Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lillehammer modellen 7/11-2013. BAKRUNN FOR PROSJEKTET 15/6-2009 lyste Fylkesmannen Oppland ut midler til lokalt arbeid med likestilling i barnehagen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lillehammer modellen 7/11-2013. BAKRUNN FOR PROSJEKTET 15/6-2009 lyste Fylkesmannen Oppland ut midler til lokalt arbeid med likestilling i barnehagen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lillehammer modellen 7/11-2013

2 BAKRUNN FOR PROSJEKTET 15/6-2009 lyste Fylkesmannen Oppland ut midler til lokalt arbeid med likestilling i barnehagen. Prosjekt 2 i utlysningen:  Samarbeide mellom barnehage og ungdomsskole.  Flere forskere og menn i nettverket ”menn i barnehager” hevder at gutter i ungdomsskolen er en viktig gruppe å satse på for rekruttering til et yrke i barnehagen.

3 OPPMERKSOMHET  Besøk av Barne- og likestillingsministeren Audun Lysbakken.  Innslag på God morgen Norge tv 2  Lokalaviser  Bladet Utdanning  Barnehage.no ( nett og blad)  Besøk av Utdanningsdirektoratet  Flere foredrag / presentasjoner

4 Artig med medieomtale. …forsida på gd…

5 HAMMARTUN SKOLE 600 elever 100 ansatte -en GENIAL plass å være 98 barn 16 ansatte, 1 mann i fast stilling

6 ÅRETTA UNGDOMSSKOLE • 45 ANSATTE • 370 ELEVER STEINRØYSA BARNEHAGE • 70 BARN • 17 ANSATTE • 5 MENN I FAST STILLING

7 Smestad Ungdomsskole ca 320 elever Ca 40 årsverk Lundgaardsløkka Barnehage 68 barn 15 årsverk 4 menn i faste stillinger

8 LIKESTILLING 2014 MÅL 2. Likestilling for fremtiden -Øke bevisstheten om likestilling i barnehage og utdanning. Hva vil regjeringen? • at barnehagene og utdanningssektoren skal fremme likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. • å stimulere til mer utradisjonelle utdanningsvalg for jenter og gutter både innenfor videregående opplæring og høyere utdanning. • arbeide for å øke andelen menn i barnehagene til 20% • jevnere kjønnsbalanse blant studenter i førskolelærer – lærer og barnevernutdanningen.

9 RAMMEPLANEN  Likestilling mellom kjønnene skal gjenspeiles i barnehagens pedagogikk.  Barnehagen skal oppdra barn til å møte og skape et likestilt samfunn.  Barnehagen skal bygge sin virksomhet på prinsippet om likestilling mellom kjønn.  Gutter og jenter skal ha like muligheter til å bli sett og hørt, og oppmuntres til å delta i felleskap i alle aktiviteter i barnehagen.  Personalet må reflektere over sine egne holdninger og samfunnets forventninger til gutter og jenter.

10 HVA ER EN LEKERESSURS ? En lekeressurs kommer til barnehagen og er sammen med barna. Lekeressursen er med barna på deres premisser, men kan også ta initiativ til aktiviteter. Forslag på aktiviteter: Tegning, maling, bygge med lego, musikkstund, ”fotballskole,” ski eller skøyte aktiviteter, lesegrupper m.m Som lekeressurs får guttene en av våre 4 mannlige ansatte som veileder. Sammen med veilederen blir de enige om hva de skal gjøre. Veilederen skal også bidra til at guttene får et innblikk i hva det innebærer å jobbe i barnehage

11 ALTERNATIVER OG LØNN Alternativ 1: 2 ettermiddager i uken i en måned. Kl.15.00 – 17. 00 8 ganger à 2 timer = 16 timer Lønnen er 1500 kr ( 2 lekeressurser er på jobb samtidig) Alternativ 2: Vinterferien, Uke 9. 20 timer. Lønnen er 1900 kr Hvordan timene fordeles i løpet av uken blir lekeressursen og veilederen enige om på forhånd ( 2 lekeressurser er på jobb samtidig) Alternativ 3: Sommerferien, 40 timer fordelt på 2 uker. Lønnen er 3800 kr ( Hvilke uker det skal jobbes blir vi enige om) Ved sykdom blir tapte timer tatt igjen ved en passende anledning. Alle timer skal være gjennomført før lønnen utbetales.

12 SØKE-PROSSESSEN  Info-møte på skolen i alle trinn  Guttene får også skriftlig info og søknadsskjema  Det er en søknadsfrist for prosjektet, og søknaden leveres til kontaktlærer.  Søknadene behandles i barnehagen av de mannlige ansatte i fellesskap.  Guttene som får jobb får ett skriftlig tilbud om jobb.

