy, ProHab) - Unipub (?) Spørre- undersøkelser Gn (*) BoligKafeene Filbasert overføring fra Gnist til Movex Applikasjonsspesifikke databasesystemer (MS SQL, Access, DataEase, MySQL) (*) Gnist leveres av eksterne leverandører til SiO, og har derfor ikke behov for felles profil med SiO (**) Karrieresenteret skal ikke ha samme profil som SiO, men kan ha synergier med SiO sin plattform AvvikMål Forvaltes av SiO IT Forvaltes av eksterne leverandører

3 1. Tiltak // Tiltaksplan kort/mellomlang sikt 1.1 Ett sentralt forretningssystem (ERP-system) for bokhandel, kafeene og bolig. Status; Vi er i prosess for å velge ERP-plattform for Studentboligene(Samba) som en del av deres nye løsning. Valget kan gi føringer for Studentkafeene’s ( dagens CS løsning ) og Konsernet ( Agresso økonomi ). 1.2 Websphere Portal Server som standard selvbetjeningsgrensesnitt for eksterne brukere. Status; OK, vi realiserer Web Sphere Portal Server som selvbetjeningsgrensesnitt for eksterne brukere (kunder/Studenter) i Samba. 1.3 Standardiserte integrasjonsmekanismer via XML/Web/Web- services Status; OK, det gjøres kontinuerlig og senest i Samba prosjektet. 1.4 Automatiserte rutiner for å forenkle / fjerne manuelle rutiner: 1.4.1 Import av bruker definisjon til brukerkataloger på basis av allerede registrerte opplysninger (bør samles et sted) a) Ansatte – Opphav i nytt lønn- og personalsystem b) Sluttbrukere / studenter – opphav fra enkelte tjenesteleverandører; idrett, bolig, samt student.no Status; Vi har ikke klart å lage en samlet brukerkatalog. Vi vil få en brukerkatalog i Samba som inneholder studenter som bor hos oss. En felles ansatt database er ikke på plass. Litt uklart om det er igangsatt arbeid noe sted i SiO (muligens ifm HR/Lønns systemet ?). 1.4.2Systemstøtte for omdømme- og verdiundersøkelse (Refleks, ConfirmIT eller QuestBack). Status; Ingen aktivitet er registrert. 1.4.3Innsending av barnehagesøknad fra portalen Status; Det finnes et ”offline og statisk ”skjema på Sio.no. Søknaden genererer en mail som går inn til Bhg-adm. Og blir dretter manuelt lagt inne i Bhg-systemet. Automatiser og integrert søknad kommer nok ikke før man velger å bytte ut det dagens Bhg-system. Et forprosjekt for å vurdere dette? 1.4.4Booking av helse- og idretts-timer online. Status; Helse har noe på gang med et produkt kalt Med Access (basert på WinMed) levert av Visma. Saken følges opp, men i hvilken grad dette kan integreres i WebSphere portalen er uklart. Idrett ser sannsynligvis ikke på dette før det kommer en ny versjon av Pastel i 2008?

4 2. Tiltak // Tiltaksplan på lengre sikt 2.1Erstatte Agresso med en modul i et sentralt ERP system som økonomisystem for resten av virksomhetene – ved positiv kost/nytte vurdering. Status; Avhenger ikke bare av en ren kost/nytte vurdering, men påvirkes også i stor grad av valget av ERP plattform i Samba prosjektet, se kommentarer under punkt 1.1 tiltak op kort/mellomlang sikt. 2.2Standardiserte integrasjonsmekanismer via web-services. Status; OK 2.3Vurdere løpende muligheter for å konsolidere databasesystemer – f.eks. ved oppgradering / utbygging av programvare. Status; OK, dette gjøres kontinuerlig i alle prosjekt. 2.4Websphere Portal Server som intranett og standard grensesnitt mot interne forretningsfunksjoner. Status; OK, skal tas hensyn til i nye prosjekt som for eksempel Samba og Nytt Intranett. 2.5. Websphere Portal Server som ekstranett mot samarbeidspartnere. Status; Ikke gjort noe foreløpig, men bør tas hensyn til i Innkjøpsprosjektet dersom portal løsning skal brukes.

5 Hvor er vi •Betjeningsgrensesnitt –Gjennomført standardisering på arbeidsstasjoner –Websphere Portal Server som standard selvbetjeningsgrensesnitt for eksterne brukere. –Kasseløsning fra IBM(Silent touch) innført i Akademika og Studentkaffeene •Integrasjon –Standardiserte integrasjonsmekanismer via XML/Web/Web- services gjøres kontinuerlig og senest i Samba prosjektet •Forretningsfunksjoner –Verdi og omdømmeundersøkelser ( for eksempel Refleks, ConfirmIT,QuestBack ) •Foreløpig ikke iverksatt tiltak for verktøystandardisering –Standardisert kontorstøtte •Standardisering gjennomført (Microsoft) –Sentralt personalsystem •Standardisering gjennomført (Personec) –Sentralt forretningssystem •Ikke gjennomført. Avventer beslutning i Studentboligene •Valget vil kunne få konsekvenser for Studentkaffeene og gjennomgående økonomisystem for SiO

6 fortsettelse •Standardisert databasesystem –I det alt vesentlige standardisert(Oracle), men vi er noe pragmatiske •Standardisert operativsystem •Felles infrastruktur –Standardisering gjennomført •Konklusjon –Vi har kommet et godt stykke på vei i forhold til det målbilde vi har satt oss. –Målbildet er fortsatt retningsgivende.


Laste ned ppt "IKT-målbilde // Visjon Felles IT Infrastruktur (Servere, PC, LAN, WAN) og basis driftstjenester Standardiserte operativsystem (PC, kontorstøtte og forretnings-funksjoner)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google