Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Seminar 2011 - 2012 NAV Sandefjord 7. Desember - 8. Desember - 19. Januar Motiverende Intervju v/Petter Nesset Spesialkonsulent - Kompetansesenter rus.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Seminar 2011 - 2012 NAV Sandefjord 7. Desember - 8. Desember - 19. Januar Motiverende Intervju v/Petter Nesset Spesialkonsulent - Kompetansesenter rus."— Utskrift av presentasjonen:

1 Seminar 2011 - 2012 NAV Sandefjord 7. Desember - 8. Desember - 19. Januar Motiverende Intervju v/Petter Nesset Spesialkonsulent - Kompetansesenter rus - region sør

2 Program Dag 1 •Kl. 09.00:Presentasjon og Introduksjon •Kl. 10.15:Pause •Kl. 10.30:Kommunikasjon og lytteferdigheter •Kl. 12.00:Lunsj •Kl. 13.00:Fortsettelse med illustrasjoner og øvelser •Kl. 14.00:Pause •Kl. 14.15:Fortsettelse med illustrasjoner og øvelser •Kl. 15.30:Avslutning dag 1

3 Program Dag 2 •Kl. 09.00:Endringshjulet •Kl. 10.15:Pause •Kl. 10.30:Ambivalens •Kl. 12.00:Lunsj •Kl. 13.00:Film og plenumsdiskusjon •Kl. 14.00:Pause •Kl. 14.15:Oppsummering og forberedelse til neste samling - Utdeling av hjemmeoppgaven •Kl. 15.30: Avslutning dag 2

4 Program Dag 3 •Kl. 09.00: Tilbakemelding på hjemmeoppgaven •Kl. 10.30:Pause •Kl. 10.45:Endringssnakk og Motstand •Kl. 12.00:Lunsj •Kl. 13.00:Film og praktiske øvelser •Kl. 14.00:Pause •Kl. 14.15:Diskusjon og oppsummering av kurset •Kl. 15.30:Avslutning dag 3

5 Kursmanual •Innholdsfortegnelse •Program for kurset •Deltakerliste •MI - En kort presentasjon •Et utdrag av en MI samtale •Presentasjon som brukes under opplæringen •” Easy guide ” - En kort huskelapp.. •Tips og eksempler til gode samtaler •Litteraturliste, bøker, nettsteder og video

6 Presentasjon Navn.. Erfaring og Utdannelse.. Har du erfaring med Motiverende Intervju? Forventninger til hva kurset kan bidra med?

7 Historien om Tony Adams..

8 ”Har vi fremdeles til gode å se det beste av deg?”… - Arsene Wenger, manager Arsenal FC

9 Målsetning for kurset Å gi kursdeltagere en kompetansehevning i forhold til relasjons- og motivasjonsbygging som vil utgjøre en positiv forskjell i deres daglige arbeid med brukere Målet på om kompetansehevningen har en hensikt er om den bidrar til at flere klienter opplever positiv endring og bedre livskvalitet Så folk skal helst få det bedre fordi du kom hit i dag..

10 Kurset består av: Forelesning Øvelser Diskusjon Film Hjemmeoppgave

11 ”Ingen fortjener å høre til et bedre landslag enn det de er villige til å være med på å skape selv”… (Marit Breivik) ”Ingen får et bedre utbytte av dette kurset enn det de er villige til å være med på å skape selv”… (Petter Nesset)

12 What works - Hva virker? Scott Millers metastudie: Hva virker i psykoterapi? 62% Allianse (kvalitet på relasjonen) 30% Allegiance (gjensidig tro og forpliktelse til prosjektet) 8% Metode

13 Ved god Allianse.. •Får vi en mer åpen, ærlig og reell samtale om livet slik det oppleves av klienten •Klienten får mer tro på sitt endringsprosjekt •Klienten kommer i større grad til neste avtale •Klienten følger i større grad opp sine forpliktelser Kort sagt: Vi får et bedre behandlingsresultat •Behandler får i tillegg en større følelse av at arbeidet som legges ned nytter og er meningsfullt

14 ”Our aim is always to create a positive process”… ”Little things make for the big things”… - Mika Kojonkoski, norsk landslagstrener - skihopp

15 Oppgave Gå sammen to og to (ca 5 min) Hva er kritiske suksessfaktorer i relasjonsbygging? Diskuter og reflekter rundt de klientene dere har hatt hvor det ble skapt en god prosess Hvordan var alliansen mellom deg og klienten? Hvordan var det med klientens og din tro på prosjektet?

16 Diskusjon i plenum Vi ønsker alle å utgjøre en forskjell for våre klienter; en viktig forskjell som kan måles i bedre livskvalitet Hvordan kan vi være med på å skape en god prosess? Hva skal være vårt bidrag? Hvordan skal våre gode intensjoner bære blomster?

17 En god samtale i Vikingskipet..

18 Pasient: ”I’ve been a drunk 25 years.. I want my life back!”… Peter Mueller: ”If you want it as badly tomorrow as you want it today.. Who can take it away from you?”… Pasient: ”Hm.. So all my life I’ve been blaming others.. My life, success and failure, is my responsibility”… Peter Mueller: ”Yes, you have to work with what you’ve been given.. Whatever you have naturally you can expand upon.. Are you ready to accept that challenge? To do the work and get paid”…

19 ”The question is.. Can you do the work every day? If the answer is yes, you’ll be successfull”… - Peter Mueller, Skøytetrener Team CBA

20 ”Det som alltid har vært min hovedmotivasjon er å lete etter hva jeg skal kunne bidra med for å få frem det beste i hver enkelt på laget”… - Marit Breivik, coach for lagidretter, Olympiatoppen

21 ”Eg ser”.. Vi kan ikke ’gå veien’ for våre klienter.. De må gå den selv.. Men, vi kan tilby å gå den sammen med dem.. Andre menneskers endring er ikke vårt ansvar Vårt ansvar ligger i å gjøre vårt beste for å skape en god arbeidsrelasjon der forholdene legges til rette for endring

