Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Grete Sevje 1 Muntlig eksamen i fremmedspråk. Grete Sevje 2 Grunnlaget for læring og vurdering: Kompetansemålene De samlede kompetansemålene knyttet til.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Grete Sevje 1 Muntlig eksamen i fremmedspråk. Grete Sevje 2 Grunnlaget for læring og vurdering: Kompetansemålene De samlede kompetansemålene knyttet til."— Utskrift av presentasjonen:

1 Grete Sevje 1 Muntlig eksamen i fremmedspråk

2 Grete Sevje 2 Grunnlaget for læring og vurdering: Kompetansemålene De samlede kompetansemålene knyttet til Skriftlig kompetanse: •Leseforståelse •Skriftlig produksjon Muntlig kompetanse: •Lytteforståelse •Muntlig produksjon •Muntlig samhandling

3 Grete Sevje 3 Grunnlaget for læring og vurdering: Kompetansemålene Hvordan vektlegger vi de ulike ferdighetene når vi vurderer? Muntlig kompetanse: •Lytteforståelse •Muntlig produksjon •Muntlig samhandling

4 Grete Sevje 4 Muntlig eksamen •Hvilke tema og språksituasjoner kan vi benytte for at elevene skal få vist sin lyttekompetanse? •Hvilke tema kan elevene snakke om for å få vist sin kompetanse i muntlig produksjon? •Hvilke språksituasjoner mestrer elevene slik at de kan få vist sin kompetanse i muntlig samhandling? Tenk – drøft – 10 min Grete Sevje4

5 5 Planlegging Tema elevene kan noe om Presentere seg selv: •Fortelle om meg selv •Familien •En venn •Rommet mitt •Huset mitt •Skoledagen min •Hverdagen min •Fritiden min •Hjemstedet mitt Presentere en faktatekst •en person •et dyr •en hobby •en sportsaktivitet •noe i naturen •et yrke •en aktuell hendelse •en reise •en nyhet •en film /bok 5Grete Sevje5

6 6 Planlegging Tema elevene kan noe om Fortelle om målspråklandet: •Kjente komponister •Kjente popgrupper for tiden •Kjente malere •Kjente sportsutøvere •Kjente skuespillere •Klimaet •Ulike måter å hilse på (til kjente/ukjente, ung/gammel) 6 o Spesielle bordskikker  Forskjellige måltider o Typiske retter o Viktige turistattaksjon – byer/steder o „Spennende“ dyr og planter o Skolesystemet o Politisk system o Feiring av nyttår, påske, nasjonaldagen, midtsommer, jul o Å være ung i landet 6Grete Sevje

7 7 Planlegging Språksit. elevene kan noe om •Ute å spise På turistkontoret •Handlesituasjoner Planlegge en fest •Finne overnattingssted Invitere til fest •Spørre/forklare veien På fest •Hos legen •I byen •På reisebyrået •På jernbanestasjonen 77Grete Sevje

8 8 Planlegging - generelt •Tenke gjennom organisering /gjennomføring/vurdering av eksamen. •Tenke gjennom organisering/innholdet i forberedelsestiden – veiledning og veileders rolle. •Tenke gjennom rollen til intern og ekstern sensor. •Velge ut emner /temaer/språksituasjoner ut fra hva elevene har arbeidet med. •Utarbeide tydelige kjennetegn for måloppnåelse på tre nivåer i et språk elevene forstår. •Vurdere bruk av hjelpemidler. •Repetere lytte- og samtalestrategier. Grete Sevje88

9 9 Planlegging (forts.) Oppgavene må utformes slik at det er mulig å lage kjennetegn for måloppnåelse som graderer prestasjonene i mist tre grader. Når vi lager kjennetegn sier vi noe om hva som er viktig, hva vi legger vekt på i vurderingen. 9Grete Sevje

