Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Joar Kjeldseth Eiendomsmarkedet i Midt-Norge Bilbao 17. oktober.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Joar Kjeldseth Eiendomsmarkedet i Midt-Norge Bilbao 17. oktober."— Utskrift av presentasjonen:

1 Joar Kjeldseth Eiendomsmarkedet i Midt-Norge Bilbao 17. oktober

2 TRANSAKSJONSMARKEDET Trondheim, Kristiansund, Ålesund og Molde •Hittil i år har det vært omsatt eiendom for ca. 3 mrd i Trøndelag / Møre- og Romsdal. •Vi har registrert 8 transaksjoner over 50 mill for til sammen 2,42 mrd., alle i Trondheim. •Prime yield vurderes til i dag til å ligge i området 6 – 6,25 % •Markedet har ikke endret seg mye de siste månedene, men investorene har blitt enda mer selektive. Generelt skal det mindre ulemper til ved en eiendom før investorene takker nei. •Bra etterspørsel etter kontoreiendommer med god beliggenhet og sikre kontantstrømmer, bolig, konvertering, utvikling / tomt og velfungerende handelseiendommer. •Et snevrere fokus gjør at flere investorer leter aktiv i markedet, slik at noen transaksjoner går ”off market”. •Bankenes økende krav til egenkapital og marginpåslag forventes etter hvert å gi utslag på yieldnivået.

3 LAVEST YIELD Klostergata 46 - Trondheim Selger North Bridge Nordic Property m.fl. Kjøper Pareto Project Finance Areal BTA 7 200 kvm Leietakere Helse Midt-Norge 90 %. Coop 10 %. Gjenværende leietid 13,3 år Eiendomsverdi MNOK 273 Kr. / kvm BTA 38 000 kr Netto yield 6 %

4 STØRSTE TRANSAKSJON Pirsenteret - Trondheim Selger Niam Found IV Kjøper E C Dahls Eiendom Areal BTA Ca. 63 500 kvm Eiendomsverdi MNOK 1 200 (ikke verifisert) Kr. kvm BTA 18 900 kr Netto yield 6,4 – 6,5 % ?? 2005 200720092012 Syndikat v/ SMNAPINIAME C Dahls

5 HØYESTE TOMTEBELASTNING Verftstomta - Trondheim Selger MGL Investments LTD, Aseo AS, Kjetil Grønskag m.fl. Kjøper Prora Eiendom AS Areal BTA 14 300 + p-kjeller Parkering 80 p-plasser Kjøpesum 92 mill Tomtebelastning eks. kjeller 6 433 kr Tomtepris 17 362 kr / kvm 2004 20062012 43 MNOK70 MNOK92 MNOK

6 KRISTIANSUND KontorBeste beliggenhetGjennomsnittAreal i markedet 2 000 kr/kvm1 200 kr/kvm 6 000 kvm •Stor aktivitet. Spesielt knyttet til basevirksomheten. •Nytt administrasjonsbygg på 10 000 kvm til Vestbase står ferdig primo 2013 og vil inneha mellom 350 – 400 arbeidsplasser. •Den nye handelsparken ved Kvernberget utvikles, hvor Jula og G-Sport flytter inn i nytt bygg ultimo 2012. •Flere leilighetsbygg / prosjekt under oppføring •Det store utbyggingsprosjektet på Skorpa med 370 boliger får sin oppstart i 2013.

7 MOLDE KontorBeste beliggenhetGjennomsnittAreal i markedet 1 700 kr/kvm1 200 kr/kvm 10 000 kvm •Ledige kontorlokaler kjennetegnes av at de ikke oppfyller dagens krav til standard og inneklima. •Flere større utbygginger de senere år, slik som Kranhuset til Molde Næringseiendom, Romsdalskvartalet, Kleive Betong sitt bygg på Årø/Eikrem, AMFI Roseby vest og nå siste bygget til AxTech med ferdigstillelse i november 2012. •Flere mindre boligprosjekt under utbygging •Neste større utbyggingsprosjekt innenfor både bolig og næring vil være Grand Fiære med over 400 boliger og 12 000 kvm næringsareal.

