Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TALENTUTVIKLING I BARNEIDRETT OG BARNEKULTUR Ballettskolen ved Den Norske Opera & Ballett.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TALENTUTVIKLING I BARNEIDRETT OG BARNEKULTUR Ballettskolen ved Den Norske Opera & Ballett."— Utskrift av presentasjonen:

1 TALENTUTVIKLING I BARNEIDRETT OG BARNEKULTUR Ballettskolen ved Den Norske Opera & Ballett

2

3 Presentasjon av Ballettskolens virksomhet Formål: • Gi grunnutdanning i ballett på høyt nivå. • Ha dyktige barn som kan medvirke i Nasjonalballettens oppsetninger

4 Filosofi: Gi god og utfordrende opplæring i et positivt miljø.

5

6 Struktur og omfang • Nasjonalballettens egen skole • 120 elever fra 6-16 år. Ca. 20 % gutter. • Frem til og med 7. klasse som ettermiddagstrening. • 8.-10. klasse i integrert opplegg i samarbeid med Ruseløkka skole/Utdanningsetaten i Oslo. • Gradvis økende treningsmengde fra 1- 6 dager i uken. Fra 1 til 15 timer i uken ++

7 • Obligatorisk fremmøte. • Opptaksprøve for alle. • Vurdering to ganger i året. • Medvirkning i forestillinger for alle, men ulike oppgaver. • Tett samarbeid med skolens foreldreforening

8 Hvordan arbeider Ballettskolen ved DNO&B med talentutvikling ?

9 Utgangspunkt: Som ballettskole ved DNO&B har vi et særskilt ansvar for å utvikle talentene innen ballett.

10 Første premiss for vellykket talentutvikling er å få tatt livet av den tilsynelatende aksepterte tesen om at talenter vokser frem av seg selv bare bredden eller underskogen er stor nok.

11 • Talent- medfødt begavelse. Intellektuell eller kunstnerisk, etter hvert også fysisk (primært i forhold til idrett). • Talent vurderes i forhold til en aktivitet => en må vite hva aktiviteten krever. • Jo mindre klare premisser, jo vanskeligere blir det å legge en strategi for talentutvikling.

12 For oss er et talent innen ballett en person som har de fysiske og mentale forutsetninger som skal til for å kunne oppnå et høyt nivå i klassisk ballett.

13 Talentutvikling, en prosess i to faser: 1) Gjøre utvalget 2) Gjennomføre treningsarbeidet, - i utvidet forstand

14 Utvalgsprosessen:

15 • Opptaksprøve ved 6-7 år. Ved 8-9 år. Ved 13 år ( til ungdomsskoletilbudet). Enkelte individuelle opptaksprøver imellom. • Tester : ballettspesifikke anatomiske forutsetninger, øvrige fysiske forutsetninger, motorikk/koordinasjon, musikalitet, energi/våkenhet, konsentrasjonsevne. • Evt. sjekk hos fysioterapeut med ballettkompetanse. • 1. semester er prøvetid.

16 Hva forsvarer at Ballettskolen har opptaksprøver for alle, helt ned til 6-åringer ? • Ballettskolen ved DNO&B er Norges primære grunnutdanning for fremtidige dansere • Det investeres så mye fra alle parter at sjansen for å lykkes bør være reelt tilstede. • Ballett på høyt nivå stiller veldig spesifikke krav til danserens fysikk. • Ansvar overfor de som har et klart talent. • En elev med lite talent for ballett vil i svært liten grad oppleve mestring på dette nivået.

17

18 Treningsarbeidet: • Internasjonalt lærerteam med topp kompetanse, - også for de yngre ! • Gradvis, men relativt rask overgang fra trening med elementer av lek (6-9 år) til mer teknikktrening og innlæring av bevegelses- og trinnrepertoar. • Mye repetisjon av basisøvelser • Bygger sten på sten i teknikkutviklingen

19 • Forventningen om fokusert og målbevisst innsats er klart uttalt allerede ved 8-10 år alder. • Obligatorisk fremmøte. • En treningsøkt inneholder et variert spekter av bevegelser og bevegelsessekvenser, koordinative ferdigheter og stor dynamisk variasjon både i forhold til hastighet og kraftbruk.

20 • Nøyaktighet i detaljer og funksjonell utførelse er avgjørende. • Tett oppfølging, hyppige gruppevise og individuelle tilbakemeldinger i treningen. • Skriftlig tilbakemelding til foreldrene to ganger i året.

21 • Faste lærere for hver gruppe, - minst 1 normalt 2-3 år med samme gruppe => kontinuitet – planmessighet – eierskap og ansvarsfølelse • Individuell læreroppfølging og seminarer. • Like muligheter, men tilpassede utfordringer

22 Vår utvikling av treningen de siste 10-15 år • Økende vektlegging av arbeidet de første årene. Riktig og nok trening fra tidlig alder • Betydelig økning av mengden. • Suksessen ligger i detaljene. • Gjort noen vanskelige, men viktige valg mht innhold. • Bedre tilrettelegging, bla. integrert tilbud på ungdomstrinnet.

23 • Mer selektiv i utvelgelsesprosessen. • Mer bruk av supplerende trening (styrke, bevegelighet, individuelle behov) • Forventer mer egeninnsats fra elevene. • Flere grupper = mer differensiering. • Bedre fasiliteter. • Mer konkurranser ( fra 13 år), internasjonal kontakt og samarbeid.

24 Resultater:

25 • Et klart høyere og jevnere nivå enn for 5 – 10 år siden. Fortsatt stigende. • De beste får studieplass ved ledende utenlandske skoler og Kunsthøgskolen i Oslo • Finalister og prisvinnere i internasjonale konkurranser. • Får jobb i Nasjonalballetten.

26 Hvilke synspunkter har Ballettskolen på bestemmelsene om barneidrett ? • Enig i det meste av de prinsipper og verdier som ligger til grunn, men.. • Pkt 4 Påvirkning. Barn har rett til å si sin mening og bli hørt, men på dette nivå er det mindre tjenlig med aktiv deltagelse i planlegging og gjennomføring. • Pkt 5 Frihet til å velge hvor mange aktiviteter og hvor mye de vil trene. Ja, men ikke hos oss. • Pkt 6 Konkurranser for alle. Konkurranser først fra 13 års alder.

27 • Utviklingsplan. Ja, absolutt. Ballettskolen har spesialisering noe tidligere, men god variasjonen innenfor én aktivitet. • Bredde i treningen er bra, men obs så ikke ideologi blender for analysen. • Alle bør ha rettigheter og muligheter til idrett / dans, men ikke alle har rett til et topputøvertilbud.

28 Hva kan norsk barneidrett lære av Ballettskolen ? Det som har vært spesielt viktig for oss: • Vektlegge tidlig innlæring av de grenspesifikke basisferdighetene. • Metodisk oppbygging av treningen og innlæringen av teknikk. Korrigering er viktig. • Suksessen ligger i detaljene, - også for de yngre.

29 • Repetisjon /terping er ikke et onde, men en nødvendighet. • Ha trenere med meget høy kompetanse og engasjement, - gjelder også de som trener de yngre. • Det er ikke godt nok å overlate til neste utdanningsnivå å ta seg av talentutvikling.

30 Fotos: Jörg Wiesner Og vi vil fortsette å lære av idretten !


Laste ned ppt "TALENTUTVIKLING I BARNEIDRETT OG BARNEKULTUR Ballettskolen ved Den Norske Opera & Ballett."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google