10 10 Planlegging (forts.)  Kjennetegnene hjelper elevene til å arbeide mot målet. •Kjennetegnene hjelper læreren å veilede elevene i forberedelsestiden. •Kjennetegnene hjelper sensorene til å gi en rettferdig vurdering. •Kjennetegnene hjelper sensorene til å dokumentere karakteren. Grete Sevje10

11 Grete Sevje 11 Planlegging Lytteforståelse •Felles eller individuell prøve? •En eller flere tekster i ulike sjangre? •Gjør tekstene det mulig å vurdere elevenes kompetanse på ulike nivå? •Hva slags introduksjon før prøven? •Lytte en eller flere ganger? •Spørsmål på forhånd eller etterpå? •Ta notater? •Svare muntlig eller skriftlig? •Sammendrag eller spørsmål? 11 Grete Sevje

12 12 Planlegging Lytteforståelse (forts.) Lyttestoff: •fra utdanningsdirektoratet eller kommunen? •fra ”gamle læreverk”? •egenprodusert? •Utarbeide kjennetegn Grete Sevje12

13 Grete Sevje 13 Grete Sevje Planlegging Lytteforståelse - kjennetegn LavMiddelsHøy Du kan  gjenkjenne enkelte ord og uttrykk  si hva tema og / eller kommunika- sjonssituasjonen dreier seg om  fortelle hvorfor du forstår dette Du kan  gjenfortelle deler av hovedinnholdet i teksten  si noe mer om f eks •hvem teksten handler om •hvor personene er •når hendelsen finner sted •hvor hendelsen finner sted  fortelle om hvilken eller hvilke lyttestrategier du bruker for å forstå Du kan  gjenfortelle hovedinnholdet i teksten  si noe om detaljer i teksten  si noe om hensikten med/budskapet som kommer frem i teksten og begrunne dette  tolke teksten, dvs bruke egne erfaringer og kunnskaper til å utdype teksten og trekke slutninger som ikke kommer direkte frem i det du hører, evt. sammenligne med andre tekster du har lyttet til.  fortelle om hvilke lyttestrategier du bruker og begrunne hvorfor du valgte nettopp disse strategiene 13 Grete Sevje

14 14 Planlegging Muntlig produksjon •Hvilke temaer ? •Underpunkter /momenter? •Hvilke sjangre? •Krav til sjangertrekk? •Hvordan fremføre? •Krav til muntlig fremføring? •Støtte i bilder, undersøkelser, statistikk…? •Forslag til ulike presentasjonsmåter? •Utarbeide kjennetegn 14 Grete Sevje

15 15 Meg selv Familien Vennene Kjeledyr Interesser Fritid Bosted Skoledagen Muntlig produksjon Eksempel på eksamensoppgave Eksempler på momenter: Kompetansemål: Presentere ulike emner muntlig Bruke et ordforråd som dekker daglige situasjoner Delmål: Eleven skal kunne: fortelle om seg selv 15Grete Sevje

16 16 Muntlig produksjon: Fortelle om seg selv Eksempel på kjennetegn LavMiddelsHøy Innhold Du kan fortelle:  Hva du heter  Hvor gammel du er  Hvor du bor  Hvilken skole du går på  Hva du gjør i fritiden Innhold Du kan fortelle:  Hva du heter  Hvor gammel du er  Hvor du bor  Hvilken skole du går på  Hvordan en vanlig skoledag er  Litt om karaktersystemet  Hva du gjør i fritiden  Om venner  Om familie Innhold Du kan fortelle:  Hva du heter  Hvor gammel du er  Hvor du bor  Om familien din  Hvilken skole du går på  Hvordan en vanlig skoledag er  (antall timer, pauser, fag...)  Litt om karaktersystemet  Hva du gjør i fritiden (venner, hobbyer, interesser…)  Om hjemstedet ditt (navn på stedet, størrelse, beliggenhet, turistattraksjoner, av spesiell interesse for ungdom)  Om viktige hendelser i livet ditt  Om hvordan du tenker deg fremtiden din 16 Grete Sevje

