Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bergen, 27.10.11 Bjarte Sandal, Varig tilrettelagt arbeid i et samfunnsøkonomisk perspektiv Nordnes Verksteders jubileumsseminar.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bergen, 27.10.11 Bjarte Sandal, Varig tilrettelagt arbeid i et samfunnsøkonomisk perspektiv Nordnes Verksteders jubileumsseminar."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bergen, 27.10.11 Bjarte Sandal, bjarte.sandal@stud.nhh.no Varig tilrettelagt arbeid i et samfunnsøkonomisk perspektiv Nordnes Verksteders jubileumsseminar

2 2 Er varig tilrettelagt arbeid lønnsomt i samfunnsøkonomiske termer?

3 3 Kortversjon av konklusjon: Ja, VTA er lønnsomt!

4 Disposisjon 1.Kort om utredningene 2.Bakgrunn: Sysselsettingspolitikk, uføreproblematikk og VTA 3.Hva er samfunnsøkonomisk analyse? 4.Forutsetninger og analytiske resultat i.”De lønnsomme arbeiderne” ii.”Hva er verdien av Varig tilrettelagt arbeid?” 5.Konklusjon 4

5 Kort om utredningene •Stipend utlyst av ASVL •Del av masterstudiet i samfunnsøkonomi ved NHH •To komplementære utredninger: –Psykisk utviklingshemmede –Uførepensjonister med rus- og/eller psykiske lidelser 5

6 6 Kort om utredningene •Utgangspunkt: Uførepensjonister med rus- og/eller psykiske lidelser Kine-Marte Igland Bjarte Sandal

7 7 Kort om utredningene •Utgangspunkt: Psykisk utviklingshemmede Margrete Laland Linn Renate Andersen

8 Disposisjon 1.Kort om utredningene 2.Bakgrunn: Sysselsettingspolitikk, uføreproblematikk og VTA 3.Hva er samfunnsøkonomisk analyse? 4.Forutsetninger og analytiske resultat i.”De lønnsomme arbeiderne” ii.”Hva er verdien av varig tilrettelagt arbeid?” 5.Konklusjon 8

9 Bakgrunn: Arbeid er viktig! •Det norske samfunnet er basert på arbeid –Framtidig arbeidsinnsats utgjør 80 % av nasjonalformuen –Petroleumsressurser, real- og finanskapital står for resten •Effektiv utnyttelse av arbeidskraft er avgjørende for framtidig økonomisk vekst –Forutsetning for opprettholdelse av høy levestandard og velferdstilbud •Høy yrkesdeltakelse er derfor avgjørende for bærekraften i de offentlige velferdsordningene 9

10 Bakgrunn: Arbeid er viktig! •Det norske samfunnet er basert på arbeid –Framtidig arbeidsinnsats utgjør 80 % av nasjonalformuen –Petroleumsressurser, real- og finanskapital står for resten •Effektiv utnyttelse av arbeidskraft er avgjørende for framtidig økonomisk vekst –Forutsetning for opprettholdelse av høy levestandard og velferdstilbud •Høy yrkesdeltakelse er derfor avgjørende for bærekraften i de offentlige velferdsordningene 10 EgenskaperUtfordringer Høyt utdanningsnivå Aldrende befolkning Mange sysselsatteYrkespassivitet med utgangspunkt i helserelaterte årsaker Lav arbeidsledighet

11 Bakgrunn: Arbeid er viktig! •Det norske samfunnet er basert på arbeid –Framtidig arbeidsinnsats utgjør 80 % av nasjonalformuen –Petroleumsressurser, real- og finanskapital står for resten •Effektiv utnyttelse av arbeidskraft er avgjørende for framtidig økonomisk vekst –Forutsetning for opprettholdelse av høy levestandard og velferdstilbud •Høy yrkesdeltakelse er derfor avgjørende for bærekraften i de offentlige velferdsordningene 11 EgenskaperUtfordringer Høyt utdanningsnivå Aldrende befolkning Mange sysselsatteYrkespassivitet med utgangspunkt i helserelaterte årsaker Lav arbeidsledighet Utgangspunkt for utredningene

