Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vurdering for læring Oktober 2013 Læringsdagene i Alta Line Tyrdal Line Tyrdal 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vurdering for læring Oktober 2013 Læringsdagene i Alta Line Tyrdal Line Tyrdal 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vurdering for læring Oktober 2013 Læringsdagene i Alta Line Tyrdal Line Tyrdal 2013

2 Sarah • Hva gjør Sarah i stand til å snakke slik hun gjør? • Hvilke elementer fra vurdering for læring kjenner dere igjen her? Line Tyrdal 2013

3 Mål Kriterier/ kjennetegn Tenkning, refleksjon, læring Line Tyrdal 2012

4 Bevis på læring Line Tyrdal 2013 • Når? • Hvordan? • Hvorfor?

5 Bevis på læring • Spørsmål som stilles • Dialog i klasserommet mellom elever og mellom lærer og elever • Kroppsspråk • Underveistester • Utsjekk og innsjekk • Logg • Oppsummeringer • Prøver og andre vurderingssituasjoner ( eks. foredrag, innleveringer) ( Trude Slemmen) Line Tyrdal 2013

6 Elevinvolvering i vurdering • Pakke ut mål sammen, hva betyr dette egentlig? • Hvilken vurderingsform egner seg ( hvordan kan du vise at du kan dette)? • Hva skal vi øve på og hvordan? • Hva trenger vi kriterier for? • Egenvurdering og kameratvurdering Line Tyrdal 2012

7 Elevene kan bare nå et mål hvis de forstår målet og vet hva de må gjøre for å nå det. Black and Wiliam Alice spurte: Kan du være så snill å si meg hvilken vei jeg skal gå? Det kommer an på hvor du skal, sa katten. Det spiller ingen rolle, sa Alice. Da spiller det heller ingen rolle hvor du går, sa katten. Lewis Carroll: Alice i eventyrland Line Tyrdal 2013

8 Hvor kommer målene våre fra? • fra LK 06? • fra den lokale læreplanen? • fra læreboka? Line Tyrdal 2012

9 • LK 06: - å kunne samle informasjon om og diskutere helseskader som kan oppstå ved bruk av ulike rusmidler • Læreboka: - å lære om alkohol, narkotika og tobakk Line Tyrdal 2012

10 Elevinvolvering i mål • gi eksempler på hvordan samer utnytter ressurser i naturen • forklare hvordan kroppen beskytter seg mot sykdom Hva betyr dette for oss, akkurat nå? Hva vet vi om dette fra før? Er det ukjente ord og begreper? ”Pakke ut” målene sammen.

11 Ulike mål-ulike vurderingsformer Kan forklare fotosyntesen. Kan skrive fagartikkel.

12 Variasjoner i vurderingsformene • Tekster i ulike sjangre • Film • Rollespill • Fagsamtaler • Deltakelse i diskusjoner • Framlegg en eller flere i gruppe • Tegneserie • Fotofortelling • Bygge en modell Line Tyrdal 2013 Hva skal vurderes ? Hva skal vi ha kriterier for?

13 For å vise at jeg kan______________ har jeg lyst til å -skrive en rapport □ -lage en fotofortelling □ -samle en utklippsbok □ -bygge en modell □ -lage en dans □ -lage et tankekart □ -snakke inn på bånd □ -lage en tegning □ (Se for eksempel Armstrong, Thomas (2003): Mange intelligenser i klasserommet, Abstrakt forlag, Oslo) Line Tyrdal 2013

14 Veien til målet Line Tyrdal 2013

15 Hva øver vi på og hva vurderer vi? Line Tyrdal 2012

16 Kan fortelle om Roald Amundsen. Line Tyrdal 2012

17 Verb i LK 06 (eksempler): • Bruke et begrep • Vise sammenhenger • Presentere • Skape fortellinger • Skildre • Drøfte • Fortelle • Sammenlikne • Registere • Beskrive • Samtale • Vise eksempler på • Gjøre greie for • Forklare Line Tyrdal 2010

18 OPPGAVE På gule lapper: Skriv 3 eksempler på læringsmål til et tema du holder på med nå. Line Tyrdal 2012

19 Lukkede læringsmål • kan konstruere en 60 graders vinkel • kan plassere alle fylkene i Norge på et kart • kan bruke spørsmålstegn riktig • kan nevne eksempler på engelskspråklige land • kan forklare hvordan man ser forskjell på gran og furu • kan forme bokstaven E Kjennetegnet av : -enten så kan du eller så kan du ikke - uttrykker ikke kvalitet - kan ikke forbedres kontinuerlig Line Tyrdal 2013

20 Åpne læringsmål • kan skrive en fagartikkel • kan drøfte årsakene til at det ble revolusjon i Frankrike • kan gjennomføre en undersøkelse og framstille resultatet i et diagram Kjennetegnes av : -kan alltid bli enda bedre - kan nås med ulik grad av kvalitet - viktig å se eksempler Line Tyrdal 2013

21 I grupper: Sorter lappene i to grupper, en med åpne og en med lukkede læringsmål. Line Tyrdal 2012

22 Noen feller • for mye fokus på innhold framfor ferdigheter og læringsstrategier • for detaljert? • for mange? • kvantitet framfor kvalitet? Line Tyrdal 2013 - Kunne bruke historiske kart og framstille oppdagingsreiser som europearar gjorde, skildre kulturmøte og samtale om korleis dei ulike kulturane opplevde møtet. ( LK 06, samf. etter 7.trinn)

23 Kriterier... • beskriver hva som må til for å nå et mål • beskriver hva som er viktig nå • beskriver av hva som kjennetegner god kvalitet • skal være synlige og kjente for elevene • uttrykker mestring og forventninger Line Tyrdal 2013