8 ÅLESUND KontorBeste beliggenhetGjennomsnittAreal i markedet 2 200 kr/kvm1 400 kr/kvm 20 000 kvm •Mye små areal som ikke oppfyller dagens krav til standard og inneklima •Mangler leieflater på 1 000 kvm + •Flere store utbyggingsprosjekter på tegnebrettet Kremmergården 8 000 kvm Korsegata 4B 4 000 kvm Skansekaia14 000 kvm Spjelkavik Bil 7 000 kvm Daaeskogen Næringseiendom11 000 kvm Norsk Maritimt KompetansesenterKremmergården

9 LEIEMARKEDET FOR KONTOR TRONDHEIM KontorBeste beliggenhetGjennomsnittAreal i markedet 2 100 kr/kvm1 400 kr/kvm 70 000 kvm •Stor konkurranse i prosjektmarkedet •Tilbudsprisene som tilbys på prosjekter ligger i intervallet 1 650 – 2 000 kr / kvm BTA. •I de femten største prosjektene så tilbys det reelt sett til sammen 300 000 kvm

10 LEIEMARKEDET FOR KONTOR- TRONDHEIM - leietakere over 300 kvm i markedet pr. oktober 2012

11 Sentrum Kalvskinnet- Hospitalsløkkan Brattøra Nyhavna Ila - Marienborg Øya – Elgeseter - Lerkendal Strinda Omkjøringsvegen Sluppen Tiller Heimdal Trondheim ytre vest Trondheim ytre øst Lade - Leangen Trondheim ytre sør Fossegrenda Ranheim MARKEDSKARTLEGGING KONTOR I TRONDHEIM - fellesprosjekt sammen med Akershus Eiendom

12 Ledighet Trondheim: 5,7% Oktober 2012 (ca. 70 000 kvm) Sentrum Kalvskinnet- Hospitalløkkan Brattøra Nyhavna Ila - Marienborg Øya – Elgeseter - Lerkendal Strinda Omkjøringsvegen Sluppen Tiller Heimdal Trondheim ytre vest Trondheim ytre øst Lade - Leangen Trondheim ytre sør Fossegrenda Ranheim Trondheim ytre øst Lade-Leangen Strinda Omkjøringsvegen Nyhavna Brattøra Sentrum Kalvskinnet- Hospitalsløkkan Trondheim ytre sør Tiller Heimdal Trondheim ytre vest Fossegrenda Sluppen Øya-Elgeseter- Lerkendal Ila- Marienborg <5% <7,5% <10% <12,5% <20% <15% <17,5% >20% <2,5%

13 Historisk kontorledighet Trondheim Juli 2011: 6,2% Oktober 2011: 5,7% <5% <7,5% <10% <12,5% <20% <15% <17,5% >20% <2,5% Januar 2012: 5,5% April 2012: 5,4% Juli 2012: 6,2% Oktober 2012: 5,7%

14 Tilbudssiden: Igangsatte/bestilte kontorbygg 2012-2015 Brattørkaia 15A og B Skraverte sirkler angir ledige bygg Nybygg i 2012Nybygg i 2013Sikre nybygg i 2014-15 Strandveien 43 Trønderenergi NINA Gløshaugen Strindfjordvegen 1 Byggetrinn 2 Klæbuveien 125  35.000 m 2 nye kontorer i 2012 og 21.500 m² i 2013  I 2014 og 2015 er det så langt meldt ca 21.500 m² nye kontorer Verftsgata 2 Byggetrinn 3 Tunga- sletta 10 Torgårdstrøa 2 Sluppenveien 23 Magnus Lagabøters vei 4 Bassengbakken 2

15 Boligprisene 15 Makroøkonomiske faktorer som kan påvirke boligprisene i tiden fremover: +Relativt lave renter +Reallønnsvekst +Lav arbeidsledighet +Høy befolkningsvekst +Relativt lav boligbygging ÷Krav til 15 prosent egenkapital ved finansiering av boligkjøp ÷Innstrammet kredittpraksis i bankene ÷Svake vekstimpulser fra utlandet Kilde: Norges eiendomsmeglingsforbund måneds statistikk

16 Kjøpsevne Beregnet kjøpsevne i Trondheim, fordel på aldersgrupper Kjøpsevne: Kjøpsevnen er beregnet med utgangspunkt i inntekt, boligverdi og gjelds- og formuesforhold. Den viser at kjøpsevne i Trondheim er på kr. 3 492 279, som er ca. 9,2 % mere enn landsgjennomsnittet. Kjøpsevnen er lavest blant de yngste, og høyest blant de i aldersgruppen 55-64 år.