22 Terapiforskning viser: Korte intervensjoner kan gi stor endring (spesielt hvis de kommer tidlig) Mye av den endring man oppnår i behandling skjer i starten av behandlingen Terapeutens holdninger og handlinger er avgjørende for kvaliteten i relasjonen og derav behandlingsresultatet God allianse mellom terapeut og klient predikerer i stor grad pasientens videre oppmøte til samtaler og behandlingsresultat

23 Hvorfor virker MI? MI har effekt fordi metoden har vist seg å: Styrke relasjonsbygging Forløse ambivalens Øke klientens forståelse av viktighet for endring Øke klientens tro på egen gjennomføringsevne Kort sagt: MI styrker indre motivasjon for endring

24 Om å påvirke til endring •Øvelsen foregår to og to: En helserådgiver som kun leser replikkene og en klient som svarer kort etter hver replikk som det faller seg naturlig. Etter svaret går helserådgiver videre til neste replikk. –Versjon A - anbefale, gi råd og overtale –Versjon B - hente fram motivasjon for endring •OBS! Klienten spiser 2-3 porsjoner frukt daglig og synes at det ikke er så verst, selv om det kanskje kunne ha vært bedre.. 24

25 Om å påvirke til endring - Versjon A - Nå vil jeg gjerne snakke med deg om dette med frukt og grønnsaker - Du burde spise minst 5, og helst 7, porsjoner frukt og grønnsaker hver dag for å ta vare på helsen din - Det du kan gjøre er for eksempel å spise grønnsaker til alle måltider, og spise en frukt iblant som mellommat - Har du prøvd å ta med deg et eple og en appelsin i vesken? - De fleste forklaringer på hvorfor man ikke spiser nok frukt og grønnsaker er egentlig unnskyldninger - man kan hvis man vil! - For at du skal ta vare på helsen er det jo nødvendig med egeninnsats 25

26 Om å påvirke til endring - Versjon B - Kan vi snakke litt om dette med å spise frukt og grønnsaker? - Det har vist seg at det er en helsegevinst i å spise mellom 5 og 7 porsjoner frukt og grønnsaker per dag. Hvordan ser du på dette? - Hva synes du er bra med å spise frukt og grønnsaker? - Hva er du ikke så glad i når det gjelder denne typen mat? - I tilfelle du skulle ha noen bekymringer om ditt kosthold og særlig inntak av frukt og grønnsaker, hva skulle det være? - Hvilke forandringer kunne du eventuelt tenke deg å gjøre på dette området? 26

27 Samtaler om endring gir noen utfordringer Folk; • Vil helst bestemme selv.. og bestemmer faktisk selv • Oppfatter lett samtaler om endring som samtaler om mangler, tilkortkommenheter og feil • Opplever at de både vil og ikke vil endre seg (ambivalens) • Opplever at de både kan og ikke kan endre seg (ambivalens)

28 ” Folk blir generelt sett mer overbevist av de grunner som de selv har oppdaget, enn av de som har dukket opp i hodet til andre ”… Pascal, 17. århundre

29 Tre Generasjoner av Motivasjonsteorier 1.Dersom du utfører en oppgave og opplever mestring vil du bli motivert 2.Dersom din mestring også påvirker dine sosiale relasjoner på en positiv måte vil du bli ytterligere motivert 3.Selvbestemmelsesteorien - (Self Determination Theory - SDT) Selvbestemmelsesteorien sier at du bare vil kunne oppleve å bli motivert dersom du utfører en oppgave fordi du vil gjøre den. Du blir m.a.o. ikke motivert av å mestre oppgaver eller utfordringer du ikke har lyst til å utføre..

30 MI - Motiverende Intervju Første publikasjon i ”Behavioral psychology” 1983 Delvis utarbeidet i Norge gjennom Bill Millers pioner arbeid I 2009 forelå over 200 Randomised Control Trials (RCT) som viser effekt av metoden Google gir millioner av treff på ”Motivational Interviewing” Kjent i Norge som Endringsfokusert Rådgivning, Motiverende Samtale

31 Utvikling i antall MI publikasjoner 31

32 MI - Inspirert av: –Carl Rogers, klientsentrert tilnærming til psykoterapi –Kognitiv psykologi –Leon Festinger, Kognitiv dissonansteori –Positiv psykologi, Martin Seligman –Prochaska og Di Clementes ” Endringshjul ”

33 Motiverende Intervju Er en klientsentrert, målorientert metode som gjennom å utforske og løse opp ambivalens bygger opp den indre motivasjonen for endring

34 Forskning •Forskning om MI og alkohol er svært godt dokumentert •Lovende resultater i forhold til atferdsendring som diabetes, overvekt, røyking, kroniske smerter, fysisk inaktivitet •Fellesfaktor er helseskadelig atferd som kan påvirke helsa i negativ retning der personens egne beslutninger og krefter er avgjørende

35 Overordnede prinsipper i MI Engasjement Fokus Utløse materiale fra klienten Planlegging 35

36 MI ” Spirit ” -Ikke dømmende holdning -Utløse, søke etter klientens ideer -Være tålmodig og nysgjerrig -Samarbeidet basert på respekt for klientens ideer (ikke overtalelse eller ekspert rådgivning) -Autonomi - respektere klientens valg og selvstendighet

37 Gode spørsmål å ha med seg.. •Hva vil det si å ha en ikke dømmende holdning? •Hva vil det si å invitere til et samarbeid med respekt for klientens tanker og ideer? •Hva vil det si å respektere klientens valg og selvstendighet? •Hva har gode rådgivere/terapeuter til felles? - Er vi flinke nok til å lære av dem?