17 17 Muntlig produksjon: Fortelle om seg selv Eksempel på kjennetegn (forts.) LavMiddelsHøy Bredde i ordforråd og strukturer Snakker ved hjelp av nøkkelsetninger Bruker helsetninger Bruker nåtidsformer/infinitiv Korrekthet Velger ord som stort sett blir forstått av mottakeren Uttaler ord slik at de fleste blir forstått Tekstbinding Binder sammen setninger med ”og” Lengde Snakker om emnet i ca 3 min Bredde i ordforråd og struktur Snakker ved hjelp av nøkkelord Har et variert ordforråd Bruker helsetninger Bruker i nåtidsformer Korrekthet Velger ord og strukturer som i hovedsak blir forstått av mottakeren Uttaler de fleste ord riktig Har god flyt i setningene Tekstbinding Binder sammen setninger med ”og” og ”men” Lengde Snakker om emnet i ca 5 min Bredde i ordforråd og struktur Snakker om de fleste momentene som er foreslått som innhold Har et stort og variert ordforråd Snakker fritt med lite skriftlig støtte Snakker i nåtid (og evt. fortid og fremtid) Presentere stoffet på en strukturert måte Uttrykker deg sammenhengende og i jevnt tempo Korrekthet Velger ord og strukturer som blir forstått av mottakeren Snakker med god uttale og intonasjon Uttrykker deg med få formelle feil Retter selv feil Tekstbinding Varierer mellom helsetninger og leddsetninger Lengde Snakker om emnet i ca 7 min 17 Grete Sevje

18 18 Planlegging Muntlig samhandling •Samtale om et tema/flere tema? Hvilke? •Være i ulike språksituasjoner? Hvilke? •To eller flere elever ? •En eller flere elever + lærer? •Dramatisering? •Rollespill? •Intervju? •Diskusjon? •Utarbeide kjennetegn 18 Grete Sevje

19 19 Muntlig samhandling Eksempel på eksamensoppgave Kompetansemål: •samtale om dagligliv, personer og aktuelle hendelser i språkområdet og i Norge •sammenlikne noen sider ved tradisjoner, skikker og levemåter i språkområdet og og Norge •gi uttrykk for opplevelser knyttet til språkområdets kultur Delmål: Eleven skal kunne osnakke om en reise i målspråklandet (har hatt, er på, planlegger) osnakke om likheter og ulikheter mellom målspråklandet og Norge 19Grete Sevje19Grete Sevje

20 20 Muntlig samhandling Eksempel på kjennetegn LavMiddelsHøy Innhold Du kan snakke om:  Hvor du vil reise  Når du vil reise  Hvordan du vil reise  Hvorfor du vil reise  Hvem du vil reise sammen med Innhold Du kan snakke om:  Hvor du vil reise  Når du vil reise  Hvordan du vil reise  Hvorfor du vil reise  Hvem du vil reise sammen med  Hva du ønsker å se - hvorfor  Hva du ønsker å oppleve - hvorfor Innhold Du kan snakke om:  Hvor du reiste  Når du reiste  Hvordan du reiste  Hvorfor du reiste  Hvem du reiste sammen med  Hva du så  Mennesker du møtte  Spesielle opplevelser du hadde  Meninger og følelser knyttet til det du så og opplevde  Sammenlike det du så og opplevde med det du kan se og oppleve i hjemlandet 20 Grete Sevje

