Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foredragsholders navn og tittel

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foredragsholders navn og tittel"— Utskrift av presentasjonen:

1 Foredragsholders navn og tittel
Samarbeid, ledelse og medvirkning Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjen Foredragsholders navn og tittel Dato | Arrangement Arbeidsmiljøet angår alle. Bra for både deg og din bedrift.

2 Problemets omfang Hvorfor er HMS så viktig?
Det er bra for bedriften, arbeidstakerne og hele samfunnet Bydelige forbedringer i hele EU de siste tiårene, men... Hvert år mister over mennesker livet som følge av ulykker på arbeidsplassen dør av arbeidsrelaterte sykdommer (anslag fra ILO) Koster EUs økonomi 490 mrd. euro

3 Fordelene ved et godt og sikkert arbeidsmiljø
Reduserte risikoer og kostnader Lavere sykefravær og mindre gjennomtrekk Færre ulykker Lavere utgifter til ulykkesforsikringer Produktiviteten øker Redusert fare for søksmål Bedre omdømme blant kunder, leverandører og investorer

4 Bedre føre var enn etter snar
Forebygging er hjørnesteinen i EUs tilnærming til risikohåndtering. Forebygging handler om å håndtere arbeidsrelaterte risikoer med et overordnet mål om å eliminere eller redusere arbeidsrelaterte ulykker og sykdommer.

5 Hva betyr forebygging i praksis?
Lederne og arbeidstakerne arbeider sammen for å forebygge risiko Lederne og arbeidsgiverne har det primære ansvaret Imidlertid er….. aktiv arbeidstakermedvirkning avgjørende for å lykkes

6 Grunnleggende prinsipper for risikoforebygging
Unngå risikoer Vurdere risikoer som ikke kan unngås B ekjempe risikoene ved kilden Tilpasse arbeidet til den enkelte Tilpasse arbeidet etter den tekniske utvikling Erstatte det som er farlig med noe som er ufarlig eller mindre farlig Utarbeide en sammenhengende generell forebyggingspolicy Prioritere kollektive over individuelle beskyttelsestiltak Gi arbeidstakerne tilstrekkelig opplæring

7 Strategiske mål for kampanjen
Formidle kjernebudskapet om at arbeidstakere og ledere må samarbeide Gi klare retningslinjer for arbeidsgiverne for hvordan bestemte arbeidsrelaterte risikoer skal styres Utarbeide praktiske retningslinjer for å fremme en kultur for risikoforebygging Legge grunnlaget for en bedre kultur for risikoforebygging i Europa

8 Ledelsen fører an Ledelsen har en juridisk og moralsk plikt til å føre an i HMS-arbeidet. I praksis innebærer dette at ledelsen skal: Framvise et synlig og aktivt engasjement Involvere arbeidsstyrken og deres representanter Sikre effektiv kommunikasjon nedover i hierarkiet og horisontalt Bruke risikovurdering som veiledning til beslutninger Integrere god HMS-styring i hele organisasjonen Fremme disse ideene gjennom hele forsyningskjeden Overvåke, rapportere og kontrollere HMS-resultatene

9 Arbeidstakers medvirkning
Arbeidstakers medvirkning er avgjørende. Fordelene er blant annet: Lavere ulykkestall Kostnadseffektive løsninger Mer tilfredse og produktive ansatte (lavere sykefravær) Økt bevissthet om og kontroll med risikoene på arbeidsplassen

10 Konsultasjon om helse og sikkerhet
Arbeidsgiverne er forpliktet til å konsultere arbeidstakerne/deres representanter om helse og sikkerhet. I praksis innebærer dette: Effektiv og åpen dialog Samarbeid om problemløsning og beslutningstaking At det lyttes til det som blir sagt og handles på bakgrunn av det At alle bidrar til å identifisere farer, vurdere risikoer og finne løsninger Deltakelse i gjennomføringen av løsninger og fremming av trygge arbeidsforhold Fullt samarbeid mellom arbeidstakere og arbeidsgivere At forholdene legges til rette for at dette kan gjennomføres i praksis

11 Om kampanjen Slik fungerer Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjen Vi kan bidra til å skape sikrere og sunnere arbeidsplasser til fordel for alle Men vi kan ikke gjøre dette alene Vi trenger din hjelp til å fremme sikkerheten og helsen på arbeidsplassen

12 Nettverksbasert kampanjevirksomhet
Hovedstyrke: nasjonale knutepunkter og trepartsnettverk Men også ... trekke inn andre/partnere Offisielle kampanjepartnere (europeiske og internasjonale organisasjoner), herunder partene i arbeidslivet, NGOer, landsforeninger og nettverk, private bedrifter EU-institusjoner, herunder Europakommisjonen, Europaparlamentet, EU-representasjoner, EU-byråer, Enterprise Europe Network

13 Slik engasjerer du deg Kampanjen er åpen for alle privatpersoner og organisasjoner. Du kan engasjere deg ved å: Spre kampanjeinformasjon og -materiell Delta på et av de mange arrangementene, konferansene, konkurransene og reklamekampanjene som finner sted under kampanjen Organisere egne aktiviteter

14 Tilbud om kampanjepartnerskap
Europeiske organisasjoner kan også søke om å bli kampanjepartnere. Byrået tilbyr: Partnersertifikat Velkomstpakke Publisitet på EU-nivå og i media Kommunikasjonsplattform på nett Egen partnerseksjon på nettstedet

15 Den europeiske prisen for god praksis
Premierer fremragende og innovative bidrag Oppmuntrer ledere og arbeidstakere til å samarbeide Bedrer sikkerheten og helsen på arbeidsplassen Alle EU- og EØS-stater pluss statene i det vestlige Balkan og Tyrkia To kategorier: Arbeidsplasser med under 100 ansatte Arbeidsplasser med over 100 ansatte Vinnerne velges blant bidragene innsendt av de nasjonale knutepunktene

16 Ressurser Kampanjeveiledning
Praktiske veiledninger for arbeidstakere og ledere Eksempler på god praksis Nyheter om kampanjearrangementer Presentasjoner og animasjonsfilmsnutter Alt er tilgjengelig på 24 språk

17 Viktige datoer Kampanjestart: 18. april 2012
Europeisk arbeidsmiljøuke: Oktober 2012 og 2013 Utdeling av Prisen for god praksis: April 2013 Toppmøte for Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjen: November 2013

18 Ytterligere informasjon
Besøk kampanjenettstedet For mer opplysninger om arrangementer og aktiviteter i ditt land, kontakt ditt nasjonale knutepunkt


Laste ned ppt "Foredragsholders navn og tittel"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google