38 EDRAS - 5 prinsipper i en MI samtale E mpati: –Teknikk: kommunikasjonsferdigheter –Holdning: respekt, akseptering, ekthet D iskrepans: –Nå-situasjon vs. ønsket situasjon –Positive sider vs. Mindre gode sider R ulle med motstand: –Bekreft gjennom oppsummeringer og refleksjon –Unngå korrigeringsrefleksen

39 A rgumentering unngås: –Unngå overtalelser og overbevisninger –Tilby informasjon eller forslag som personen kan ta til seg eller velge å la være S tøtt mestring: –Gi generell støtte og oppsummering –Undersøk planer for mestring –Utforsk tidligere erfaringer med mestring –Utforsk mulige løsninger •Tilby praktisk hjelp •Aktiver Klientens egne strategier

40 MI = Strategisk bruk av kommunikasjonsferdigheter Åpne spørsmål Refleksjon Oppsummering 40

41 Kommunikasjonsferdigheter: Brukes i MI for å bygge: - En god arbeidsrelasjon - Å kunne påvirke til endring Åpne spørsmål, refleksjoner og oppsummeringer brukes selektivt og målrettet til å forsterke og fremheve tendenser til endring i klienten

42 Åpne spørsmål •Inviterer til lengre svar •Øker muligheten for nyanserte svar •Begynner ofte med spørreord: Hvilke, Hva, Hvordan, Hvor.. –” Hvordan har din drikking bekymret deg? ” … –” Hvilke problemer har du i forbindelse med alkohol og rusing? ” …

43 Lukkede spørsmål •Kan besvares med ja/nei, med fakta, med få ord •Egner seg til å få fram detaljerte fakta, eller å bekrefte/avkrefte •Kan virke som veisperringer for åpen kommunikasjon og gi dårlig flyt i samtalen •Begynner ofte med et verb, eks: –” Er du fornøyd med jobben din? ” … –” Trimmer du? ” … –” Har din drikking ført til problemer? ” …

44 Åpne vs Lukkede spørsmål I MI anbefales systematisk bruk av åpne spørsmål Åpne spørsmål gir lengre og mer innholdsrike svar Lukkede spørsmål besvares ofte med enkeltord og er lite egnet til å få frem klientens situasjon i samtalen Et mål er at klienten skal snakke mer enn terapeuten..

45 Hvorfor åpne spørsmål? •Produsere motivasjon •Hjelpe pasienten til å uttykke ambivalens •Klargjøre grunner for å gjøre forandringer •Oppfordre klienten til å snakke mest •Åpne opp slik at personene får uttrykt sitt ståsted

46 Åpne spørsmål: Kan inneholde ord som: •“ Hva kan du si om dette? ” … •” Hva tenker du om dette? ” … Ofte følges svar på åpne spørsmål opp med en invitasjon om å fortelle mer: •” Er det flere ting du vil nevne i forbindelse med dette? ” … •” Er det flere ting du tenker er relevant å ta med? “…

47 Emne: Lukket spørsmål: Åpent spørsmål: Om å kjenne til negative konsekvenser av aktuell livsstil Om å bekymre seg over negative konsekvenser ved aktuell livsstil Eventuelle tanker om å endre livsstilen Om tiltro til å kunne klare å endre livsstilen Øvelse - Åpne og Lukkede spørsmål

48 Oppsummeringer En oppsummering er: •En sammenfatning av to eller flere momenter av det personen har sagt •Et kortfattet ” referat ” av det man har vært innom Introduksjon til oppsummeringer: •” Du har nevnt flere ting ” … •” For å oppsummere litt ” … •” Vi har snakket om ” …

49 Oppsummeringer •Gode oppsummeringer er presise og fanger opp det klienten har fortalt •Mindre gode oppsummeringer er vage eller inneholder feil og fanger i mindre grad opp det klienten har fortalt Er man usikker på om man har forstått klienten rett formidles dette via spørsmål i forkant av oppsummeringer og ikke som del av oppsummeringer

50 Oppsummeringer - funksjon •En måte å vise at du bryr deg og følger med •En måte å kontrollere at du har forstått riktig •En mulighet for klienten til å korrigere / gi utfyllende informasjon •En måte å ta vare på eller forsterke tendenser til endring –Høre hva en selv har sagt (enkel) –Få nye perspektiver på det som er sagt (kompleks) •En måte å styre samtaler på –Å skifte tema

51 Lytteøvelse Tenk på en endring du kanskje skulle gjort med deg selv. Fortell lytteren hva endringen handler om og hvorfor du tenker på å gjennomføre dette. Lytteren konsentrerer seg om å lytte og gir kun korte oppsummeringer underveis. Etter ca tre minutter, oppsummerer lytteren hva fortelleren har sagt om sin ønskede endring og om sine grunner for dette. Lytteren legger mest vekt på å oppsummere fortellerens argumenter og grunner for endring. 51

52 Strukturen i en MI samtale •Still åpne spørsmål •Lytt reflekterende, gi refleksjoner •Foreta oppsummeringer •Støtt klienten i prosessen

53 Refleksjoner •Å gjenspeile, å kaste tilbake.. •Refleksjon kan være: –Ett eller flere ord –Et utsagn, en setning, en metafor, korte eller lengre konstanteringer •Refleksjon er ikke: –Et spørsmål –Å gi råd –Å bruke pekefingeren/moralisering

54 Refleksjoner •Hva sier klienten? •Hva sies mellom linjene? •Hva mener/føler klienten? •Hvor står klienten? Refleksjoner kan være enkle eller mer komplekse

55 Refleksjoner Når lytteren treffer med sine refleksjoner styrker det kvaliteten i relasjonen. Klienten føler seg sett, forstått og akseptert, og blir da i større grad mer aktiv i samtalen Et mål med refleksjoner er at klienter gjennom tilbakemelding på egne utsagn skal kunne se seg selv mer helhetlig og dimensjonene i egen problematikk klarere

56 Hensikt med refleksjon •Bygge god arbeidsallianse •Brukes til å styre en samtale i forhold til retning; en forsterker noe og ignorerer noe annet i klientens utsagn •Styre klienten mot handling •Å teste ut/ sjekke ut/ nyansere hypoteser rundt det pasienten sier / mener •Dytte /drive endringsprosessen videre De beste refleksjonene er ofte korte!

