Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

En liten høyskole som tenker stort Tiltak mot fusk og plagiat ved Høgskolen i Hedmark.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "En liten høyskole som tenker stort Tiltak mot fusk og plagiat ved Høgskolen i Hedmark."— Utskrift av presentasjonen:

1 En liten høyskole som tenker stort Tiltak mot fusk og plagiat ved Høgskolen i Hedmark

2 Om Høgskolen i Hedmark • Nettverkshøyskole med fire campuser • 4200 studenter og 440 ansatte • Universitetsambisjoner  styrke Innlandet som utdannings- og forskningsregion  stimulere til regional utvikling • Hedmark – laveste inntekter og utdanningsnivåer i Norge – Ellen Nierenberg, Universitetsbibliotekar

3 Fire campuser, med hvert sitt avdelingsbibliotek • Campus Hamar Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap • Campus Elverum Avdeling for helse og idrettsfag • Campus Rena Avdeling for økonomi og ledelse • Campus Evenstad Avdeling for skog- og utmarksfag, samt for og landbruksfag fra august 2010 – Ellen Nierenberg, Universitetsbibliotekar

4 Bakgrunn for tiltak mot plagiat • Nye studenter kunne lite om bruk av kilder • Flere ble tatt for plagiat etter Kvalitetsreformen • Internett • Kulturforskjeller • Studenter får best læringsutbytte ved å  tenke/skrive selv  forholde seg til kilder på en kritisk og gjennomtenkt måte • Info fra lærerne var ikke entydig En oppgave for høgskolebiblioteket! – Ellen Nierenberg, Universitetsbibliotekar

5 Informasjonskompetansegruppen Bibliotekarer fra de forskjellige avdelingsbibliotekene Hovedoppgaver: • Lage et kurs om kildebruk og -kritikk for hele høgskolen • Markedsføre kurset • Lage websider om kildebruk, opphavsrett og plagiat • Lage en eksempelsamling i APA-stil – Ellen Nierenberg, Universitetsbibliotekar

6 Plagiering i UH-sektoren – Felles problem, felles ansvarPlagiering i UH-sektoren – Felles problem, felles ansvar - Jude Carroll • 10% - 30% av studentarbeid i Norge inneholder elementer som ikke er studentens eget arbeid • Norge er ca. 5 år bak andre land i Europa • Plagiering kan ikke bekjempes med et enkelte tiltak – kompleks • Prosessen tar tid! • Mange ledd – biblioteket er viktig • Kurs i informasjonskompetanse – tidlig, hyppig, obligatorisk • Ledelsen må gi klare retningslinjer • Tiltak beskrives i sentrale dokumenter (Kvalitetshåndboka) – Ellen Nierenberg, Universitetsbibliotekar

7 Plagiat • Forskjell mellom fusk og plagiat • Plagiat skjer i alle grupper studenter • ”Koking” – gråsone mellom samarbeid og plagiat • Behandle plagiat som en pedagogisk sak, ikke moralsk • Faglærerne må trekkes inn  Plagiat som sin sak  Formulering av oppgaver er viktig – ”finn svar” vs. ”lag svar”  Nye oppgaver hvert år  De som anmelder plagiat må ikke ”straffes”  Ephorus sparer tid  Underveis evaluering – Ellen Nierenberg, Universitetsbibliotekar

8 Rutinebeskrivelsen: Forebygge plagiering og bruk av Ephorus plagiatkontroll • Mål: minimere antall plagieringssaker ved å fokusere på informasjon, kompetanse og forebyggende tiltak. • Tiltak:  Ressurser fra biblioteket, bl.a. kurset Kilder og kildebruk  Ephorus • Skal inn i Kvalitetshåndboka • Status: venter på godkjenning fra Studiedirektøren – Ellen Nierenberg, Universitetsbibliotekar

9 ”Kilder og kildebruk” - innhold • hvilke kilder finnes? • hvordan vurdere kilder kritisk? • hva skal dokumenteres? (+ oppgave) • hvordan bruke andres tekster? (+ oppgave) • hvordan skrive henvisninger og litteraturlister i APA-standard? (+ oppgave) • hva er opphavsrett? • hvordan unngå plagiat? • hva er forskjellen mellom fusk og plagiat? – Ellen Nierenberg, Universitetsbibliotekar