12 Uføreproblematikk: Stadig flere står utenfor arbeidslivet •299 568 uførepensjonister (desember 2010) •689 040 personer i yrkesaktiv alder med helserelatert trygdeytelse som primærinntekt – nesten én av fem •Utgifter til helserelaterte trygdeytelser: 111 milliarder kroner •Utgifter til alderspensjon: 105 milliarder kroner 12

13 Uføreproblematikk: Absolutt økning både blant unge og gamle •Andel uførepensjonister er tiltakende med alder –18-29 år: < 3 % –60-67 år: 35-40 % •Utviklingen i andel uførepensjonister er imidlertid størst i de yngste aldersgruppene •Stadig flere eldre i befolkningen vil gi stadig flere uførepensjonister 13

14 Uføregrad og restarbeidsevne •Uføregrad skal gjenspeile faktisk arbeidsevne •Statsbudsjettet 2010: 24,1 % av de helt uføre hadde arbeidsinntekt –Gjennomsnittlig lønnsinntekt 0,66 G (~kr 50 000) –Gjennomsnittlig lønnsinntekt i Norge ~ 6 G •Arbeidskraftpotensiale blant helt uføre: 11 % (minimumsanslag basert på inntekt) –Én arbeidsdag annenhver uke –26 500 årsverk –6,25 milliarder i trygdeutgifter 14 Uføregrad2010 I alt299 568100 % Tom. 49 %1 1190,4 % 50-69 %38 06012,7 % 70-99 %14 3054,8 % 100 %244 49681,6 % Uoppgitt1 5880,5 % Inntekts- intervall i G 0–0,5 G0,5-0,8 G> 0,8 G I alt 200315,43,65,124,1 200614,33,65,323,2 200714,83,85,724,4 200815,23,95,624,7 Gjennomsnitt14,93,75,424,1

15 Uføregrad og restarbeidsevne •Uføregrad skal gjenspeile faktisk arbeidsevne •Statsbudsjettet 2010: 24,1 % av de helt uføre hadde arbeidsinntekt –Gjennomsnittlig lønnsinntekt 0,66 G (~kr 50 000) –Gjennomsnittlig lønnsinntekt i Norge ~ 6 G •Arbeidskraftpotensiale blant helt uføre: 11 % (minimumsanslag basert på inntekt) –Én arbeidsdag annenhver uke –26 500 årsverk –6,25 milliarder i trygdeutgifter 15 Uføregrad2010 I alt299 568100 % Tom. 49 %1 1190,4 % 50-69 %38 06012,7 % 70-99 %14 3054,8 % 100 %244 49681,6 % Uoppgitt1 5880,5 % Inntekts- intervall i G 0–0,5 G0,5-0,8 G> 0,8 G I alt 200315,43,65,124,1 200614,33,65,323,2 200714,83,85,724,4 200815,23,95,624,7 Gjennomsnitt14,93,75,424,1 BETYDELIG RESTARBEIDSEVNE BLANT UFØREPENSJONISTER!

16 Varig tilrettelagt arbeid •En rekke sysselsettingstiltak i NAV-systemet for personer som midlertidig er utenfor arbeidslivet eller står i fare for å gjøre det •For uførepensjonister finnes imidlertid i praksis bare VTA •VTA er et arbeidstilbud til personer som har fått uføretrygd, som trenger betydelig tilrettelegging, men som kan jobbe •I all hovedsak organisert i skjermet virksomhet 16 Diagnoser 2009AntallProsent Utviklingshemming2 72435 Psykiske lidelser1 06014 Nevro. sykdommer4716 Muskel og skjelett4225 Ukjente sykdommer5958 Andre og ikke reg.32

17 Varig tilrettelagt arbeid VTA Vekst- bedriftene NAVBonuslønn Økonomisk tilskudd Varer og tjenester Uførepensjon Tilrette- legging 17