57 57 Refleksjon på ulike nivåer 1. Enkel refleksjon - med klientens ord 2. Enkel refleksjon - med dine ord 3. Kompleks refleksjon - bakenforliggende mening 4. Kompleks refleksjon - speiling av følelser

58 Utsagn: ” Jeg må gjøre noe med drikkingen min ” … ” Jeg er så ensom ” … Enkle (Med klientens ord).. gjøre noe….. gjøre noe med drikkingen..... så ensom….. du er så ensom.. Enkle (Med rådgivers ord).. forandre på alkoholvanene..... slutte å drikke….. alene….. du er så isolert… Komplekse (Bakenforliggende mening).. alkoholbruken fører med seg en del problemer….. du kan ikke fortsette å bruke alkohol slik du har gjort….. du har ingen du kan gjøre ting sammen med….. du har vanskelig for å ta kontakt med andre… Komplekse (Speiling av følelser).. du er bekymret for at alkohol kan ødelegge livet ditt….. når du ser fremover blir du noen ganger skremt….. du savner andre mennesker…..uten andre føler du deg tom og alene…

59 Dobbeltsidig refleksjon •Vi erstatter splittende ord som MEN med bindeord som OG og SAMTIDIG •Klientens splittede opplevelse blir reflektert tilbake som en helhet: –Viser aksept for klientens dilemma –Inviterer til å se helheten –Introduserer en ny måte å håndtere motivasjonskonflikten på

60 Dobbeltsidig refleksjon •Rådgiver hjelper å ” sy sammen ” klientens opplevelse ved hjelp av dobbeltsidig refleksjon •Reflekterer flere sider av klientens opplevelse •Kan være både enkel og kompleks Eksempel: ” Jeg liker godt å ta meg en øl, men det går ikke lenger! ” … Dobbeltsidig refleksjon: ” Du liker å gå ut å drikke, og samtidig bekymrer du deg for hvordan det skal gå hvis du fortsetter med det ” …

61 Dobbeltsidig refleksjon •Vi prøver å holde orden på ambivalens gjennom å splitte og holde atskilt de positive og de mindre gode sidene. •Det vil kunne være en viktig opplevelse å bli akseptert for at man føler på to måter for samme fenomen •En dobbeltsidig refleksjon inneholder alltid både argumentene for og imot endring

62 Øvelse - Refleksjon på ulike nivåer -” Jeg vil jo slutte å drikke, men du vet… når suget kommer ” … -” Jeg kunne tenke meg å bytte jobb, men er så usikker på hvordan det kommer til å bli ”... Skriv ned et eller flere eksempler på speiling på alle fire nivå til begge ytringene (øvelsen gjennomføres to og to)

63 Øvelse - Oppsummering i plenum Jeg vil jo slutte å drikke, men du vet… når suget kommer… Jeg kunne tenke meg å bytte jobb, men er så usikker på hvordan det kommer til å bli… Enkle Med klientens ord Enkle Med rådgivers ord Komplekse Bakenforliggende mening Komplekse Speiling av følelser

64 64 Øvelse med empatisk samtale •Tre og tre sammen; forteller, lytter og observatør •Fortelleren tar utgangspunkt i eget ønske om endring •Lytteren lytter stiller åpne spørsmål, reflekterer og oppsummerer det fortelleren sier •Observatøren skal telle åpne/lukkede spørsmål, speilinger og oppsummeringer •Opptil 7 min samtale - 5 min feedback - Bytt roller!

65 Observasjonsskjema til øvelsen RådgiveratferdRegistrering Lukket spørsmål Åpent spørsmål Refleksjon Oppsummering

66 Til i morgen •Tenk igjennom hva du har lært i dag: –Hva er det viktigste du lærte i dag? –Hvordan kan du bruke dette i din jobb?

67 Program Dag 2 •Kl. 09.00:Endringshjulet •Kl. 10.15:Pause •Kl. 10.30:Ambivalens •Kl. 12.00:Lunsj •Kl. 13.00:Endringsarbeid, praktiske øvelser. •Kl. 14.00:Pause •Kl. 14.15:Oppsummering og forberedelse til neste samling - Utdeling av hjemmeoppgaven •Kl. 15.30: Avslutning

68 Yesterdays news.. Snu deg mot den som sitter ved siden av deg og bruk sammen noen få minutter på å snakke om det vi gikk gjennom i går. Hva fikk dere ut av gårsdagen? Sett ord på de spørsmål dere eventuelt sitter med og hvilke forventninger dere måtte ha til denne dagen..

69 Øvelse - endring •Tenk på en forandring i livet du enten er i gang med eller ønsker å komme i gang med, eller en endring i livet du har gjort og som du fremdeles går å tenker på. •Sette dere sammen 2 og 2. En forteller sin historie om endring i 2 - 3 minutter, en lytter uten å kommentere eller stille spørsmål. •Lytteren oppsummerer til slutt fortellerens historie •Bytt så roller

70 Prochaska og DiClemente - Endringshjulet 70 Føroverveielse Overveielse Forberedelse Handling (Tilbakefall) Vedlikehold

71 Endringsprosessen - fem faser •Føroverveier –Ser ikke at det er nødvendig med endring.. •Overveier –Ser det gode og det mindre gode.. •Forbereder –Tenker at nå skal jeg i gang.. •Handler –Er i gang med endring.. •Vedlikehold –Opprettholde motivasjon og retning..