17 •Det må bygges TILSTREKKELIG ANTALL og RIKTIGE boliger for en •voksende befolkning - Kjøpsevnen kr. 3,5 mill. ! •Bedre boligpolitikk –Regulere mer - flere ferdig regulerte/byggeklare tomter –Raskere regulering og saksbehandling –Fleksibilitet -> Tillate bygging av rett type bolig der folk vil bo •Byggkostnad må ned: –Mer industriell boligbygging……. –Økt bruk av prefab, mer standardisering –Justere på krav i Tek 2010 –Konvertering av næringsbygg •Bedre finansiering –Fleksibel mht. krav til egenkapital - bankene må selv vurdere betjeningsevne –100 % husbankfinansiering til ungdom –Økte rammer for startlån til ungdom og grupper med svak økonomi –Øke BSU-rammen. •Eiendom med sentral beliggenhet som kan utvikles til boligformål. LØP OG KJØP! MARKEDET FOR PROSJEKTERTE BOLIGER - for lite og for dyre boliger

18 EIENDOM FOR SALG Fræna Helsestasjon – kan omreguleres til boligformål •4 912 kvm bygg •11 071 kvm eiet tomt •Eiendommen fristilles fra Fræna kommune •Eiendommen kan omreguleres til f.eks boligformål. •Prisantydning 15 mill

19 EIENDOM FOR SALG Fabrikkvegen 4, 6 og 8 i Molde – RIMO studentboliger. •3 695 kvm bygg •4 010 kvm eiet tomt •Beliggende i Molde bysentrum •Eiendommen fristilles fra Studentsamskipnaden for Nordmøre og Romsdal Q3 2013 •Eiendommen består i dag av 84 enkelt hybler, 28 hybelleiligheter og en toroms leilighet. Totalt 113 boenheter. •Eiendommen er regulert til studentboliger, og må omreguleres. •Legges ut for salg i uke 44

20 EIENDOM FOR SALG Kombinasjonseiendom Breivika – Postveien 12 •4 085 kvm bygg •9 087 kvm eiet tomt •Utviklingspotensial •Gjennomsnittlig leie 655 kr / kvm BTA •Leietakere er Hydroscand AS, BT Entreprenør, Oras Ålesund AS Vadseth Byggelag AS •Brutto leie MNOK 2,7 •Prisantydning 25 mill •Est. netto yield 8,2 %

21 EIENDOM FOR SALG Kontoreiendom Ålesund sentrum - St. Olavs plass 1 •3 979 kvm bygg •980 eiet tomt •Gjennomsnittlig leie 1 324 kr / kvm BTA •Leietakere: Sparebank 1 SMN, Innovasjon Norge, Salmar Sales, Golden Energi Offshore Management •Brutto leie MNOK 5,3 •Prisantydning 81 mill •Est. netto yield 6 % •Byens beste beliggenhet

22 EIENDOM FOR SALG Handelseiendom Moa – Høgvollveien 8 •14 727 kvm bygg •13 414 kvm eiet tomt •Parkeringskjeller •Gjennomsnittlig leie 1 133 kr / kvm BTA •Leietakere: G-Maks, Europris, Expert, Visma m.fl. •Brutto leie MNOK 16,7 •Prisantydning MNOK 225 •Est. netto yield 7 %

23 EIENDOM FOR SALG Foretningseiendom Trondheim sentrum – Nedre Bakklandet 58C •Moderne og unik bryggeeiendom langs Nidelven i sentrum •4100 kvm bygg •Gjennomsnittlig leie 1 452 kr / kvm BTA •Leietakere: Fedem Technology AS, Academic Work Norway AS, Optimum ASA, Scanpartner AS, Xpoline AS, Bakke Tannlegekontor og Fische ASA •Brutto leie MNOK 5,2 •Prisantydning 75 mill •Est. netto yield 6,4 %

24 EIENDOM FOR SALG Lager-/ logistikkeiendom Trondheim sør – Industriveien 59-61 •16.758 kvm bygg •23.373 kvm eiet tomt •10 års ”bare house” leiekontrakt •Gjennomsnittlig leie 622 kr / kvm BTA •Leietaker Siv.ing. Gisle Krigsvoll AS •Brutto leie MNOK 10,4 •Prisantydning MNOK 150 •Est. yield ca. 7 %


Laste ned ppt "Joar Kjeldseth Eiendomsmarkedet i Midt-Norge Bilbao 17. oktober."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google