Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Medarbeidere med brukererfaring, hvordan transformere brukererfaringer til nyttig praksis. Audun Pedersen Spesialrådgiver for psykisk helse, Bergen kommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Medarbeidere med brukererfaring, hvordan transformere brukererfaringer til nyttig praksis. Audun Pedersen Spesialrådgiver for psykisk helse, Bergen kommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 Medarbeidere med brukererfaring, hvordan transformere brukererfaringer til nyttig praksis. Audun Pedersen Spesialrådgiver for psykisk helse, Bergen kommune

2 NAV, 24.06.2014Side 2

3 NAV, 24.06.2014Side 3

4 NAV, 24.06.2014Side 4 Økt fokus på arbeid og psykisk helse  Viktighet av arbeid for personer med alvorlige psykiske lidelser  Mellom 30 - 50 % vil komme seg  Opptrappingsplanen for psykisk helse (1999-2008)  Klare politiske mål om økt arbeidsdeltakelse for personer med psykiske lidelser – også vektlegging av brukernes egne erfaringer

5 NAV, 24.06.2014Side 5 Hvorfor medarbeidere med brukererfaring ?  Vi tror at kunnskap og erfaring samlet gjennom mange år som bruker av psykiske helsetjenester kan være nyttig for å utvikle og forbedre helsetjenestene  For å gjøre denne erfaringen nyttig for andre (både hjelpere og brukere) tror vi at en transformering av erfaringene er nødvendig - fra noe privat til noe mer allmenngyldig  Egen erfaring + utdanning inkl. personlig vekst = Medarbeider med brukererfaring

6 NAV, 24.06.2014Side 6 Ikke for alle! Rekruttering  Annonse i lokalpressen  Personen skal ha en særlig motivasjon for dette  Første kull startet opp i 2006, de hadde 50 søkere og 30 ble intervjuet  15 elever ble tatt opp  Alle hadde lang erfaring som brukere av psykiske helsetjenester  De fleste var uføre på grunn av en alvorlig lidelse  Uttalt ønske om å bidra og entusiasme for økt fokus på brukerkompetanse

7 NAV, 24.06.2014Side 7 Hvordan bli MBer?  Gjennom ett års utdannelse og praksis gjøre ex-brukeren kompetent som hjelper  Dette året har følgende 3 moduler som henger sammen 1) 10 uker teori 2) 14 uker praksis 3) En skriftlig oppgave, der hensikten er å kombinere egen erfaring med ny teoretisk kunnskap og praktisk arbeid 4) Bryne sin egen erfaring mot andres erfaringer – være åpen – evne til å reflektere over egne erfaringer

8 NAV, 24.06.2014Side 8 Teori  140 timer teori, der elevene lærer om psykologi, psykiatri, farmakologi, juss, kommunikasjon, veiledning, profesjonell rolle og taushetsplikt  Hensikten er å starte en personlig prosess hos eleven  Det viktigste læres gjennom diskusjoner, gruppearbeid, og ved å evaluere sine erfaringer på bakgrunn av det de lærer

9 NAV, 24.06.2014Side 9 Praksis  14 uker  Her er de elever, ikke ansatte  De har hatt praksis på DPS, NAV, kommunale aktivitetssentre og tilrettelagte botilbud  De har veiledning gjennom hele praksisperioden  Mange av elevene får arbeid etterpå der de har hatt praksis i skoleåret

10 NAV, 24.06.2014Side 10 Hva har skjedd?  Den 4. klassen startet i august 2009 med 18 elever  Resultater fra de første 3 årene:  Startet utdanningen:48  Fullførte:29  Jobber i de psykiske helsetjenestene 28  Jobber andre steder: 6  Startet annen utdannelse: 8  Jobber fortsatt med oppgaven: 1  Ikke aktive:(Stort sett etter eget valg) 7

11 NAV, 24.06.2014Side 11 Erfaringer så langt:  Programmet har bidratt til et nytt fokus i tjenestene - brukernes kompetanse har fått større verdi  MB erne sin erfaring etter å ha deltatt i dette programmet er at programmet er et godt fundament å starte på og gir trygghet og selvtillit i møte med andre brukere  Erfaring er nyttig kunnskap !