72 Øvelse - endring fortsetter •Tenk på din egen ” endringsfortelling “ og plasser deg selv i en av fasene •Tenk på den historien du ble fortalt og plasser sidemannen i en av fasene •Sammenlign, hvor dere har plassert dere selv og den andre. •Diskuter.. (Tid ca 2 min)

73 Endringsprosess - Prochaska og DiClemente •En generell modell for planlagt atferdsendring •Tre hovedmomenter: –Mulig å jobbe fornuftig før klienten er motivert for endring –Tilbakefall er vanlig –Å gi råd kan ha liten effekt

74 Føroverveielse •Kjennetegn: - Manglende problemopplevelse - Lite mottagelig for info - Lite innstilt på endring - Positive konsekvenser oppleves større enn de negative - Andre opplever at atferden fører til problemer •Beskyttelse i form av: - Benektning, vegring - Rasjonalisering, bortforklaringer, opprør, oppgitthet •Intervensjon: - Få frem/skape ambivalens - Understreke autonomi

75 Overveielse •Kjennetegn: –Opplever negative konsekvenser, men er usikker på hvor stort problemet egentlig er –Ambivalens: opplever både gode og dårlige sider ved atferden, vurderer endring, men er usikker –Skiftninger i atferd og motivasjon •Feller: –Venter på det magiske øyeblikket –Ønsketenkning - Søker etter det umulige kompromiss •Intervensjon: –Utforske og løse ambivalens, ta beslutning

76 Forberedelse •Kjennetegn: –Beslutning om endring i nær fremtid –Lager konkrete planer –Små endringsforsøk –Forestillinger om livet etter endringen •Intervensjon: –Støtte opp om beslutningen –Planlegge fremgangsmåter for å nå målet –Lage konkrete planer

77 Handling •Kjennetegn: –Positiv og optimistisk fase –Endring er nå synlig for andre –Betydelig innsats fra klienten •Feller: –For dårlig forberedelse –Liten variasjon i mestringsatferd –For liten investering i endringene •Intervensjon: –Aktiv bruk av mestringsstrategier

78 Vedlikehold •Iverksatt endring er ikke nødvendigvis en varig endring (men kan være det, og det må behandler ha åpning for) •Oppgaver: –Konsolidere endringen –Vedlikeholde motivasjonen –Hindre tilbakefall –Lære av eventuelle tilbakefall

79 Tilbakefall •Typiske forløp: –Sosialt press –Tankemessig utfordring av beslutning –Situasjoner som er risikable for tilbakefall

80 Stages of change - ” Endringshjulet ” •Modellen til Prochaska og Di Clemente har hatt en betydelig rolle i utviklingen av MI. •Ved bruk av MI hjelper terapeuten klienten i å utforske sin her og nå situasjon •Klienten går gjennom argumenter både for og mot endring (utforskning av ambivalens) •Dette gjøres i et ikke truende, aksepterende miljø som inspirerer klienten til å se helhetlig på sin situasjon og ta ansvar for denne

81 To faser i Motiverende Intervju Fase 1: Etablere forståelse av viktighet Etablere tro på egen gjennomføringsevne Fase 2: Bygge/styrke ” commitment ” (engasjement/grad av forpliktelse)

82 82 Hvor viktig er det å endre på …? Hvor sikker er du på å lykkes om du prøver å endre på …? 1 2 3 4

83 Hvilke brukere møter du i ditt arbeid? Type 1: Ikke viktig med endring Ingen tro på at endring er mulig Type 2: Viktig med endring Ingen tro på at endring er mulig Type 3: Ikke viktig med endring - Endring er mulig Type 4: Viktig med endring - Endring er mulig

84 Motivasjon To sentrale aspekter: VIL og KAN Og tilleggsspørsmålet: KLAR?

85 Motivasjon består av og forutsetter PROBLEM - innsikt - erkjennelse Positive forventninger om resultatet PROBLEM - ” bekymring ” Tillitt til egen mestringsevne

86 Indre og ytre motivasjon •Indre motivasjon: –Beslutning, planlegging •Ytre motivasjon: –Press/tvang, belønning (Gulrot og pisk) Indre motivasjon gir mer varig atferdsendring enn ytre

87 Selvtillitt og Motivasjon ”When you lose selfconfidence, you lose motivation. You lose a little every day and then you stop believing in it anymore. Little by little these things happen if the process is negative”… ”Our aim is always to create a positive process”… ”Little things make for the big things”… - Mika Kojonkoski (tidligere norsk landslagstrener, skihopp)

88 Motivasjon - rådgivers oppgave •Legge forholdene til rette slik at pasienten kan komme med endringssnakk gjennom bruk av: –Åpne spørsmål –Refleksjoner –Oppsummeringer Hva tror vi at personen har godt av å høre seg selv si?

89 Ambivalens Fra latin, satt sammen av ambi - begge og valens - kraft - Splitting av motstridende opplevelsesaspekter - Det kommer for eksempel til uttrykk i formuleringer som: «…men innerst inne, så vet jeg jo…» «…men egentlig så vet jeg jo…» «…etter sommerferien, da…»

90 MI og Ambivalens Motiverende intervju er spesielt designet med tanke på å utforske og forløse ambivalens Argumenter for og mot endring kartlegges og synliggjøres for klienten som så inviteres til å se mer helhetlig på sin livssituasjon

91 Ambivalens = Motivasjonskonflikt •Svært vanlig •Øker i intensitet etter hvert som problematferden øker •Er ” motoren ” i en endringsprosess

92 Psykologiske og atferdsmessige konsekvenser av ambivalens •Psykisk ubehag og spenning •Ustabil motivasjon og skiftende atferd •Forvirring, skam, skyld, selvforakt og avsky •Handlingslammelse •Trass

93 93 Å snakke med tvileren Å få øye på ambivalens Å sette hjelpsomme navn på ambivalens Å utforske ambivalens Ambivalens og beslutninger OBS! Argumenterings fellen; - man blir mest påvirket av det en sier selv…

94 94 Den ene og den andre siden •Det gode med … •…•… •…•… •…•… •…•… •Det som ikke er like bra med… •…•… •…•… •…•… •…•…

95 ET DILEMMA Ene siden… ?Andre siden …?hva mer…?Oppsummere ene sidenandre siden Stor oppsummering Den ene siden og den andre siden … Hva tenker du om dette?

