Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til Ris ungdomsskole! Læringsglede og kunnskap

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til Ris ungdomsskole! Læringsglede og kunnskap"— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til Ris ungdomsskole! Læringsglede og kunnskap
Respekt – Initiativ – Samarbeid Informasjon foran skoleåret RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE Samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo styrker kvalifikasjonene for elever og lærere

2 Ris ungdomsskole med lang tradisjon
Ris skole er en tradisjonsrik skole i Oslo vest Fra starten i 1915 har skolen hatt flere trinn Ris skole fornyer seg og bærer samtidig med seg tradisjonene Ris skole har blant landets beste resultater for elevene Vårt motto har i generasjoner vært: Semper Excelsior Alltid videre

3 RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE
Elever: Slik er Ris ungdomsskole 2014! Slik er skolebygningen Til og fra skolen Ris ungdomsskoles faglige ressurser og tilbud Ris ungdomsskoles resultater Våre elevers muligheter i videregående skole Spørsmål og svar RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE Samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo styrker kvalifikasjonene for elever og lærere

4 Elevenes presentasjoner
Bilder og video

5 RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE
Moderne og landlig RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE Samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo styrker kvalifikasjonene for elever og lærere

6 Ris skole – flott skolebygg
RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE Samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo styrker kvalifikasjonene for elever og lærere

7 RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE
7.000 kv.m. skolebygg Store klasserom med egne garderobeskap og topp inneklima Store fellesrom som kantine og arbeidssoner Stort bibliotek, intelligente tavler og PC-rom Spesialrom for mat og helse, kunst og håndverk, naturfag, musikk, dusjfasiliteter Benytte Njårdhallen til kroppsøvning Stort friområde utenfor skolen RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE Samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo styrker kvalifikasjonene for elever og lærere

8 RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE
Underetasje RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE Samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo styrker kvalifikasjonene for elever og lærere

9 RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE
1. etasje RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE Samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo styrker kvalifikasjonene for elever og lærere

10 RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE
2. etasje RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE Samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo styrker kvalifikasjonene for elever og lærere

11 RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE
3. etasje • helsesøster • skolelege • administrasjon • lærerarbeidsplasser • personalrom RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE Samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo styrker kvalifikasjonene for elever og lærere

12 RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE
Samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo styrker kvalifikasjonene for elever og lærere

13 Hjemmefra og til skolen
Enkelt, trygt og greit for alle RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE Samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo styrker kvalifikasjonene for elever og lærere

14 RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE
Samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo styrker kvalifikasjonene for elever og lærere

15 RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE
Samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo styrker kvalifikasjonene for elever og lærere

16 RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE
Samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo styrker kvalifikasjonene for elever og lærere

17 RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE
Enkelt å abonnere, hvis du vil RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE Samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo styrker kvalifikasjonene for elever og lærere

18 Ris ungdomsskoles faglige ressurser og tilbud
Kvalifisert lærerstab og gode læringsrutiner

19 Hvem er vi? Etablert i 1915, kun som Ris ungdomsskole fra 1991
I topp moderne skolebygg på Huseby (FO-bygget) Antall elever (2013/2014): 410 Antall lærere (2013/2014): 37 Ledelse: Rektor, assist. rektor og undervisningsinspektør Sosialpedagogisk rådgivningstjeneste: sosiallærer og rådgiver Klassestyring: Trinnteam med trinnledere Fagstyring: Fagseksjoner med seksjonsledere 2016: 100-års jubileum og innflytting i moderne og nyoppussede lokaler på Ris RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE Samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo styrker kvalifikasjonene for elever og lærere RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE Samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo styrker kvalifikasjonene for elever og lærere

20 Stor, velutdannet lærerstab på 40 - alle har godkjent utdanning
Over 80% er adjunkt med opprykk eller lektor med opprykk (Master + tilleggsutdannelse), blant annet innen; Matematikk (med mange undertemaer under hvert delfag) Norsk, nordisk, engelsk, fransk, spansk, tysk, italiensk, latin Biologi (molekulærbiologi, biokjemi m.m.), kjemi, fysikk, naturfag, natur og miljø Historie, samfunnsfag, kriminologi, jus, sosiologi, religionshistorie, livssyn og etikk, mediekunnskap, interkulturell forståelse, statsvitenskap, litteraturkunnskap Kunsthistorie, musikk, tekstilforming, kunst og håndverk, produktdesign Idrettsfag, kroppsøving, friluftsliv, kultur og idrettsforvaltning, heimkunnskap Pedagogikk, spesialpedagogikk, utdanningsledelse, karriereveiledning RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE Samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo styrker kvalifikasjonene for elever og lærere

21 Ris-lærerne er dedikerte
Jeg jobber på Ris fordi: Gode kolleger. Åpne og samarbeidsvillige God ledelse som gir tydelige føringer Flinke og motiverte elever Mulig å holde et høyt faglig nivå Faglig fokus på skolen i alle ledd Skolen ønsker hele tiden å utvikle seg RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE Samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo styrker kvalifikasjonene for elever og lærere