18 Varig tilrettelagt arbeid InteressegruppeVirkning Uførepensjonister • Bonuslønn Vekstbedriftene • Driftstilskudd fra stat og kommune • Økt omsetning • Økte lønnskostnader (instruktører, arbeidsledere, deltakere) Staten • Driftstilskudd • Økt inngang av inntektsskatt • Økt inngang av arbeidsgiver- og merverdiavgift Kommunene • Driftstilskudd NAV • Økte lønnskostnader 18

19 Disposisjon 1.Kort om utredningene 2.Bakgrunn: Sysselsettingspolitikk, uføreproblematikk og VTA 3.Hva er samfunnsøkonomisk analyse? 4.Forutsetninger og analytiske resultat i.”De lønnsomme arbeiderne” ii.”Hva er verdien av varig tilrettelagt arbeid?” 5.Konklusjon 19

20 Hvorfor samfunnsøkonomisk analyse? •Knappe ressurser •“Kartlegge, synliggjøre og systematisere konsekvensene av tiltak og reformer før beslutninger fattes”. Finansdepartementet, 2005 •Hva menes med et tiltak?

21 Hvorfor samfunnsøkonomisk analyse? •Knappe ressurser •“Kartlegge, synliggjøre og systematisere konsekvensene av tiltak og reformer før beslutninger fattes”. Finansdepartementet, 2005 •Hva menes med et tiltak? By Fjord Dagens situasjon: bilvei

22 Hvorfor samfunnsøkonomisk analyse? By Fjord Dagens situasjon/ basisalternativet: bilvei Tiltak: bro Lønnsomhetsvurdering •Knappe ressurser •“Kartlegge, synliggjøre og systematisere konsekvensene av tiltak og reformer før beslutninger fattes”. Finansdepartementet, 2005 •Hva menes med et tiltak?

23 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet Bedriftsøkonomi Inntekter > Kostnader  lønnsomt Inntekt500 000 - Kostnad200 000 = Gevinst300 000

24 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet Bedriftsøkonomi Inntekter > Kostnader  lønnsomt Inntekt500 000 - Kostnad200 000 = Gevinst300 000 Samfunnsøkonomi Kostnad ved tiltak < Kostnad ved dagens situasjon  lønnsomt Kostnad ved dagens situasjon500 000 - Kostnad ved tiltak 200 000 = Gevinst300 000 Samfunnsøkonomisk lønnsomt fordi kostnaden ved å gjennomføre tiltaket er lavere enn kostnaden ved å la være.

25 Metode – sentrale elementer •Ikke-prissatte effekter Svært negativ effekt Ingen antatt effekt Svært positiv effekt ----------0++++++++++

26 Metode – sentrale elementer •Ikke-prissatte effekter •Alternativkostnad –Hvor hentes ressursene? –Eksempel: Arbeid Svært negativ effekt Ingen antatt effekt Svært positiv effekt ----------0++++++++++

27 Metode - Skattekostnad 27 TILBUD ETTERSPØRSEL Kvantum Pris q* p* qtqt pT t pE t Skattekile Cost of Funds(CF)=1,2 1 krone inn eller ut av statskassen er verdt 20 % mer enn en krone inn eller ut av en privat lomme

28 Disposisjon 1.Kort om utredningene 2.Bakgrunn: Sysselsettingspolitikk, uføreproblematikk og VTA 3.Hva er samfunnsøkonomisk analyse? 4.Forutsetninger og analytiske resultat i.”De lønnsomme arbeiderne” ii.”Hva er verdien av varig tilrettelagt arbeid?” 5.Konklusjon 28

29 ”De lønnsomme arbeiderne” •”Er det lønnsomt å sysselsette uførepensjonister gjennom varig tilrettelagt arbeid? Dersom så er tilfelle, har ordningen de nødvendige økonomiske og motivasjonsmessige egenskapene som gjør dette mulig?” 29

30 ”De lønnsomme arbeiderne” •”Er det lønnsomt å sysselsette uførepensjonister gjennom varig tilrettelagt arbeid? Dersom så er tilfelle, har ordningen de nødvendige økonomiske og motivasjonsmessige egenskapene som gjør dette mulig?” •Funn: Ja, det er samfunnsøkonomisk lønnsomt 30

