Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lærerkurs NM for ungdomsbedrifter Energi og entreprenørskap v/Anne Elisabeth Scheen, Naturfagsenteret og Mie Abelgaard, Enova SF.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lærerkurs NM for ungdomsbedrifter Energi og entreprenørskap v/Anne Elisabeth Scheen, Naturfagsenteret og Mie Abelgaard, Enova SF."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lærerkurs NM for ungdomsbedrifter Energi og entreprenørskap v/Anne Elisabeth Scheen, Naturfagsenteret og Mie Abelgaard, Enova SF

2 Om Enova Læreplan ift entreprenørskap og energi Et samfunn i endring Bedriftsvirksomhet og energieffektivisering Energi i ungdomsbedriften Energidesign Energidesignprisen Eksempler/diskusjon

3 Enovas ansvar Fremme miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon som skal bidra til å styrke forsyningssikkerheten for energi og redusere utslipp av klimagasser. Energiomleggingen er en langsiktig satsing på utviklingen av markedet for effektive og miljøvennlige energiløsninger

4 Vår visjon Drivkraften for fremtidsrettede energiløsninger Våre verdier •Tydelig •Ansvarlig •Inspirerende •Markedsnær Ca 55 ansatte Etablert 2001

5 Våre resultatmål Innen utgangen av 2011: 18 TWh • mer effektiv energibruk • økt produksjon av ny fornybar energi Innen utgangen av 2020: 40 TWh Enova er et statsforetak og våre mål fastsettes av Olje- og energidepartementet. Budsjettramme 2010: 3,152 MRD

6 Blant våre tilbud - Enova svarer 800 49 003 - Enova støtter - Enova nettprat svarer@enova.nosvarer@enova.no - Enova anbefaler www.enova.no

7 Barn og ungdom Egen satsing på barn og unge: Ønsker å bidra til at neste generasjon tar smarte og effektive energivalg Enova Regnmakerne og samarbeid Ungt Entreprenørskap

8 Jfr. Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling Entreprenørskap og bedriftsutvikling skal øke kompetansen om hvordan en virksomhet etableres, drives og utvikles Videre skal faget øke forståelsen for etiske og miljømessige konsekvenser av næringsvirksomhet

9 Et samfunn i endring Forsyningssikkerhet, klimaendring, økte kostnader => Framtidige generasjoner tvinges til å fokusere på energi og energibruk på en annen måte Energi må utnyttes mer effektivt; stiller krav til produkter og tjenester

10 Scenario Energi blir mangelvare på globalt nivå før 2050 - reelt? - konsekvenser - forebyggende tiltak

11 Energiperspektiv i bedriften All energi har miljøbelastning All virksomhet krever energi  Energibevissthet Den mest miljøvennlige kilowattimen er den vi ikke bruker!

12 Bakgrunn – energi i alle ledd Økodesigndirektivet: produkter med lavest mulig miljøbelastning gjennom produktets livssyklus CE-merket: minimumskrav til energieffektivitet for alle energirelaterte produkter (må være tilstede allerede i designfasen) Energimerking av bygg Energimerking hvitevarer Etc., etc., etc…

13 Fordeler bedriftsmessig Energieffektivisering er lønnsomt Energieffektiviseringstiltak viser samfunnsansvar og gir bedre omdømme => kan gi konkurransefortrinn Lokale handlinger gir globale resultat Ikke minst; påbudene/kravene fra regulerende myndigheter øker – greit å være føre var 

14 Energibruk og energieffektivisering i Ungdomsbedriften • Ungdomsbedriftens delårsrapport: skal omtale bedriftens energibruk og ha en bevisst holdning til energi- og klimaspørsmål i forhold til produksjon av varer og tjenester • Energiledelse: ledelsen tar ansvar for at bedriften har effektiv energibruk. Styringssystem på linje med personalledelse, økonomiledelse. - Sette konkrete energimål - Gjennomfører tiltak i samarbeid med ansatte

15 Forts. energibruk og energieffektivisering i ungdomsbedriften • Rapportering av energibruk: oversikt over energibruken for de lokalene som skal benyttes (ofte skolen) - Gj.snittlig energibruk i kWh/m2? - Energikilde oppvarming – sjekke med vaktmester • Alle ungdomsbedrifters delårsrapport skal ha bevissthet rundt, og en plan, for energibruken (gjelder utvikling og drift)

16 Energidesign •Utvikling/designprosess der designeren tar hensyn til energibruk på lik linje med kvalitet, teknologi, estetikk, ergonomi, etc. •Finne alternative energiløsninger slik at produktet forårsaker lavere energibruk totalt sett

17 Forts. Energidesign • Gjelder drift, produksjon, tjenester • Ungdomsbedrifter som har energidesign i/som forretningsidé kan delta i konkurransen Energidesignprisen

18 Energidesignprisen Ungdomsbedrifter som har energidesign som forretningsidé/ønsker å utvikle energiinnovasjon: • Har et produkt som reduserer energiforbruket • Tar i bruk/fremmer/utvikler fornybar energi • Fremmer holdningsskapende arbeid + Bedriften må drive energioppfølging og ha en energi- og klimaprofil

19 Energibevisshet i NM UB •De fleste deltakerne i NM UB 2011 kan fokusere på redusert energiforbruk ift produktet/tjenesten som tilbys • Måling av energiforbruk i lokalet som brukes • Sjekke varmekilde • Fokus på kortreiste produkter/tjenester • Valg av klimavennlige materialer, produksjonsmetoder og verktøy

20 Eksempler • Kampanje a la informasjonsplakat på alle hotellrom om at håndklær som henges opp ikke sendes til vask • Lampe som også brukes som tørkestativ • Rådgivning/nettverksetablering (web?) mot håndverkere ift å bygge passivhus • Ulike timere • Ulike målere => Produkter som innebærer energieffektivisering og som gjør at det er gøy å spare energi 

21 Case 1 Mat- produksjon og salg: - Kald mat i stedet for varm - Sjekke energibehov i lokale - Kortreiste råvarer - Spareprogram oppvaskemaskin - Råvarens energibehov / klimagassutslipp

22 Case 2. Salg av diverse produkter - Materiale - Produksjonssted – transportbehov - Produksjonsmetode - Sjekke energibehov i lokale - Energibehov knyttet til salg og levering

23 Case 3. Rådgivningsfirma / energidesignprodukter /kampanjer - Synliggjøring av hva kunden kan spare i energibruk - Sjekke energibehov i eget lokale - Energibehov knyttet til drift - Synliggjøring av energinytten av produktet/tjenesten

24 Diskusjon/spørsmål… http://www.tii.se/energydesign/approaches/ http://www.blackle.com


Laste ned ppt "Lærerkurs NM for ungdomsbedrifter Energi og entreprenørskap v/Anne Elisabeth Scheen, Naturfagsenteret og Mie Abelgaard, Enova SF."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google