Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE Samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo styrker kvalifikasjonene for elever og lærere Velkommen til Ris ungdomsskole!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE Samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo styrker kvalifikasjonene for elever og lærere Velkommen til Ris ungdomsskole!"— Utskrift av presentasjonen:

1 RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE Samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo styrker kvalifikasjonene for elever og lærere Velkommen til Ris ungdomsskole! Læringsglede og kunnskap Respekt – Initiativ – Samarbeid Informasjon foran skoleåret 2014-2015

2 Ris ungdomsskole med lang tradisjon • Ris skole er en tradisjonsrik skole i Oslo vest • Fra starten i 1915 har skolen hatt flere trinn • Ris skole fornyer seg og bærer samtidig med seg tradisjonene • Ris skole har blant landets beste resultater for elevene • Vårt motto har i generasjoner vært: Semper Excelsior – Alltid videre

3 RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE Samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo styrker kvalifikasjonene for elever og lærere Ris ungdomsskole • Elever: Slik er Ris ungdomsskole 2014! • Slik er skolebygningen • Til og fra skolen • Ris ungdomsskoles faglige ressurser og tilbud • Ris ungdomsskoles resultater • Våre elevers muligheter i videregående skole • Spørsmål og svar

4 Elevenes presentasjoner Bilder og video

5 RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE Samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo styrker kvalifikasjonene for elever og lærere Moderne og landlig

6 RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE Samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo styrker kvalifikasjonene for elever og lærere Ris skole – flott skolebygg

7 RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE Samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo styrker kvalifikasjonene for elever og lærere 7.000 kv.m. skolebygg • Store klasserom med egne garderobeskap og topp inneklima • Store fellesrom som kantine og arbeidssoner • Stort bibliotek, intelligente tavler og PC-rom • Spesialrom for mat og helse, kunst og håndverk, naturfag, musikk, dusjfasiliteter • Benytte Njårdhallen til kroppsøvning • Stort friområde utenfor skolen

8 RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE Samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo styrker kvalifikasjonene for elever og lærere Underetasje

9 RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE Samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo styrker kvalifikasjonene for elever og lærere 1. etasje

10 RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE Samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo styrker kvalifikasjonene for elever og lærere 2. etasje

11 RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE Samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo styrker kvalifikasjonene for elever og lærere 3. etasje • helsesøster • skolelege • administrasjon • lærerarbeidsplasser • personalrom

12 RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE Samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo styrker kvalifikasjonene for elever og lærere

13 RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE Samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo styrker kvalifikasjonene for elever og lærere Hjemmefra og til skolen Enkelt, trygt og greit for alle

14 RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE Samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo styrker kvalifikasjonene for elever og lærere

15 RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE Samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo styrker kvalifikasjonene for elever og lærere

16 RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE Samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo styrker kvalifikasjonene for elever og lærere

17 RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE Samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo styrker kvalifikasjonene for elever og lærere Enkelt å abonnere, hvis du vil

18 Ris ungdomsskoles faglige ressurser og tilbud Kvalifisert lærerstab og gode læringsrutiner

19 RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE Samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo styrker kvalifikasjonene for elever og lærere RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE Samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo styrker kvalifikasjonene for elever og lærere Hvem er vi? • Etablert i 1915, kun som Ris ungdomsskole fra 1991 • I topp moderne skolebygg på Huseby (FO-bygget) • Antall elever (2013/2014): 410 • Antall lærere (2013/2014): 37 • Ledelse: Rektor, assist. rektor og undervisningsinspektør • Sosialpedagogisk rådgivningstjeneste: sosiallærer og rådgiver • Klassestyring: Trinnteam med trinnledere • Fagstyring: Fagseksjoner med seksjonsledere • 2016: 100-års jubileum og innflytting i moderne og nyoppussede lokaler på Ris

20 RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE Samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo styrker kvalifikasjonene for elever og lærere Stor, velutdannet lærerstab på 40 - alle har godkjent utdanning • Over 80% er adjunkt med opprykk eller lektor med opprykk (Master + tilleggsutdannelse), blant annet innen; • Matematikk (med mange undertemaer under hvert delfag) • Norsk, nordisk, engelsk, fransk, spansk, tysk, italiensk, latin • Biologi (molekulærbiologi, biokjemi m.m.), kjemi, fysikk, naturfag, natur og miljø • Historie, samfunnsfag, kriminologi, jus, sosiologi, religionshistorie, livssyn og etikk, mediekunnskap, interkulturell forståelse, statsvitenskap, litteraturkunnskap • Kunsthistorie, musikk, tekstilforming, kunst og håndverk, produktdesign • Idrettsfag, kroppsøving, friluftsliv, kultur og idrettsforvaltning, heimkunnskap • Pedagogikk, spesialpedagogikk, utdanningsledelse, karriereveiledning