12 •Aktivitetssentre - totalt 8 - nå 6 •Tilrettelagte botilbud – totalt 4 - nå 3 •I et kompetanseprogram for ansatte – 1 •Mottaks- og kompetansesenter for flyktninger og innvandrere – 1 •I et idrettslag for personer med psykiske lidelser - 1 •Arbeidsleder i tilrettelagt arbeid - 2 Hvor har MBerne arbeidet?

13 •Stort sett alle jobber deltid, mellom 7 og 20 timer per uke, ettereget valg •De fleste har levd av trygd i mange år – og betales inntill 1G. •Noen kombinerer attføring og ordinær lønn •Noen har klare mål om “vanlig jobb” eller “vanlig utdannelse” •For noen er målet kombinasjon av lønn og trygd •I dag har to vanlig lønn og 2 studerer på høgskolen Hvordan lønnes de?

14 •MB erne gir håp til andre brukere – både ved å jobbe og ved å ha blitt hjelper •De utfordrer mytene ved kronisitet og livslang sykdom •De blir gode rollemodeller – gir andre selvtillit •Brukerne kan oppleve seg forstått på en særlig måte •En bruker har vært sint og sier “Tror du at du er bedre enn oss?” Verdi for brukerne

15 •De utfordrer skillet mellom “oss og dem” •De kan få ny innsikt og nye perpektiver fra Mberne – om de er åpne for det •De har en medarbeider ekstra – de rekker mer •De får et mer optimistisk syn på tilfriskning •De blir inspirert av å jobbe med en tilfrisknet bruker Verdi for de profesjonelle

16 •De får en jobb •En mer meningsfull og normal hverdag •De får bedre økonomi •De får en verdsatt rolle og bedre selvtillit •De ser nye muligheter for egen utvikling – “Hvor går nå grensen?” •”Livet mitt er tilbake på sporet igjen” •“Jeg kan begynne å håpe og drømme igjen” Verdien for MBerne selv

17 Spørsmål til ACT samlingen •1. Hvorfor mener du at brukeransettelser er viktige? •Kompletterende kompetanse, holdninger, håp. •2. Hva er målet med en brukeransettelse? •Ta i bruk viktige og nyttige ressurser •3. Hvilken nytte kan det ha for ansatte og brukere av en tjeneste. •Nye perspektiver, nytt håp, en del av brukerdemokratiet

18 Spørsmål til ACT samlingen •4. Utfordringer i forhold til den enkelte ansatte med brukererfaring – forventninger til ansatte og ansattes forventninger til tjenesten (ulike muligheter og begrensninger) •Fleksibilitet, helseproblemer (også somatiske) •Ta små steg – noen vil mer enn de makter •Innsikt i egen situasjon (gjelder få) •Utforming av rollen – ansatt – bruker eller både óg?

19 Spørsmål til ACT samlingen •5. Erfaringer/utfordringer som tjenestene opplever i forhold til ansatte med brukererfaringer. •De må sammen skape rollen/jobben – innhold og rammer. Mye individuell tilpasning, hva er særlige ressurser de kan utnytte? Hvordan generere mest mulig nytte for alle parter? •6. Hvilke erfaringer finnes knyttet til å bruke MB ere i direkte pasient/brukerarbeid? •Hos oss gjelder dette nesten alle. Gode erfaringer. Blir verdsatt av brukere og ansatte. •Håndterer profesjonell rolle godt – er til nytte - trives.

20 Særlige utfordringer ACT •Krav til selvstendighet •Være trygg og robust - kunne bevege seg i rusbelastede miljøer – hospits ol •Tåle avvisning •Evne til å skape kontakt og tillit •Kunne be om hjelp •Dvs - De møter de samme utfordringene som de andre ansatte – som også bør siles nøye

21 Adresse •Spesialrådgiver Psykisk helse •Audun Pedersen Audun.Pedersen@bergen.kommune.no Audun.Pedersen@bergen.kommune.no •Telf 5556 7457 •Mobil 9779 8722 •Byrådsavdeling for helse og inkludering •Bergen kommune


Laste ned ppt "Medarbeidere med brukererfaring, hvordan transformere brukererfaringer til nyttig praksis. Audun Pedersen Spesialrådgiver for psykisk helse, Bergen kommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google