Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Målgrupper og segmentering1. 2 Noen vanlige målgrupper «Alle» «Moren min» Dette ikke fungerer i praksis.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Målgrupper og segmentering1. 2 Noen vanlige målgrupper «Alle» «Moren min» Dette ikke fungerer i praksis."— Utskrift av presentasjonen:

1 Målgrupper og segmentering1

2 2 Noen vanlige målgrupper «Alle» «Moren min» Dette ikke fungerer i praksis.

3 Målgrupper og segmentering3 Ordbokas definisjon Målgruppe Gruppe som f. eks. informasjon, reklame el. politisk propaganda retter seg mot. Eks.: Ungdommen er den viktigste målgruppen for plateindustrien.

4 Målgrupper og segmentering4 Wikipedias definisjon (Forkortet og omskrevet) En målgruppe er en spesifisert gruppe mennesker en ønsker å nå med et budskap i media eller en vare og/eller tjeneste. Kriterier for målgrupper kan for eksempel være geografisk område, alder, kjønn, inntekt, interesser, utdanning, holdninger, sosial status, livssyn, tidligere kjøp og mer. For å forenkle markesdføringen er det ofte hensiktsmessig å definere en slik gruppe for å få størst mulig effekt av en markedsføringskampanje eller produktutvikling.

5 Målgrupper og segmentering5 For å nå en målgruppe… bør du ha et budskap, det vil si en meddelelse eller et meningsinnhold. Innen kommunikasjonsteori er budskapet det en avsender formidler eller sender til en mottaker.

6 Målgrupper og segmentering6 Segmentering er å definere de målgruppene du tar sikte på å påvirke/selge produktene og/eller tjenestene dine til. Markedssegmentering vil si å splitte markedet opp i delmarkeder som hver for seg har visse fellestrekk (homogenitet). CRM – Corporate Relationship Management er en metode for bedrifter til å segmentere kundegrupper og følge disse opp systematisk.

7 Målgrupper og segmentering7

8 8 Verktøy for segmentering Demografisk segmentering. Demografi, eller befolkningslære, er studiet av menneskelige befolkninger, deres størrelse, sammensetning og vekst. Demografifaget er dominert av en kvantitativ eller tallmessig tilnærmingsmåte. En viktig del av faget er derfor innhenting, bearbeiding og analyse av befolkningsstatistikk.

9 Målgrupper og segmentering9 Verktøy for segmentering Psykografisk segmentering tar sikte på å måle personlighetsvariabler. Komplisert og kostbar metode. Kan være interessante, men nytteverdien er diskutabel. Andersen, Svendsen, Hansen

10 Målgrupper og segmentering10 Verktøy for segmentering Livsstilsegmentering forsøker å systematiserer de myke variablene uten å gå så mye i dybden som psykografiske kriterier gjør. YAP – Young Aspiring Person

11 Målgrupper og segmentering11 Eksempler på kriterier Demografisk segmentering Geografi, hustype, kjønn, alder, inntekt, stilling, sivilstand, antall personer i husstanden, utdanning… Psykografisk segmentering tar sikte på å måle personlighetsvariabler; utadvendt, innadvendt, initiativrik, impulsiv, ledertype, maskulin, feminin… Livsstilsegmentering Aktiv i idrett, politisk engasjert, engasjert i foreningsliv, leser/TV/radio, teater/kino, sofagris/på byen. Holdninger; naturvern, kultur, religion/moral, økonomi, innvandring…

12 Målgrupper og segmentering12 Eksempel på segmentering

13 Målgrupper og segmentering13 Eksempel på segmentering

14 Målgrupper og segmentering14 Påstand Mange ønsker å fremstå som mer individuelle i dag enn tidligere. Fordi -vi har flere måter å uttrykke vår personlighet på -vi beveger oss lettere mellom sosiale sjikt og forskjellige arenaer -vi er mer «kameleon-aktige» nå enn tidligere Uansett: Målgruppene er flere nå enn før og de er mer sammensatte og varierte.

15 Målgrupper og segmentering15 Hvem er målgruppen?

16 Målgrupper og segmentering16 Og så? Hva i all verden kan vi bruke dette til, da? Hvem skal animasjonen vår nå.


Laste ned ppt "Målgrupper og segmentering1. 2 Noen vanlige målgrupper «Alle» «Moren min» Dette ikke fungerer i praksis."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google