22 Arbeidsro i klasserommet
Alle møter presis til alle timer Første time starter med at læreren står i døren og ønsker alle elever velkommen Lærer låser opp døren bare for egen klasse Alle reiser seg ved begynnelsen av hver time/arbeidsøkt Det er elevenes ansvar å ha bøker klare til neste økt Lærer låser klasserommet dersom elevene skal på spesialrom Alle har ansvar for at klasserommet og gangen utenfor er ryddig Ingen bruk av hodeplagg i timene Mobiltelefon/kamera/musikk eller annet elektronisk utstyr skal være avslått og lagt vekk i timene Ingen spising i timen Som hovedregel ingen drikking i timene Som hovedregel ingen toalettbesøk i timene Vi skal ha arbeidsro i timene Ingen skal skrible på sin egen eller andres pulter, eller andres eiendeler RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE Samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo styrker kvalifikasjonene for elever og lærere

23 Pedagogiske satsingsområder
SE DEN ENKELTE ELEV. Tilpasning og tett oppfølging. Ris er Oslos eneste ungdomsskole med status som Universitetsskole " Skriving som grunnleggende ferdighet” " Tilpasset opplæring i matematikk” Realfagsssamarbeid med Naturfagsenteret og NHO (Prosjekt ”Lektor 2 ordningen”) Deltaker i det nasjonale prosjektet ” Vurdering for læring” sammen med Høgskolen i Lillehammer, Utdanningsetaten og andre osloskoler Eget program for talentfulle elever i matematikk 10 elever som tar matematikk ved samarbeidsskolen Foss videregående skole Talentsatsing i matematikk med 20 elever på 8. trinn på RIS + 5 elever fra annen skole Samarbeid med barneskoler –en gruppe elever fra Smestad og Vinderen i matematikk på Ris – beregner oppstart etter jul RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE Samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo styrker kvalifikasjonene for elever og lærere RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE Samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo styrker kvalifikasjonene for elever og lærere

24 Forts. Lærerutdannere: Status som Universitetsskole
Lokalt utviklingsarbeid start høst skriving som grunnleggende ferdighet i alle fag – lenke til Universitetsskole Partnerskapsavtaler med Ungt Entreprenørskap, Kontorfellesskap på Vinderen senter, Vestre Aker frivillighetssentral og Unicare (UDV/VALGFAG) Tilpasset opplæring i fremmedspråk Idrett – viktig del av fellesskapet Sjakk Naturfagklubb med praktiske elevprosjekter Band-/musikkrom RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE Samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo styrker kvalifikasjonene for elever og lærere RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE Samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo styrker kvalifikasjonene for elever og lærere

25 HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID SOM BASIS FOR LÆRINGSARBEIDET
Vi viser respekt og høflighet Vi holder skolen ren og pen Vi bruker ingen former for vold, nedsettende kommentarer eller stygge ord Alle fortjener arbeidsro Utdypende regler RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE Samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo styrker kvalifikasjonene for elever og lærere RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE Samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo styrker kvalifikasjonene for elever og lærere

26 Forebyggende arbeid Rus? Mobbing? Gruppepress? Grensesetting?
FAU bevisstgjør foreldrene Natteravn-organiseringen Sosialpedagogisk rådgivningstjeneste Tett samarbeid med forebyggende avdeling i Politiet

27 Samarbeid Driftsstyret SMU Ris: Trinn Fagseksjoner Plangruppe
Datagruppe Connectgruppe MBU AMU Barne skoler RIS SKOLES VENNER FAU med klasse kontakter Nabo skoler Natte ravner Elevråd RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE Samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo styrker kvalifikasjonene for elever og lærere RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE Samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo styrker kvalifikasjonene for elever og lærere

28 Ris ungdomsskoles resultater
Sterke elevresultater over flere år

29 RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE
Samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo styrker kvalifikasjonene for elever og lærere

30 Nasjonale prøver og andre resultater
Utviklingen over tid: 8. trinn – fokus samarbeid barnetrinn Utviklingen over tid: 9. trinn /10. trinn – fokus hva tilfører Ris Stabilt gode eksamensresultater og standpunktkarakterer Stabil utvikling og vi arbeider kontinuerlig med hva som skjuler seg ” bak tallene”. ELEVEN i sentrum RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE Samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo styrker kvalifikasjonene for elever og lærere RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE Samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo styrker kvalifikasjonene for elever og lærere

31 2012: Ris best i Oslo på nasjonale prøver i lesing 8. trinn
9. trinns gjennomsnitt er 4,1 og elevene viser en fremgang siden i fjor da gjennomsnittet var 3,8 Det viktige er at elevene får en tilbakemelding på sine resultater og videre utviklingsområder, noe som skjer i utviklingssamtalene og i underveisvurderingen. RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE Samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo styrker kvalifikasjonene for elever og lærere RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE Samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo styrker kvalifikasjonene for elever og lærere

