Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Barrierer og drivere for energieffektivisering. Målsetningene i programmet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Barrierer og drivere for energieffektivisering. Målsetningene i programmet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Barrierer og drivere for energieffektivisering

2 Målsetningene i programmet

3 Målsetninger i programmet For å nå programmets målsetninger trengs en helhetlig strategi for: Få fram kunnskap og utvikle kompetanse i hele byggenæringen Implementere kunnskap på en systematisk måte Utvikle og ta i bruk ny teknologi Utvikle bedre produkter

4 Formål

5 Hovedvirkemidler

6 Hovedsatsninger

7 Tre typer virkemidler Forbildeprosjekter Investeringsstøtte Kompetansehevingstiltak

8 Byggherrer TekniskeØkonomiskeStrukturelleKulturelle Lite informasjon om energibruken i bygg Lite informasjon om driftskostnader Høye investeringskostnader Eier/leier – forhold. Byggherrer får ikke igjen for lavere driftsutgifter Lave energikostnader lite viktig i forbindelse med leie av bygg. Løse strukturer- eier/leierforhold Engangsbyggherrer – lite erfaringsoverføring Mange bekker små… Kultur for høyt elbruk og Etterisolering= fuktskader

9 Byggenæring TekniskØkonomiskStrukturelleKulturelle Manglende spredning av forbildeprosjekter Lite data og statistikk om energibruk i bygg Ikke utviklet og implementert kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Det er ikke stort nok marked som innbetaler kompetanseheving på energiområde Fragmentert næringLav etterutdannings- kultur Lavstatus for håndverksfag

10 Offentlige TekniskØkonomiskStrukturelleKulturelle Lite data og statistikk om energibruk i bygg Ikke mål for energieffektivisering Energipris gjenspeiler i langsiktig marginalkostander Fragmenterte beslutningsstrukturer på statlig nivå Fragmentert kontrollapparat Ikke sett på som en vinnersak for politiske partier

11 TekniskeØkonomiskeStrukturelleKulturelle Byggherrer Lite informasjon om energibruken i bygg Lite informasjon om driftskostnader Høye investeringskostnader Eier/leier – forhold. Byggherrer får ikke igjen for lavere driftsutgifter Lave energikostnader lite viktig i forbindelse med leie av bygg. Løse strukturer- eier/leierforhold Engangsbyggherrer – lite erfaringsoverføring Mange bekker små Byggenæring Manglende spredning av forbildeprosjekter Lite data og statistikk om energibruk i bygg Ikke utviklet og implementert kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Det er ikke stort nok marked som innbetaler kompetanseheving på energiområde Fragmentert næring Lav etterutdannings- kultur Lavstatus for håndverksfag Offentlige Lite data og statistikk om energibruk i bygg Energipris gjenspeiler i langsiktig marginalkostander Fragmenterte beslutningsstrukturer på statlig nivå Fragmentert kontrollapparat Ikke sett på som en vinnersak for politiske partier

12 Kompetanse TekniskØkonomiskStrukturelleKulturelle Utvikling av verktøy Utvikling av etterutdanningsprogram Bedre modelleringer Verktøy for implementering av kunnskap Mer info om rehab mot passivhusnivå Det er ikke stort nok marked som innbetaler kompetanseheving på energiområde Ikke midler til utvikling av kompetanseopplegg Fragmentert næringTa i bruk kunnskap Lav LCC-tekning Lite deling av informasjon

13 Forbildeprosjekter TekniskØkonomiskStrukturelleKulturelle Utvikling av kunnskap om rehabilitering og passivhusnivå Tydeligere kriteriesett i arkitektkonkurranser og anbudskonkurranser Ingen standard for næringsbygg Lav erfaringsoverføring mellom forbildeprosjekter Lite midler til utviklingsarbeid og tidligfaserådgivning Passivhus oppfattes som ”ekstremt” Myte om at passivhus gir dårlig inneklima

14 Drivere TekniskeØkonomiskeStrukturelleKulturelle Klimakur 2020 – utredninger Innstramninger i regelverket Statsbyggs klima- og energistrategi Økt bruk av BIM Utbygging av forbildeprosjekter Energimerke Innstramninger i regleverket Støtte gjennom Enova og Husbanken Lavenergiprogramme t bidra til økt koordinering Økende fokus livsløpsberegninger Økt kunnskap og interesse for lavenergi- og passivhus

15 Hva skal være lavenergiprogrammets kriterier for forbildeprosjekter Hva skal vi sette i gang selv? Hva skal vi støtte? To former for forbildeprosjekter Konkrete byggverk Utviklingsprosjekter

16 Hva er utviklingsprosjekter? Fra kunnskap til handling Utvikling av verktøy Erfaringsoverføring Måling av reelt energibruk Tidligfase rådgivning

17 Lavenergiprogrammets egne prosjekter Samarbeidsprosjekter mellom aktørene i programmet? Eks: Måling av energibruk Samarbeid Enova og BE forbildeprosjekter og nye forskriftskrav BE og BNL kontroll med sentral godkjenning Forslag til miljøkriteriesett Enova og BNL etterutdanning i forbindelse med Enova- anbefaler Husbanken, Enova, Arkitektbedriften, BNL kompetanseheving forbildeprosjekter Statsbygg og NVE- energimerke og faktisk energibruk


Laste ned ppt "Barrierer og drivere for energieffektivisering. Målsetningene i programmet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google