Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Talentutvikling i barneidrett OG BARNEKULTUR

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Talentutvikling i barneidrett OG BARNEKULTUR"— Utskrift av presentasjonen:

1 Talentutvikling i barneidrett OG BARNEKULTUR
Ballettskolen ved Den Norske Opera & Ballett Min faglige bakgrunn

2

3 Presentasjon av Ballettskolens virksomhet
Formål: Gi grunnutdanning i ballett på høyt nivå. Ha dyktige barn som kan medvirke i Nasjonalballettens oppsetninger

4 Gi god og utfordrende opplæring i et positivt miljø.
Filosofi: Gi god og utfordrende opplæring i et positivt miljø. Kreve god innsats og progresjon fra den enkelte, men alle skal få oppfølging så lenge de er i skolen

5

6 Struktur og omfang Nasjonalballettens egen skole
120 elever fra 6-16 år. Ca. 20 % gutter. Frem til og med 7. klasse som ettermiddagstrening. klasse i integrert opplegg i samarbeid med Ruseløkka skole/Utdanningsetaten i Oslo. Gradvis økende treningsmengde fra 1- 6 dager i uken. Fra 1 til 15 timer i uken ++ Elever fra stort geografisk område. Fra 1 til 15 timer i uken basismengde. I tillegg egeninnsats ( styrke, bevegelighet).

7 Obligatorisk fremmøte.
Opptaksprøve for alle. Vurdering to ganger i året. Medvirkning i forestillinger for alle, men ulike oppgaver. Tett samarbeid med skolens foreldreforening

8 Hvordan arbeider Ballettskolen ved DNO&B med talentutvikling ?

9 Utgangspunkt: Som ballettskole ved DNO&B har vi et særskilt ansvar for å utvikle talentene innen ballett.

10 Første premiss for vellykket talentutvikling er å få tatt livet av den tilsynelatende aksepterte tesen om at talenter vokser frem av seg selv bare bredden eller underskogen er stor nok.

11 Talent- medfødt begavelse
Talent- medfødt begavelse. Intellektuell eller kunstnerisk, etter hvert også fysisk (primært i forhold til idrett). Talent vurderes i forhold til en aktivitet => en må vite hva aktiviteten krever. Jo mindre klare premisser, jo vanskeligere blir det å legge en strategi for talentutvikling.

12 For oss er et talent innen ballett en person som har de fysiske og mentale forutsetninger som skal til for å kunne oppnå et høyt nivå i klassisk ballett.

13 Talentutvikling, en prosess i to faser:
1) Gjøre utvalget 2) Gjennomføre treningsarbeidet, - i utvidet forstand

14 Utvalgsprosessen:

15 Opptaksprøve ved 6-7 år. Ved 8-9 år
Opptaksprøve ved 6-7 år. Ved 8-9 år. Ved 13 år ( til ungdomsskoletilbudet). Enkelte individuelle opptaksprøver imellom. Tester : ballettspesifikke anatomiske forutsetninger, øvrige fysiske forutsetninger, motorikk/koordinasjon, musikalitet, energi/våkenhet, konsentrasjonsevne. Evt. sjekk hos fysioterapeut med ballettkompetanse. 1. semester er prøvetid.

16 Hva forsvarer at Ballettskolen har opptaksprøver for alle, helt ned til 6-åringer ?
Ballettskolen ved DNO&B er Norges primære grunnutdanning for fremtidige dansere Det investeres så mye fra alle parter at sjansen for å lykkes bør være reelt tilstede. Ballett på høyt nivå stiller veldig spesifikke krav til danserens fysikk. Ansvar overfor de som har et klart talent . En elev med lite talent for ballett vil i svært liten grad oppleve mestring på dette nivået.

