Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TILFREDSE MEDARBEIDERE GIR DE BESTE RESULTATENE

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TILFREDSE MEDARBEIDERE GIR DE BESTE RESULTATENE"— Utskrift av presentasjonen:

1 TILFREDSE MEDARBEIDERE GIR DE BESTE RESULTATENE
Kai G. Henriksen Adm. direktør AS Vinmonopolet Arbeidsgiverforeningen for Vekstbedriftene, 21. oktober 2010

2 Tilfredse medarbeidere gir de beste resultatene

3 Tilfredse medarbeidere gir de beste resultatene
Mål: 90,0

4 Jamen, Vinmonopolet har en så lett oppgave…

5 Vinmonopolets omdømmeundersøkelse Hvor godt inntrykk har du av Vinmonopolet totalt sett?
91% 86% 88% 85% 79% Andel med meget godt/ ganske godt inntrykk

6 TEMA Kulturbygging – fokus på samfunnsoppdrag, visjon og mål
Still krav til organisasjonen Gjør organisasjonen i stand til å innfri kravene Godt lederskap en forutsetning for tilfredse medarbeidere

7 Vinmonopolet 2006 – en organisasjon på leten etter seg selv
Ekjord-saken Styreleder og adm. dir. måtte gå Monopolets fremtid? En organisasjon preget av frykt og usikkerhet Hva er våre mål?

8 ”Alle er med” Inkluderende prosess uhyre viktig
Følelsen av å være med og bli hørt Brukte 1 ½ år på styringspyramiden og lederprinsippene Diskutert på kjedekonferansen (alle mellomledere og butikksjefer)’ Diskutert i alle butikker Workshop på kjedekontoret for alle ansatte Diskutert i Butikksjefrådet og mellomlederforum en rekke ganger Vært diskutert i Sentralt kontakforum og i egne møter med tillitsvalgte Flere runder i ledergruppen 2 ganger i styret (styringspyramiden) Lederprinsippene vedtatt i ledergruppen Egen strategibrosjyre Lederprinsippene i kredittkort-format Lederprinsippene kjernen i lederutviklingsprogrammet Jeg bruker alltid styringspyramiden i alle presentasjoner internt

9 viktigste virkemiddel Vi skal gjøre oss fortjent
Vinmonopolets styringspyramide Vinmonopolet er samfunnets viktigste virkemiddel for å sikre ansvarlig salg av alkohol Samfunnsoppdrag Vi skal gjøre oss fortjent til folks støtte Visjon Velfungerende vinmonopolordning Hovedmål Norges ledende faghandelskjede Bredde, kvalitet og lønnsomhet i produkt- utvalget Resultat- orientert, kompetent og samhandlende organisasjon Aktiv bruk av ramme- betingelsene Tydelig samfunns- aktør God sosial kontroll Det beste kundemøte Hoved- strategier Kvalitet og ansvar i kontakt med mennesker Verdi- grunnlag Tydelig Engasjert Inkluderende

10 Vinmonopolets filosofi er derfor …
Ansattes tilfredshet Innsats Lojalitet Kundetilfredshet Sterkere oppslutning hos folket om Vinmonopolet

11 Hvor tilfredse er så våre medarbeidere?
MTU 2010 Max score: 7

12 Hvorfor er vi så fornøyd med Vinmonopolet som arbeidsplass?
Variert arbeidsdag (jobbrotasjon) Disse påstandene påvirker ”Alle forhold tatt i betraktning er jeg godt tilfreds med jobben min” mest Inkluderende nærmeste leder Arbeidspress går ikke ut over livskvalitet Samarbeid på tvers Stolt av å jobb i Vinmonopolet Gleder meg til å gå på jobb

13 De viktigste møtene i Vinmonopolet er kundemøtene vi gjennomfører hver dag i alle våre butikker.
Det er ikke bare noe vi sier i festtaler – det er noe vi oppriktig mener! Da må det også gjenspeile kulturen i bedriften …

14 TEMA Kulturbygging – fokus på samfunnsoppdrag, visjon og mål
Still krav til organisasjonen Gjør organisasjonen i stand til å innfri kravene Godt lederskap en forutsetning for tilfredse medarbeidere

15 viktigste virkemiddel Vi skal gjøre oss fortjent
Hva gjør vi for å nå hovedmålene? Vinmonopolet er samfunnets viktigste virkemiddel for å sikre ansvarlig salg av alkohol Samfunnsoppdrag Vi skal gjøre oss fortjent til folks støtte Visjon Velfungerende vinmonopolordning Hovedmål Norges ledende faghandelskjede Bredde, kvalitet og lønnsomhet i produkt- utvalget Resultat- orientert, kompetent og samhandlende organisasjon Aktiv bruk av ramme- betingelsene Tydelig samfunns- aktør God sosial kontroll Det beste kundemøte Hoved- strategier Kvalitet og ansvar i kontakt med mennesker Verdi- grunnlag Tydelig Engasjert Inkluderende

16 Service Sunn intern konkurranse Motiverte medarbeidere
Vårt servicemål er å ha det beste kundemøte Sunn intern konkurranse Årets butikk Balansert Målstyring Mystery Shoppers Modellbasert produktivitetsmåling Service Vi skal tilby det beste kundemøtet i Norge Motiverte medarbeidere Effektiv kundeservice Møter kunden med et smil Møte kundens behov med god kompetanse Moderne butikk-konsepter Oversiktlige selvbetjente butikker Moderne og ansvarlig image Stort produktutvalg Dybde og bredde Kvalitet Alle vindistrikter representert Lønnsomhet God tilgjengelighet Ingen skal trenge å reise mer enn 30 minutter til nærmeste Vinmonopolbutikk Integrert mulitikanalt tilbud Integrert multikanalt tilbud Enkelt å handle Lett å navigere