21 RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE Samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo styrker kvalifikasjonene for elever og lærere Ris-lærerne er dedikerte • Jeg jobber på Ris fordi: • Gode kolleger. Åpne og samarbeidsvillige • God ledelse som gir tydelige føringer • Flinke og motiverte elever • Mulig å holde et høyt faglig nivå • Faglig fokus på skolen i alle ledd • Skolen ønsker hele tiden å utvikle seg

22 RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE Samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo styrker kvalifikasjonene for elever og lærere Arbeidsro i klasserommet • Alle møter presis til alle timer • Første time starter med at læreren står i døren og ønsker alle elever velkommen • Lærer låser opp døren bare for egen klasse • Alle reiser seg ved begynnelsen av hver time/arbeidsøkt • Det er elevenes ansvar å ha bøker klare til neste økt • Lærer låser klasserommet dersom elevene skal på spesialrom • Alle har ansvar for at klasserommet og gangen utenfor er ryddig • Ingen bruk av hodeplagg i timene • Mobiltelefon/kamera/musikk eller annet elektronisk utstyr skal være avslått og lagt vekk i timene • Ingen spising i timen • Som hovedregel ingen drikking i timene • Som hovedregel ingen toalettbesøk i timene • Vi skal ha arbeidsro i timene • Ingen skal skrible på sin egen eller andres pulter, eller andres eiendeler

23 RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE Samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo styrker kvalifikasjonene for elever og lærere RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE Samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo styrker kvalifikasjonene for elever og lærere Pedagogiske satsingsområder  SE DEN ENKELTE ELEV. Tilpasning og tett oppfølging.  Ris er Oslos eneste ungdomsskole med status som Universitetsskole  " Skriving som grunnleggende ferdighet”  " Tilpasset opplæring i matematikk”  Realfagsssamarbeid med Naturfagsenteret og NHO (Prosjekt ”Lektor 2 ordningen”)  Deltaker i det nasjonale prosjektet ” Vurdering for læring” sammen med Høgskolen i Lillehammer, Utdanningsetaten og andre osloskoler  Eget program for talentfulle elever i matematikk  10 elever som tar matematikk ved samarbeidsskolen Foss videregående skole  Talentsatsing i matematikk med 20 elever på 8. trinn på RIS + 5 elever fra annen skole  Samarbeid med barneskoler –en gruppe elever fra Smestad og Vinderen i matematikk på Ris – beregner oppstart etter jul

24 RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE Samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo styrker kvalifikasjonene for elever og lærere RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE Samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo styrker kvalifikasjonene for elever og lærere Forts.  Lærerutdannere: Status som Universitetsskole  Lokalt utviklingsarbeid start høst 2011- skriving som grunnleggende ferdighet i alle fag – lenke til Universitetsskole  Partnerskapsavtaler med Ungt Entreprenørskap, Kontorfellesskap på Vinderen senter, Vestre Aker frivillighetssentral og Unicare (UDV/VALGFAG)  Tilpasset opplæring i fremmedspråk  Idrett – viktig del av fellesskapet  Sjakk  Naturfagklubb med praktiske elevprosjekter  Band-/musikkrom

25 RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE Samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo styrker kvalifikasjonene for elever og lærere RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE Samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo styrker kvalifikasjonene for elever og lærere HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID SOM BASIS FOR LÆRINGSARBEIDET • Vi viser respekt og høflighet • Vi holder skolen ren og pen • Vi bruker ingen former for vold, nedsettende kommentarer eller stygge ord • Alle fortjener arbeidsro Utdypende regler

26 Forebyggende arbeid • Rus? • Mobbing? • Gruppepress? • Grensesetting? • FAU bevisstgjør foreldrene • Natteravn-organiseringen • Sosialpedagogisk rådgivningstjeneste • Tett samarbeid med forebyggende avdeling i Politiet

27 RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE Samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo styrker kvalifikasjonene for elever og lærere RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE Samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo styrker kvalifikasjonene for elever og lærere Samarbeid Ris: Trinn Fagseksjoner Plangruppe Datagruppe Connectgruppe MBU AMU Nabo skoler Barne skoler Driftsstyret FAU med klasse kontakter SMU Natte ravner Elevråd RIS SKOLES VENNER

28 Ris ungdomsskoles resultater Sterke elevresultater over flere år

29 RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE Samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo styrker kvalifikasjonene for elever og lærere

30 RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE Samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo styrker kvalifikasjonene for elever og lærere RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE Samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo styrker kvalifikasjonene for elever og lærere Nasjonale prøver og andre resultater • Utviklingen over tid: 8. trinn – fokus samarbeid barnetrinn • Utviklingen over tid: 9. trinn /10. trinn – fokus hva tilfører Ris • Stabilt gode eksamensresultater og standpunktkarakterer • Stabil utvikling og vi arbeider kontinuerlig med hva som skjuler seg ” bak tallene”. • ELEVEN i sentrum

31 RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE Samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo styrker kvalifikasjonene for elever og lærere RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE Samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo styrker kvalifikasjonene for elever og lærere 2012: Ris best i Oslo på nasjonale prøver i lesing 8. trinn • 9. trinns gjennomsnitt er 4,1 og elevene viser en fremgang siden i fjor da gjennomsnittet var 3,8 • Det viktige er at elevene får en tilbakemelding på sine resultater og videre utviklingsområder, noe som skjer i utviklingssamtalene og i underveisvurderingen.