96 96 Ambivalens og en tenkt forandring •Det gode med sånn som det er nå … •Det som ikke er så bra med å forandre… •Det som ikke er så bra med sånn som det er nå… •Det som er bra med å forandre…

97 Når er det ikke hensiktsmessig utforske ambivalens? •Person i alvorlig krise og/eller sorg •Svært resignerte /håpløse klienter I disse tilfellene er det viktig å stabilisere situasjonen, gi trøst, oppmuntring og praktisk hjelp/rådgivning

98 98 Øvelse - Ambivalens utforskning •Det gode med slik det er nå… •Det som ikke er så bra med å forandre… •Det som ikke er så bra med slik det er nå… •Det som er bra med å forandre… Gå sammen to og to, en forteller og en lytter (5 min hver) Fortelleren tar utgangspunkt i reelt ønske om endring Lytter utforsker ambivalens ved å kartlegge:

99 Øvelse - Ambivalensutforskning (forts.) Åpne spørsmål i øvelsen følges opp med invitasjon til flere svar.. ” Hva mer ville være bra med? ” … ” Hva mer ville være vanskelig ved? ” … Lytteren oppsummerer til slutt fortellerens argumenter både for og mot endring og stiller til slutt et åpent spørsmål om hvordan fortelleren nå ser på sin situasjon..

100 100 ……….veien Beslutning!

101 Led Zeppelin ” Stairway to heaven ” ” Yes, there are two ways you can go by, but in the long run..There`s still time to change the road you`re on ”…

102 Film: ” Killen i baren ” (Varighet 10 min) I denne svenske filmen vises en samtale med en klient som i starten av samtalen ikke gir uttrykk for noe behov for endring og hvordan terapeuten håndterer klientens motstand Utgitt av Statens folkhâlsoinstitut i 2010 (Filmen kan bestilles fra fhi@strd.se - se også www.fhi.se)

103 ” Killen i baren ” •Hva skjer i denne samtalen? •Kjenner du igjen terapeutens bruk av MI? •Klienten går fra motstand til problemerkjennelse på få minutter - Hva er det terapeuten gjør som gjør dette mulig?

104 104 Utforske viktighet og sikkerhet ved hjelp av skalaspørsmål •Hvor viktig er forandring for deg på en skala fra 1 – 10? –Hvorfor …, hva gjør at du ikke sier et lavere tall? •Hvor sikker er du på å lykkes dersom du bestemmer deg for å forandre på…? •Prøv å angi dette på en skala fra 1 - 10 –Hvorfor …, hva gjør at du ikke sier et lavere tall? –Hva tror du skulle kunne få deg til å si litt høyere tall? Til slutt: Oppsummere og avslutte

105 Film: ” Den snusande mamman ” (Tid ca 10 min) I denne svenske filmen vises en samtale med en gravid kvinne og hvordan hennes jordmor går frem for å hjelpe henne til å ta en beslutning om endring Utgitt av Statens folkhâlsoinstitut i 2010 (Filmen kan bestilles fra fhi@strd.se - se også www.fhi.se)

106 ” Den snusande mamman ” •Hva skjer i denne samtalen? •Kjenner du igjen behandlers bruk av MI? I denne samtalen brukes i tillegg skaleringsspørsmål for å kartlegge klientens motivasjon for endring og tro på egen gjennomføringsevne ” På en skala fra 0 til 10, hvor ti er viktigst, hvor viktig er det for deg å få til denne endringen? ” …

107 Skaleringsøvelse (0 - 10) Gå sammen to og to. Ta utgangspunkt i et reelt ønske om endring. Bruk skaleringsteknikker for å kartlegge viktighet av endring, samt tro på gjennomføringsevne hos klienten Når klienten har satt et tall på sin motivasjon/tiltro til gjennomføringsevne; spør hvorfor klienten ikke har satt seg på et lavere tall. Spør også hva som skulle til for at klienten ville sette seg på et høyere tall Til slutt foretar rådgiver en oppsummering basert på klientens ytringer i forhold til viktighet av endring og tro på endring

108 Om å gi råd.. Tre former for tillatelse: •Personen spør deg om råd, og gir slik sin tillatelse •Du spør om tillatelse til å gi råd –” Det er noe som bekymrer meg, er det greit om jeg ”... •Du legger frem rådet ditt med tillatelse til å være uenig/se bort fra det –” Du er kanskje ikke enig ” … –” Dette kan være aktuelt eller ikke aktuelt for deg ” … –” Jeg vet ikke hva du tenker om dette ” …

109 U - T - U Dialog i stedet for forelesning: •Utforske hva klienten allerede vet –” Hva vet du allerede om? ”... –” Kjenner du til? ”... •Tilby informasjon –Kort, saklig og tilpasset •Utforske videre –” Hva tenker du om dette? ” … –” Hva innebærer dette for deg? ” … Lytte og oppsummere

110 Informasjonsutveksling - Å informere i dialog •Innlede/forberede; –F. eks; ” Det finnes en sammenheng mellom … og …, er du interessert i å vite litt mer om dette? ”... •Utforske; •F. eks; ” Hva vet du om? ”... •Tilby; •F.eks; ” Er du interessert i at jeg sier litt om? ”... •Utforske; •F.eks; ” Hva tenker du om dette? ”... •F.eks; ” Er det noe i dette som har relevans for deg? ”...

111 Hjemmeoppgave Det gjennomføres en MI samtale mellom rådgiver og klient. Samtalen kan enten gjennomføres som et rollespill mellom ansatte eller med klient fra klinisk hverdag/arbeidspraksis. - Samtalen skal tas opp enten på video eller som lydfil - Et utdrag på 6-8 min transkriberes og sendes kursleder - Frist for innsendelse er en uke før neste samling Dersom oppgaven gjennomføres som rollespill bør ambivalens og problemstilling være reel. (Se ellers eget kapittel i manualen Tips til øvelser og gode MI samtaler).