31 ”De lønnsomme arbeiderne” •”Er det lønnsomt å sysselsette uførepensjonister gjennom varig tilrettelagt arbeid? Dersom så er tilfelle, har ordningen de nødvendige økonomiske og motivasjonsmessige egenskapene som gjør dette mulig?” •Funn: Ja, det er samfunnsøkonomisk lønnsomt •Funn: Ikke nødvendigvis – i alle fall ikke for alle 31

32 Målgruppe: Psykiske – og/eller ruslidelser 32 Aftenposten 01.10.11

33 Avgrensning og struktur •Avgrensninger –Marginalbetraktning: Effektene av å sysselsette én uførepensjonist –Øyeblikksbilde: Ingen tidsdimensjon og følgelig ikke fokus på fremtidig utvikling 33

34 Avgrensning og struktur •Avgrensninger –Marginalbetraktning: Effektene av å sysselsette én uførepensjonist –Øyeblikksbilde: Ingen tidsdimensjon og følgelig ikke fokus på fremtidig utvikling •Oppbygning 1.Samfunnsøkonomisk analyse 1.Analyse av økonomiske og motivasjonsmessige egenskaper 1.Anvender resultater fra 1 og 2 til å mene noe om dagens ordning og eventuelle tilpasninger som er nødvendig for at et sysselsettingstiltak for uførepensjonister skal ha størst mulig gjennomslagskraft 34

35 Samfunnsøkonomisk analyse: Basisalternativ •Målgruppe: Diagnoser knyttet til psykiske lidelser og rusmisbruk –Store spenn i behandlings- og oppfølgingsbehov –Utfordrende å definere et basisalternativ som omfatter alle 35

36 Samfunnsøkonomisk analyse: Basisalternativ •Målgruppe: Diagnoser knyttet til psykiske lidelser og rusmisbruk –Store spenn i behandlings- og oppfølgingsbehov –Utfordrende å definere et basisalternativ som omfatter alle •Avgrensning: Uførepensjonister med psykiske lidelser eller rusproblemer som benytter seg av en dagsenterplass 36

37 Samfunnsøkonomisk analyse: Basisalternativ •Målgruppe: Diagnoser knyttet til psykiske lidelser og rusmisbruk –Store spenn i behandlings- og oppfølgingsbehov –Utfordrende å definere et basisalternativ som omfatter alle •Avgrensning: Uførepensjonister med psykiske lidelser eller rusproblemer som benytter seg av en dagsenterplass •Basisalternativ: Dagsenter –Utfordrende å anslå kostnader pga. stor variasjon i aktivitetstilbud –NOU 2005:8 ”Likeverd og tilgjengelighet” •Minst ressurskrevende brukere kr 110 000 årlig •Mest ressurskrevende brukere kr 400 000 årlig 37

38 Samfunnsøkonomisk analyse: Virkninger 38 Interesse- grupper Uføre- pensjonister StatenKommunene Vekst-bedriftene NAV

39 Samfunnsøkonomisk analyse: Virkninger InteressegruppeVirkning Uførepensjonister • Bonuslønn Vekstbedriftene • Driftstilskudd fra stat og kommune • Økt omsetning • Økte lønnskostnader (instruktører, arbeidsledere, deltakere) Staten • Driftstilskudd • Økt inngang av inntektsskatt • Økt inngang av arbeidsgiver- og merverdiavgift Kommunene • Driftstilskudd NAV • Økte lønnskostnader, men ikke inkludert i analysen 39

40 Samfunnsøkonomisk analyse: Sammenstilling 40 InntekterKostnader Tap VTA = kr 69 474 Varig tilrettelagt arbeid kr 87 417 kr 156 891 Inntekter Kostnader Tap DAGSENTER = kr 113 345 Dagsenter kr 113 345

