Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Årshjul for informasjon,orienteringer og drøftinger i den vgs i M&R 08 / 09informasjon __________ vgs Tlf: 7xx xx xxx E-post: September.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Årshjul for informasjon,orienteringer og drøftinger i den vgs i M&R 08 / 09informasjon __________ vgs Tlf: 7xx xx xxx E-post: September."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Årshjul for informasjon,orienteringer og drøftinger i den vgs i M&R 08 / 09informasjon __________ vgs Tlf: 7xx xx xxx E-post: Xxxxx@vgs.no September Plan for kompetanseutvikling Prinsippdiskusjon vedr. forskjøvet arb.tid/godtgjøring/delt dagsverk ++ November Xxxx xx August Arbeidsplaner Møteplan for MBA-møter Rutiner, for innkalling, saksliste, referat Gjennomgang av viktige paragrafer i HA Bruk av planfestatid – mål- og tiltaksplana Plan for felles møtetid Oktober Plan for HMS-arbeidet Prinsipper for organisering av prøver, tentamen, eksamen, nasj. prøver Plan for kompetanseutvikling Januar Stillingsplan Budsjett Virksomhetsplan Utstyr og læremidler Februar Stillingsplan Utstyr og læremidler Tilsettinger/intervju April Vikarordning Mai Fordele tid til kontaktlærerarbeid Timeplanlegging Plan for 39. uke Evaluering av MBA-arbeid Varsle arbeidsgiver om hvem som blir ATG neste år Juni xxxxxxx Juli F E R I E Mars Tilsettinger/intervju Skoleruten for neste år Plan for medarbeidersamtaler xxxx Desember Evt. disponering av restpott på budsjett Tema høst: Tema vår: 5 fellesdager i året:( 39.uke ) – høstdager – vårdager Hele året når det er aktuelt: Avviksrapporter, budsjettsaker, innkjøp, byggeprosjekter, disponering av arealer, disponering av timer, andre saker som har betydning for de tilsattes arbeidssituasjon Arbeidsplaner Møteplan for MBA-møter © ikm www.mrfylke.no Fagnettverk - plenum

2 2 Årshjul for informasjon,orienteringer og drøftinger i den vgs i M&R 08 / 09informasjon __________ vgs Tlf: 7xx xx xxx E-post: Xxxxx@vgs.no September November August Oktober Januar Februar April Mai Juni Juli F E R I E Mars Arbeidsplanens ytrerammer skal foreligge 14 dg før skolestart Desember Tema høst: Tema vår: 5 felles-dager i året:( 39.uke ) – høstdager – vårdager Hele året når det er aktuelt: Avviksrapporter, budsjettsaker, innkjøp, byggeprosjekter, disponering av arealer, disponering av timer, andre saker som har betydning for de tilsattes arbeidssituasjon © ikm www.mrfylke.no Fagnettverk - plenum

3 3 ARENAER FOR MEDRÅDERETT

4 4

5 5


Laste ned ppt "1 Årshjul for informasjon,orienteringer og drøftinger i den vgs i M&R 08 / 09informasjon __________ vgs Tlf: 7xx xx xxx E-post: September."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google