Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

En liten høyskole som tenker stort

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "En liten høyskole som tenker stort"— Utskrift av presentasjonen:

1 En liten høyskole som tenker stort
Tiltak mot fusk og plagiat ved Høgskolen i Hedmark

2 Om Høgskolen i Hedmark Nettverkshøyskole med fire campuser
4200 studenter og 440 ansatte Universitetsambisjoner styrke Innlandet som utdannings- og forskningsregion stimulere til regional utvikling Hedmark – laveste inntekter og utdanningsnivåer i Norge Ellen Nierenberg, Universitetsbibliotekar

3 Fire campuser, med hvert sitt avdelingsbibliotek
Campus Hamar Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Campus Elverum Avdeling for helse og idrettsfag Campus Rena Avdeling for økonomi og ledelse Campus Evenstad Avdeling for skog- og utmarksfag, samt for og landbruksfag fra august 2010 Østerdal Ellen Nierenberg, Universitetsbibliotekar

4 Bakgrunn for tiltak mot plagiat
Nye studenter kunne lite om bruk av kilder Flere ble tatt for plagiat etter Kvalitetsreformen Internett Kulturforskjeller Studenter får best læringsutbytte ved å tenke/skrive selv forholde seg til kilder på en kritisk og gjennomtenkt måte Info fra lærerne var ikke entydig En oppgave for høgskolebiblioteket! Endring i evalueringsformer. Nye eksamensformer – hjemmeeksamen, mappeinnleveringer – lettere å jukse. Mindre kontroll. Ellen Nierenberg, Universitetsbibliotekar

5 Informasjonskompetansegruppen
Bibliotekarer fra de forskjellige avdelingsbibliotekene Hovedoppgaver: Lage et kurs om kildebruk og -kritikk for hele høgskolen Markedsføre kurset Lage websider om kildebruk, opphavsrett og plagiat Lage en eksempelsamling i APA-stil Ellen Nierenberg, Universitetsbibliotekar

6 Plagiering i UH-sektoren – Felles problem, felles ansvar - Jude Carroll
10% - 30% av studentarbeid i Norge inneholder elementer som ikke er studentens eget arbeid Norge er ca. 5 år bak andre land i Europa Plagiering kan ikke bekjempes med et enkelte tiltak – kompleks Prosessen tar tid! Mange ledd – biblioteket er viktig Kurs i informasjonskompetanse – tidlig, hyppig, obligatorisk Ledelsen må gi klare retningslinjer Tiltak beskrives i sentrale dokumenter (Kvalitetshåndboka) Foredragene fra konferansen er lagt på nettet. 10% i England. Lite forskning her i Norge. Når man først har bestemt seg for å jobbe med plagiatproblematikken, kan det ta flere år. (5) Mange ledd – biblioteket, faglærere, ledelsen Lov om universiteter og høyskoler pålegger institusjoner som gir høgre utdanning å ha ”et tilfredsstillende internt system for kvalitetssikring” (§ 1-6). Høgskolen bør formulere klare retningslinjer for bruk av ePhorus og hva vi gjør med tilfeller av plagiat Kvalitetshåndboka – rutinebeskrivelser og prosessbeskrivelser Ellen Nierenberg, Universitetsbibliotekar

7 Plagiat Forskjell mellom fusk og plagiat
Plagiat skjer i alle grupper studenter ”Koking” – gråsone mellom samarbeid og plagiat Behandle plagiat som en pedagogisk sak, ikke moralsk Faglærerne må trekkes inn Plagiat som sin sak Formulering av oppgaver er viktig – ”finn svar” vs. ”lag svar” Nye oppgaver hvert år De som anmelder plagiat må ikke ”straffes” Ephorus sparer tid Underveis evaluering Fusk – man bedrar, med hensikt Plagiat – kopiere andres åndsverk og utgir det som sitt eget. Ikke alt plagiat er fusk! De må ha til hensikt å bedra. Anmelding av plagiat skal ikke føre til ekstra-arbeid for ansatte. Rask og rettferdig prosess. Formulere oppgaver på en måte som gjør det vanskelig å plagiere Tidlig/hyppige tilbakemelding – ikke vent til eksamen! Ellen Nierenberg, Universitetsbibliotekar

8 Skal inn i Kvalitetshåndboka
Rutinebeskrivelsen: Forebygge plagiering og bruk av Ephorus plagiatkontroll Mål: minimere antall plagieringssaker ved å fokusere på informasjon, kompetanse og forebyggende tiltak. Tiltak: Ressurser fra biblioteket, bl.a. kurset Kilder og kildebruk Ephorus Skal inn i Kvalitetshåndboka Status: venter på godkjenning fra Studiedirektøren Minimere antall plagieringssaker ved å fokusere på informasjon, kompetanse og forebyggende tiltak. Kildebrukkurset: for å sikre at alle tilegner seg nødvendig kunnskap på området og at alle er inneforstått med konsekvensene ved plagiering Åpen Word Dok. Rutinebeskrivelsen Ellen Nierenberg, Universitetsbibliotekar

9 ”Kilder og kildebruk” - innhold
hvilke kilder finnes? hvordan vurdere kilder kritisk? hva skal dokumenteres? (+ oppgave) hvordan bruke andres tekster? (+ oppgave) hvordan skrive henvisninger og litteraturlister i APA-standard? (+ oppgave) hva er opphavsrett? hvordan unngå plagiat? hva er forskjellen mellom fusk og plagiat? Hvordan bruke kilder i faglige tekster – oppgave om parafrasering. Hvordan skrive med egne ord. Ellen Nierenberg, Universitetsbibliotekar