32 RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE Samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo styrker kvalifikasjonene for elever og lærere Akersposten 7.10.13 At Ris ligger i toppen når det gjelder lesemestring både for 8. og 9. trinn er ingen tilfeldighet. Skolen har i mange år vært i det øverste sjiktet på de nasjonale prøvene. Det er et resultat av gode elever og gode lærerkrefter, hvor lesing i alle fag er et prioritert område. Vi ser naturligvis også dette i sammenheng med skriving. Elevene produserer mye tekster selv også, sier Ris-rektor, Monica Dellemyr, som understreker at tydelighet er et viktig moment i læreprosessen. – Elevene får tydelige lesebeskjeder når det gjelder hjemmelekser. De skal vite hva som er oppdraget med lesingen. Lesingen skal ha et mål, om det dreier seg om tekstinnhold, tabeller eller undertekster til bilder. Samtidig skal vi ha lesing for opplevelsens skyld, som gjennom skjønnlitterære tekster. Lesing har høy prioritet hos alle lærere. Det er inngangsporten til all læring, sier Dellemyr. Hun vil ikke at skolen skal ha all ære for resultatene i 8. trinn. – Det skyldes i hovedsak det gode arbeidet som er gjort på barneskolen før de kommer til oss, men med resultatene på 9. trinn kan vi se hva vårt arbeid på ungdomsskolen fører til.

33 Våre elevers muligheter i videregående skole Solid plattform for mestring av videre skolegang

34 RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE Samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo styrker kvalifikasjonene for elever og lærere Flotte barneskoler står bak Ris Ris ungdomsskole Slemdal Vinderen Smestad

35 RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE Samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo styrker kvalifikasjonene for elever og lærere Ris-elever kommer inn overalt Ris ungdomsskole Oslo Handelsgymnasium Ullern v.g.skoleFoss v.g.skole Oslo katedralskole Privatskoler innenlands Privatskoler utenlands Hartvig Nissen Persbråten

36 RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE Samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo styrker kvalifikasjonene for elever og lærere Noen uttalelser om Ris-elevene Et godt faglig nivå beholdes i videregående skole

37 RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE Samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo styrker kvalifikasjonene for elever og lærere Oslo Handelsgymnasium

38 RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE Samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo styrker kvalifikasjonene for elever og lærere Rektor Trond Lien Ris-elevene er sterke • Elevene fra Ris skole møter godt forberedt til videregående opplæring. • De integreres fint i et nytt miljø, og tilpasser seg fort til økte faglige krav.

39 RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE Samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo styrker kvalifikasjonene for elever og lærere Nye Ullern videregående skole

40 RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE Samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo styrker kvalifikasjonene for elever og lærere Rektor Paal Riis Best når det gjelder • Jeg har i mine 13 år som rektor på Ullern videregående skole hvert år hatt stor glede av å ta imot mange Ris-elever. • Ris-elevene kjennetegnes ved de bokstavelig talt har gått i en god skole før de kommer til oss: De er godt faglig og personlig forberedt for å lykkes i videregående opplæring. • Ris-elevene har kontroll på sine grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, muntlighet og regning - og de er opptatt av å bidra til et godt skolemiljø. • For oss på Ullern er det viktig å ha et godt faglig og sosialt fundament å bygge videre på når vi overtar stafettpinnen fra Ris skole, slik at vi kan løfte elevene videre mot ytterligere gode prestasjoner.

41 RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE Samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo styrker kvalifikasjonene for elever og lærere Foss videregående skole

42 RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE Samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo styrker kvalifikasjonene for elever og lærere Rektor Stein Øgrim Ris smaker på videregående skole • Foss videregående skole har gjennom flere år samarbeidet med Ris ungdomsskole om forsert løp i matematikk og engelsk. • Dette innebærer at elever i 10. klasse på Ris tar førsteklassekursene på videregående nivå på Foss mens de er elever ved Ris. • Elevene fra Ris har gjennomført disse kursene med gode resultater, og vi vet at mange av dem har gjort det godt i fagene etterpå. • Samtidig er vi på Foss imponert over den gode tilretteleggingen Ris har for disse elevene, både med informasjon i forkant og oppfølging av dem i samarbeid med oss underveis.

43 RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE Samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo styrker kvalifikasjonene for elever og lærere RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE Samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo styrker kvalifikasjonene for elever og lærere …velkommen til Ris ungdomsskole!

44 På Ris er det godt å være elev RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE Samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo styrker kvalifikasjonene for elever og lærere


Laste ned ppt "RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE Samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo styrker kvalifikasjonene for elever og lærere Velkommen til Ris ungdomsskole!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google