Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Erfaringer og erkjennelser fra praktisk likestillingsarbeid i Steinkjer kommune Karin Hovde, KUN senter for kunnskap og likestilling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Erfaringer og erkjennelser fra praktisk likestillingsarbeid i Steinkjer kommune Karin Hovde, KUN senter for kunnskap og likestilling."— Utskrift av presentasjonen:

1 Erfaringer og erkjennelser fra praktisk likestillingsarbeid i Steinkjer kommune Karin Hovde, KUN senter for kunnskap og likestilling

2 Forutsetninger for likestillingsarbeid Strukturelle tiltak nasjonalt Lovverk Rapporteringskrav Avtaler + Holdninger hos menneskene i strukturene Kunnskap om lov, rapportering, avtaler Kompetanse til å oppfylle kravene Følelse av nytte + Strukturelle tiltak lokalt Vedtak Planer Organisering Rutiner Midler

3 Praksis: Den harde kjerne  Personalkonsulent  Likestillingsutvalget  Ordfører og politikere  Plansjef  Fagmiljø

4 Erkjennelse  Å holde seg oppdatert på fagområdet er viktig  Allianser er nødvendig  Likestillingsutfordringene endrer seg  Mulighetene for å iverksette tiltak endrer seg

5 Eksempel på tiltak plan 2004 – 2007  Steinkjer kommune har vedtatt at kommunen, i sin rolle som arbeidsgiver og tjenesteyter, skal ivareta full likestilling mellom kjønnene. Kvinner og menn skal gis like muligheter til utdanning, arbeid, kulturell og faglig utvikling.  Kommunen som politisk arena skal ha likestilling mellom kjønnene, og skal være tilrettelagt for deltakelse fra både kvinner og menn.  Steinkjer kommune skal være pådriver for likestilling i samfunnet.  I Steinkjer kommune skal alle virksomhetsområder vurdere minst ett område innenfor sin tjenesteyting for å finne ut om kommunen tilbyr likeverdige tjenester til kvinner og menn.

6 Legevaktordningen Resultat: Kvinner og menn oppsøker legevakt like mye •Menn oftere i ambulanse Ved hjerteproblem: •Kvinner vurderes som haster •Menn vurderes som akutt

7 Antall døgn på rehabilitering etter sykehusopphold EnsligGift Menn4918 Kvinner3634

8 PPT  Problemstilling: Hvorfor henvises det færre jenter enn gutter til PPT?

9 Flyktningtjenesten  Problemstilling: Hvilke metoder kan brukes i undervisningen for å gi kunnskap, endre holdninger og fremme likestilling? Resultat: Utprøving av aktive undervisningsmetoder

10 Personal  Problemstilling: Får mannlige og kvinnelige arbeidstakere med behov for oppfølging av helsemessige årsaker, ulik oppfølging og ulike muligheter til tiltak  Menn og kvinner får forskjellig oppfølging:  Menn mer sykemeldt  Kvinner mer aktiv sykemeldt

11 2009 Pågående arbeid  Hvordan kan likestilling og mangfoldsperspektivet integreres i landbrukskontorets ordinære arbeid? Steinkjerlandbruket skal være et utstillingsvindu for norsk landbrukspolitikk.

12 Erkjennelser  Kjønnsperspektivet bringer inn en ny dimensjon, tvinger en til å tenke nytt  Avdekker strukturer  Vi finner både urettferdigheter og forbedringsområder for tjenesten  De som ser nytten av å bruke et kjønns- og likestillingsperspektiv, får nytte av det  ……hvis de setter av tid, velger riktige medarbeidere til å gjennomføre, støtter disse, involverer enheten


Laste ned ppt "Erfaringer og erkjennelser fra praktisk likestillingsarbeid i Steinkjer kommune Karin Hovde, KUN senter for kunnskap og likestilling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google