112 Kursmanual •Innholdsfortegnelse •Program for kurset •MI - En kort presentasjon •Et udrag av en MI samtale •Presentasjon som brukes under opplæringen •” Easy guide ” •Tips og eksempler til gode samtaler •Litteraturliste, bøker, nettsteder og video

113 Opplæringsplan Lese Besøke nettsider Trene til neste gang Gjennomføre Hjemmeoppgaven Delta i regionale MI nettverk

114 114 Anbefalt MI litteratur •Barth, Tom & Näsholm, Christina Motiverende samtale - Endring på egne vilkår. Fagbokforlaget (2007) •Barth, Tom, Børtveit, Tore og Prescott, Peter Endringsfokusert rådgivning. Gyldendal akademisk (2001). •Miller William R. og Rollnick Stephen Motivational interviewing - Preparing people for change Guilford Press (2002). •Holm Ivarsson, Barbro Motiverende Intervju - Praktisk håndbok for helse- og omsorgssektoren (Gothia forlag 2010) (Se ellers utvidet litteratur liste i manualen)

115 115 MI på Internett www.motivationalinterview.org Amerikansk nettside med bidrag fra Miller og Rollnick www.somra.se SOMRA, Samtalet OM Riskbruk av Alkohol, www.motiverandesamtal.org Den offisielle nettsiden for MINT Nordic, den nordiske foreningen for trenere i Motiverende Intervju.

116 Tilbakemeldinger på MI seminaret og Hjemmeoppgaven kan sendes til: petter.nesset@borgestadklinikken.no

117 Seminar 2011 - 2012 NAV Sandefjord 7. Desember - 8. Desember - 19. Januar Motiverende Intervju v/Petter Nesset Spesialkonsulent - Kompetansesenter rus - region sør

118 Program Dag 3 •Kl. 09.00: Tilbakemelding på hjemmeoppgaven •Kl. 10.30:Pause •Kl. 10.45:Endringssnakk og Motstand •Kl. 12.00:Lunsj •Kl. 13.00:Film og praktiske øvelser •Kl. 14.00:Pause •Kl. 14.15:Diskusjon og oppsummering av kurset •Kl. 15.30:Avslutning dag 3

119 Tre spørsmål til plenum: Hvordan har det gått med deg og MI siden sist? Hva synes du at du har lykkes med? Hvordan gikk det med løsning av hjemmeoppgaven?

120 Litt repetisjon..

121 Hva skjer i en MI samtale? I MI søker en å forløse ambivalens, minske motstand, få frem endringssnakk og øke motivasjon for endring Dette gjøres ved å stille åpne spørsmål, utforske ambivalens, reflekterende lytting og en støttende ikke dømmende holdning MI vektlegger den prosessen som et samarbeid mellom klient og rådgiver/terapeut basert på utforskning og støtte

122 Prochaska og DiClemente; endringsprosess 122 Føroverveielse Overveielse Forberedelse Handling (Tilbakefall) Vedlikehold

123 To faser i Motiverende Intervju Fase 1: Etablere forståelse av viktighet Etablere tro på egen gjennomføringsevne Fase 2: Bygge/styrke ” commitment ” (grad av forpliktelse)

124 Den jeg vil være… Den jeg ser at jeg er… 124

125 125

126 MI og Ambivalens Motiverende intervju er spesielt designet med tanke på å utforske og forløse ambivalens Argumenter for og mot endring kartlegges og synliggjøres for klienten som så inviteres til å se mer helhetlig på sin livssituasjon

127 ET DILEMMA Ene siden… ?Andre siden …?hva mer…?Oppsummere ene sidenandre siden Stor oppsummering Den ene siden og den andre siden … Hva tenker du om dette?

128 ” Change talk ” - Endringssnakk

129 Endringssnakk ” Endringssnakk ” er betegnelsen for ytringer klienten kommer med som støtter behovet for endring eller troen på at endring er mulig Eks: ” Jeg vet jo at det er mulig dersom jeg virkelig vil.. det har jeg tross alt tro på i all min elendighet ” …

130 130 Endringssnakk kan ha ulik styrke Svak: –” tja.. vi får nå se ”… Litt sterkere: –” skal nå gjøre et seriøst forsøk i alle fall ”… Sterk: –” dette skal jeg gjennomføre, koste hva det vil ”…

131 Fem kategorier endringssnakk •Opplevelse av problem •Bekymring og negative følelser •Ønske og intensjon om forandring •Planer og fremgangsmåter •Tiltro til egen evne til å gjennomføre endringer

132 Å lokke fram endringssnakk.. •Åpne utforskende spørsmål •Spørre direkte etter ulike kategorier: •Ønsker •Tiltro til evne •Grunner •Forpliktende plan •Rette blikket framover / bakover •Skala spørsmål •Høre nøye etter

133 Spørsmål som kan utløse endringssnakk •Spørsmål om hva som kan bli bedre ved endring •Ambivalensvekt •Skaleringsspørsmål om: –Viktigheten av endring og tiltro til egen mestring •Spørsmål om: –Problemer –Bekymringer –Utvikling over tid –Fremtid/fortid –Tidligere mestring

134 Å trigge endringssnakk.. •På hvilken måte ville det vært bra for deg å… •Hva ville vært de gode tingene med… •Om du bestemte deg for å.. Hvordan ville du gjøre det?... •Balansen: Hva er de gode tingene med... Hva er de mindre gode tingene med… •Se fremover: Om du ikke gjør en endring, hva tror du vil skje da? •Hvor vil du like å være om 5 år? Hva håper du vil være forskjellig?... •Dersom du nå fortsetter som før, hvordan vil det føles for deg om 5 år til?...

