Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Motivasjonsklima  Mestringsorientert – vektlegger innsats, utfordringer, personlig fremgang, alle er like mye verdt  Prestasjonsorientert – vekt på sosial.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Motivasjonsklima  Mestringsorientert – vektlegger innsats, utfordringer, personlig fremgang, alle er like mye verdt  Prestasjonsorientert – vekt på sosial."— Utskrift av presentasjonen:

1 Motivasjonsklima  Mestringsorientert – vektlegger innsats, utfordringer, personlig fremgang, alle er like mye verdt  Prestasjonsorientert – vekt på sosial sammenligning, resultat-fokusering, viktig å hevde seg, treneren fremhever ”de gode”

2 Motivasjonsklima : Mestringsorientert Prestasjonsorientert

3 Mestringsorientert klima  Betones fremgang og innsats.  Mestring blir personlig kontrollerbart.  Trenerne er opptatt av å gi alle likeverdig anerkjennelse og oppmerksomhet. En vektlegger samarbeid og mange forskjellige måter å organisere aktiviteten på når en skal lære.  Trenerne signaliserer at det å ikke få det til er en naturlig del av det å lære, noe som gjør at det ikke blir psykologisk truende og angstvekkende å gjøre feil. Det danner basis for at en tør å gi seg i kast med nye og krevende utfordringer uansett.

4 I et prestasjonsklima  Betones det å vinne, mellompersonlig konkurranse og absolutte prestasjoner basert på sosial sammenligning.  Det gis mest anerkjennelse og oppmerksomhet til dem som mestrer best, og trenerne er sterkt dirigerende og gir lite rom for medbestemmelse fra utøvernes side.  Trenerne viser liten aksept for utøvernes prøving og feiling, de kobler feiling til mangel på ferdighet, og evaluering av utøvere gjøres gjerne mens andre får høre på.  Ferdighetsbaserte grupperingsformer er fremtredende.

5 Indre motivasjon  Skaper aktivitet  Holder aktivitet ved like  Gir mål og mening

6 Talentidentifisering  Harre (1982) Det er først og fremst utøvernes treningsinnsats og trenbarhet ”trainability” som bestemmer om utøveren har kvalitetene som skal til for å lykkes.  Carlson (1991) og Gilbert og Breivik(1998) fant at internasjonale eliteutøvere sjelden var blant de beste som 12 åringer

7  Jarver (1979) 1 av 90 lovende friidrettsutøvere som ble gitt et spesialopplegg i 11-13 års alderen nådde landslagsnivå som 23 åring

8 Konklusjoner tidlig talentidentifisering  Ikke lurt å plukke ut talentgrupper basert på prestasjoner/ferdighetsnivå i tidlig alder  Vanskelig å forutsi hvem som blir god på sikt basert på tidlige prestasjoner og fysiske forutsetninger  Bruk av snevert talentbegrep kan medføre stort tap av reelle talenter og svekke motivasjonen i det brede lag av idrettsaktive barn og unge  Effekt: ”Talenteliminering” snarere enn talentidentifisering, økt frafall og færre fysisk aktive barn og unge

9 Teorien om systematisk, aktivitetsspesifikk praktisering (deliberate practice)  For å nå høyt nivå innen musikk og andre ferdighetsfelt kreves lang tids systematisk, og vedvarende trening/øving: –10 års/10.000 timers regelen! (Ericsson, Krampe & Tesch- Romer, 1993)  10-års/10.000 timers regelen gjelder klart også for å nå et høyt ferdighetsnivå i idrett (Helsen, Starkes & Hodges, 1998)

10 10.000 kroners spørsmålene er imidlertid  Hvordan få barn/unge til å trives, lære best mulig, utvikle sine ferdigheter og fortsette med idrett ? (Egenverdien)  Hvordan få barn til å eventuelt øve og trene over lang tid(10 år) med sikte på å utvikle seg til utøvere på høyt nivå?

11 Læringskurve Ferdighet Tid ???? verdenstoppen


Laste ned ppt "Motivasjonsklima  Mestringsorientert – vektlegger innsats, utfordringer, personlig fremgang, alle er like mye verdt  Prestasjonsorientert – vekt på sosial."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google