17 Krevende, men realistiske krav
SERVICESTANDARDER MYSTERY SHOPPING Intern konkurranse og målinger erstatter ekstern konkurranse og benchmarking PRODUKTIVITETSMÅL BALANSERT MÅLSTYRING ÅRETS BUTIKK

18 Husk å feire seiere og gode prestasjoner!!

19 TEMA Kulturbygging – fokus på samfunnsoppdrag, visjon og mål
Still krav til organisasjonen Gjør organisasjonen i stand til å innfri kravene Godt lederskap en forutsetning for tilfredse medarbeidere

20 Kunnskap er en suksessfaktor
Sikre god varefaglig kompetanse Obligatorisk varefaglig kompetansestige Vareprøvinger i alle butikker Nyhetssmakinger Mat- og vinrunde i alle butikkene Høy innkjøpskompetanse Støtte til videre varefaglig utdanning Trening på det beste kundemøtet Praktisk trening i prestasjonsledelse for alle ledere Obligatorisk introduksjonskurs gjennom e-læring Alle avdelinger egne kompetanseprogrammer

21 TEMA Kulturbygging – fokus på samfunnsoppdrag, visjon og mål
Still krav til organisasjonen Gjør organisasjonen i stand til å innfri kravene Godt lederskap en forutsetning for tilfredse medarbeidere

22 Medarbeidere som blir møtt med klare krav, tydelige mål, avklarte forventninger, som får lov til å utføre sine arbeidsoppgaver i henhold til dette OG som får beskjed om hvordan de ligger an i forhold til målene, er fornøyde. Også med lederen! Da får vi også fornøyde kunder!

23 En anekdotisk påstand 70 % av alle ledere vil stikke av gårde fra en systematisk prestasjonsledelse! Toppleders innsats og motivasjon HELT avgjørende for suksess. Du må orke å stå i prosessen år etter år ... Ellers inntreffer BOHICA-effekten umiddelbart

24 Verdier Leder-prinsippene
Lederhuset = kulturbærerne Visjon Mål Organisering Verdier Leder-prinsippene Coaching Systematisk trening

25 Kultur og verdier: Vinmonopolets lederprinsipper En handling betyr mer enn 1000 ord …
1. Prestasjonsledelse: Jeg setter mål som bidrar til oppnåelse av VP’s overordnende mål Jeg tar ansvar for at teamet mitt når fastlagte mål Vi gjør hverandre gode Leder går foran som et godt eksempel 2. Målavklaring Alle i VP har resultat- og utviklingsmål med tilhørende planer 3. Tilstedeværelse For å hjelpe, veilede og trene er jeg tilstede blant mine medarbeidere Jeg lytter aktivt og ser mine medarbeidere 4. Tilbakemelding Jeg gir tydelige tilbakemeldinger Jeg følger mine medarbeidere opp på en forutsigbar måte 5. Raus Jeg synliggjør mine medarbeideres gode prestasjoner Jeg respekterer mine kolleger Jeg stimulerer til gode beslutninger og aksepterer at det kan gjøres feil Jeg byr på meg selv

26 Vår største utfordring som ledere – hva er det?
Mumle – mumle … Vi MÅ være direkte og tydelige I tråd med kjerneverdiene Ros dem som fortjener det Gi beskjed til dem som ikke yter nok, viser dårlige holdninger eller negativ adferd Ledelse er IKKE en popularitetskonkurranse Ta noen sjanser, du må risikere at din tilbakemelding føles ubehagelig for noen

27 Mine erfaringer med Vinmonopolets endringsprosess
Aldri undervurder kraften i å sette tydelige og målbare mål Men det må være en inkluderende prosess, så ta deg god tid Åpen og rettferdig konkurranse med utgangspunkt i målbare og påvirkbare mål er samlende og motiverende Og husk å feire alle små og store seire underveis Action speaks louder than words, so walk the talk! Våg å stille krav – våg å gi ærlig tilbakemelding Det handler om å se dine medarbeidere Bruk ros og ”framsnakking” for å forsterke ønsket adferd Ikke gjør ting og prosesser for komplisert – det enkleste er ofte det beste…..hvis mulig unngå eksterne konsulenter! Kommuniser, kommuniser, kommuniser……. Vær engasjert – spre entusiasme!! 

28 EUs forbrukerundersøkelse 2010
Norske forbrukere har talt: Vinmonopolet på topp, banktjenester på bunn i en omfattende forbrukerundersøkelse som EU presenterer i dag. Undersøkelsen måler hvor godt markeder fungerer sett fra forbrukernes side med hensyn til oversiktlighet, tillitt, klagemuligheter og tilfredshet. Undersøkelsen har blitt gjennomført i 27 EU-land, samt Norge. 50 ulike bransjer innen kategoriene forbruksvarer, enkelttjenester og abonnementstjenester har blitt vurdert av 500 kunder i hvert enkelt marked i hvert land. I Norge topper altså Vinmonopolet, tett fulgt av bensin og begravelsestjenester.

29 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "TILFREDSE MEDARBEIDERE GIR DE BESTE RESULTATENE"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google