24 Hva er hva? • Sjekkliste? • Kriterier? • Kjennetegn? Line Tyrdal 2013 Lav grad av måloppnåelse Middels grad av måloppnåelse Høy grad av måloppnåelse Finne ukjente størrelser ved å sette inn i formler Finne ukjente størrelser ved å omforme enkle formler Finne ukjente størrelser ved å omforme formler Sjekkliste:  overskrift  marg  nummer på alle oppgavene  mellomrom Kriterier: • snakker høyt og tydelig • tar pauser • har øyekontakt med publikum • snakker fritt fra stikkord • har relevante stikkord i presentasjonen

25 Kriterier med utgangspunkt i eksempler • se flere eksempler på arbeider i samme sjanger som de jobber med • gjerne flere ulike måter å løse samme oppgave på, men samme kvalitet • eksempler på gode og mindre gode • diskutere med utgangspunkt i eksemplene. Hva gjør at noe er bedre enn noe annet? Line Tyrdal 2013

26 Vise med modeller- kriterier blir mer enn ord

27 Innholds- eller kvalitetskriterier? Teksten har overskrift Jeg viser respekt for andres meninger. Teksten er delt i avsnitt. Jeg kan si hva klokka er når den er hel og halv. Jeg har med et flagg Jeg får fram flere argumenter som belyser flere sider Innledningen gjør leseren nysgjerrig Jeg har med minst 3 opplysninger om personen jeg har valgt Jeg ser på publikum Line Tyrdal 2012

28 ”create nowhere to hide in order to get high quality information”… Line Tyrdal 2011 ( Dylan Wiliam ) (Skøyen skole)

29 Line Tyrdal 2013 To ting jeg har lært: Et spørsmål jeg har: HUSKEKORT: Skriv 3 ting du lærte i forrige time Utsjekk Trafikklys som avslutning på timen

30 Spørsmål som fremmer refleksjon • De planlagte spørsmålene er ofte de beste • Åpne spørsmål fremmer refleksjon i større grad enn lukkede spørsmål • 10 sekunder tenketid • ”Think-pair-share” • ”No hands” Line Tyrdal 2013

31 Effekt av å vente lenger Rowe (1974 i Black mfl 2006:33) studerte effekten av at lærere ventet lengre på svar når spørsmål blir stilt i klassen og hun observerte følgende: • Svarene ble lengre • Frykten for å svar feil ble mindre • Elevene ble mer sikre i sine svar • Elevene utfordret eller forbedret svarene til andre elever • Flere svaralternativer kom frem 31Trude SlemmenLine Tyrdal 2013

32 Elever som læringspartner for hverandre • En fast samarbeidspartner i en periode ( 1-2 uker) • Faste par/grupper som skal diskutere og løse oppgaver sammen • Ha kriterier og vurdere hverandre som læringsvenn • Forandre grupper/par ofte Line Tyrdal 2013

33 Line Tyrdal 2012 Eks. fra Skøyen skole

34 Mål: Jeg kan lage en tegneserie. Line Tyrdal 2012 Eks. fra Kringsjå skole

35 Line Tyrdal 2012 Eks. fra Hasle skole

36 Line Tyrdal 2012 Kriterier: Kameratvurdering:Bevis: Innledningen gjør leseren nysgjerrig. Hva lurer du på etter å ha lest innledningen? Noen ytre og indre trekk ved hovedpersonen. Hva vet du om hovedpersonen etter å ha lest teksten? Leseren vet hvor handlingen foregår og hvordan det ser ut der. Beskriv hvordan det ser ut der handlingen foregår. Fortellingen har et høydepunkt. Sett strek under høydepunktet i fortellingen med en farge. Mitt mål: Alle ord med dobbeltkonsonant er riktig skrevet. ( bare egenvurdering) KAMERATVURDERING FORTELLING, 1.UTKAST

37 Det kan gjøres enkelt..... Hvilken bokstav er finest? Hvorfor? Foreslå et adjektiv som kan gjøre teksten bedre. Still et spørsmål som du mener bør besvares i teksten. Sammenlikne svarene på mattestykkene. Hvilken setning liker du best? Hvorfor? Line Tyrdal 2012

38 Feedback: ”Highlightning” og prosess Elevene har skrevet en tekst som lærer har vurdert. Læreren fokuserer på 2-3 kriterier som gjelder for skriveoppgaven i sin vurdering. Vurderingen blir gjort ved å markere positive sider ved elevteksten med en farge og deler som kan forbedres med en annen (markeringspenn). Elevene sitter i grupper og vurderer hverandres tekst med hjelp av lærerens "highlighting". Der begrunner de den positive merkingen fra læreren og gir hverandre tips om hvordan teksten kan bli bedre der læreren har markert dette Line Tyrdal 2012

39 Tilbakemeldinger kan gis på ulike måter… Line Tyrdal 2012 Eks. fra Ullevål skole

40 Lærerens tilbakemelding • På et tidspunkt der det fortsatt er mulig å gjøre endringer • Spesifikk både på det som er bra og det som kan bli bedre • Etter elevens egenvurdering • Beskrivende eller vurderende? • Skriftlig eller muntlig? • Utsette karakteren? Line Tyrdal 2013

41 Vurderingens konsekvenser • læreren kan endre sin undervisning • eleven kan endre sine strategier • hva kan jeg gjøre når du ikke forstår? • hva kan du gjøre når du ikke forstår? Vurdering som ikke får konsekvenser, er ikke vurdering for læring. Line Tyrdal 2013

42


Laste ned ppt "Vurdering for læring Oktober 2013 Læringsdagene i Alta Line Tyrdal Line Tyrdal 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google