41 Samfunnsøkonomisk analyse: Sammenstilling 41 InntekterKostnader Tap VTA = kr 69 474 Varig tilrettelagt arbeid kr 87 417 kr 156 891 Inntekter Kostnader Tap DAGSENTER = kr 113 345 Dagsenter kr 113 345

42 Samfunnsøkonomisk analyse: Sammenstilling 42 •”Er det lønnsomt å sysselsette uførepensjonister gjennom varig tilrettelagt arbeid? Dersom så er tilfelle, har ordningen de nødvendige økonomiske og motivasjonsmessige egenskapene som gjør dette mulig?” •Funn: Ja, det er samfunnsøkonomisk lønnsomt

43 Samfunnsøkonomisk analyse: Ikke-prissatte effekter •Økt sosialt nettverk •Følelsen av å gjøre noe meningsfylt •Personlig utvikling/vekst = Livskvalitet  Positive ikke-prissatte effekter styrker konklusjonen om at varig tilrettelagt arbeid er samfunnsøkonomisk lønnsomt Svært negativ effekt Ingen antatt effekt Svært positiv effekt ----------0++++++++++

44 Økonomiske og motivasjonsmessige egenskaper ved VTA •Lønnsomhet betyr ikke nødvendigvis at tiltaket er attraktivt og anvendbart for vår målgruppe •Utvider målgruppe til uførepensjonister med erfaring fra ordinært arbeidsliv •Forskning antyder at det er uproblematisk å motivere utviklingshemmede (stor tilfredshet, lavt sykefravær, lite lyst på ferie) •Personer med erfaring fra ordinært arbeidsliv kan være vanskeligere å motivere –Frykt for å ikke lykkes –Forventninger om hva en arbeidssituasjon skal innebære –Frykt for stigmatisering 44

45 Økonomiske og motivasjonsmessige egenskaper: Stigmatiseringsproblematikk •Skjermede arbeidsplasser ofte fremstilt med negativt fortegn –Ofte basert på allmenne, men feilaktige antakelser •Klarer ikke å identifisere seg med, og vil ikke bli satt i bås med utviklingshemmede •Status – arbeid er viktig både for selvbilde og andres inntrykk •Lav økonomisk kompensasjon – veier ikke opp for marginalofferet ved å arbeide  Status og lønn overordnede flaskehalser for at VTA skal være attraktivt for uførepensjonister som tidligere har hatt tilknytning til det ordinære arbeidsliv 45

46 ”De lønnsomme arbeiderne” •”Er det lønnsomt å sysselsette uførepensjonister gjennom varig tilrettelagt arbeid? Dersom så er tilfelle, har ordningen de nødvendige økonomiske og motivasjonsmessige egenskapene som gjør dette mulig?” •Funn: Ja, det er samfunnsøkonomisk lønnsomt •Funn: Ikke nødvendigvis – i alle fall ikke for alle 46

47 ”De lønnsomme arbeiderne” •”Er det lønnsomt å sysselsette uførepensjonister gjennom varig tilrettelagt arbeid? Dersom så er tilfelle, har ordningen de nødvendige økonomiske og motivasjonsmessige egenskapene som gjør dette mulig?” 1.Funn: Ja, det er samfunnsøkonomisk lønnsomt 1.Funn: Ikke nødvendigvis – i alle fall ikke for alle 3.Anvender resultater fra 1 og 2 til å mene noe om dagens ordning og eventuelle tilpasninger som er nødvendig for at et sysselsettingstiltak for uførepensjonister skal ha størst mulig gjennomslagskraft 47

48 Egenskaper ved nytt sysselsettingstiltak •Grunnprinsipper 1.Utnytte mest mulig av arbeidsevnen til målgruppen 2.Deltakerne skal ikke komme dårligere ut økonomisk 3.Ingen risiko for deltakerne 4.Riktige insentiver for både deltaker og arbeidsgiver •Ordinær eller skjermet virksomhet? –Stigmatisering –Fortrengningseffekter –Utnytte kompetanse •Lønn og finansiering –Uførepensjon som lønnstilskudd til bedriften som effektivitets- og tilretteleggingskompensasjon –Deltakers lønn: lønnstilskudd + bidrag til verdiskapning > ordinær pensjonsutbetaling –Selvfinansierende - ingen økte kostnader for staten, snarere tvert imot 48