17

18 Treningsarbeidet: Internasjonalt lærerteam med topp kompetanse, - også for de yngre ! Gradvis, men relativt rask overgang fra trening med elementer av lek (6-9 år) til mer teknikktrening og innlæring av bevegelses- og trinnrepertoar. Mye repetisjon av basisøvelser Bygger sten på sten i teknikkutviklingen

19 Forventningen om fokusert og målbevisst innsats er klart uttalt allerede ved 8-10 år alder.
Obligatorisk fremmøte. En treningsøkt inneholder et variert spekter av bevegelser og bevegelsessekvenser, koordinative ferdigheter og stor dynamisk variasjon både i forhold til hastighet og kraftbruk.

20 Nøyaktighet i detaljer og funksjonell utførelse er avgjørende.
Tett oppfølging, hyppige gruppevise og individuelle tilbakemeldinger i treningen. Skriftlig tilbakemelding til foreldrene to ganger i året.

21 Faste lærere for hver gruppe, - minst 1 normalt 2-3 år med samme gruppe =>
kontinuitet – planmessighet – eierskap og ansvarsfølelse Individuell læreroppfølging og seminarer. Like muligheter, men tilpassede utfordringer

22 Vår utvikling av treningen de siste 10-15 år
Økende vektlegging av arbeidet de første årene. Riktig og nok trening fra tidlig alder Betydelig økning av mengden . Suksessen ligger i detaljene. Gjort noen vanskelige, men viktige valg mht innhold. Bedre tilrettelegging, bla. integrert tilbud på ungdomstrinnet.

23 Mer selektiv i utvelgelsesprosessen.
Mer bruk av supplerende trening (styrke, bevegelighet, individuelle behov) Forventer mer egeninnsats fra elevene. Flere grupper = mer differensiering. Bedre fasiliteter . Mer konkurranser ( fra 13 år) , internasjonal kontakt og samarbeid.

24 Resultater:

25 Et klart høyere og jevnere nivå enn for 5 – 10 år siden
Et klart høyere og jevnere nivå enn for 5 – 10 år siden. Fortsatt stigende. De beste får studieplass ved ledende utenlandske skoler og Kunsthøgskolen i Oslo Finalister og prisvinnere i internasjonale konkurranser. Får jobb i Nasjonalballetten.

26 Hvilke synspunkter har Ballettskolen på bestemmelsene om barneidrett ?
Enig i det meste av de prinsipper og verdier som ligger til grunn, men.. Pkt 4 Påvirkning . Barn har rett til å si sin mening og bli hørt, men på dette nivå er det mindre tjenlig med aktiv deltagelse i planlegging og gjennomføring. Pkt 5 Frihet til å velge hvor mange aktiviteter og hvor mye de vil trene. Ja, men ikke hos oss. Pkt 6 Konkurranser for alle. Konkurranser først fra 13 års alder.

27 Utviklingsplan. Ja, absolutt
Utviklingsplan. Ja, absolutt. Ballettskolen har spesialisering noe tidligere, men god variasjonen innenfor én aktivitet. Bredde i treningen er bra, men obs så ikke ideologi blender for analysen. Alle bør ha rettigheter og muligheter til idrett / dans, men ikke alle har rett til et topputøvertilbud.

28 Hva kan norsk barneidrett lære av Ballettskolen ?
Det som har vært spesielt viktig for oss: Vektlegge tidlig innlæring av de grenspesifikke basisferdighetene. Metodisk oppbygging av treningen og innlæringen av teknikk. Korrigering er viktig. Suksessen ligger i detaljene, - også for de yngre.

29 Repetisjon /terping er ikke et onde, men en nødvendighet.
Ha trenere med meget høy kompetanse og engasjement, - gjelder også de som trener de yngre. Det er ikke godt nok å overlate til neste utdanningsnivå å ta seg av talentutvikling.

30 Og vi vil fortsette å lære av idretten !
Fotos: Jörg Wiesner Og vi vil fortsette å lære av idretten !


Laste ned ppt "Talentutvikling i barneidrett OG BARNEKULTUR"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google