21 21 Muntlig samhandling Eksempel på kjennetegn (forts.) LavMiddelsHøy Bredde i ordforråd og struktur Bruker enkeltord og noen få helsetninger Snakker i nåtid/infinitiv Korrekthet Velger ord som av og til blir forstått av mottakeren Uttaler en del riktig Samhandling Benytter noen høflighetsuttrykk Tekstbinding Binder sammen noen setninger med ”og” Lengde Snakker i ca 4 minutter Bredde i ordforråd og struktur Bruker helsetninger Snakker i nåtid Forstår det som blir sagt og responderer stort sett godt Korrekthet - Velger ord og strukturer som i stort sett blir forstått av mottakeren Uttaler ordene slik at de ikke hindrer forståelsen Snakker uten norsk intonasjon Tekstbinding Binder sammen setninger med ”og”/ ”men” Samhandling Benytter noen høflighetsuttrykk Har uttrykk for å starte og avslutte en samtale Stiller noen spørsmål hvis noe er uklart Bruker noen strategier for å forstå og gjøre deg forstått Lengde Snakker om emnet i ca 6 minutter Bredde i ordforråd og struktur Snakker om de fleste momentene som er foreslått iViser at du har et stort og variert ordforråd Snakke i nåtid (og evt.fortid og fremtid) Forstår det som blir sagt Korrekthet Velger ord og strukturer som blir forstått av mottakeren Snakker med god uttale og intonasjon Uttrykker deg med få formelle feil Tekstbinding Klarer å variere mellom helsetninger og leddsetninger Samhandling Benytter ulike høflighetsuttrykk Starter, holder i gang og avslutter en samtale Gir tilbakemeldinger på om du har forstått det mottakeren sier Stiller spørsmål hvis noe er uklart Bruker ulike strategier for å forstå og gjøre deg forstått Lengde Snakker om emnet i inntil 10 minutt 21 Grete Sevje

22 22 Å Muntlig samhandling Sammenlikne Norge og… Grete Sevje22

23 Grete Sevje 23 Eksempel (1) på eksamensoppgave Lytteforståelse - info til eleven Lytteoppgaven er individuell. Teksten(e) tar ca 4 min. Teksten(e) er lest inn på en CD. Du svarer skriftlig på spørsmål på norsk/gir et sammendrag på norsk. Du har til sammen 15 minutter til disposisjon. Du kan spille CD’en så mange ganger du ønsker og gjøre notater underveis. Se vedlagte kjennetegn på lytteforståelse. Husk lyttestrategiene. 23Grete Sevje

24 24 Eksempel (2) på eksamensoppgave Lytteforståelse - info til eleven Lytteoppgaven er individuell. Teksten(e) tar ca 4 min. Teksten (e) er lest inn på en CD. Hele gruppen lytter samtidig. Dere får høre teksten 2 ganger. Dere kan gjøre notater underveis. Dere svarer på spørsmål på norsk /gir et sammendrag, skriftlig eller muntlig. Dere har til sammen 15 min. til disposisjon. Se vedlagte kjennetegn på lytteforståelse. Husk lyttestrategiene. Grete Sevje24

25 Grete Sevje 25 Muntlig produksjon Temaet •er knyttet til kompetansemålene •er beskrevet i fagrapporten •er knyttet til stoff elevene har arbeidet med tidligere •trekkes •utformes og presenteres av eleven, evt med problemstilling Grete Sevje25

26 Grete Sevje 26 Eksempel på eksamensoppgave Muntlig produksjon – info til eleven Du/Dere skal presentere det emnet dere har forberedt. Dere velger selv utforming og presentasjonsform. Dere kan ha med notater fra foreberedelsesdelen. Notatene skal ikke vurderes. Notatene skal være støtte under presentasjonen. Dere har ca. 10 min. hver til disposisjon. Dere skal ha en oppfølgingssamtale med intern sensor om emnet på ca. 5 min. hver Samtalen er på målspråket. Se vedlagte kjennetegn på måloppnåelse for muntlig produksjon. 26Grete Sevje

27 27 Eksempel på eksamensoppgave Oppfølgingssamtale????? •Presentasjonen følges opp av en faglig samtale mellom elevene, intern sensor (og evt. ekstern sensor). •Formålet med samtalen er å sikre at karakteren blir satt på basis av den individuelle kompetansen til hver elev slik den kommer frem på eksamen. Grete Sevje27

