Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Frostating på Frosta 16.-17. juni 2008 - RUP - Fylkesråd Susanne Bratli Regionalt Utviklingsprogram for Nord-Trøndelag 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Frostating på Frosta 16.-17. juni 2008 - RUP - Fylkesråd Susanne Bratli Regionalt Utviklingsprogram for Nord-Trøndelag 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Frostating på Frosta juni RUP - Fylkesråd Susanne Bratli Regionalt Utviklingsprogram for Nord-Trøndelag 2008

2 Frostating på Frosta juni RUP - Fylkesråd Susanne Bratli Framtidstru Regionalt Utviklingsprogram for Nord- Trøndelag 2008 har en budsjettramme på om lag 136 millioner kroner. Foruten den fylkeskommunale virkemiddelbruken, gir programmet også føringer for virkemiddelbruken i kommunene, Innovasjon Norge, Fylkesmannens Landbruksavdeling, Landsdelsutvalget og omstillingskommunene.

3 Frostating på Frosta juni RUP - Fylkesråd Susanne Bratli Plangrunnlag og politiske føringer Felles Fylkesplan Fylkesrådets plattform Sentrale føringer fra regjeringen RUP-møter med kommunene (2 runder i 2007) RUP-samling med kommunene (Sannan) Fylkestingets behandling

4 Frostating på Frosta juni RUP - Fylkesråd Susanne Bratli Viktige partnerskap RUP-partnerskapet (det strategiske partnerskapet) Kommunene Regionrådene Næringslivet Organisasjoner FoU-miljøene Andre fylkeskommuner Statlige etater

5 Frostating på Frosta juni RUP - Fylkesråd Susanne Bratli Kjønnsperspektivet Fylkesrådet er opptatt av at Nord-Trøndelag skal være attraktivt og gi utviklingsmuligheter for begge kjønn. Prosjekter som gis støtte gjennom programmet skal ha en kjønnsbalansert representasjon i ulike prosjektgrupper. Kjønnsperspektivet framgå som en del av prosjektrapporteringen. Hvis dette skal fravikes skal det spesielt begrunnes og vedtas av fylkesrådet selv.

6 Frostating på Frosta juni RUP - Fylkesråd Susanne Bratli Generelt om satsingsområdene i RUP 2008 Viktig å ivareta et langsiktig perspektiv En betydelig portefølje av pågående satsinger/prosjekter hvor finansieringsløpet går over flere år En stor del av virkemidlene disponeres som rammebevilgninger av andre utviklingsaktører i regionen. Fylkestinget har signalisert en restriktiv politikk i forhold til nye initiativ som medfører at ytterligere deler av utviklingspotten legges ut. Dette ligger fortsatt fast. I prioriteringen av nye prosjekt vil signalene fra RUP- rundene våren 2008 være viktige.

7 Frostating på Frosta juni RUP - Fylkesråd Susanne Bratli Satsingsområdene 1.En samordna forsknings- og utdanningspolitikk 2.Trøndersk mat – et fortrinn som skal utnyttes bedre 3.Ei framtidsretta energisatsing 4.Ei behovsretta utbygging av infrastruktur 5.En kraftig satsing på verdiskaping og innovasjon. 6.Trøndelag skal være et godt sted å leve og bo

8 Frostating på Frosta juni RUP - Fylkesråd Susanne Bratli Prinsipper for virkemiddelbruken Virkemidlene som fylkeskommunen forvalter vil rendyrke det tilretteleggende perspektivet. Virkemidlene som Innovasjon Norge forvalter vil rendyrke bedriftsperspektivet. Det må kunne sannsynliggjøres at prosjekter som får støtte har en åpenbar positiv samfunnsøkonomisk virkning Prosjekter som synliggjør en regional effekt vil prioriteres Det er et mål at midlene i programmet kan brukes i samfinansiering med andre aktører, både private og offentlige. Det bør normalt ikke gis høyere støttesats enn 50% av prosjektets kapitalbehov. Tiltak rettet mot kvinner og ungdom prioriteres. For slike prosjekter kan støttesatsen være inntil 75%.

9 Frostating på Frosta juni RUP - Fylkesråd Susanne Bratli Spesielle oppfølgingsområder Bedriftsutvikling - Innovasjon Norge mill Samhandlingsprogrammet i Trøndelag 0.75 mill Omstillingskommuner mill Landsdelsutvalget for Nord-Norge 3.00 mill Kommunale/regionale fond mill Skolene som utviklingsaktør 3.00 mill Interregsatsingen 8.00 mill Sør-samisk næring/kultur 0.50 mill Fylkeskommunens egen oppfølging 47.4 mill

10 Frostating på Frosta juni RUP - Fylkesråd Susanne Bratli Spesielt om kommunale/regionale fond Kommunene har innflytelse på kommunale kontra regionale fond Noen kommuner ønsker rene kommunale fond Noen kommuner ønsker rene regionale fond Noen kommuner ønsker kombinasjonsløsninger Midlene skal gå til mindre prosjekter, både tilrettelegging og bedriftsutvikling Ordningen skal evalueres ØNSKER TILBAKEMEDLING I MØTET

11 Frostating på Frosta juni RUP - Fylkesråd Susanne Bratli Fordeling av fond 2008 Ytre Namdalkr Midtre Namdalkr Indre Namdalkr Flatangerkr Frostakr Leksvik/Mosvikkr Stjørdalkr Verrankr Levangerkr Inderøykr Steinkjerkr Verdalkr

12 Frostating på Frosta juni RUP - Fylkesråd Susanne Bratli Frostating i RUP 2008 Proneo og Kunnskapsparken Intro Innherred Teaterutdanningen MN Skogsenter Meråker omstilling, idrett Bergkunst Stedsutvikling/sentrumstiltak i flere kommuner Småsamfunn/Verran Huze, Steinkjer ”Yrken” Plastbakke Guldbergaunet innendørshall

13 Frostating på Frosta juni RUP - Fylkesråd Susanne Bratli Noen viktige regionale satsinger for lokal oppfølging Verdiskaping i trebransjen Skognæringa i Trøndelag Interreg.programmet VRI-programmet Eksportsatsing Trøndelag Innovasjonsmiljøene Innovasjon skole/næring Marin Strategiplan Trøndersk matfestival Stedsutvikling FOLK 2

14 Frostating på Frosta juni RUP - Fylkesråd Susanne Bratli Diskusjonstema Gir innretningen på ny fylkesplan grunnlag for en ”treffsikker” RUP 2009? Arbeidsdelingen mellom kommunene og fylkeskommunen/Innovasjon Norge av fondene kontra de øvrige virkemidlene? Gir RUP opplegget slik det er gjennomført de siste årene kommunene tilstrekkelig forutsigbarhet? Ungdomsperspektivet – ungdomskonferansen som innspillsarena?


Laste ned ppt "Frostating på Frosta 16.-17. juni 2008 - RUP - Fylkesråd Susanne Bratli Regionalt Utviklingsprogram for Nord-Trøndelag 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google