49 Egenskaper ved nytt sysselsettingstiltak •Grunnprinsipper 1.Utnytte mest mulig av arbeidsevnen til målgruppen 2.Deltakerne skal ikke komme dårligere ut økonomisk 3.Ingen risiko for deltakerne 4.Riktige insentiver for både deltaker og arbeidsgiver •Deltakere beholder uførestatus –Sikkerhetsnett og senker terskel for å prøve seg i arbeidslivet –Ingen risiko for tap av rettigheter •Øvre inntektsgrense –Økt lønn vitner om økt bidrag til verdiskapning vitner om økt arbeidsevne vitner om redusert behov for lønnstilskudd –Avkortning i lønnstilskudd når arbeidsevnen nærmer seg ordinære arbeidstakere, men ikke så stor reduksjon at det ikke lønner seg å arbeide mer 49

50 Disposisjon 1.Kort om utredningene 2.Bakgrunn: Sysselsettingspolitikk, uføreproblematikk og VTA 3.Hva er samfunnsøkonomisk analyse? 4.Forutsetninger og analytiske resultat i.”De lønnsomme arbeiderne” ii.”Hva er verdien av varig tilrettelagt arbeid?” 5.Konklusjon 50

51 Problemstilling •Hva er den samfunnsøkonomiske verdien av Varig tilrettelagt arbeid (VTA) for psykisk utviklingshemmede? Funn

52 Problemstilling •Hva er den samfunnsøkonomiske verdien av Varig tilrettelagt arbeid (VTA) for psykisk utviklingshemmede? Funn •Varig tilrettelagt arbeid er samfunnsøkonomisk lønnsomt i forhold til basisalternativet dagsenter

53 Metode •Tre virkemidler: dagsenter, VTA og ordinært arbeid m/tilrettelegging. •Tre scenario:

54 Sammenstilling av samfunnsøkonomisk nåverdi over 10 år av de ulike alternativene Nåverdi Gevinst, sammenlignet med dagsenter Basisalternativ: Dagsenter - 2 919 922- Alternativ 1: VTA- 757 984 2 161 939 Alternativ 2: VTA m/ordinært arbeid - 389 891 2 530 031

55 Konklusjon •VTA er samfunnsøkonomisk lønnsomt. •De som vil ønsker å delta i VTA, bør få mulighet. Et samfunn som ikke evner å mobilisere ressursene enkeltmennesker innehar, går glipp av potensielt store gevinster både på individ- og samfunnsnivå. 55

56 Disposisjon 1.Kort om utredningene 2.Bakgrunn: Sysselsettingspolitikk, uføreproblematikk og VTA 3.Hva er samfunnsøkonomisk analyse? 4.Forutsetninger og analytiske resultat i.”Hva er verdien av varig tilrettelagt arbeid?” ii.”De lønnsomme arbeiderne” 5.Konklusjon 56

57 57 Konklusjon VTA er samfunnsøkonomisk lønnsomt!

58 Konklusjon •Det koster ingenting med flere VTA-plasser. Man sparer penger krone for krone ved å øke antall plasser. –Utfordring I: Kommunale og statlige budsjett –Utfordring II: Økt antall deltakere i skjermet virksomhet kan skvise ut de svakeste. Behov for en større verktøykasse. •Paradoks at det finnes ledige VTA-plasser i bedriftene og samtidig ventelister for å få plass. 58

59 Bergen, 27.10.11 Bjarte Sandal, bjarte.sandal@stud.nhh.no Varig tilrettelagt arbeid i et samfunnsøkonomisk perspektiv Nordnes Verksteders jubileumsseminar


Laste ned ppt "Bergen, 27.10.11 Bjarte Sandal, Varig tilrettelagt arbeid i et samfunnsøkonomisk perspektiv Nordnes Verksteders jubileumsseminar."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google