Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Målgrupper og segmentering

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Målgrupper og segmentering"— Utskrift av presentasjonen:

1 Målgrupper og segmentering

2 Noen vanlige målgrupper
«Alle» «Moren min» Dette ikke fungerer i praksis. Målgrupper og segmentering

3 Målgrupper og segmentering
Ordbokas definisjon Målgruppe Gruppe som f. eks. informasjon, reklame el. politisk propaganda retter seg mot. Eks.: Ungdommen er den viktigste målgruppen for plateindustrien. Målgrupper og segmentering

4 Wikipedias definisjon
(Forkortet og omskrevet) En målgruppe er en spesifisert gruppe mennesker en ønsker å nå med et budskap i media eller en vare og/eller tjeneste. Kriterier for målgrupper kan for eksempel være geografisk område, alder, kjønn, inntekt, interesser, utdanning, holdninger, sosial status, livssyn, tidligere kjøp og mer. For å forenkle markesdføringen er det ofte hensiktsmessig å definere en slik gruppe for å få størst mulig effekt av en markedsføringskampanje eller produktutvikling. Målgrupper og segmentering

5 Målgrupper og segmentering
For å nå en målgruppe… bør du ha et budskap, det vil si en meddelelse eller et meningsinnhold. Innen kommunikasjonsteori er budskapet det en avsender formidler eller sender til en mottaker. Målgrupper og segmentering

6 Målgrupper og segmentering
er å definere de målgruppene du tar sikte på å påvirke/selge produktene og/eller tjenestene dine til. Markedssegmentering vil si å splitte markedet opp i delmarkeder som hver for seg har visse fellestrekk (homogenitet). CRM – Corporate Relationship Management er en metode for bedrifter til å segmentere kundegrupper og følge disse opp systematisk. Målgrupper og segmentering

7 Målgrupper og segmentering

8 Verktøy for segmentering
Demografisk segmentering. Demografi, eller befolkningslære, er studiet av menneskelige befolkninger, deres størrelse, sammensetning og vekst. Demografifaget er dominert av en kvantitativ eller tallmessig tilnærmingsmåte. En viktig del av faget er derfor innhenting, bearbeiding og analyse av befolkningsstatistikk. Målgrupper og segmentering

9 Verktøy for segmentering
Psykografisk segmentering tar sikte på å måle personlighetsvariabler. Komplisert og kostbar metode. Kan være interessante, men nytteverdien er diskutabel. Andersen, Svendsen, Hansen Målgrupper og segmentering

10 Verktøy for segmentering
Livsstilsegmentering forsøker å systematiserer de myke variablene uten å gå så mye i dybden som psykografiske kriterier gjør. YAP – Young Aspiring Person Målgrupper og segmentering

11 Eksempler på kriterier
Demografisk segmentering Geografi, hustype, kjønn, alder, inntekt, stilling, sivilstand, antall personer i husstanden, utdanning… Psykografisk segmentering tar sikte på å måle personlighetsvariabler; utadvendt, innadvendt, initiativrik, impulsiv, ledertype, maskulin, feminin… Livsstilsegmentering Aktiv i idrett, politisk engasjert, engasjert i foreningsliv, leser/TV/radio, teater/kino, sofagris/på byen. Holdninger; naturvern, kultur, religion/moral, økonomi, innvandring… Målgrupper og segmentering

12 Eksempel på segmentering
Målgrupper og segmentering

13 Eksempel på segmentering
Målgrupper og segmentering

14 Målgrupper og segmentering
Påstand Mange ønsker å fremstå som mer individuelle i dag enn tidligere. Fordi vi har flere måter å uttrykke vår personlighet på vi beveger oss lettere mellom sosiale sjikt og forskjellige arenaer vi er mer «kameleon-aktige» nå enn tidligere Uansett: Målgruppene er flere nå enn før og de er mer sammensatte og varierte. Målgrupper og segmentering

15 Målgrupper og segmentering
Hvem er målgruppen? Målgrupper og segmentering

16 Målgrupper og segmentering
Hva i all verden kan vi bruke dette til, da? Hvem skal animasjonen vår nå. Målgrupper og segmentering


Laste ned ppt "Målgrupper og segmentering"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google