10 ”Kilder og kildebruk” - gjennomføring • Målgruppen: Alle nye studenter; faglærere oppfordres til å delta • 2 timer • Kurset må komme tidlig - før det første skriftlige arbeidet • Registrert oppmøte • Likt for hele HH • Studenter informeres om Ephorus – forebyggende effekt • Kan ikke si etterpå: ”Men jeg visste ikke!” • Fronter > Biblioteket > Informasjonskompetanse – Ellen Nierenberg, Universitetsbibliotekar

11 Organisasjonskart Høgskolen i Hedmark Campus ElverumCampus EvenstadCampus Hamar Institutt for humanistiske fag Institutt for naturvitenskap og teknologi Institutt for samfunnsvitenskap 1 instituttleder Flere studieledere (1 for hver utdanning) Institutt for kunstfag og informasjons- vitenskap Campus Rena – Ellen Nierenberg, Universitetsbibliotekar

12 Hvordan planlegger vi undervisningen? Bruk flere kanaler: • Del ut informasjon om kurset (vår) • Gjør ansatte oppmerksom på Rutinebeskrivelsen for forebygging av plagiering og bruk av Ephorus i Kvalitetshåndboka • Informasjon om bestilling av kurset på Intranett • Delta på instituttmøter (vår og høst) • Delta på høstens første personalmøte (campus-nivå) • Fagreferenter kontakter ”sine” ansatte via e-post • Spis lunsj med ansatte • Vær synlig! – Ellen Nierenberg, Universitetsbibliotekar

13 Kan være en del av en kurspakke: ”Akademisk skriving” 1.Kilder og kildebruk ‒ bibliotekar ‒ 2 timer ‒ likt for alle studier 2.Søking ‒ Bibliotekar ‒ 2 timer ‒ tilpasset det enkelte studium 3.Faglig skriving ‒ Faglærer ‒ 2 timer – Ellen Nierenberg, Universitetsbibliotekar

14 Modellen fra Førskolelærerutdanningen: vurdering etter kurset i Akademisk Skriving • Innleveringsoppgave – knyttes til et obligatorisk arbeidskrav (skriftlig oppgave) som allerede ligger til undervisningen • To sider + forside og referanseliste • Gruppearbeid – leveres gruppevis på Fronter • Bestått/ikke bestått • Må være bestått før eksamen avlegges • Ulike typer kilder benyttes, ikke bare bøker • APA-standard: sitater, henvisninger, referanser (minst tre) • Kildebruk like viktig som innhold • Rettes av faglærer/Ephorus • Integreres videre i alle skriftlige oppgaver – gjennomgående krav • Tilbakemeldinger – fint med en ”øvingsoppgave”! – Ellen Nierenberg, Universitetsbibliotekar

15 Digitale ressurser fra biblioteket • Bibliotekets studiehjelpside Bibliotekets studiehjelpside  ”APA-standard: Referanser, henvisninger og sitater: Eksempelsamling”  ”Skriving av faglige tekster”  Plagiat/opphavsrett  Bibliotekkurs i informasjonskompetanse • Fronter > Biblioteket Fronter  Informasjonskompetanse  E-prøve – Ellen Nierenberg, Universitetsbibliotekar

16

17 Andre ressurser fra biblioteket • Bøker om kildebruk, plagiat  God uten juks: Etiske valg i utdanning og forskning. (2008, Vidar Gynnild)  Publication Manual of the American Psychological Association  A Handbook for Deterring Plagiarism in Higher Education (2. utg., 2007, Jude Carroll) • Bibliotekarenes ekspertise  Lærere sjekker med oss når de retter  Studenter spør oss når de skriver • Brosjyre til ansatte – Ellen Nierenberg, Universitetsbibliotekar

18

19 Spørsmål og diskusjon – Ellen Nierenberg, Universitetsbibliotekar


Laste ned ppt "En liten høyskole som tenker stort Tiltak mot fusk og plagiat ved Høgskolen i Hedmark."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google