Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regionalt Utviklingsprogram 2003. Møte med kommunene 25.10.02 - Arild Egge Regionalt Utviklingsprogram 2003 Andre partnerskap I prosessen er det aktuelt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regionalt Utviklingsprogram 2003. Møte med kommunene 25.10.02 - Arild Egge Regionalt Utviklingsprogram 2003 Andre partnerskap I prosessen er det aktuelt."— Utskrift av presentasjonen:

1 Regionalt Utviklingsprogram 2003. Møte med kommunene 25.10.02 - Arild Egge Regionalt Utviklingsprogram 2003 Andre partnerskap I prosessen er det aktuelt å gjennomføre møter med andre partnerskap som deltar i oppfølging av egne satsinger i RUP: •-eksport/internasjonalisering •- innovasjon/nyskaping •- Likestillingsprogrammet •- …………

2 Regionalt Utviklingsprogram 2003. Møte med kommunene 25.10.02 - Arild Egge Regionalt Utviklingsprogram 2003 •Å få fram forslag på regionale samordningstiltak som i neste omgang kan finansieres gjennom RUP. •Å videreutvikle partnerskap med aktører som kan følge opp deler av RUP. •Å videreutvikle nettstedet som vi opprettet i fjor til å bli både en informasjonskilde og en kommunkasjonsarena for arbeidet. •Å utvikle et klarere opplegg for mål og resultatstyring, evaluering osv.

3 Regionalt Utviklingsprogram 2003. Møte med kommunene 25.10.02 - Arild Egge Regionalt Utviklingsprogram 2003 •Å kvalitetssikre, og sjekke ut om de valgte satsingsområdene fortsatt er gjeldende •Å komplettere dersom det er strategier partnerskapet mener mangler i foreliggende RUP •Å bruke prosessene i kommunene og det øvrige partnerskapet til å få innspill på aktuelle prosjekt, bl.a. for å gi en pekepinn på vektleggingen av de ulike satsingsområdene •Klarlegging av oppfølgingsregimene

4 Regionalt Utviklingsprogram 2003. Møte med kommunene 25.10.02 - Arild Egge Tyngre satsinger som videreføres •Omstillingsprosjektet i Steinkjer (4 år) •Omstillingsprosjektet i Verdal (2 år) •Eksportprogrammet •Likestillingspiloten •LU-samarbeidet •HASUT-prosjektet •Treprosjektet •Småsamfunnssatsingen •Satsingen på attraktive byer og tettsteder

5 Regionalt Utviklingsprogram 2003. Møte med kommunene 25.10.02 - Arild Egge RUP 2002 •På veg mot 4-årig RUP •Et utviklingsprogram for felles satsninger •Ikke et budsjett for disponering av alle tilgjengelige virkemidler •Ikke en detaljert prosjektoversikt

6 Regionalt Utviklingsprogram 2003. Møte med kommunene 25.10.02 - Arild Egge Innsatsområder •Kompetanseutvikling og nyskaping •Internasjonalisering og regionalt samarbeid •Omstilling og tilrettelegging •Kultur som utviklingsfaktor

7 Regionalt Utviklingsprogram 2003. Møte med kommunene 25.10.02 - Arild Egge Regionalt Utviklingsprogram 2003 •Møte FU/NHO/LO/SND/kommune ultimo september •Statsbudsjettet 3. Oktober •Utsending av sak til FU med opplegg for prosessen 7/10 •Behandling i FU 15/10 •Møterunder med kommuner okt/november •Møter med andre partnerskap okt/november •Skriving – november/desember •Møte med FU/næringsorgansisasjoner januar 2003 •Utsending av sak til FU februar 2003 •Behandling i FU februar 2003


Laste ned ppt "Regionalt Utviklingsprogram 2003. Møte med kommunene 25.10.02 - Arild Egge Regionalt Utviklingsprogram 2003 Andre partnerskap I prosessen er det aktuelt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google