135 135 Utforske viktighet og sikkerhet ved hjelp av skalaspørsmål •Hvor viktig er forandring for deg på en skala fra 0 - 10? - Hva gjør at du ikke sier et lavere tall? - Hva skulle til for at du kunne si et høyere tall? •Hvor sikker er du på å lykkes dersom du bestemmer deg for å gjøre en forandring på en skala fra 0 - 10? - Hva gjør at du ikke sier et lavere tall? - Hva skulle kunne få deg til å si et høyere tall? Til slutt: Sammenfatte og avslutte

136 Lytteøvelse Gå sammen to og to, helst en du ikke har gjort lytteøvelser med før - bytt roller etter ca 6 - 8 min Ta utgangspunkt i reelt ønske om endring Lytteren har som oppgave å hente frem endringssnakk som fortelleren kommer med Ta med manualen og les gjennom de siste lysarkene som omhandler endringssnakk før dere starter øvelsen

137 Motiverende samtale og atferdsendring Motiverende samtale Mer endringssnakk Redusert motstand Atferdsendring

138 Forholdet mellom Endringssnakk og Motstand Jo mer motstand - jo mindre endringssnakk Jo mer endringssnakk - jo mindre motstand Vedvarende motstand predikerer dårligere behandlingsresultat

139 Motstand ’Neutral talk’: -Ser ikke det problematiske ved atferdsmønsteret -Har ingen mening ’Sustain talk’: -Argumenterer for å fortsette som før -Det positive med status quo -Det negative med forandring ’Resisting’: -Utfordrer hjelperen -Aktiv vegring mot hjelp og forandring

140 Øvelse - Motstandssnakk •Finn eksempler på motstandssnakk og skriv ned –’Neutral talk’ –’Sustain talk’ –’Resisting’ •Motstand mot endring •Motstand mot tiltak / intervensjon

141 Endringssnakk og Motstand som kvalitative mål på relasjonen Mye motstand - (kan være) tegn på manglende allianse Mye endringssnakk - (er ofte) tegn på god allianse God allianse predikerer bedre behandlingsresultat

142 142 Motstand •I forhold til å være i behandling •I forhold til endring •Både klient og rådgiver/terapeut bidrar •Fare for selvforsterkende negative sirkler •Mye motstand predikerer: –Ubehag hos begge parter –Mer drop out (adherence) –Mindre effekt av behandling

143 143 Motstand Klientens bidrag: –Sendt under press –Ambivalent til behandling –Reaktanse –Rasjonell beskyttelse - åpenhet kan forplikte –Underliggende håpløshet eller hjelpeløshet –Manglende krystallisering av bekymring

144 144 Motstand Rådgiverens/terapeutens bidrag: –For sterk påvirkningsforsøk –Ligger for langt foran klienten –Ensidig fokus på det negative –Ensidig fokus på behov for endring –Feil ord - stigmatisering –Egne følelser, holdninger

145 Å reflektere på motstand •Enkel refleksjon •Kompleks refleksjon •Dobbeltsidig refleksjon •Forsterket refleksjon •Betone personlig kontroll •Skifte fokus

146 En siste lytteøvelse Gå sammen to og to - En forteller og en lytter. Tema er reelt ønske om endring. Samtalen skal vare i ca 10 min, så tar dere 1 min pause før dere bytter roller Fokuser på bruk ferdigheter du har lært på MI seminaret: - Åpne spørsmål - refleksjon/speiling - oppsummering - Utforske ambivalens - Kartlegge viktighet av endring og tro på endring - Gjenkjenne endringssnakk og rulle med motstand

147 Ved beslutningspunktet •Mindre motstand •Ser roligere ut, er mindre anspent og mindre plaget •Presenterer endringssnakk i alle kategorier •Har spørsmål om det å gjennomføre endring •Forestiller seg hvordan det kommer til å bli etter å ha gjennomført forandringer •Eksperimenterer mellom timer

148 Klar for endring? Klar for beslutning om endring? Ikke klar Usikker Klar Beslutning

149 Hjelp med å fatte beslutninger •Stor sammenfatning - rekapitulasjon •Still nøkkelspørsmål •Når du tar alt dette i betraktning, hva tenker du da? •Hva blir neste steg? •Hvordan vil du gå videre? •Pause - vent på svar •Tilby råd - veiledning •Skriv eventuell plan om forandring •Sammenfatt klientens egne argumenter for endring

150 Forandringsplan •Endringer jeg vil gjøre: •Viktigste grunner til at jeg vil gjøre disse endringene: •Steg jeg tenker å ta i følgende rekkefølge: •Andre kan hjelpe meg på følgende måter: –Person/personer –Måter å hjelpe - Jeg vet at min plan fungerer dersom: - Hvordan jeg helst bør møte eventuelle hindre:

151 Målformuleringer ”S-M-A-R-T” •Spesifikke mål •Målbare mål •Akseptable mål for både hjelper og klient •Realistiske mål •Tidsavgrensa / tidfesta mål

152 Målsetting og God livskvalitet Livskvalitet består i all hovedsak av fem elementer i følge Gallup Instituttet: 1. Karriere 2. Sosialt liv 3. Økonomi 4. Fysisk helse 5. Integrering Det viktigste er ikke å skåre høyt på enkelte av de fem, men at man ikke skårer lavt på noen av dem.

153 Opplæringsplan Lese Besøke nettsider Trene Observere andre Delta i regionale MI nettverk

154 MI Nettverk MI nettverk arrangeres i hvert fylke to ganger årlig Første nettverkssamling arrangeres i mai 2012 Alle som har gjennomført tre dagers grunnkurs i MI er kvalifisert til å delta Påmelding skjer via nettsiden til Fylkesmannen i ditt fylke Nettverkssamlingene er gratis for alle deltagere

155 Tilbakemelding på MI seminaret og henvendelser kan sendes til: petter.nesset@borgestadklinikken.no


Laste ned ppt "Seminar 2011 - 2012 NAV Sandefjord 7. Desember - 8. Desember - 19. Januar Motiverende Intervju v/Petter Nesset Spesialkonsulent - Kompetansesenter rus."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google