32 RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE
Akersposten At Ris ligger i toppen når det gjelder lesemestring både for 8. og 9. trinn er ingen tilfeldighet. Skolen har i mange år vært i det øverste sjiktet på de nasjonale prøvene. Det er et resultat av gode elever og gode lærerkrefter, hvor lesing i alle fag er et prioritert område. Vi ser naturligvis også dette i sammenheng med skriving. Elevene produserer mye tekster selv også, sier Ris-rektor, Monica Dellemyr, som understreker at tydelighet er et viktig moment i læreprosessen. – Elevene får tydelige lesebeskjeder når det gjelder hjemmelekser. De skal vite hva som er oppdraget med lesingen. Lesingen skal ha et mål, om det dreier seg om tekstinnhold, tabeller eller undertekster til bilder. Samtidig skal vi ha lesing for opplevelsens skyld, som gjennom skjønnlitterære tekster. Lesing har høy prioritet hos alle lærere. Det er inngangsporten til all læring, sier Dellemyr. Hun vil ikke at skolen skal ha all ære for resultatene i 8. trinn. – Det skyldes i hovedsak det gode arbeidet som er gjort på barneskolen før de kommer til oss, men med resultatene på 9. trinn kan vi se hva vårt arbeid på ungdomsskolen fører til. RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE Samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo styrker kvalifikasjonene for elever og lærere

33 Våre elevers muligheter i videregående skole
Solid plattform for mestring av videre skolegang

34 Flotte barneskoler står bak Ris
Slemdal Ris ungdomsskole Smestad Vinderen RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE Samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo styrker kvalifikasjonene for elever og lærere

35 Ris-elever kommer inn overalt
Oslo Handelsgymnasium Foss v.g.skole Ris ungdomsskole Ullern v.g.skole Privatskoler innenlands Privatskoler utenlands Hartvig Nissen Oslo katedralskole Persbråten RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE Samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo styrker kvalifikasjonene for elever og lærere

36 Noen uttalelser om Ris-elevene
Et godt faglig nivå beholdes i videregående skole RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE Samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo styrker kvalifikasjonene for elever og lærere

37 Oslo Handelsgymnasium
RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE Samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo styrker kvalifikasjonene for elever og lærere

38 RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE
Rektor Trond Lien Ris-elevene er sterke Elevene fra Ris skole møter godt forberedt til videregående opplæring. De integreres fint i et nytt miljø, og tilpasser seg fort til økte faglige krav. RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE Samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo styrker kvalifikasjonene for elever og lærere

39 Nye Ullern videregående skole
RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE Samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo styrker kvalifikasjonene for elever og lærere

40 RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE
Rektor Paal Riis Best når det gjelder Jeg har i mine 13 år som rektor på Ullern videregående skole hvert år hatt stor glede av å ta imot mange Ris-elever. Ris-elevene kjennetegnes ved de bokstavelig talt har gått i en god skole før de kommer til oss: De er godt faglig og personlig forberedt for å lykkes i videregående opplæring. Ris-elevene har kontroll på sine grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, muntlighet  og regning - og de er opptatt av å bidra til et godt skolemiljø. For oss på Ullern er det viktig å ha et godt faglig og sosialt fundament å bygge videre på når vi overtar stafettpinnen fra Ris skole, slik at vi kan løfte elevene videre mot ytterligere gode prestasjoner.  RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE Samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo styrker kvalifikasjonene for elever og lærere

41 Foss videregående skole
RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE Samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo styrker kvalifikasjonene for elever og lærere

42 RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE
Rektor Stein Øgrim Ris smaker på videregående skole Foss videregående skole har gjennom flere år samarbeidet med Ris ungdomsskole om forsert løp i matematikk og engelsk. Dette innebærer at elever i 10. klasse på Ris tar førsteklassekursene på videregående nivå på Foss mens de er elever ved Ris. Elevene fra Ris har gjennomført disse kursene med gode resultater, og vi vet at mange av dem har gjort det godt i fagene etterpå. Samtidig er vi på Foss imponert over den gode tilretteleggingen Ris har for disse elevene, både med informasjon i forkant og oppfølging av dem i samarbeid med oss underveis. RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE Samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo styrker kvalifikasjonene for elever og lærere

43 …velkommen til Ris ungdomsskole!
RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE Samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo styrker kvalifikasjonene for elever og lærere RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE Samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo styrker kvalifikasjonene for elever og lærere

44 På Ris er det godt å være elev
RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE Samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo styrker kvalifikasjonene for elever og lærere


Laste ned ppt "Velkommen til Ris ungdomsskole! Læringsglede og kunnskap"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google