Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regionalt Utviklingsprogram 2003. Møte med kommunene 25.10.02 - Arild Egge Regionalt Utviklingsprogram 2003 Andre partnerskap I prosessen er det aktuelt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regionalt Utviklingsprogram 2003. Møte med kommunene 25.10.02 - Arild Egge Regionalt Utviklingsprogram 2003 Andre partnerskap I prosessen er det aktuelt."— Utskrift av presentasjonen:

1 Regionalt Utviklingsprogram Møte med kommunene Arild Egge Regionalt Utviklingsprogram 2003 Andre partnerskap I prosessen er det aktuelt å gjennomføre møter med andre partnerskap som deltar i oppfølging av egne satsinger i RUP: •-eksport/internasjonalisering •- innovasjon/nyskaping •- Likestillingsprogrammet •- …………

2 Regionalt Utviklingsprogram Møte med kommunene Arild Egge Regionalt Utviklingsprogram 2003 •Å få fram forslag på regionale samordningstiltak som i neste omgang kan finansieres gjennom RUP. •Å videreutvikle partnerskap med aktører som kan følge opp deler av RUP. •Å videreutvikle nettstedet som vi opprettet i fjor til å bli både en informasjonskilde og en kommunkasjonsarena for arbeidet. •Å utvikle et klarere opplegg for mål og resultatstyring, evaluering osv.

3 Regionalt Utviklingsprogram Møte med kommunene Arild Egge Regionalt Utviklingsprogram 2003 •Å kvalitetssikre, og sjekke ut om de valgte satsingsområdene fortsatt er gjeldende •Å komplettere dersom det er strategier partnerskapet mener mangler i foreliggende RUP •Å bruke prosessene i kommunene og det øvrige partnerskapet til å få innspill på aktuelle prosjekt, bl.a. for å gi en pekepinn på vektleggingen av de ulike satsingsområdene •Klarlegging av oppfølgingsregimene

4 Regionalt Utviklingsprogram Møte med kommunene Arild Egge Tyngre satsinger som videreføres •Omstillingsprosjektet i Steinkjer (4 år) •Omstillingsprosjektet i Verdal (2 år) •Eksportprogrammet •Likestillingspiloten •LU-samarbeidet •HASUT-prosjektet •Treprosjektet •Småsamfunnssatsingen •Satsingen på attraktive byer og tettsteder

5 Regionalt Utviklingsprogram Møte med kommunene Arild Egge RUP 2002 •På veg mot 4-årig RUP •Et utviklingsprogram for felles satsninger •Ikke et budsjett for disponering av alle tilgjengelige virkemidler •Ikke en detaljert prosjektoversikt

6 Regionalt Utviklingsprogram Møte med kommunene Arild Egge Innsatsområder •Kompetanseutvikling og nyskaping •Internasjonalisering og regionalt samarbeid •Omstilling og tilrettelegging •Kultur som utviklingsfaktor

7 Regionalt Utviklingsprogram Møte med kommunene Arild Egge Regionalt Utviklingsprogram 2003 •Møte FU/NHO/LO/SND/kommune ultimo september •Statsbudsjettet 3. Oktober •Utsending av sak til FU med opplegg for prosessen 7/10 •Behandling i FU 15/10 •Møterunder med kommuner okt/november •Møter med andre partnerskap okt/november •Skriving – november/desember •Møte med FU/næringsorgansisasjoner januar 2003 •Utsending av sak til FU februar 2003 •Behandling i FU februar 2003


Laste ned ppt "Regionalt Utviklingsprogram 2003. Møte med kommunene 25.10.02 - Arild Egge Regionalt Utviklingsprogram 2003 Andre partnerskap I prosessen er det aktuelt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google