10 ”Kilder og kildebruk” - gjennomføring
Målgruppen: Alle nye studenter; faglærere oppfordres til å delta 2 timer Kurset må komme tidlig - før det første skriftlige arbeidet Registrert oppmøte Likt for hele HH Studenter informeres om Ephorus – forebyggende effekt Kan ikke si etterpå: ”Men jeg visste ikke!” Fronter > Biblioteket > Informasjonskompetanse Informasjonskompetanse – hvordan å finne, vurdere og bruke info. Nøkkelkompetanse – trenges både i studier, arbeidslivet og ellers i samfunnet. Studentene skal få dette kurset for å lære hva plagiat er og hvordan å unngå det. Vitsen er ikke å avsløre så mye plagiat som mulig, men heller å forebygge at det skjer i det hele tatt. Mange tilfeller av plagiat skjer ubevisst – de vet ikke at de plagierer. Ellen Nierenberg, Universitetsbibliotekar

11 Organisasjonskart Høgskolen i Hedmark Campus Elverum Campus Evenstad
Campus Hamar Institutt for humanistiske fag Institutt for naturvitenskap og teknologi Institutt for samfunnsvitenskap 1 instituttleder Flere studieledere (1 for hver utdanning) Institutt for kunstfag og informasjons-vitenskap Campus Rena Hvert campusbibliotek har bibliotekarer som underviser i Kilder og kildebruk. De skal ha god kontakt med studielederne! Vær med på instituttmøter. Del ut brosjyrer. Send mail. Noen studieledere er interessert i info.komp., og andre er ikke så ivrig, men studentene skal få kurset. Det er et adm oppgave (studieleder) å sørge for at alle nye studenter får kurset. Det er ikke bibliotekaren sin oppgave å følge opp. Kurset er ikke oblig, bare registreringspliktig. Studentene er pliktet å få med seg informasjonen fra kurset. Send ut info om våren. Kurset skal plottes inn tidlig i høstsemesteret. Søkekurs kommer enten samtidig eller når de får en oppgave. Ellen Nierenberg, Universitetsbibliotekar

12 Hvordan planlegger vi undervisningen?
Bruk flere kanaler: Del ut informasjon om kurset (vår) Gjør ansatte oppmerksom på Rutinebeskrivelsen for forebygging av plagiering og bruk av Ephorus i Kvalitetshåndboka Informasjon om bestilling av kurset på Intranett Delta på instituttmøter (vår og høst) Delta på høstens første personalmøte (campus-nivå) Fagreferenter kontakter ”sine” ansatte via e-post Spis lunsj med ansatte Vær synlig! Ellen Nierenberg, Universitetsbibliotekar

13 Kan være en del av en kurspakke: ”Akademisk skriving”
Kilder og kildebruk bibliotekar 2 timer likt for alle studier Søking Bibliotekar tilpasset det enkelte studium Faglig skriving Faglærer Førskolelærere med Odd Helge Faglig skriving – om hva oppgaver bør inneholde og hvordan de skal se ut. Basert på O. H. Lindseths ”Skriving av faglige tekster” Ellen Nierenberg, Universitetsbibliotekar

14 Modellen fra Førskolelærerutdanningen: vurdering etter kurset i Akademisk Skriving
Innleveringsoppgave – knyttes til et obligatorisk arbeidskrav (skriftlig oppgave) som allerede ligger til undervisningen To sider + forside og referanseliste Gruppearbeid – leveres gruppevis på Fronter Bestått/ikke bestått Må være bestått før eksamen avlegges Ulike typer kilder benyttes, ikke bare bøker APA-standard: sitater, henvisninger, referanser (minst tre) Kildebruk like viktig som innhold Rettes av faglærer/Ephorus Integreres videre i alle skriftlige oppgaver – gjennomgående krav Tilbakemeldinger – fint med en ”øvingsoppgave”! Gjør rede for begrepet lek. Gi eksempler på ulike former for lek blant barn i barnehagealder. Fint å øve på denne måten før en større og viktigere oppgave. Dette er kravet på høgskolenivået. Under 50% står ved første innlevering. Noen bruker opp til 5 forsøk! Retting - , evt. i samarbeid med bibliotekar Ellen Nierenberg, Universitetsbibliotekar

15 Digitale ressurser fra biblioteket
Bibliotekets studiehjelpside ”APA-standard: Referanser, henvisninger og sitater: Eksempelsamling” ”Skriving av faglige tekster” Plagiat/opphavsrett Bibliotekkurs i informasjonskompetanse Fronter > Biblioteket Informasjonskompetanse E-prøve APA-eksempelsamling - Ideen fra Halvdan Wiik, Høgskolen Stord/Haugesund Ellen Nierenberg, Universitetsbibliotekar

16 Vi forteller om E-prøven før undervisningen. Da skjerper de seg!
Studenter som ikke møter opp til kurset må ta E-prøven som bevis på at de har fått med seg stoffet. De skal selv sørge for å enten møte opp med en annen klasse eller se på PowerPoint/videoforelesningen. Ellen Nierenberg, Universitetsbibliotekar

17 Andre ressurser fra biblioteket
Bøker om kildebruk, plagiat God uten juks: Etiske valg i utdanning og forskning. (2008, Vidar Gynnild) Publication Manual of the American Psychological Association A Handbook for Deterring Plagiarism in Higher Education (2. utg., 2007, Jude Carroll) Bibliotekarenes ekspertise Lærere sjekker med oss når de retter Studenter spør oss når de skriver Brosjyre til ansatte Ellen Nierenberg, Universitetsbibliotekar

18 Deles ut om våren Ellen Nierenberg, Universitetsbibliotekar

19 Spørsmål og diskusjon Ellen Nierenberg, Universitetsbibliotekar


Laste ned ppt "En liten høyskole som tenker stort"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google