Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Anne Elisabeth Frode Beate og Eli på veilednings- oppdrag,to kommuner, seks skoler.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Anne Elisabeth Frode Beate og Eli på veilednings- oppdrag,to kommuner, seks skoler."— Utskrift av presentasjonen:

1 Anne Elisabeth Frode Beate og Eli på veilednings- oppdrag,to kommuner, seks skoler.

2 Praksiseksempel- samarbeid med veilederkorpset GÁIVUONA SUOHKAN – KÅFJORD KOMMUNE

3 -Kommune i Nord-Troms, ca 2200 innbyggere -3 skoler, ca 240 elever -3 barnehager -Debatt om skolestruktur -Organisasjons- og ståstedsanalyse -SWOT-analyse

4 GÁIVUONA SUOHKAN – KÅFJORD KOMMUNE Veiledere og veivisere -Positivt og engasjert veilederteam som «ser» oss -faglig oppdatert og mangfoldig kompetanse -helhetsforståelse (systemforståelse) - Kunnskap om endringstrategier/prosesser -Oversikt og tilgang til verktøy, maler, planer

5 GÁIVUONA SUOHKAN – KÅFJORD KOMMUNE • Samtaler • Drøftinger • Kritiske spørsmål • Tilgang til verktøy, maler, planer • Forelesninger (samlingene) • Skolevandring • Endringsledelse • Påfyll av kompetanse, oppdatert kunnskap (pedagogikk, organisasjonsutvikling og ledelsesteorier)

6 GÁIVUONA SUOHKAN – KÅFJORD KOMMUNE • Mangfoldig erfaringsdeling - Utviklingsplaner og satsingsområder Eksempler: • Skolenes milepælplaner • Klasseledelse • Sosial kompetanse- kjennetegn på godt læringsmiljø • Grunnmuren: Hensikt, Visjon, Verdier og Mål • Timeplanarbeid- tidsressurs fordeling • Endringshuset; ledelse av forandring og fornyelse • Plan for språkstimulering- lese og skriveopplæring • Skoleutviklingsplan og kompetanseplan (Nesset) • Ekstern skolevurdering • Skolevandring

7 GÁIVUONA SUOHKAN – KÅFJORD KOMMUNE Evaluering av samarbeidet med veilederkorpset Positivt: -Mer bevisst om hva som fremmer og hemmer utvikling, ryddighet og struktur i utviklingsarbeid og utarbeiding av konkrete tiltak- evaluering av egen praksis -Skoleeiers rolle er blitt mer synlig - Våre 3 skoler er kommet nærmere hverandre for å drøfte innholdet i kåfjordskolen, samarbeid med Skjervøy kommune som har skapt fagnettverk i N-Troms Utfordringer: -Tidsstyring -Manglende engasjement fra skoleeier (politisk nivå) -Opplevd skolestrukturdebatt som forstyrrende Tiltak: -Kåfjordsskolen skal dele med hverandre det vi har utarbeidet, maler, planer osv -En kåfjordsskole- drøftinger :hva skal være felles/ ulikt? -Utarbeide Strategiplan/ kvalitetsplan for kåfjordsskolen

8 GÁIVUONA SUOHKAN – KÅFJORD KOMMUNE • Ekstern skolevurdering • Positivt å få en bekreftelse på at vi gjør mye bra, -skolene i Kåfjord er gode! - spesielt positivt å få tilbakemeldinger om at foreldrene er fornøyde med skolens arbeid • Positivt å få konkrete tilbakemeldinger på utviklingspotensialet der vi bør bli bedre • Utfordringer: • Implementering av utviklingsarbeidet i hele personalet

9 GÁIVUONA SUOHKAN – KÅFJORD KOMMUNE Veien videre 3-årsperspektiv ( ny skolestruktur vedtatt, bygging av felles ungdomsskole) Kvalitetsplan ( som signaliserer det vi vil med skolen) -Visjon for kåfjordsskolen- (fokus på faglig kvalitet og trivsel) -Kjennetegn på hva som er kåfjordsskolen Rolle- og forventningsavklaringer: skoleeier (politikere og adm nivå), rektorer, øvrige ansatte, foreldre, elever

10 Visjon for Kåfjordsskolen Dette vektlegges i Kåfjordsskolen - kvalitet - kompetanse - omdømme Kvalitet betyr: -kartlegge kompetanse på de enkelte skoler - kompetansen skal være kåfjord sin, og ikke den enkeltes skole - Tidlig tverrfaglig innsats - nettverksbygging Kompetanse betyr: -erfaringsdeling -foreldreskole Omdømmebygging betyr: -lojalitet til det som er bestemt -foreldresamarbeid -markedsføring via hjemmesia - opprettholde vårt gode rykte Kjennetegn på kvalitet: - gode overganger ( tidlig informasjon, involvering) - trivsel - resultat - skole som gir tidlig tilbakemelding til foreldre (undre eller bekymre) Kjennetegn: SKOLEEIERS KVALITETSPLAN som skal bidra til mestring og læring i grunnskolen Tiltak for å oppnå kvalitet:

11 Styringskort for skolene i Kåfjord Kåfjordskolen ResultatMål 20102012201320142015 Tjenester / brukere(overordnet mål for tjenester?) Øke deltakelse i foreldreundersøkelse13.36 %253550 Dokumentasjon av faglig kartlegging95 %100 % Antall overgangsmøter barnehage/skole2222 Nasjonale prøver: Lesing 5. trinn mestringsnivå 137,5302520 Lesing 5. trinn mestringsnivå 229,23540 Lesing 5. trinn, mestringsnivå 333,335 40 Regning 5. trinn mestringsnivå 1 54,245 3025 Regning 5. trinn mestringsnivå 2 29,2 354045 Regning 5. trinn, mestringsnivå 316,62030 Engelsk 5. trinn, mestringsnivå 139,1302520 Engelsk 5 trinn mestringsnivå247,850 55 Engeslk 5.trinn mestringsnivå 3132025 Grunnskolepoeng39,539,639,84 Trivsel på SFO44,24,44,5 Andel elever med spes.undv15,20 %15 %14 %12 % Organisasjon Samarbeid og trivsel med kollegaer4,84,955,2 Faglig og personlig utvikling3,73,944,2 Andel gjennomførte medarbeidersamtaler100 % Sykefravær8,17,576,5 Økonomi Budsjettavvik0 %

12 Veien er lagt, vi vil møte utfordringer med konkrete tiltak HELHETLIG ORGANISASJONSENDRING - skoleeiernivå og skolenivå

13 Landet er annleis der du har budd vandra sveitta frose sett sola dale stige kverve og komma att landet er annleis når du veit her er røter Forfedrar Nils Aslak Valkeapaa (23.03.43-26.11.01)


Laste ned ppt "Anne Elisabeth Frode Beate og Eli på veilednings- oppdrag,to kommuner, seks skoler."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google