13 SKOLEBESØKET • Viktig å få lærerne med på lag,- personalmøte anbefales. • Fordele besøkene • Jentene er en fin støttespiller • Gang-prat er viktig • Søknaden leveres på skolen

14 SØKESKJEMA

15 Har du noen tanker om hva du vil gjøre sammen med barna i barnehagen?  Ha musikkstunder hvor jeg tar med gitar og vi synger.  Jeg gjør hva som helst som jeg får beskjed om med glede.  Leke pirat.  Tegne fra et tema, for eksempel fra et eventyr.  Hva som helst, untatt mor, far og unge og dokker   Brodere og lage små kosedyr av filt og garn.  Jeg er en røver til å bygge lego.  Jeg foretrekker det nyskapende og det fysiske   Jeg kan gjøre alt fra å leke med dokker til actionman

16

17

18

19 MØTET MED GUTTA  Når alle guttene har fått tilbud om jobb innkalles de til et felles info-møte i barnehagen  Presentasjon av styrer og veiledere, presentasjon av gutta.  Omvisning i barnehagen  Forventninger/Innspill til jobben som skal gjøres  Lysbildefremvisning   Taushetserklæringer  Servering

20 Veiledning og bygging

21 Hva synes barna?  Bra.  Dem leker og tøyser.  Dem er flinke til å stå på hender.  Ungdommene er voksne, men dem er med å leker.  Vi pleier å hoppe på ungdommene, det gjør vi ikke med de voksne.  Dem er ikke så strenge som de voksne.  Ungdommene er bare snille, ikke strenge.  Flinke til å leke.  Vi leker med biler sammen med dem.  Veldig fint når dem jobber her.  En gang bygde vi et kjempestort tårn. Kanskje jeg kan bli som han?? Kult at de er med og leker….

22 Kommentarer fra personalet  Ressurs for oss  Populære blant barna  Noen barn som sjelden er i ro, sitter faktisk i ro i lange stunder sammen med lekeressursen  Barna synes det er helt topp  Veldig givende for oss. Noen ganger tenker jeg er det sånn man skal gjøre. Dem leker annerledes. Er ofte mer tilstede i leken. Vi blir for voksne noen ganger.  Smågutta hos oss elsker dem -Dem suger seg på.  Dem er blide og positive,det merkes at dem vil være her.  Artig å se dagens ungdom sammen med barn. Ser at dem har omsorg i seg.  Er mye fin ungdom.

23 EVALUERING

24 Hvilket utbytte har gutta hatt?  Det har vært interessant å se hva barna gjorde for å få oppmerksomhet, hvordan de tenker og finner frem til løsninger. Jeg føler dette som viktig med tanke på at jeg skal bli far en gang   Jeg har lært at jobb ikke alltid behøver å være kjedelig og at det er veldig gøy å jobbe med barn.  Funnet ut at det er utrolig moro og lærerikt å jobbe i barnehage.  Jeg har erfart at det er kjempestas for ungene å ha en ung gutt som lekekamerat. De synes det er kult med en å herje litt med.

25 Hvordan har du opplevd kontakten med barna?  Veldig bra, det viktigste er at ungene skal føle seg trygge md meg, og det syntes jeg gikk bra.  Jeg har opplevd god kontakt mellom meg og barna,- en har sagt at han har operert i øret og magen   Det har vært veldig lett,- ble jo forbilder for de så å si med en gang.  Gøy,- de gjør mye artige sprell.

26 1/3 AV ALLE UNGDOMSSKOLE GUTTER I LILLEHAMMER SØKTE JOBB SOM LEKERESSURS!

27 Faktiske tall  Kan du tenke deg å jobbe i barnehage en gang i fremtiden?  2009-2010, 16 stk jobbet. 2011 – 2012, 16 stk jobbet  8 stk svarte klart Ja. 7 svarte klart Ja  5 stk svarte Ja i en periode. 5 svarte Ja i en periode  2 stk svarte kanskje, ikke utenklig. 2 svarte kanskje  1 stk svarte Nei. 2 svarte Nei  2010 -2011, 18 gutter jobbet 2012 – 2013,47 jobbet  9 svarte klart Ja 20 svarte klart Ja  6 svarte Ja i en periode 20 svarte Ja i en periode / kanskje  3 svarte Nei. 7 svarte Nei.

28 Hva har dette prosjektet gitt oss?  Bedre samarbeide med ungdomsskolen.  Utplassering etc…… Pryo-dager (praktisk yrkes- orientering)  Positivitet i nærmiljøet.

29 De mannlige ansatte blir ofte gode forbilder for ungdomsskoleguttene

30 NØKKELEN TIL SUKSESS • Få personalet på lag. Begge kjønn. • Behandle guttene som ”voksne”/likeverdig personale • Bli tatt på alvor. • For de fleste er møtet med lekeressursoppgaven det første møtet med arbeidslivet. • Attest •. Positive lærere,som spiller på lag.

31 BYGGING ER GØY!!


Laste ned ppt "Lillehammer modellen 7/11-2013. BAKRUNN FOR PROSJEKTET 15/6-2009 lyste Fylkesmannen Oppland ut midler til lokalt arbeid med likestilling i barnehagen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google