28 Grete Sevje 28 Eksempel på eksamensoppgave Oppfølgingssamtale ???? •Samtalen bør ha preg av en reel faglig samtale mellom intern sensor (og evt. ekstern sensor). Det bør ikke bare være spørsmål fra intern sensor og svar fra eleven. •Samtalen skal få frem bredden i elevens kunnskaper om emnet og språklig kompetanse sett i forhold til kompetansemålene. Grete Sevje28

29 Grete Sevje 29 Muntlig samhandling Fremmedspråk???? •Her prøves elevens kompetanse i interaksjon i en ikke forberedt situasjon. •Intern sensor bør være samtalepartner (en tilnærmet innfødt språkbruker). •Intern sensor vil også kunne hjelpe eleven fremover i samtalen. Grete Sevje29

30 Grete Sevje 30 Muntlig samhandling (forts.) Innebærer både å kunne lytte og å kunne snakke: •samtale om noe •stille spørsmål •be om mer utfyllende svar •svare på spørsmål •uttrykke at jeg er enig eller uenig •reagere •diskutere 30Grete Sevje

31 31 Eksempel på eksamensoppgave Muntlig samhandling - info til eleven Du skal samhandle med intern sensor og evt. en medelev i en eller flere språksituasjoner / om et eller flere emner. Samtalen vil ta inntil 10 min. Se vedlagte kjennetegn for muntlig samhandling. Husk samtalestrategier. 31Grete Sevje

32 32 Lyttestrategier. V urderes ? •Gjette •Bruke transparente ord •Lytte etter navn på personer eller steder •Legge merke til tall •Forsøke å forstå hovedinnholdet •Forsøke å forstå enkelte elementer •Lytte etter stemmeleie, stemning •Fokusere på det man forstår 32Grete Sevje

33 33 Talestrategier m. prod. Vurderes? Under produksjonen •Utnytte hjelpemidler •Utnytte egne forkunnskaper •Finn andre ord •Kombiner et ord med et annet 33Grete Sevje33Grete Sevje

34 34 Talestrategier m. prod. Vurderes? Under fremføring •Stemmebruk – artikulasjon •Tempo – variasjoner – pauser •Kroppsspråk: holdning, bevegelser, gester, mimikk, blikkontakt •Bruk av manus/nøkkelsetninger/ord Tenk gjennom: Hva betyr framføringen for lytteforståelsen, virkningen? 34Grete Sevje

35 35 Talestrategier m. samh Vurderes ? •Non-verbalt språk •Finn andre ord •Kombiner et ord med et annet •Gjør om norske ord •Begynn på nytt •Be samtalepartneren om hjelp 35Grete Sevje35Grete Sevje

36 36 Individuell vurdering •Ved par eller gruppeeksamen må det beregnes nok tid til at individuell vurdering sikres. •…eksamensoppgaven må utformes slik at alle elever får mulighet til å vise hva de kan. Grete Sevje36

37 Grete Sevje 37 Grete Sevje Vurdering – ulike ferdigheter •Lytteforståelse: 20% av karakteren •Muntlig produksjon: 30% av karakteren •Oppfølgingssamtale: 20% •Muntlig samhandling: 30% av karakteren eller: •Lytteforståelse: 20% av karakteren •Muntlig produksjon: 40% av karakteren •Muntlig samhandling: 40% av karakteren 37

38 Grete Sevje 38 Grete Sevje Vurdering - korrekthet I muntlig kommunikasjon kan misforståelser og uklarheter ofte oppklares. Korrekthet er likevel alltid et mål. •Hvilke feil hindrer/hindrer ikke kommunikasjonen? •Hvilke feil gjør det ”slitsomt” å lytte? 38

39 Grete Sevje 39 Grete Sevje Vurdering – hva kan eleven? Gi vurdering som beskrive en positivt oppnådd kompetanse, ikke fravær av kompetanse. Eleven kan…, eleven mestrer…, eleven behersker… 39


Laste ned ppt "Grete Sevje 1 Muntlig eksamen i fremmedspråk. Grete Sevje 2 Grunnlaget for læring og vurdering: Kompetansemålene De samlede kompetansemålene knyttet til."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google